Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Средец

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ВРЪБНИЦА

 София, ж.к. Надежда 3, бул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. Б
 028157610
info@vrabnitsa.bg
 http://www.vrabnitsa.bg

 

 

 

 

 

 

 

Историческите корени на днешните села и жители се губят в началото на новата ера, когато римският император Марк Улпий Троян ( 98 – 117 година), известен като велик строител, е прокарал тук отклонението за Пауталия (Кюстендил) от Главния военен римски път Виндобона. (Виена) – Сингидумун (Белград) – Наисус (Ниш) – Ремесиана (Бела Паланка) – Турес (Пирот) – през Драгоманския проход и Скретиска (Костинброд) – Сердика (София) – Филипополис (Пловдив) – Адрианополис (Одрин) до Бизантион-Константинопол (Цариград, Истанбул).

По стария римски път минават два от най-големите кръстоносни походи – първият през 1095 година и третият – от 1189-1191 година. Легендите за онези времена са дали името на местността Трояно край стария път до Волуяк.

На мястото на село Мрамор е съществувало селище още от тракийско време – открити са отломки от мраморни колони и жертвеници. Три тракийски жертвеника се пазят в църковния двор.

Селото е съществувало и през Средновековието към владение на военно лице с титлата примикюр, засвидетелствана във Витошката грамота на цар Иван Шишман от 1382 година. Средновековното българско селище се е намирало на на важен кръстопът за Ниш, Хемус и Средец.

На това място последователно са съществували селища с различни имена – Крамор, Примичур, Мрамор.

В с.Волуяк е роден и живял единственият опълченец и участник в Ботевата чета от този край – Димитър Пенев от Маринковия род, роден на 02.04.1854 година, човек с изключително интересна съдба. Учил е в Робърт-колеж в Цариград, осъден от турските власти на 101 г. затвор, избягал оттам и след големи перипетии стигнал механата Под руския орел, където се записва в Ботевата чета.

След разбиването й се прехвърля в Сърбия и е доброволец в сръбско-турската война. През март 1877 година Димитър Пенев се записва доброволец в опълчението в Плоещ и участва в сраженията при Стара Загора и Шипка. След Освобождението работи като пристав, секретар и мирови съдия. Умира на 88 години на 09.05.1942 година.

В кръчмата в някогашното село Връбница Мърквичка е намерил вдъхновение за своя шедьовър Ръченица. Както е известно, сензационно беше открита втора Ръченица – реплика на прочутата картина, която се съхранява н Националната художествена галерия. Вариантът е рисуван около 1894 година от самия Мърквичка, вероятно за заможен българин.

Жители от селата по този край са участвали в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни. Във войните 1912-1918 година са дадени 24 жертви от волуякчани. В тяхна памет е издигнат паметник на Голямата могила, а имената им са изписани на паметника в центъра на селото.

В началото на 20-те години на двадесети век София се разраства много бързо на запад и северозапад. На запад от двете страни на пътя за Ниш и Белград, около вече построените няколко фабрики извън чертите на тогавашна София, започва да се оформя квартал Модерно предградие.

Във времената на комунистическия режим сред репресираните жители на Връбница са Сокол Николчов Захариев, Трайко Спасов Андонов, Тончо Евтимов Стоименов, Иван Кръстев Арсов, Игнат Киров Дюлгеров, Иван Стоянов Георгиев, Никола Спасов Николов, Александър Тодоринов и Стефан Първанов.

Село Обеля се присъединява към столицата като квартал през 1961 година с приемането на Закона за общия градоустройствен план на София.

През 1987 година с Указ № 3399, публикуван в ДВ бр.97 се закриват дотогавашните Благоевски, Коларовски, Димитровски и т.н. райони на София и се създават общини.

С указ № 3405 на Председателя на Държавния съвет на Народна република България от 14.12.1987 година, публикуван в ДВ бр.10/05.02.88 г. град София е разделен на 24 общини: Средец, Красно село, Възраждане, Оборище, Сердика, Подуяне, Слатина, Червена звезда /сега – Изгрев/, Триадица, Красна поляна, Лозенец, Илинден, Надежда, Искър, Младост, Студентска, Витоша, Овча купел, Люлин, Нови Искър, Кремиковци, Връбница, Панчарево и Банкя.

Дотогава сегашните местности Модерно предградие, Връбница и кв.Обеля са принадлежали съответно към районите Димитровски, Коларовски и Девети септември; днес общини-майки са Възраждане и Сердика. При създаването на район Люлин, кварталите Обеля и Модерно предградие преминават към него.

С Указ 220 от 19.07.1995 година, публикуван в ДВ, бр.66 от 25.07.95 година се обнародва Закон за териториалното деление на Столична община и големите градове. В чл.2, ал.2, т.20 се определят границите на район Връбница. Поради техническа грешка при описване на границите, Законът е поправен в частта му за Района и поправката е публикувана с Указ 246/07.09.95 в ДВ, бр.80.

С Решение №79 от Протокол №42/27.04.1998 година от заседание на Столичен общински съвет е прието преминаването на село Мрамор от район Нови Искър към район Връбница.

Територия

Фонд “Населени места” 15 027,161 дка
Селскостопански фонд 20 265,956 дка
Транспортна мрежа 1 067,646 дка
Водна мрежа 147,928 дка
Други 1 696,805 дка
Общо: 38 205,496 дка

Територията на район “Връбница” е около 44 кв.км., което е 2, 28 % от територията на София, заемаща площ 1310,8 кв.км.

Границите на район “Връбница” са следните: границата със Софийска област, землищната граница на с.Мрамор със землищата на селата Житен, Доброславци и Мировяне, квартал Требич, квартал Илиянци, река Какач, ул.Дилянка, ул.224, ул.Бели Дунав, ул.Хан Кубрат, ул.222, ж.п.линията за град Банкя, Суходолската река, бул.Сливница (Европа), продължението на бул.Панчо Владигеров, ж.п.линията за град Банкя, околовръстният път, границата между кв.Филиповци и кв.Обеля и с.Волуяк.

Конкретната линия на границата между двата квартала е договорена с протокол между кметовете на районите Връбница и Люлин, тъй като няма определен инфраструктурен обект, който да я дефинира. Тя е описана така: “по пътя за Драгоман от кръстовището с ул.Банско шосе(п.т.15 до п.т.17) по черна улица до северната имотна граница на им.пл.№ 86 по имотните граници на им.пл.№ 85, № 113 по ул.731 от п.т. 26 до п.т. 32 по западните имотни граници на имоти с пл.№№ 25, 22, 110, 12 и обратно по ул.Банско шосе и пътя за Драгоман” (според писмо от район Люлин до Директора на СофГео, под № АГ-09-00-008/15.05.1998). Т.е. границата преминава по северозападната кадастрална линия на кв.Република, достига продължението на бул.Сливница и по него достига до кръстовището с околовръстното шосе. Така кв.Дружба (Толева махала) и т.нар.кв.Република-2, които са в землището на Волуяк, естествено се включват в територията на район “Връбница”.

В така определените граници район Връбница се намира между районите Нови Искър, Надежда, Илинден, Люлин и границата със Софийска област (град Божурище). ЗемлищаЗемлищата на селата Връбница, Волуяк и бившето Обеля по данни на Поземлена комисия “Връбница” са на площ от 38 205, 496 дка. Разликата с площта на Района се дължи на това, че част от землищата на Връбница и Обеля административно попадат съответно в районите Надежда и Люлин. По фондове земята е разделена така:По 10-балната система на НИИПА “Н.Пушкаров” земите в трите землища са ІV категория.

Почвите в землището на Връбница са предимно черноземни смолници, а край реките – алувиално – ливадни.МестностиМестностите в землищата на кв.Обеля са: Чегаревец, Локвата, Бел камък, Лозище, Зад ливаге, Трояно, Малка Беравица, Голяма Беравица, Крушата.
В землището на с.Волуяк по-големи са: Примичур, Пъдината, Божуро, Раздолци, Бабин дол, Ридо, Килказ, Полето, Трояно, Рудината, Равнището, Гъстите бреске, Боботилото, Гърдите, Ливагето, Пролешка река, Герена, Гурмазица.

В землището на с.Мрамор по-големи местности са : Примичур, Банишора, Волуешки път, Кръста, Равнището, Келказа, Трапо, Чучулица, Магараница, Лаката, Барата, Гръстелниците, Твърдако, Пасището и Балвана.

Реките, които текат през Връбница са: Какач, Суходолска река, Църна бара, Доло, Селска река, Малка Беравица, Голяма Беравица.
Язовир в Района има само един – в местността Примичур край с.Волуяк, който заема площ 39,539 дка.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН СРЕДЕЦ

София, ул. Леге 6
029484317
info@sredec-sofia.org
 http://sredec-sofia.org

 

 

 

 

 

 

 

Сердика-Средец-Триадица-София е един от европейските градове с най-богата, повече от 7000-годишна история

На мястото на някогашното неолитно селище около термалните извори възниква древен тракийски град, наречен по-късно от римляните Сердика – т.е. град на сердите, по името на населявалото го тракийско племе. През римската епоха (45 година сл. Хр., император Клавдий) градът процъфтява най-напред като център на административна област в провинция Тракия, а в края на III век се превръща в столица на новосъздадената провинция Вътрешна Дакия (Dacia Mediterranea).

srСердика получава статут на римски град от император Марк Улпий Траян (Marcus Ulpius Traianus) и започва да носи неговото родово име – Ulpia Serdica.

Едно знаменито събитие се случва в Сердика в началото на IV век, което има значение за световната история. През април 311 година император Галерий, заедно с императорите Константин и Лициний, са издали Едикта на толерантността, разрешил християнското вероизповедание в Римската империя. По този начин Сердика се превръща в родината на Свободната Църква и в един вид първата християнска столица на Римската империя преди Константинопол. Напоследък това първенство на Сердикийския едикт все повече се изтъква в научната и популярната литература пред значението на последвалия през 313 година. Медиолански едикт, потвърдил положенията на Закона, издаден през 311 година. Важно е да се спомене, че Сердика е била не само столицата на императорите Галерий и Лициний, а и любимият град на император Константин Велики (родом от близкия Ниш).

Константин дори също възнамерявал да премести столицата си тук и антични автори твърдят, че той често казвал: „Сердика е моят Рим“. Твърде е вероятно пристрастието на Константин към Сердика да се е дължало на един факт, често изтъкван от писателите, картографите и поетите до началото на XIX век, а именно, че майката на императора – св. Елена, е била Родом от Сердика. През 343 година Сердика става седалище на много важния Сердикийски събор, на който присъстват делегати от цялата Империя и с право дълго време е определян като Вселенски. Под важните решения на Сердикийския събор са се подписали 282 епископи и вероятно той се е провел в имперския комплекс, от който и до ден-днешен са останали руини около Ротондата „Свети Георги“. Ротондата е била осветена за християнски храм около 330 година и до ден днешен това е най-старата запазена действаща църква в града, а и сред най-древните действащи църкви в света.

През V–VI век по време на т.нар. „велико преселение на народите“ градът преживява нашествия от хуни, готи и други варварски племена. От средата на VI век, при управлението на император Юстиниан Велики (527-565 година), Сердика се възражда като важен административен и стопански център на Източната римска империя, придобила в късни времена гражданственост като Византия (Византийската империя. Според някои учени грижите на Юстинниан за Сердика се дължали на факта, че императорът бил родом от този край (в Православния свят той е честван и със славянското си име св. Юстиниан-Управда).

През 809 година градът влиза в пределите на българската държава и получава българското име Средец. През десети век династията на комитопулите, наследници на управителя (комит) на Средецката област Никола, въздига отново българската държава преди падането ѝ под властта на Византия. В ромейските извори от този период градът е наричан Триадица. След възобновяването на българското царство през 1185 година епископът на Средец е въздигнат в сан митрополит. Според изричното желание на св. Иван Рилски, мощите му са били пренесени в неговото „Средечко отечество“, където, с изключение на престоя им в Унгария, престояват до пренасянето им в столицата на Второто Българско царство Търново. В продължение на шест дни през 1469 година в Ротондата „Св. Георги“ мощите на Св. Иван Рилски отново са почивали по време на пренасянето им от Търново в Рилския манастир.

От края на XIV век до 70-те години на XIX век градът, както и българската държава, са под османско владичество. Смята се, че още през XIII- XIV век градът става известен и с името на патрона на раннохристиянския храм „Св. София“ (IV век), разположен на високо и видно място в границите на Свещения хълм, но извън крепостната стена. През последната четвърт на ХІV век градът се споменава като София в официалните документи на Второто българско царство, а сетне и на Османската империя. Същевременно в документите и други писмени материали (вестници, пътеписи, доклади и пр.) чак до 1879 година жителите на града се наричат „средечани“, а българската община – „Средецка“. След 1879 година се разгаря спор за името, като жителите на града създават комитет от известни личности, който дълго отстоява правото на историческото име Средец. Постепенно се налага компромисното решение градските административни учреждения да бъдат „Средецки“ (в т.ч. и църквата), а общодържавните институции – „Софийски“.

ср2През 1879 година е изготвен първият градоустройствен план на София от градския инженер С. Амадие и одобрен от княз Батенберг. Той преобразява силуета на града и оформя в голяма степен облика на днешния район „Средец“. За изграждането на новата столица са привлечени едни от най-видните архитекти и строители за времето си – Константин Йованович – виенски архитект, по произход българин, е проектирал сградата на Народното събрание. Първият градски архитект – чехът Антонин (Адолф) Колар, проектира Министерството на войната, хотел „България“, Военния клуб и др., а швейцарецът Херман Майер – читалище „Славянска беседа“, сградите на Българската академия на науките, Българската народна банка, както и мавзолея на княз Александър Батенберг. Австриецът Фридрих Гюнангер е проектирал Духовната академия (Богословския факултет) и е участвал в преустройството на Княжеския дворец. Кирил Маричков, завършил в Германия, проектира Доходната сграда на ул. Леге 4, и сградата на ул. Съборна 2 (бившият хотел Империал). Арх. Йордан Миланов, роден в гр. Елена и завършил архитектура във Виена, изработва окончателния проект на Ректората на Софийския университет и ръководи строителството му.

През 1891 година, по проект на главния архитект на София Арнолд Колар и на Вацлав Прошек, е построен Орлов мост – символичната врата на града. Името идва от бронзовите статуи на орли върху моста, които са негови символични покровители и защитници. Орлов мост е построен и като символ на свободата. Тук са посрещнати диарбекирските затворници, борци за религиозна и национална свобода.

Район „Средец“ към Столична община не е голям по територия, но е истински административен, политически, културен, образователен, духовен, търговски, бизнес и спортен център на столицата. Той е сърцето на София.

Район “Средец” е разположен в централната част на град София и заема около 300 хектара.

Граници на района са:

на изток – бул. „Ситняково“, алея „Яворов“;
на югозопад, юг – бул. „Драган Цанков“, бул. „Евлоги Георгиев“;
на запад – ул. „Фритьоф Нансен“, бул. „Витоша“;
на север – бул. „Дондуков“, ул. „Московска“, ул. „Шипка“, ул. „Хан Омуртаг“.

Район „Средец“ граничи с районите Слатина, Изгрев, Лозенец, Триадица, Възраждане и Оборище.

Забележителности

Не случайно наричат район „Средец“ сърцето на София.

Столичният район „Средец“ лежи на основите на няколко хилядолетна история. Тук е бил разцветът на Сердика-Средец-Триадица-София, на тракийска, антична, средновековна и модерна София. Район „Средец“, освен че е историческото сърце на София, но е и съвременният културен, административен, образователен и спортен център. Тук са съсредоточени много забележителности на града – Ротондата „Свети Георги“, Народното събрание, Президентството, повечето министерства, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска академия на науките, Националната художествена галерия, Българска народна банка, Централна поща, Телефонната палата, Столична библиотека.

На неговата територия са известните храм-паметници: „Света Неделя“, „Свети Седмочисленици“, „Света Петка Стара“, Руската църква, старинната църква „Свети Николай Мирликийски Чудотворец“ и Светият синод на българската православна църква. Духовни знаци в паметта на поколения българи са Паметникът на Цар Освободител и Орлов мост. Тук, на емблематичната улица „Г. С. Раковски“, са разположени голяма част от театрите на София, къщите-музеи на най-големите български поети и писатели, Националният литературен музей. Тук извоюваха своя авторитет и национално значимите медии и агенции – БНТ, БТА и Агенция София-прес.

В район „Средец“ са и едни от най-предпочитаните места от столичани и гостите на София за отдих, забавления и игри – Борисовата градина с езерото Ариана, Княжеската градина, Националният стадион „Васил Левски“, стадион „Българска армия“ и още десетки други институции, организации.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН СЛАТИНА

 София, бул. Шипченски проход 67
 028705532
 info@so-slatina.org
 http://www.so-slatina.org

 

 

 

 

 

 

 

Район Слатина е разположен в източната част на Столицата на площ от 1325,2 х.а., което представлява 6.69 % от територията на Столична община. Районът граничи:

– на запад с районите Средец и Оборище;
– на изток с район Искър;
– на север с районите Подуяне и Кремиковци;
– на юг с районите Изгрев и Младост.

По градоустройствени съображения в район Слатина са установени следните функционално-структурни единици, обособени в жилищни квартали и жилищни комплекси:

– к.в. Редута- ограничен от улица Боян Магесник, улица Околчица, улица Румен войвода, улица Калиманци, улица Стоил войвода, улица Попова шапка и бул. Ситняково;
– ж.к. Гео Милев- ограничен от бул. Цариградско шосе, улица Христо Чернопеев, улица Коста Лулчев, парк Гео Милев, улица Калиманци, улица Попова шапка, бул. Ситняково, улица Михай Еминеску, бул. Шипченски проход и ж.к. Яворов;
– ж.к. Яворов- ограничен от бул. Цариградско шосе, район на зала Универсиада, бул. Шипченски проход и улица Михай Еминеску;
– ж.к. Хр. Смирненски – ограничен от улица Боян Магесник, улица Кривина, улица Асен Йорданов, ул Коста Лулчев, парк Гео Милев, улица Румен войвода и ул Околчица;
– кв. Христо Ботев-ограничен от улица Летоструй, улица Стоян Попов, улица Слатинска река, ж.п. линията и територията на летищен комплекс София.

В рамките на територията на района влизат още парк Гео Милев, спортен комплекс Червено знаме, спортен комплекс Академик, както и обществени сгради с национално значение, като БАН КОМПЛЕКС №1 бул. Цариградско шосе – 4-ти км, Министерство на външните работи, зала Универсиада, зала Фестивална, посолствата на Босна и Херцеговина, Румъния, Армения, Швеция и Китай.

История

Не от вчера Софийското поле е най-важният кръстопът на Балканите. Тази роля районът на днешна София има поне от осем хиляди години.
В началото на VІ-хилядолетие преди Христа Софийското поле влиза в обхвата на най-древната човешка цивилизация на ранните земезелци и скотовъди. След т.нар. неолитна революция в Предна Азия формираният там земеделско-скотовъден поминък постепенно се разпространява към Югоизточна Европа, най-вероятно чрез предвижване на малки човешки групи през Егея към Централнобалканската зона.

В края на VІІ и началото на VІ хилядолетие пр.Хр. започва да функционира т. нар. Струмски път, който играе основна роля в разпространението на новия поминък към Средна Европа. Пътят достига Софийското поле и вероятно тук се разклонява – по долините на Велика Морава и Нишава на северозапад и по долината на Искър на север.

По това време в източната му част възниква едно огромно за времето си ранноземеделско селище, което днес обозначаваме като Слатина. Благодарение на някои физико-географски дадености на Източните и Централните Балкани, Софийското поле се превръща в пресечна точка на двата основни цивилизационни потока от Предна Азия към Европа през VІ хилядолетие пр. Хр. Ето защо резултатите от археологическите проучвания на селището Слатина – София се следят със значителен интерес от всички специалисти по праистория на Югоизточна Европа.

Останки на селището от неолита (новокаменната епоха) в Слатина заемат около 0,8 ha площ площ с дебелина на културните напластявания до 4m. Разположеното на левия бряг на Слатинска река селището съществува през цялата първа и началото на втората половина на VІ х. пр.Хр. и е едно от най-големите в централната част на Балканския полуостров.

Проучванията, започнали през 1985 година на площ около 1400 m2, показват, че древните жители на Слатина обитават по-малки или по-големи правоъгълни до слабо трапецовидни къщи, разположени една до друга. По време на неолитния период, към който принадлежи селището Слатина, древните земеделци не познават металите. Затова техните сечива са изработени от камък, кремък, кост и рог.

По данни от разкопките в североизточната част на селището от неолита, археолозите разкриват за съществуването на най-старата къща на територията на Югоизточна Европа, която представлява изключително добре запазена двуделна постройка, датираща от шести век преди Христа. С течение на времето почти всички културни напластявания от праисторически селища на територията на сегашния град София са унищожени.

Останала е само една малка част от най-старото селище Слатина, което доказва, че от всички Европейски столици – София има най-дълбоки корени в миналото и че тези корени започват от най-старата европейска цивилизация.

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 Средец, пл. Георги Димитров 3
055516990, 055516993, 055517725
info@sredets.bg
 http://www.sredets.bg

 

 

 

 

 

 

 

Община Средец попада в северозападните склонове на Странджа планина, около които е разположена обширна равнина, покрай западните брегове на бургаския залив, заобиколена от ниски хълмове. Уникални са природните дадености на Странджа със специфичните климатични характеристики и флористично богатство. Затова видовото разнообразие е голямо и интересно.

Природата е дарила Община Средец с вековни гори, красиви пейзажи, живописни скални образувания, пещери, които трябва да ценим и пазим. Хилядолетната човешка цивилизация е оставила тук стотици културни паметници – долмени, тракийски светилища, могили и други.

Общината се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на Област Бургас. Общината има 32 населени места и територия 1 000 кв км. (една от най- големите в страната). Богатство на разнообразни гори, дивеч и голямата лесиситост в южната част на общината.

ScreenHunter_7046 May. 13 19.08

Община Средец е екологично чиста община със запазен екологичен баланс. Голямо разнообразие на почвите, което благоприятства почти всички видове селскостопански култури. Хидрографската мрежа е неравномерно развита – по-гъста е в южната част.

От природните условия и ресурси съществено значение за формирането и развитието на общината играят природо-географско положение, горските ресурси в Странджа и плодородните почви от южната част на Бургаската низина

Основните природни ресурси са почвените, агро-климатичните, известна роля играят и пасищните тревни ресурси по склоновете и билата на хълмистите възвишения, които, макар и немалки по площ, се ползват само през пролетта и ранното лято, т.е. преди тяхното изгаряне през засушливите месеци.

Водните речни и подпочвени ресурси са много ограничени и имат локално значение. Те на места са баражирани в малки язовири и водоеми. Териториите в югоизточната част на общината попадат в буферната зона на Природен парк “Странджа“, местността “ Божура “ е определена за рекреационна зона – това са най-преспективните места за развитие на туризъм в общината.

ScreenHunter_7047 May. 13 19.11

Общината има разнообразен релеф, в южната част на общината той е полупланински и планински – включва северните разклонения на Странджа планина, а в северната – равнинен, обхваща части от Бургаската низина. Общината е с мек климат и голям брой слънчеви дни – попада в зоната с умереноконтинентален и преходноконтинентален климат. Най-източните й части са под влиянието на черноморската климатична зона.

Продължителното и сухо лято през някои години застрашава селскостопанското производство и причинява множество пожари в горите. Количеството на валежите е под средното за страната, неравномерно разпределено по месеци. Наличие на богато биоразнообразие и голямото разнообразие на билки, гъби и диви плодове.


Вижте по-голяма карта