Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

фондация в София

ФОНДАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

logo_23a7e65f8155de80d6108ef34747d7e8 София, бул. Хр. Смирненски 1, УАСГ, Блок Б, ет. 11
0877194953
info@transform.bg
https://transform.bg/

 

 

 

 

 

 

Фондация за образователна трансформация изгражда нов модел на българско общностно училище и го реализира в екосистема от прогресивни училищаПрогресивните училища изграждат свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, притежаващи знания, умения и нагласи да ги реализират заедно.

Мисия

Мисията на фондацията е преобразуване на българската образователна система с цел пълноценно развитие на всички граждани през целия живот в отговор на икономическите, социалните и културните изисквания на обществото през 21-ви век.

Дългосрочни цели на Фондация за образователна трансформация в обществена полза:

Трансформация за обновяване на обществения, културния и икономическия живот за проспериращо либерално-демократично развитие на България в обществен интерес.

Трансформация на образователната система за изграждане на свободни и отговорни личности, които сами определят смислите на живота си и владеят необходимите компетентности, за да ги реализират заедно.

 

УЧИЛИЩА:

 

 

 

 Инвестирайте

ScreenHunter 2657Призовавам всички, които споделят нашите ценности и кауза:

Инвестирате в развитие на екосистемата на българските прогресивни училища!

Преди всичко своето име, ангажираност и действия. Ако имате възможност – капитал или имот.

Моля, пишете на info@transform.bg с какво може да се включите:

– експертиза, референтни материали и професионален труд
– доброволчество – организация, логистика, промоции и т.н.
– консултации и участие в експертни семинари за образованието
– участие в граждански диалози
– дарение на книги и образователни ресурси
– дарение на капитал или имот
–  заем на капитал или имот
… всичко друго, което смятате, че ще помогне

Макар и да не бъде възможно да ползваме всички предложения, ще сме благодарни и ще отговорим на всички съобщения. Заемите носят номинална лихва и са гарантирани спрямо капиталовия фонд на Фондацията.

Благодаря!

Явор Джонев

 

 

ФОНДАЦИЯ ПАРТНЬОРИ – БЪЛГАРИЯ – ФПБ

ScreenHunter 1094 гр. София , ул. Якубица 2А
0878593898
partners@partnersbg.org
partnersbg.org

 

 

 

 

 

 

 

 

Фондация „Партньори-България” (ФПБ) е регистрирана през 1998 г. неправителствена организация с независимо управление.

Мисията на ФПБ е да съдейства за разпространение на методи и програми за мирно решаване на конфликти, добро управление и социално включване, като оказва съдействие на институции, неправителствени организации и специалисти за подобряване на политиката и практиката в областта на правосъдието, социалните грижи, закрила на децата, образованието, икономическото развитие и опазването на околната среда. Организацията работи за укрепване на диалога между гражданското общество, правителството и бизнес сектора, както и за насърчаване участието на различни по-слабо представени организации, групи и общности в процесите на вземане на решения.

Фондация „Партньори-България” работи за постигането на целите си посредством следните дейности:

  • Изследвания, анализи, оценка и препоръки за промяна в политиката по отношение състоянието на социално-маргинализираните групи (включително етническите малцинства, децата без родителски грижи, децата и младежите в риск, непълнолетните правонарушители и т.н.).
  • Обучение по теми като: ефективна комуникация, водене на преговори, гражданско образование, лидерство, организационното развитие, разрешаване на конфликти, групово постигане на консенсус и др.
  • Услуги за посредничество или медиация за подпомагане на отделни лица, групи и организации при разрешаване на спорове и конфликти.
  • Консултативни услуги, свързани с подпомагане на деца в риск и техните семейства.
  • Кооперативно планиране, фасилитиране на срещи и публични дискусии, както и на процеси на вземане на решения. Организацията подпомага създаването на инициативи за решаване на проблеми от местно значение.
  • Публични кампании за привличане на общественото внимание към проблеми от общо значение.

Фондация „Партньори-България” се подкрепя от чуждестранни и местни организации и правителствени агенции: Американска агенция за международно развитие, фондация „ОАК”, фондация „Крал Бодуен”, Фондация „Лале”, Спасете децата, Институт „Отворено общество”, Европейска комисия, Норвежки финансов механизъм, Международен женски клуб – София и др.

Фондация „Партньори-България” е част от международната организация Партньори за демократична промяна /Мрежата на Партньори/, която работи за развитие на гражданското общество, утвърждаване на правата на човека, демокрацията и принципите на правото. Основен фокус в дейността на Партньори е развитие на култура за мирно разрешаване на конфликти. Мрежата на Партньори обединява центрове в Аржентина, Колумбия, Мексико, Ел Салвадор, Албания, България, Косово, Грузия, Унгария, Полша, Словакия, Сърбия, Йордания, Йемен, Перу, Сенегал, Нигерия, Ливан и САЩ. www.partnersglobal.org

Центровете на Партньори провеждат изследвания, обучение и консултации, въвеждат програми за развитие и за утвърждаване на мира в повече от 60 страни по света. Центровете се фокусират върху насърчаване и подкрепа на гражданското общество, междуетническите отношения, изграждането на мрежи, борба с корупцията, развитие на семейна медиация и насърчаване участието на младите хора и жените в своите страни.

Фондация „Партньори – България“ участва и в други международни и регионални мрежи, които  насърчават ценности като многосекторни партньорства, силно гражданско общество, отговорно управление и  развитие, което отчита необходимостта от превенция на конфликтите.

Фондация „Партньори – България“ е член на European Peacebuilding Liaison Office в Брюксел – EPLO, мрежа от европейски организации за изграждане на мир, които работят за предотвратяване и мирно разрешаване на конфликти.

www.eplo.org

 

Фондация „Партньори – България“ е основател и член на мрежата DARE – Democracy and Human Rights Education in Europe.  DARE обединява европейски организации, работещи в областта на гражданското образование и образованието в областта на правата на човека.

www.dare-network.eu

 

 

Център по Медиация

Центърът за извънсъдебно разрешаване на спорове чрез медиация към фондация „Партньори – България“ функционира от 1998 г.

В Центъра работят сертифицирани медиатори – юристи, психолози и представители на други професии, които са преминали продължително обучение и имат многогодишен опит в посредничество при различни видове спорове. Медиаторите на ФПБ са сертифицирани от Националния център за решаване на конфликти в Сан Диего, Калифорния през 2003-2004 г.

Като организация, която е регистрирана да обучава професионални медиатори, ФПБ има десетки обучени медиатори, голяма част от които са вписани в регистъра на медиаторите към Министерство на правосъдието. ФПБ е съавтор на Закона за медиацията от 2004 г. и свързаните с него нормативни документи. Като съосновател на Националната асоциация на медиаторите, ФПБ  е  активен участник в прокарването на политики за разпространение на алтернативното решаване на спорове и регулиране на професията на медиатора.

Заявки за медиация се приемат на тел. +359 87 859 3898 или на емайл: partners@partnersbg.org

 

Обучение на професионални медиатори

Фондация „Партньори-България“ предлага програма за обучение на професионални медиатори, съобразена със стандартите на обучение, утвърдени от Министерство на правосъдието. Организацията е един от пионерите на медиацията в България и има лиценз за обучител по медиация от Министерство на правосъдието от 2007 г.

Преминаването през курса на обучение и успешното полагане на изпит ще позволи на участниците да се впишат в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Основната цел на програмата за обучение по медиация е формиране на знания и развитие на практически умения за посредничество при решаване на конфликти.

Какво е необходимо, за да завършите обучението?

За успешното завършване на обучението и получаването на удостоверение за медиатор, е необходимо успешно полагане на предвидените в учебната програма изпити – теоретичен и практически изпит – съгласно изискванията на чл. 8 от Наредбата за изискванията за обучение на медиатори.

Какви знания и умения ще получите?

– Знания и умения да посредничите между страни в конфликт като управлявате и довеждате до успешен завършек процедура по медиация.
–  Основни комуникативни умения и техники на посредничество;
– Водене на преговори;
–  Справяне с проблемно поведение на участници в конфликт и по време на медиация;
– Основни аспекти от поведението на медиатора: управление на процеса, ефективни техники, етични стандарти;
–  Изготвяне на споразумение между страните.

За кого е предназначен този курс?
Представители на професии, при които се работи с хора, предприемачи и ръководители на дружества и екипи, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, преподаватели, журналисти, правни съветници, адвокати, социални работници, учители, психолози, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, както и за всеки друг, желаещ да получи сериозна допълнителна квалификация.

Методология.  Обучението се състои от 60 учебни часа, след което участниците могат да се явят на изпит. Предлаганото обучение включва  теория, упражнения и ролеви игри за практикуване на медиация. Програмата се предлага в общо 6 учебни дни по 10 учебни часа. Възможна е и друга конфигурация на обучението съобразно с потребностите на групата.

Изпитът се провежда в две части: теоретичен изпит /тест/ и практическо занятие, състоящо се от провеждане на сесия по медиация в рамките на 60-75 минути. Сесията се наблюдава и оценява от експерти.

Обучителите, които ще водят курса, са опитни професионални медиатори.