Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Социални услуги

ОСП СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ИВАЙЛОВГРАД

Untitled  гр. Ивайловград, Производствен компл. Колибар чешма
 0887532565

 

 

 

 

 

 

 

Общинско социално предприятие (ОСП) „Социални услуги – Ивайловград” предоставя следните услуги:

почасови интегрирани и индивидуални услуги за „здравен асистент”,

„личен асистент”,

„социален асистент” ,

„домашен санитар”,

както и „услуги от домашен социален патронаж” и „кетъринг“.

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – За да има щастие в детските очи – град Дупница

logo_5b996fe75d4fff53cdcaa757390fc57d  Гр. Дупница, ул. Велико Търново 2
 0877 968832, 0701 50441
 cop_dupnica@abv.bg
 

 

 

 

 

 

 

 

Услугата Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги насочени към намиране на подходяща семейна среда (биологично, разширено семейство, приемно семейство, осиновяване) или подкрепа интегрирането в общността на деца и младежи в риск, с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции ,превенция на насилието и отпадането от училище, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване ,обучение и
подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми .

ScreenHunter 3470

  ДЕЙНОСТИ

Дейностите в услугата Център за
обществена подкрепа, предоставяни за
децата и техните семейства , имат за цел
да подобрят качеството на живот на децата в семейната и социална среда, като предостави качествени социални услуги,  които да отговарят на потребностите и да бъдат достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

* Реинтеграция на деца и младежи в
семейството им.
* Настаняване на деца и младежи в
разширено семейство.
* Настаняване на деца и младежи в
приемно семейство.
* Осиновяване на деца и младежи.
* Подкрепа формиране на умения за самостоятелен живот и интегриране в общността на младежи, напускащи ЦНСТ.
* Предотвратяване на отпадане от училище .
* Осигуряване на професионална и квалифицирана помощ на деца в риск и техните семейства .
* Осигуряване на посредничество и застъпничество на семействата ,ползващи услугите на ЦОП пред други държавни, административни и неправителствени организации.
* Консултантски услуги за установяване на проблемите в поведението на деца в риск и техните семейства.
* Подготовка за изслушване и изслушване в щадяща за детето обстановка „ синя стая“
* Обучение на кандидат осиновители и приемни родители
* Кампании
* Училище за родители

 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ

 

 

ScreenHunter 3471

Потребители на социалните услуги на Център за обществена подкрепа са деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства .

Това са:

* Деца, ползващи постоянна грижа и техните семейства;
* Деца, ползващи седмична грижа и техните семейства;
* Деца, ползващи дневна грижа и техните
семейства;
* Деца, на които предстои напускане на
институция и техните семейства;
* Семейства, при които има риск от
изоставяне на дете или настаняване в
институция;
* Кандидати или вече одобрени приемни
семейства ;
* Кандидати или вече одобрени
осиновители;

* Деца с поведенчески проблеми и техните семейства;
* Семейства, които търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето;
* Деца и семейства от общността , при които съществува риск от конфликт и разрушаване на семейните отношения;

 

 

 

ВИДОВЕ УСЛУГИ

297446972_1023031381696791_7524307712277149632_n (1)Център за обществена подкрепа постига целите си, като предоставя на своите потребители услуги в направления:

* Реинтеграция на деца и младежи /в биологично или осинователно семейство/.
* Осигуряване на подходяща семейна среда /в семейства на близки или в приемни семейства/.
* Подкрепа за самостоятелен живот и социално включване в общността.
* Превенция на изоставянето/семейно консултиране, подготовка и обучение на родителите да се грижат за децата си, програми по семейно планиране и изграждане на родителски капацитет/.
* Превенция на насилието и отклоняващо се поведение/индивидуално и групово консултиране, разработване и провеждане на обучителни модули на тема превенция на насилие, информационни срещи, беседи, консултации на родители и специалисти от общността, извънкласни занимания и дейности.
* Разработване и провеждане на образователни програми за превенция на насилие, трафик на хора, злоупотреба с деца, умения за независим живот, ваканционни програми.
* Превенция на отпадане от училище/социално-психологическа подкрепа и консултиране на детето и семейството ,индивидуална
педагогическа работа с детето/.

 

 

УСЛУГИТЕ В ЦЕНТЪРА СА БЕЗПЛАТНИ!

 

 

Синя стая

338555121_597216908983143_9013992572981880279_nНие работим за промяна на практиката за изслушване на деца и привеждането й в съответствие с изискванията на международните правни актове, по които България е страна. Целите на една такава практика са да се избегне допълнителното травмиране на детето в процеса на разследване и правораздаване и да се защитят неговите права и най-добър интерес, като в същото време се гарантира събирането на пълна и точна информация по даден случай, за да може да се приложи ефективно правосъдие.
У нас, сред професионалистите, стаите са познати и като „приветливи”, „специализирани” или „сини” стаи за изслушване на деца, оборудвани със звукозаписна и видеозаписна техника за изслушване на деца, участващи в правни процедури.
Специализираната или приветлива стая е обзаведена така, че да предоставя среда, близка до домашната, за да може детето – свидетел да се чувства по-спокойно и удобно. В същото време помещението е оборудвано с камери и микрофони, за да може показанията да бъдат записани и непосредствено наблюдавани, без страните да са в едно помещение с детето и това да притеснява детето и да влияе на неговите показания.

338523645_230431322816302_5478702360958118435_nРазпитът се води от съответния (правоимащ) орган, с помощта на психолог или педагог, а останалите участници са в съседното помещение и наблюдават на голям монитор, те не само могат да наблюдават и да слушат разпита, но и да задават въпроси по време на разпита – посредством радио, телефон или предварително писмено предадени на разследващия орган.

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – гр. Дупница

3  гр. Дупница, ул. Солун 4, ет. 4
 0879523575
 dcplu_2019@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – гр. Дупница е с капацитет 20 места.

Центърът предоставя комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за цялостно обслужване на лицата с увреждания през деня, свързани с:

предоставянето на храна,

задоволяване на техните ежедневни, здравни, образователни и рехабилитационни потребности,

както и организация на свободното време и личните контакти.

Прилагат се и двигателна рехабилитация, медицинско наблюдение и контрол, арттерапия, социално консултиране и психологични консултации.

Директор на центъра е Нина Александрова.

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА КРИЗИСНО НАСТАНЯВАНЕ НА БЕЗДОМНИ ЛИЦА

ScreenHunter 4236 София, ж.к. Захарна фабрика, бл. 51А
0889096130, 0885511351

 

 

 

 

 

 

 

Центърът работи през зимния сезон, от 1 декември до 31 март, всяка година.

Капацитетът на центъра е 180 души, но имат готовност да приютят и повече бедстващи хора, увери директорът Йорданка Темелкова.

Хората, потърсили подкрепа в студените дни и нощи, получават безплатна топла вечеря и закуска. Те могат да останат в центъра до 30-и март. Благодарни са за положените грижи и споделят, че алтернативата за тях е живот на улицата:

За да се погрижат за облеклото на всички бездомници, от центъра разчитат на даренията на добросъвестни граждани, допълва директорът: „Това, от което имаме нужда, са топли дрехи и топли обувки. Ако някой може да осигури това, моля, да го направи“.

ОП ОБЩИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ – Перник

ScreenHunter 2815 гр. Перник, ул. Радомир 1
076684297
opopsl@abv.bg

 

 

 

 

 

 

ОП ОБЩИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ – Перник е звено към Община Перник.

 

Дейността на общинското предприятие Общинско Обслужване е свързана със социални дейности. Дейностите се предоставят в помощ на нуждаещите се граждани в общината.

 

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

logo-new1 Цар Калоян, пл. Демокрация 1
 0842423165
tsarkaloyan@abv.bg
 https://tsarkaloyan.bg/

 

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter 1938    Уважаеми жители и гости на Община Цар Калоян,

Информираме Ви, че считано от 08.03.2021 г. Община Цар Калоян, има нова     официална страница в интернет на адрес – https://tsarkaloyan.bg.

Уеб страницата е с изцяло нова и модерна визия, като всеки потребител ще бъде          максимално улеснен от новата структура на сайта. За удобство на потребителите, в новия сайт ще има възможност за изтегляне на документи и заявления за предоставяните от общината административни услуги.
Сайтът предстои да бъде доразвит и попълнен с нужната информация!

Старият сайт https://tsarkaloyan.eu ще продължи да функционира и информацията качена в сайта ще бъде достъпна още дълго време.

 

 НОВИНИ от Община Калоян: тук!

 

Община Цар Калоян е разположена в Североизточна България, част от област Разград. Граничи с общините Разград, Ветово, Иваново и Попово. Състои се от три населени места, а административен център е град Цар Калоян. Населението на общината на 01 февруари 2011 година е 6 192 души (настоящ адрес), като преобладават етническите турци.

ScreenHunter_7545 May. 15 15.03

До 1989 година съотношението е било 60 на 40 в полза на българското население, но с настъпването на промените започва разрушаването на икономиката на общината. Закрива се аграрно-промишления комплекс, ППТУ „Кирил Бончев“, цеха „Зита“, цеха на „Дунарит“, цеха към ЕМЗ Разград и цеховете в Сваленик и тухларската работилница в Костанденец.

Без работа остават над 2000 човека, мъже и жени и са принудени да търсят препитание в други населени места. Това са основно българи, специалисти в предприятията и цеховете, които се изселват заедно със семействата си. През 2002 година, след местен референдум Сваленик и Церовец се отделят и преминават към община Иваново. Всичко това води до рязка промяна на етническото съотношение.

В момента икономиката на общината се определя от селското стопанство, основно под кооперативна форма, изградена на базата на бившите ТКЗС-та. В Цар Калоян функционират три кооперации, в Костанденец и Езерче по две – общо 7. Промишлеността в Цар Калоян е представена от една мандра . Две мандри и четири цеха за производство на обувки функционират в село Езерче, като безработицата в селото е практически равна на 0.

Социални услуги – ЦОП, ЦСРИ, дневни центрове и други

В момента в община Цар Калоян се предоставят следните социални услуги:

Домашен социален патронаж с капацитет 80 човека;

Управляван проект за лични асистенти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По проекта са разкрити 21 работни места в община Цар Калоян

Община Цар Калоян е партньор в проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По проекта са разкрити 27 работни места: 16 социални асистенти и 10 домашни помощници.

Предоставя се услугата „Топъл обяд”, при която хората получават топла храна по домовете на ползвателите, закупуване на неща от първа необходимост – лекарства и др., пазаруване на допълнителни хранителни продукти, помощ при почистване на домовете, измерване на кръвно налягане и др

Съществуват Клуб на пенсионера и Клуб на инвалида в град Цар Калоян и на територията на останалите населени места в общината, като местна услуга, финансирана от бюджета на общината.

Деца с увреждания.

По данни на Дирекция “Социално подпомагане” – Цар Калоян, децата с увреждания в община Цар Калоян са над 34.

Децата с увреждания имат трайни и необратими, значителни ограничении функционални възможности в следствие на заболяване или увреждане, което нарушава нормалното им развитие. Към тази група спадат деца с физически недъзи, психически разстройства, неврологични заболявания. Основни проблеми за тази целева група и техните семейства са липсата на емоционална подкрепа и превантивна работа. Липсата на услуги за семействата води до напускане на работа от родителите, бедност, изолация и разпадане на семейството. Липсва рехабилитацията, затруднен е достъпа до образование. Не се предлага в достатъчна степен заместваща грижа за облекчаване на родителите.

 

Спортни обекти:

 

Спортна инфраструктура

Наименование на обекта

Функционално предназначение

1

Спортен терен гр.Цар Калоян

Спортни прояви и мероприятия

2

Футболо игрище гр.Цар Калоян

Футболни срещи

3

Спортен терен с. Езерче

Футболни срещи

4

Спортен терен с.Езерче

Футболни срещи

5

Уч.спортна зала гр.Цар Калоян

Трениров.зала

6

Борцова сп.зала гр.Цар Калоян

Трениров.зала

7

Сп.зала с.Езерче

Трениров.зала

8

Мултифункционална сп.площадка с. Езерче

Футболни срещи

 

В общината функционират следните спортни клубове:

Футболен отбор “Спартак” – Цар Калоян съставен от футболисти от общината и се подвизава в областна  група.

Клуб по борба – Цар Калоян

Клуб по борба “Д.Добрев” – с.Езерче

Футболен клуб „ Езерче” с. Езерче

 

Развива се и ученическия спорт , като се развиват приоритетно спортовете Волейбол , Лека атлетика ,  Футбол , Шахмат и Тенис на маса  . Изявите са на областно и зоново ниво .