Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Търговище

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ТЪРГОВИЩЕ

s1_onblogo Търговище, бул. Митрополит Андрей 2
 060165216
trgmuseum@abv.bg

 

 

 

 

 

Untitled collage (1)

 

Решението за създаване на търговищкия музей датира от 11 януари 1951 г. През 1959 г. става самостоятелен професионален институт, със статут на окръжен музей. Системно проучва и популяризира на историята на Търговищкия край.

От 2006 г. е преобразуван в регионален музей. Определящ за държавната и общинска политика по музейното дело и опазване на културно-историческото наследство на територията на Община и Област Търговище.

Има формиран богат музеен фонд веществени и документални паметници от неолита /VІІ хил. пр. Хр./ до нашето съвремие, над 44 000 музейни ценности. Общоисторически музей със специализирани отдели: „Археология”; „История на България ХV-ХІХ в.”, „Нова и най-нова история”, „Етнография”, „Фондове”, „Научен архив и недвижими културни ценности” и „Връзки с обществеността”.

Има формиран богат музеен фонд веществени и документални паметници от неолита /VІІ хил. пр. Хр./ до нашето съвремие, над 44 000 музейни ценности. Общоисторически музей със специализирани отдели: „Археология”; „История на България ХV-ХІХ в.”, „Нова и най-нова история”, „Етнография”, „Фондове”, „Научен архив и недвижими културни ценности” и „Връзки с обществеността”.

Десет от музейните сгради са адаптирани недвижими културни ценности от ХІХ и ХХ век, като две от тях са с национално значение.

Музеят се намира в началото на старинния възрожденски квартал Вароша. Има 5 постоянни експозиции, разположени в близост: Археологическата експозиция; Етнографската експозиция; Къща-музей „Никола Симов-Куруто“; Училище „Св. Седмочисленици“, Славейковото; експозиция „Икони и църковна утвар”; крепост „Мисионис” (ІV-ХІV в.) край гр.Търговище.

Музеят развива богата и разнообразна научноизследователска и издателска дейност. Разполага с Музеен образователен център, където се работи с различни възрастови групи.

ОБЕДИНЕНО СЧЕТОВОДСТВО – КУЛТУРА – гр. Търговище

ScreenHunter 2411 гр. Търговище, пл. Свобода
0878303735

 

 

 

 

 

 

ОБЕДИНЕНО СЧЕТОВОДСТВО – КУЛТУРА – гр. Търговище е звено към община Търговище.

Дейността на Обединено счетоводство – култура е:

– Счетоводни и одиторски дейности,

– Данъчни консултации.

 

ОБЩИНА ОПАКА

 Опака, ул. Съединение №3
060392222
obstinaopaka@abv.bg
 http://www.opaka.bg

 

 

 

 

 

 

 АКТУАЛНИ НОВИНИ: Виж тук!

 

Община Опака е разположена в Североизточна България, част от област Търговище.

Намира се на 15 км северно от град Попово, 48 км северозападно от областния център град Търговище и на около 63 км южно от град Русе, разположена е на 180-200 м надморска височина в североизточната част на страната и заема крайната северозападна част на Търговищка област, по пътя Попово – Русе.

На юг и изток граничи с община Попово, на север – с община Цар Калоян от Разградска област и на запад – с общините Две могили и Бяла от Русенска област.Градът е разположен в източната част на Дунавската хълмиста равнина, в дол и върху двата му съседни хълма – Болец и Ак тепе. През средата му тече река Ряката, приток на река Черни Лом. Релефът по течението на реката е равнинен, а в останалата част е силно нагънат и прорязан от множество долове.

В околността на Опака има няколко плата и множество карстови пещери. Землището на града граничи с тези на селата Крепча, Люблен, Садина, Гагово, Паламарца и Голямо Градище. Асфалтирани шосета го свързват със съседните селища, без село Садина и село Паламарца, до който има черни пътища.

Територията на Общината е 156 кв.км и съгласно последното административно деление в състава й влизат 6 населени места: град Опака и селата Крепча, Голямо Градище, Горско Абланово, Гърчиново и Люблен, в които живеят общо 8 589 души. Около половината от населението живее в Опака, който е административен център на Общината.

Изключително съсредоточване на исторически паметници на културата, които са дали мощен тласък на развитието на иманярството още от времето след Освобождението. Чешките археолози братя Шкорпил са проявили интерес преди Плиска, да правят разкопки в Опака, но са били изключително недружелюбно посрещнати от местното население и са се отказали.

Има римска вила-рустика, чиито мозаечни подове са продадени на аукциони в Германия. Прабългарски средновековни погребения на висши сановници, укрепена гранична крепост-почти унищожена от иманяри, скален манастир от времето на Първата българска държава. В момента навсякъде по аукционите в Западна Европа на антики се предлагат антични предмети, открити в района на град Опака.

Опака е селище на територията на България от 1878 г. С държавен указ на 7 септември 1984 г. получава статут на град.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Търговище, пл. Свобода
060168700
obshtina@targovishte.bg
http://www.targovishte.bg/

 

 

 

 

 

 

Община Търговище е разположена на територия от 872 кв.км. в източната част на Дунавската равнина. Административен общински център е гр. Търговище. Близостта му изходните пунктове на страната Варна – 130 км. И Русе – 100 км. прави територията на общината стратегическо кръставище по тези направления.

Водещи отрасли в промишлената продукция са винарството, млекопреработването, производсво на стъкло, производство на напитки, мебелопроизводство, строителство, шивачество, услуги, търговия. Растениевъдството и животновъдството са от основните направления в икономиката на общината. 57.2% от селскостопанския фонд е обработваема земя.

FotorCreatedОтглеждат се предимно пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, зеленчуци, плодове. Животновъдството е дребно, слабомеханизирано и изцяло в частния сектор. На територията на общината функционират земеделски и животински пазари, публични складове за зърно.

 

Полезните изкопаеми са основно находища от скални материали, чиито доказани запаси са около 50 млн. куб. м., а непроучените предполагаеми запаси се оценяват на още над 20 млн. куб.м. Има оценки за промишлени запаси от червена глина и мергели.

В близост до Търговище са локализирани няколко минерални извори с лечебно- профилактични характеристики. Тракийско, римско, византийско, турско, възрожденско и съвременно присъствие са напластявали култура и ценности.

Високата културно – историческа и познавателна стойност на уникални паметници от античната и средновековната българска епоха, превръщат архитектурно – археологическите резервати на община Търговище в поле за изследвания, база за туристически продукти, “културен гръбнак” на настоящите поколения и “мост” за прехвърляне на ценности към бъдещите поколения.

По-значимите разкрити паметници и културни факти са:
Крумово кале (Мисионис). Останките на ранновизантийска и средновековна крепост “Крумово кале” (V-VI, IX-X, XIV в.) се намират в м. Парка на 7 км от Търговище по пътя за Омуртаг. Налага се научната хипотеза, че крепостта е част от известния византийски град Мисионис. Най-старият културен пласт е от края на V в. В края на IX век върху руините възниква българско селище. През XII-XIV крепостта отново е част от отбранителната система на прохода Дервента.

 

Петкорабната базилика и Тракийското светилище на бог Аполон се намират на около 23 км от град Търговище и на 2.5 км южно от с. Драгановец. Находките свидетелстват за функцията на първоначалното съоръжение – Тракийско светилище (II – IV в). По-късно върху основите на светилището е построена петкорабната ранновизантийска базилика (V-VI в.). Около нея е имало развито селище.

През XII в., върху него израства късно-средновековно българско селище, свързано с крепостта “Марната”. В комплекса е открита и пещ за строителна керамика (свързана с изграждането на базиликата). В общината се намират и множество запазени религиозни паметници (църкви и джамии). По-старите църкви съхраняват уникални стенописи. Запазени са и значими паметници на ислямската култура.

ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Населението на община Търговище наброява 63382 д. (2003 г.) – 45,9% от населението на областта. През последните 5 г. се наблюдава тенденция на демографско намаление, характерна и за област Търговище, Североизточния район за планиране и Р България. Отрицателен прираст на населението е регистриран както в центъра на общината, така и в селата като цяло. Само в 5 от общо 51 села прирастът е положителен. Най-голямо е намалението в някои от много малките села на общината (Копрец, Кошничари, Мировец – над -10% средногодишен прираст). Темповете на намаление на населението на община Търговище (-1,2%) са сходни със средните за страната (-1,2%) и по-малки от тези на областта (-1,9%).

В град Търговище е съсредоточено 61,9% (39202 д.) от населението на общината и 28,4% от населението на областта. Отрицателният прираст на населението на града за периода е минимален, близък до “нулев” (-0,2%), докато за селското население прирастът е –2,7% – близък до този за селското население на страната (-2,6%) и по-нисък от средната стойност на показателя за селското население на област Търговище (-3,0%).

Измененията в броя на населението на общината са свързани с възрастовата структура. Разпределението на населението по възрастови групи е по-благоприятно от средните стойности на показателя за областта, района и страната. За периода 1999-2003 г., се очертава постепенно намаление на броят и делът на лицата под 15 г. и от 15 до 64 г.

Възрастните хора (на 65 и повече години) нарастват като численост и относителен дял. Съотношението между трите основни възрастови групи за община Търговище (0-14 г.: 15-64 г.: 65+) е сравнително благоприятно (16,5: 68,6: 14,9%). Делът на младите генерации е по-висок от този на възрастните хора. Различията във възрастовия състав на населението по населени места са значителни. Град Търговище е с благоприятна възрастова структура (с висок дял на контингентите 15-64 г.), и висок дял на младите хора. Възрастовата структура на селското население бележи процес на застаряване, който е по-силно изразен при много малките населени места.

Структурата на населението по пол за община Търговище е сходна с тази на областта и страната. На 100 мъже се падат 105 жени (средно за област Търговище – 104, за Р България – 106). Аналогична е ситуацията за градското и селското население на общината, областта и страната. За периода 1999-2003 г. не са настъпили съществени изменения в тази демографска структура.

Естественото движение е един от основните компоненти, оказващи влияние на динамиката на населението и неговата структура по възраст. През 2003 г. в община Търговище са родени 614 деца. За последните години броят на родените варира в диапазона 600-700 деца. Коефициентът на раждаемост (живородени деца на 1000 д. от населението) през 2003 г. е 9,7‰ (над средния за областта -9,4‰ и страната -8,6‰).

Тенденцията в развитието на раждаемостта показва незначителни изменения. Смъртността е с по-високи стойности от раждаемостта. През 2003 г. умрелите лица в общината са 902 или 14,2 на 1000 д. През последните 5 години смъртността е в диапазона 13-14‰. Детската смъртност в община Търговище се характеризира с колебливост. През 2003 г. коефициентът на детска смъртност е 13,0‰ (близка, но малко над средната за страната – 12,3‰ и по-ниска от средната за областта – 19,1‰).

Естественият прираст на населението на община Търговище е отрицателен. За периода 1999-2003 г. той е в диапазона от –3,1‰ за 1999 г. до –4,5‰ за 2003 г.
През 2003 г. в общината са осъществени 1210 заселвания и 1565 изселвания. Механичният прираст е отрицателен (-355 д.). В сравнение с предходните години механичното движение на населението запазва отрицателните си стойности, което е характерно и за област Търговище.

Важна характеристика на населението е образователното равнище. Структурата на населението по образование се наблюдава при преброяванията. За периода между последните две преброявания (1992-2001 г.) е налице абсолютно и относително нарастване на лицата с висше, висше специалист (полувисше) и средно образование в общината, което е характерно за областта, района и страната.

Наблюдаваната тенденция на нарастване на високообразованите лица се отнася и за трите съставящи групата компоненти (висше, висше специалист и средно образование) като тя е по-силно изразена при населението с висше и средно образование. Преобладаващата част от лицата с високо образователно равнище са в центъра на общината – гр. Търговище.

Тенденциите в развитието на населението са: постепенно намаляване на общото население в резултат на отрицателен естествен и миграционен прираст, застаряване на селското население, повишаване на образователното равнище на населението на общината.

Основните приоритети в демографското развитие на общината следва да бъдат насочени към: стабилизиране и запазване на населението; ограничаване неблагоприятните тенденции в демографските процеси, предимно на нето-миграцията; продължаване тенденцията на нарастване на образователното равнище на населението и участието му в различни форми на обучение.


Вижте по-голяма карта