Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Сунгурларе

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

CaptureОбщина Сунгурларе е разположена в плодородната едноименна Сунгурларска долина, която се простира от с. Мокрен до с. Лозарево, на 80 км. западно -северозападно от Бургас, на 25 км. западно от Карнобат и на 11 км. източно от с. Аврамов, на 189 м. надморска височина.

КМЕТСТВА КЪМ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Сунгурларе, ул. Г. Димитров 2
055715063, 055715720, 055715116, 055715664
kmetsungurlare@abv.bg
http://www.sungurlare.org//

 

 

 

 

 

 

 

 

260px-Sungurlare_municipalityОбщина Сунгурларе е разположена в плодородната едноименна Сунгурларска долина, която се простира от с. Мокрен до с. Лозарево, на 80 км. западно -северозападно от Бургас, на 25 км. западно от Карнобат и на 11 км. източно от с. Аврамов, на 189 м. надморска височина. Тук се събират пътища от Карнобат, Върбица, Котел и Аврамов ( Мокрен ).

Община Сунгурларе е разположена на площ 824,4 кв. км. На север граничи с област Шумен, на изток – с община Руен, на юг – с община Карнобат, а на запад – с област Ямбол и област Сливен. Почвите са предимно канелени горски, което благоприятства отглеждането на зеленчуци, лозя, тютюн и почти всички видове зърнени култури.

Общината разполага с добри в количествено и качествено отношение водоизточници. През нея протичат р. Луда Камчия и р. Мочурица, на която е построен язовир Камчия. Той снабдява с питейна вода по – голямата част от Варненска и Бургаска област. На територията на общината има 46 микроязовира.

 

КМЕТ  на община Сунгурлуре е: инж. Васил Панделиев

 

 

 

Кметства към община Сунгурларе и техните кметове са:

 1.   с. Везенково  – Катя Асенова         878681120
2.  с. Велислав   – Здравка Колева Куртева         878258667
 3.  с. Вълчи – Кръстю Янков Янев      878629145
4.  с. Грозден – Цонко Сашев Беев          878682075
 5.  с. Камчия  – Севим Сеид Емин         878680130
 6. с. Климаш    – Рабие Мустафа Сюлейман        878622587
7.  с. Костен  – Ахмед Мустафа Христем          878628136
8. с.Лозарево  – Благомир Тодоров Чомаков          878628190
 9.  с. Манолич   – Белгин Феим Кадиш         879636548
10.  с. Подвис  – Събка Митева Равалиева         878678262
 11. с. Прилеп    – Чани Димов Стойчев        878681093
 12. с. Садово  – Станимира Станева  Тодорова   878914371
13. с. Славянци  – Цоню Михайлов Минчев          878627113
 14. с. Съединение  – Ахмед Али Али          878623548
15.  с. Черница – Атанас Желязков Думанов          878679854
 16.  с. Чубра – Диню Илиев Иванов           878629142

 

 

Кметства към община Сунгурларе и техните кметски наместници:

1.   с. Терзийско  – Йордан Ганев
2.  с. Завет  –  Христина Косева
3.  с . Бероново  – Христо Велев
4.  с. Ведрово  – Цвета  Божилова
5.  с. Есен   – Бисерка Вълчанова
6.  с. Дъбовица –  Вълчо Витанов
7.  с. Босилково  – Албена Нончева
8.  с. Пчелин  – Фикрие Арнаудова

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Сунгурларе, ул. Г. Димитров 2
055715063, 055715720, 055715116, 055715664
kmetsungurlare@abv.bg
http://www.sungurlare.org//

 

 

 

 

 

КМЕТСТВА КЪМ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

 

 

Община Сунгурларе е разположена в плодородната едноименна Сунгурларска долина, която се простира от с. Мокрен до с. Лозарево, на 80 км. западно -северозападно от Бургас, на 25 км. западно от Карнобат и на 11 км. източно от с. Аврамов, на 189 м. надморска височина. Тук се събират пътища от Карнобат, Върбица, Котел и Аврамов ( Мокрен ).

Община Сунгурларе е разположена на площ 824,4 кв. км. На север граничи с област Шумен, на изток – с община Руен, на юг – с община Карнобат, а на запад – с област Ямбол и област Сливен. Почвите са предимно канелени горски, което благоприятства отглеждането на зеленчуци, лозя, тютюн и почти всички видове зърнени култури.

Общината разполага с добри в количествено и качествено отношение водоизточници. През нея протичат р. Луда Камчия и р. Мочурица, на която е построен язовир Камчия. Той снабдява с питейна вода по – голямата част от Варненска и Бургаска област. На територията на общината има 46 микроязовира.

ScreenHunter_7307 May. 14 17.11

Горските масиви заемат площ 393 000 дка, около 240 000 от тях са собственост на община Сунгурларе. Те се стопанисват от държавните лесничейства в с . Садово и Карнобат. Иглолистните гори – 99 300 дка , са представени от ела и бор, а при широколистните – 84 000 дка , преобладаващи видове са бук, дъб и клен. Горските пасища са близо 20 000 дка .

Държавното лесничейство в с. Садово поддържа 92 дка горски разсадник , в който се отглеждат около 2000 фиданки. Ежегодно се залесяват близо 2000 дка нови гори. Пробитият камък – естествени гъбообразни скални образувания от варовик с площ 0.5 ha в района на с. Бероново. Скалните образувания в Чифликовата нива в землището на с. Пчелин.

Районът представлява богато съчетание на планински, полупланински и равнинен релеф. Климатът е умереноконтинентален. Характеризира се с мека зима, ранна пролет, умерено лято и топла есен. Валежите са недостатъчни. Не падат големи снегове, а и рядко навалява равен сняг. Поради силните северозападни и североизточни ветрове се образуват преспи.

ScreenHunter_7309 May. 14 17.15

В общината няма населени места с обособени големи индустриални зони, които да са източници за замърсяване на въздуха и околната среда. Земеделие – Обработваемата земя възлиза на 277 600 дка, от които 240 600 дка ниви, 30 000 дка трайни насаждения и 7000 дка ливади. Климатичните условия благоприятстват отглеждането на всички видове селскостопански култури, най – вече лозя и зърнени култури.

На територията на общината съществуват 30 земеделски кооперации, 10 земеделски сдружения и арендатори и многобройни частни земеделски производители. Животновъдство – условията благоприятстват развитието на говедовъдство и овцевъдство .

Отглеждат се 2000 крави, 15 000 овце, 7000 кози , 2500 свине, 34 500 птици и други животни. На територията на общината съществуват 30 земеделски кооперации, 10 земеделски сдружения и арендатори и многобройни частни земеделски производители.

 

Дейности и услуги:

Интегрирана информационна система на държавната администрация. Административен регистър

Удовлетвореност на потребителите на административни услуги 2016г.

Административни услуги предоставяни от общинска администрация Сунгурларе

Общинска собственост

Общински горски територии

 

Социални дейности:

„Домашен социален патронаж”

„Дом за мъже и жени с деменция” с.Славянци

„Дом за стари хора” с. Лозарево

Дневен център за стари хора

Информация

 

 

 


Вижте по-голяма карта