Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ЦОП

Център за Обществена Подкрепа – Дупница

ScreenHunter 3467  гр. Дупница, ул. Солун 4
 0887078018
 dupnitsa1@sonikstart.eu
 https://dupnitsa1.sonikstart.eu/

 

 

 

 

 

Актуално…виж тук!

 

ScreenHunter 3458Формулата за успех и професионализъм при екипа на ЦОП-Дупница е ПРИЕМСТВЕНОСТ, НАДГРАЖДАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ЕКИПНОСТ. Когато екипът е сплотен като едно семейство няма нищо невъзможно. В това се убедиха партньори, колеги, потребители и представители на институции, с които работят специалистите на ЦОП, през петте години, откакто ЦОП- Дупница предоставя социални услуги на деца в риск и техните семейства.

Център за обществена подкрепа – Дупница е разкрит със Заповед № РД 01 – 149/10.02.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане” като държавно делегирана дейност, с доставчик на социалната услуга „СОНИК СТАРТ” ООД.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ScreenHunter 3459Основното предназначение на „Центъра за обществена подкрепа” е предоставянето на комплекс от социални услуги, насочени към деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Мисия: Да подобрим качеството на живот и социалните умения на деца в риск и техните семейства на територията на Община Дупница, чрез прилагане на нови устойчиви и комплексни подходи на работа с уязвимите групи и превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.

Цел: Да предоставяме съвременни, ориентирани към детето и семейството, алтернативни на инситуционалната грижа социални услуги в общността. Да подпомагаме и подкрепяме деца и семейства в риск за изграждане на здрава семейна среда и взаимоотношения, за предотвратяване на изоставянето, институционализирането, неглижирането и малтретирането на деца.

Капацитет: 20 места

 

 

 

Достъп до услугите на ЦОП:

 

 

ScreenHunter 3462Чрез направление или заповед от Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Дупница;

Чрез заявка от други институции и организации;

Чрез заявка от самозаявили се клиенти, които по собствена преценка са се насочили към ЦОП.

Предоставяните социални услуги в ЦОП са безплатни за потребителите.

Центърът е с удобна локация в центъра на град Дупница; предоставя възможност за индивидуални и групови срещи. Всеки е добре дошъл!

Принципи на работа:

Гарантиране на най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;

Гарантиране правото на всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда;

Зачитане на достойнството и личността на детето;

Уважение към личната история, религиозна, етническата и културна идентичност на детето и семейството му;

Зачитане правото на детето на изразяване на мнение и изслушване;

Индивидуален подход на интервенциите при работа по случай;

Доброволност за ползване на социалните услуги, предоставяни в ЦОП;

Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация и подкрепа.

Проява на толерантност и разбиране от страна на персонала към различията и многообразните потребности на децата.

Работа в екип и междуинституционално сътрудничество.

Поверителност.

В чудната страна на Център – Дупница ела, тук уютен, цветен е света. Сред весели игри и забавление, стани част от нашето приключение. Бъди художник, изследовател и поет,
участие вземи в дейности безчет.

Повярвай в себе си и разбери, че сам ще сбъднеш своите мечти!

 

 

 

ScreenHunter 3464Център за обществена подкрепа- Дупница се утвърди като пространство за социална и психологическа подкрепа, насочена към деца и семейства в риск. ЦОП-Дупница е специално място, където всеки винаги може да потърси помощ и да получи квалифицирана консултация, подкрепа и информация.

Позитивизма и младежкия дух на членовете на екипа предразполага към изграждане не само на доверителна връзка потребител- специалист, а и на приятелски отношения, поддържани дори след края на ползваната социална услуга.

ЦОП е мястото, където всяко дете да повярва в себе си и личните си умения.

Окуражавайки потребителите си, екипът върви с тях по пътя на мечтите, помагайки им да преодолеят страха и несигурността.

Като част от голямото семейство на СОНИК СТАРТ, екипът на ЦОП- Дупница има подкрепата на колегите си, работещи в над 10 български града.

Ежегодната обучителна програма, която СОНИК СТАРТ осигурява на служителите си, вдъхва допълнителна увереност и стимул за работа на екипа на ЦОП.

Материалната база на центъра отговаря на нуждите и потребностите на потребителите и предлага сигурна и спокойна среда за работа.

 

За екипа

В Центъра е сформиран екип от различни специалисти, работещи в областта на детското развитие, семейното функциониране и закрилата на детето. Екипът се състои от: Ръководител, Психолог, Социален работник, Педагог и Арт терапевт.

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – Берковица

Берковица, ул.Ашиклар 7
095380116
 cop_berk@abv.bg
 https://www.facebook.com/copberkovica

 

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter_18955 Jul. 17 09.55

 

 

ScreenHunter_18954 Jul. 17 09.49Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел:

предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции,

превенция на насилието и отпадане от училище,

деинституционализация и реинтеграция на деца,

обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции,

консултиране и подкрепа на семейства в риск,

обучение и подкрепа на кандидат – осиновители и приемни родители,

консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

logo-new1 Цар Калоян, пл. Демокрация 1
 0842423165
tsarkaloyan@abv.bg
 https://tsarkaloyan.bg/

 

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter 1938    Уважаеми жители и гости на Община Цар Калоян,

Информираме Ви, че считано от 08.03.2021 г. Община Цар Калоян, има нова     официална страница в интернет на адрес – https://tsarkaloyan.bg.

Уеб страницата е с изцяло нова и модерна визия, като всеки потребител ще бъде          максимално улеснен от новата структура на сайта. За удобство на потребителите, в новия сайт ще има възможност за изтегляне на документи и заявления за предоставяните от общината административни услуги.
Сайтът предстои да бъде доразвит и попълнен с нужната информация!

Старият сайт https://tsarkaloyan.eu ще продължи да функционира и информацията качена в сайта ще бъде достъпна още дълго време.

 

 НОВИНИ от Община Калоян: тук!

 

Община Цар Калоян е разположена в Североизточна България, част от област Разград. Граничи с общините Разград, Ветово, Иваново и Попово. Състои се от три населени места, а административен център е град Цар Калоян. Населението на общината на 01 февруари 2011 година е 6 192 души (настоящ адрес), като преобладават етническите турци.

ScreenHunter_7545 May. 15 15.03

До 1989 година съотношението е било 60 на 40 в полза на българското население, но с настъпването на промените започва разрушаването на икономиката на общината. Закрива се аграрно-промишления комплекс, ППТУ „Кирил Бончев“, цеха „Зита“, цеха на „Дунарит“, цеха към ЕМЗ Разград и цеховете в Сваленик и тухларската работилница в Костанденец.

Без работа остават над 2000 човека, мъже и жени и са принудени да търсят препитание в други населени места. Това са основно българи, специалисти в предприятията и цеховете, които се изселват заедно със семействата си. През 2002 година, след местен референдум Сваленик и Церовец се отделят и преминават към община Иваново. Всичко това води до рязка промяна на етническото съотношение.

В момента икономиката на общината се определя от селското стопанство, основно под кооперативна форма, изградена на базата на бившите ТКЗС-та. В Цар Калоян функционират три кооперации, в Костанденец и Езерче по две – общо 7. Промишлеността в Цар Калоян е представена от една мандра . Две мандри и четири цеха за производство на обувки функционират в село Езерче, като безработицата в селото е практически равна на 0.

Социални услуги – ЦОП, ЦСРИ, дневни центрове и други

В момента в община Цар Калоян се предоставят следните социални услуги:

Домашен социален патронаж с капацитет 80 човека;

Управляван проект за лични асистенти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По проекта са разкрити 21 работни места в община Цар Калоян

Община Цар Калоян е партньор в проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По проекта са разкрити 27 работни места: 16 социални асистенти и 10 домашни помощници.

Предоставя се услугата „Топъл обяд”, при която хората получават топла храна по домовете на ползвателите, закупуване на неща от първа необходимост – лекарства и др., пазаруване на допълнителни хранителни продукти, помощ при почистване на домовете, измерване на кръвно налягане и др

Съществуват Клуб на пенсионера и Клуб на инвалида в град Цар Калоян и на територията на останалите населени места в общината, като местна услуга, финансирана от бюджета на общината.

Деца с увреждания.

По данни на Дирекция “Социално подпомагане” – Цар Калоян, децата с увреждания в община Цар Калоян са над 34.

Децата с увреждания имат трайни и необратими, значителни ограничении функционални възможности в следствие на заболяване или увреждане, което нарушава нормалното им развитие. Към тази група спадат деца с физически недъзи, психически разстройства, неврологични заболявания. Основни проблеми за тази целева група и техните семейства са липсата на емоционална подкрепа и превантивна работа. Липсата на услуги за семействата води до напускане на работа от родителите, бедност, изолация и разпадане на семейството. Липсва рехабилитацията, затруднен е достъпа до образование. Не се предлага в достатъчна степен заместваща грижа за облекчаване на родителите.

 

Спортни обекти:

 

Спортна инфраструктура

Наименование на обекта

Функционално предназначение

1

Спортен терен гр.Цар Калоян

Спортни прояви и мероприятия

2

Футболо игрище гр.Цар Калоян

Футболни срещи

3

Спортен терен с. Езерче

Футболни срещи

4

Спортен терен с.Езерче

Футболни срещи

5

Уч.спортна зала гр.Цар Калоян

Трениров.зала

6

Борцова сп.зала гр.Цар Калоян

Трениров.зала

7

Сп.зала с.Езерче

Трениров.зала

8

Мултифункционална сп.площадка с. Езерче

Футболни срещи

 

В общината функционират следните спортни клубове:

Футболен отбор “Спартак” – Цар Калоян съставен от футболисти от общината и се подвизава в областна  група.

Клуб по борба – Цар Калоян

Клуб по борба “Д.Добрев” – с.Езерче

Футболен клуб „ Езерче” с. Езерче

 

Развива се и ученическия спорт , като се развиват приоритетно спортовете Волейбол , Лека атлетика ,  Футбол , Шахмат и Тенис на маса  . Изявите са на областно и зоново ниво .