Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – Берковица

Берковица, ул.Ашиклар 7
095380116
 cop_berk@abv.bg
 https://www.facebook.com/copberkovica

 

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter_18955 Jul. 17 09.55

 

 

ScreenHunter_18954 Jul. 17 09.49Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел:

предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции,

превенция на насилието и отпадане от училище,

деинституционализация и реинтеграция на деца,

обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции,

консултиране и подкрепа на семейства в риск,

обучение и подкрепа на кандидат – осиновители и приемни родители,

консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ГР.НИКОПОЛ

ScreenHunter 2775 Никопол, ул. Христо Ботев 2, ет.1
 0878245038
obshtina@nikopol.bg.com

 

 

 

201018_171041_50285_2

 

Untitled collage (5)

 

 

Център за обществена подкрепа

Какво представлява социалната услуга:

Центърът за обществена подкрепа обединява различни услуги, насочени към деца и семейства – психологично и социално консултиране, съдействие и придружаване с оглед оказване на подкрепа на децата за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, както и на семействата за

полагане на добра родителска грижа за децата.

Работата на Центъра за обществена подкрепа е насочена към:

– семейства, при които има риск да изоставят децата си за отглеждане в специализирана институция или семейства, които поради някаква причина са изпаднали в криза;

– деца от общността, жертви на физическо и емоционално насилие и техните семейства или за които родителите не полага грижи;

– деца, застрашени от отпадане или отпаднали вече от училище и техните семейства;

– деца с проблеми в поведението и техните семейства;

– деца и младежи, настанени в специализирани институции за деца;

– кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца;

– кандидат – осиновители и семейства на осиновители в следосиновителния период;

– семейства от общността, които търсят съвети и подкрепа при отглеждането и възпитанието на децата си.