Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЪРМЕН

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЪРМЕН

с. Гърмен, Област Благоевград
0885464699
dlgarmen@abv.bg
 https://www.dgs-garmen.com

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter_21044 Jul. 12 13.50

Изпълнение на лесоустройствените проекти в държавния горски фонд и на ловоустройствените проекти в дивечовъдните участъци чрез:

Възпроизводство на горите и земите от държавния горски фонд и извършване на свързаните с това дейности;
Ефективно ползване на дървесина и на недървесни и други горски продукти от горите и земите от държавния горски фонд, както и търговия с тях;
Оганизиране и провеждане на противопожарни мероприятия в горите и земите от горския фонд;
Стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци в случаите и по реда, определени в Закона за лова и опазване на дивеча;
Поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;
Управление на горите от държавния горски фонд;
Организиране и провеждане на лесозащитни и противоерозионни мероприятия в горите и земите от горския фонд;
Проектиране и строителство в горите и земите в държавния горски фонд;
Създаване на гори върху земеделски територии;
Охрана на горите и земите от горския фонд и опазване на дивеча и рибното богатство;
Придобиване на гори и земи от горския фонд по чл. 15а. от Закон за горите.