Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Смолян

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ – гр. Смолян

ScreenHunter 2320 гр. Смолян, ул. Полковник Дичо Петров 7
030162524, 030162741
librarysm@abv.bg
http://www.librarysm.com

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter 2322Библиотека “Николай Вранчев” – Смолян, е регионален културен институт по смисъла на чл.9 от Закона за закрила и развитие на културата и Постановление на МС № 153/28.07.2000 г. за преобразуване на културни институти в регионални библиотеки и музеи.

Библиотеката е връстник на всички институти и организации, образувани със създаване на бившите окръзи през 1959 година.
Създадена е на базата на читалищна библиотека „Христо Ботев”. Като наследство от читалището получава 5 800 тома литература, а днес фондът й наброява 245 217 библиотечни единици – книги, периодични, картографски и графични издания, ноти, касети, CD ROM и др. носители на информация.
ScreenHunter 2323На 2 юни 1966 година тържествено е открит първият дом на библиотеката, а през 1985 година тя получава своята втора сграда – истински храм на книгата и духовната култура в града. На 5 000 кв. м площ са разположени: каталожна зала, зала за свободен достъп, читалня „Точни и Хуманитарни науки”, специализиран отдел “Изкуство”, „Детски” отдел, отдел „Справочно-библиографски” и „Краезнание”, специализирани звена за комплектуване и обработка на библиотечните фондове и методическа дейност, зали за културни прояви.

С решение № 95 на Окръжния народен съвет – Смолян, през 1985 година библиотеката получава своето име – Николай Вранчев. Вранчев е известен родоповед, писател и преводач от национална величина, издател на библиотека “Ралица”.
ScreenHunter 2324По случай 25-годишния юбилей, през 1985 година с указ № 2945 на Държавния съвет на НРБ Окръжната библиотека е наградена с орден “Кирил и Методий” І степен.

През 1998 г. е поставено начало на автоматизацията на библиотечните процеси и в тази посока е извършена основната дейност. Изградена е информационна система с 10 работни места, които са свързани в локална мрежа, работеща на основата на базовия продукт CDS /ISIS / micro на ЮНЕСКО. През 2007 информационната система се разширява и преминава на нов софтуерен продукт – Автоматизирана библиотека PC-TM.

Информационната система на библиотеката предоставя на читателите достъп до собствени и чужди бази данни, електронни каталози – книги, периодични издания, ноти, нетрадиционни носители, голям масив библиографска информация, касаеща Средните Родопи, и електронни тематични картотеки.

От 2011 година стартира Интернет каталога на библиотеката.

В развитието си през годините стремежът на библиотеката е да запази постигнатото, да съхрани традицията в библиотечното обслужване, като я съчетава умело с новите реалности и по този начин утвърждава своето място в регионалната информационна инфраструктура .

Днес Регионална библиотека „Николай Вранчев” е:

ScreenHunter 2325   – Съвременен библиотечно-информационен център.
– Естествен регионален център, който насочва националния и краеведски документален поток към потребителите от града и областта.
– Средище за създаване, съхраняване и предоставяне за ползване уникалната краеведска информация.
– Регионален координационен център за цялата териториална мрежа от общообразователни библиотеки – читалищни и училищни, на територията на областта, който методически подпомага всички библиотеки, събира, съхранява и предоставя на Министерството на културата и др. държавни органи информация за тяхната дейност.
–  Културен институт, работещ по различни програми и проекти в полза на местната общност.

 

Структура

Направление „Библиотечни фондове и каталози”

Комплектуване и обработка  на библиотечните фондове

ScreenHunter 2326Комплектува и регистрира книжни и некнижни библиотечни документи на български, руски, английски, немски, френски и други езици, набавя нови заглавия периодични издания.
Проучва и следи състоянието на книжния пазар. Поддържа контакти с издателски къщи, книжарници и книготърговци.
Анализира читателските потребности и работи по тяхното удовлетворяване.
Организира структурата на библиотечния фонд и неговото опазване, книгообмена, както и дарителската дейност.
Каталогизира библиотечните документи.
Поддържа традиционните каталози и следи за актуалността и коректността на данните в тях.
Изгражда електронен каталог на библиотеката.
Предоставя информация за новопостъпилите книги  чрез ежемесечен бюлетини „Нови книги“ и „Нови детски издания” , публикувани на уебсайта на библиотеката
Изгражда и поддържа  цялата документация по придобиване и отчисляване на библиотечните документи в Регионална библиотека.

Контакти:
0301/6 25 24,  вътрешен  225
e-mail: sm_lib_ko@abv.bg

Направление „Библиотечно- библиографско и информационно обслужване”

Детски отдел

Обслужва читателите под 14 години в следните читателски зони: Заемна за дома, Читалня,   Игротека, Стая за ранно детско развитие и филиал  в ОУ „ Юрий Гагарин”.
Предлага   детска художествена литература на български и др. езици, литература от различни отрасли на знанието, богат фонд от справочни издания.
На разположение на читатели е и фонд от детски периодични издания.
Отделът поддържа електронна база данни – тематични картотеки и литературознание
Разработва програми и инициира изяви, свързани с подпомагане на прекия учебен процес, но и за осмисляне свободното време на малките читатели.
Поддържа самостоятелна страница на отдела в уеб сайта на библиотеката.

Контакти:
0301/6 25 24, вътрешен 226
e-mail: sm_lib_do@abv.bg

Отдел „Заемна за възрастни”

Осъществява автоматизирано регистрация на възрастни читатели за ползване на библиотечни услуги.
Извършва обслужване на читателите с библиотечни документи за дома, чрез подръчен фонд  на свободен достъп, който  предоставя възможност на читателите сами да подбират литературата, която желаят да заемат и основен фонд, който се използва чрез избор от електронния каталог.
Осъществява консултантска дейност относно използване на читателските каталози от читателите.
Книгозаемането за дома се извършва чрез автоматизирана система.
Предоставя електронни услуги , като: Резервация на книга и Проверка на коректността на читателите – Какво дължа?
Организира и провежда културни събития – изложби, срещи и други за читатели над 14 годишна възраст.

Контакти:
0301/6 25 24, вътрешен 224
e-mail: sm_lib_zv@abv.bg

Отдел „Обща читалня и МЗС”

Предоставя  за  ползване богат фонд от книги, справочници и периодични издания от различни отрасли на знанието, както и ежедневната преса.
Извършва текуща регистрация на периодиката и изгражда електронен каталог – Периодика. Поддържа справочен апарат –  бази данни Тематична и Литературоведска картотека.
Осъществява справочно-библиографско и информационно обслужване чрез бази данни на библиотеката и чужди бази данни.
Изпълнява заявки на читателите за библиотечни документи от други библиотеки в страната и чужбина чрез Междубиблиотечно заемане.
Обслужва читатели с англоезична литература чрез оборудвания от Посолството на САЩ „Американски корнер”.
Предоставя безплатен достъп до Интернет за читатели на библиотеката.
Предлага копирни услуги и сканиране на части от библиотечни документи.
Организира и провежда различни инициативи – конкурси, срещи, дискусии и др.
Осъществява изнесено библиотечно обслужване в пенсионерски клубове на града.

Контакти:
0301/6 25 24, вътрешен 227
e-mail: sm_lib_chit@abv.bg

Отдел „ Изкуство”

Обработва некнижни носители на информация – CD, DVD и видео и аудио касети в областта изкуството и изгражда Електронен каталог в частта  Некнижни носители на информация и Ноти.
Отделът поддържа и електронни тематични картотеки.
Съхранява и предлага за ползване на читателите литература в областта на изобразителното изкуство, музиката, киното, театъра, балета и хореографията, албуми с репродукции и фотоалбуми, ноти, грамофонни плочи, аудио, видеоносители ,CD и DVD.
Организира изложби, витрини, беседи, тематични срещи, прожекции и др

Контакти:
0301/6 25 24, вътрешен 228
e-mail: sm_lib_iz@abv.bg

Отдел „Справочно-библиографски и Краезнание”

Осъществява устно и писмено информационно обслужване чрез традиционните форми и автоматизираните бази данни.
Изработва писмени библиографски справки по отделни теми, заявени от институции или читатели. Изнася беседи за библиотечно-библиографски знания.

Поддържа следните бази данни:
– Архив на писмените библиографски справки
– Електронни картотеки:  „Бележити дати“, „Календарни празници“ ,“Прикнижна библиография“, Туристически обекти в България.

Изработва Календар на бележити дати и събития
Издирва, съхранява и предоставя за ползване информация за Смолянския край и Средните Родопи от миналото до днес.
От 1996 г. поддържа електронна база данни „Краезнание“.
Осъществява  устно и писмено библиографско обслужване  по краеведски теми.
Съставя библиографски указатели за личности и събития, свързани с миналото и настоящето на региона.
Изработва годишен календар на по-важни местни дати и събития.
Поддържа страница „Краезнание” в уеб сайта на библиотеката.

Контакти:
0301/6 25 24, вътрешен 222
e-mail: sm_lib_krs@ab

Направление „ Координация, автоматизация и връзки с обществеността”

Осъществява координационна, експертно- консултантска и квалификационна дейности за обществените библиотеки в Смолян и региона.

Събира, обработва и предоставя информация за библиотечната дейност в региона на местни и държавни власти и предлага мерки за подобрявана работата на библиотечната мрежа.
Разполага с добре комплектуван библиотековедски фонд. Изгражда електронна картотека „Библиотекознание и библиография”
Координира и подпомага организацията и провеждането на  културните инициативи на библиотеката.
Изгражда, осъществява и координира медийната и рекламна политика на библиотеката.
Администрира, поддържа и обновява компютърното клиентско, сървърно и мрежово оборудване, използвано в мрежовата инфраструктура на библиотеката

Осигурява достъп и техническа поддръжка на бази данни, разработвани в РБ „Николай Вранчев“ .
Осъществява предпечатна подготовка на изданията на библиотеката.
Отговаря за обучителния център на библиотеката и провежда курсове за начална компютърна грамотност.
Подпомага библиотеките в региона за работа с компютърната техника и използване на новите информационни технологии в библиотечната дейност

Контакти:
0301/6 25 24, вътрешен 221
e-mail: sm_lib_k@abv.bg

 

Услуги

Библиотеката предоставя на ползвателите основни и специализирани библиотечни услуги според утвърденият  ПРАВИЛНИК за обслужване на потребителите в Регионална библиотека „ Николай Вранчев”

Основни библиотечни услуги :

– ползването на библиотечните колекции в библиотеката и извън нея;
– проверка  на коректността на читателите „КАКВО ДЪЛЖА”
– предоставянето на вербална библиографска и фактографска информация;
– достъп до собствени традиционни и  електронни бази данни
– интернет достъп за образователни, социални и научни цели за регистрирани потребители на библиотеката.

Основните библиотечни услуги се предоставят безвъзмездно.

Специализирани библиотечни услуги, предоставяни на основание чл.52, ал.1 от Закона за обществените библиотеки и Решение №704 на Министерския съвет от 2018 год.:

– предоставяне на писмена библиографска информация;
– предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания по зададена от Вас тема;
– доставка на библиотечни документи от страната и чужбина;
– достъп до външни мрежови ресурси и бази данни;
– копиране  и сканиране на библиотечни документи;
– предоставяне залите на библиотеката за културни и образователни цели;

Специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно на основание приета Наредба на Общинския съвет и Решение №704 на МС.

 

 

 

 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

1

Знаете ли коя е най-старата планина на Балканите? Родопите – това море от преливащи се тъмно зелени хълмове, които ви посрещат с красиви панорами и кристално чист въздух. Свързваме тази част на Българя с китни поляни и вековни иглолистни и широколистни гори, дълги ридове, прорязани от туристически пътеки, реки и бързеи с кристално чиста и студена вода, небесно сини езера, величествени скални фигури. Хилядолетия наред тук хората живеят в хармония с природата, съхранявайки в пазвите на планината диви и недокоснати кътчета, красота и невероятно разнообразие от растения и животни. Искате да знаете по-конкретно кое е това място? Е, става дума за община Смолян!

Смолян
Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена. Той успешно съчетава модерното строителство и традиционната родопска архитектура. Едва ли не сте чували за планетариума в Смолян, който неслучайно е една от най-често посещаваните забележителности в града – за изминалите 35 години той е посетен от повече от 2 милиона и половина души от цял свят. Причина затова е, че той е не просто най-големият планетариум с народна астрономическа обсерватория в България, но и представя повече от 50 програми. Сред тях са програми-приказки за най-малките деца, много учебни сеанси, обзорни и тематични за широката аудитория. Цикъл от специални програми – музикални и поетични – допълват многообразието от звездни спектакли. На чуждестранните гости на планетариума се предлагат програми на чужди езици: руски, френски, немски, английски, гръцки, турски.                                           Община Смолян крие и други места, които обезателно трябва да посетите!

222Широка лъка
Широка лъка е село с вековна история, а запазените му старинни възрожденски къщи го нареждат след най-красивите кътчета а страната ни. Широка лъка е известна със своите автентични родопски къщи, като Згуровската, Учиковската и Григоровската къщи. В селото има над 100 паметника на културата, което е и причината да бъде обявено за архитектурен и етнографски резерват. Чували ли сте, че Широка лъка е от селата, в които се е родила и се развива родопската песен? Всъщност много от най-известните певци и гайдари на родопския фолклор са родени тук.

Момчиловци
Сгушено в прегръдките на магическа борова гора и параклиси, които го обграждат, се намира незабравимото с.Момчиловци. Околността се слави с благоприятно географско положение, чист въздух и кристална вода. Селото е запазило самобитен фолклор, традиции, занаяти и древни обичаи на християнската религия и култура.
333Ако търсите спокойствие и красива природа, с. Момчиловци и с. Арда са изключително добър избор за следващата Ви почивка. Природни и културни забележителност – пещери, крепости, музей, църкви, атмосфера, създадена от стари къщи, с тези неща достойно се гордеят жителите на община Смолян. Планувайки следващата си екскурзия или почивка в община Смолян забравяйте да опитате невероятната местни гозби от този край и да усетите в романтиката родопската гостоприемност.

КМЕТСТВО МОГИЛИЦА

 с. Могилица, Обл. Смолян
 030365331, 0885660168
kmetstvo_mogilitza@abv.bg
 

 

 

 

 

 

 

 

Могилица е село в Южна България. То се намира в община Смолян, Област Смолян.

Село Могилица е разположено на около тридесет км югозападно от град Смолян и се намира в планински район, в близост до границата с Гърция, на горното течение на река Арда. Къщите са разположени върху левия бряг на река Арда. Надморската височина е 920-950 метра.

Близо до Могилица са разположени следните населени места: Бориково, Бяла река, Буката, Киселчево, Илинден, Черешките, Исьовци, Черешово, Ухловица и др.

Първите данни за човешко присъствие в района са от около 1000 години преди новата ера. През времето на Византийската империя селището било курортен център. Тук са идвали на лов и отдих представители на висшата аристокрация. Селището се е бранило от три крепости от тракийски и византийски произход, следи от които са запазени и до днес.

Те затваряли поречието на река Арда и Бориковската река. Тук минавал важен стратегически път от римско време, който свързвал Виа Егнация на Беломорието с Виа Милитарис в Тракия.

Селището е възникнало през средните векове като колибарска махала наречена Могилици (колиби). През Османския период селото е наречено Тозбурун, което значи прашна могила.

Предание говори, че името селото получило от близкия хълм (борум) – западно от селото. Вечер, когато стадата от овце се връщали от паша и минавали покрай хълма, той преставал да се вижда от прах. Според османските регистри селото попада в Ахъчелебийската кааза (след 1838 година на Филибелийската кааза), от Гюмюрджинския санджак, на Одринския вилает. Основен поминък на населението е било овцевъдство и земеделие.

През осемнадесети век от Беломорието са пренесени картофите. И днес хората тачат обичаите си. Празника на село Могилица е празникът на народните занаяти, които се провежда последната събота на юни.

В османски поименен регистър от 1841 г. се посочва, че от Могилица (Тозбурун) са постъпили в армията пет войници, което е косвено доказателство, че по това време в селото са живели българи мюсюлмани. По време на Илинденско-Преображенското въстание (1903 година) в село Могилица (Тозбурун, Могилище) има 90 къщи. Към 1912-1913 година броят на българите мюсюлмани, живеещи в Могилица (Тозбурун) е 175.

Културни и природни забележителности

Агушевите конаци са най-известните архитектурни паметници в тази част на Родопите. Резиденцията е строенена в периодите 1825-1842-1860-1872 година от местния българо-мохамедански първенец Агуш Ага, за себе си и синовете си. Комплексът се състои от две сгради (конаци), всяка с отделен двор и кладенец и заемало близо четири декара с имота.

Ансамбълът е ограден с общ зид подобно на средновековните феодални жилища, а в югоизточния ъгъл на зидовете има каменна кула, наподобаваща морски фар (по-малкият от синовете на Агуш Ага бил морски офицер). Кулата е разположена откъм р. Арда и е изрисувана, като за мотиви са използвани самите Агушеви конаци и пейзажи от Родопите.

Сградата имала 221 прозореца, 86 врати и 24 комина.
Преди изграждането на днешните Агушеви конаци, по поръчение на Агуш Ага били изградени и два големи чифлика в близкото село Черешево, които днес са в руини. С годините наследниците на Агуш Ага обедняли и имението започнало да се руши. През 1948 г. комунистическият режим в България национализира комплекса в Могилица и го дава на гранични войски, които го съсипват напълно.

В края на 60-те години започнала мащабна реставрация и анасамбълът е спасен. Резиденцията станала етнографски музей, а стаите били въстановени в предишния им вид. През 1990 г. наследници на Агуш Ага си възвръщат незаконно националицирания имот, които днес е отворен за посетители.

Изследвания на конаците са правени от архитектите Т. Златев, Ив. Иванчев, М. Матеев и Г. Лабов. Главни реставратори на Агушевите конаци са арх. Г. Лабов и реставраторката Л. Койнова.

КМЕТСТВО ШИРОКА ЛЪКА

 

с. Широка лъка, Обл. Смолян
0885660154
kmet_sh.laka@abv.bg

 

 

 

 

 

 

Широка лъка е село в Южна България. Намира се в община Смолян (23 км северозападно), Област Смолян, на 16 км и на 5 км съответно от Пампорово и село Стойките и на 22 км югоизточно от Девин.

Обявено е за архитектурен и фолклорен резерват. Селото е получило името си от старобългарската дума лѫка, означаваща извивка, кривина, лъкатушене.

Широка лъка е известна със своите автентични родопски къщи, като Учиковската, Згуровската и Григоровската къщи.
Една от местните забележителности е построената (според преданието издигната само за 38 дена) през 1834 година църква Успение на пресвета св. Богородица.

 

Иконостасът на църквата е уникален по своя стил. Предполага се, че е рисуван от ученици на братята Захари и Димитър Зограф от Самоков. Съществува и хипотезата, че самите те да са изографисали църквата. В близост до църквата се намира старото училище, построено през 1835 година.

Освен със забележителната си архитектура, Широка лъка е известна и с песните си, които са съпроводени от каба гайда.
Широка Лъка е от селата, в които се е родила и се развива родопската песен. Много от най-известните певци и гайдари на родопския фолклор са родени тук. Доказателство за това е създаденото през 1972 година. Средно музикално училище за народни песни и инструменти.

Село Широка лъка се намира в планински район. Надморската височина е 1058 м.
Разположено е в долината на Широколъшка река в местността Широката лъка, между Переликския дял на Родопите и рида Чернатица. Около селото се намират селата Гела, Солища, Стикъл и Стойките.

През последните години бяха публикувани няколко книги за Широка лъка: Болгарский широколыкский говор с автор А. Н. Соболев (2001), Широка лъка и говорът на широколъчани с автори Г. Паликъщов, Р. Радичев, Г. Радичев (2004), Широка лъка – огнище на вяра, просвета и култура в Родопите с автор Р. Радичев (2006), както и книгата на доайена в учителската дейност покойният вече Никола Гьочев.

На 3 октомври 1899 година в Широка лъка се основава дружество на Македонската организация с председател иконом Никола. Дотогава в селото има дружество на Странджа. В Широколъшкото македоно-одринско дружество влизат и селата Стойките, Солища, Махмутица и Гела.

В Широка лъка се намира и къщата на Капитан Петко войвода, която е била негов щаб след Освобождението.

КМЕТСТВО ТЪРЪН

 с. Търън, Обл. Смолян
 030242283, 0885660153
kmet_taran@mail.bg
 

 

 

 

 

 

 

Търън е село в Южна България. То се намира в община Смолян, Област Смолян.

Село Търън се намира на 7 км от град Смолян и на 25 км от Пампорово. Разположено е на главен път и има отлични условия за развитие на туризъм.

В близост до Търън се намират още градовете Рудозем — дванадесет км и Мадан — осем км. Търън е съставен отпет махали – Равнище, Ръжище, Търън, Лещище и Еленска. Населението му е към 1500 души.

В османски поименен регистър от 1841 година се посочва, че от Търън (Тарън) са постъпили в армията девет войници, което е косвено доказателство, че по това време селото е съществувало.

По време на Илинденско-Преображенското въстание (1903 година) в село Търън има 145 къщи.

Към 1912–1913 година броят на те, живеещи в Търън (Трън) е 220.

КМЕТСТВО СМИЛЯН

 с. Смилян, Обл. Смолян
 030262260, 0885660151
kmet_smilyan@abv.bg
 

 

 

 

 

 

 

Смилян е село в Южна България. То се намира в община Смолян, Област Смолян, на петнадесет км югоизточно от Смолян.

Село Смилян е едно от най-старите селища в Средните Родопи. Намира се на 15 км югоизточно от областния център – град Смолян, на 250 км от столицата София, на 100 км южно от Пловдив и на 25 км от курорта Пампорово.

Разположено е на двата бряга на река Арда, на 820-850 м. надморска височина. В близост се намират селата Кошница, Могилица, Арда, Сивино, Чокманово, Бориково и др. Смилян е най-голямото село в община Смолян, с население от 1789 души, като 1511 са под 65-годишна възраст.

Смоляните са славянско племе, населявало Средните и Западните Родопи. Смоляните са се заселили в земите си вероятно през VII-VIII век. През 837 година, когато племето вдигнало бунт против централната византийска власт, в тяхна подкрепа българският кан Пресиян, съместно с наместника си кавкан Исбул, навлязъл в Родопите, преминал земите на смоляните и стигнал до град Филипи в Беломорието. При управлението на цар Симеон Велики смоляните окончателно станали част от българската народност.

Името на село Смилян идва от създателите му – славянски племена СМОЛЕНИ. Реално името на селото е било Смолен. Възможно е името на селото да произлиза и от мюсюлманското лично име Исмил (Исмаил). В турските регистри селото е записвано като Исмилян.

След завладяването на страната от османските нашественици настъпват тежки времена за жителите на селото. Историята помни героичното отстояване на християнската вяра от жителите на селото и техния духовен водач – епископ Висарион Смоленски, убит жестоко от турците през 1662 година.

Всяка година се отбелязва празникът на смилянския фасул, на който се избират крал и кралица на боба. Празникът се организира от читалище Асен Златаров село Смилян. Село Смилян е прочуто с производството на едрия салатен фасул. По време на празника се организират конкурси – за най-добър производител, за кулинарно ястие от фасул, за пано от фасул.

Самодейният състав към читалището изнася програма от тематични скечове, свързани с отглеждането и обработката на фасула като традиционен поминък. Провежда се от 2003 година всяка година в последния уикенд на ноември. В момента селото се бори за патент на оригиналния си продукт.

В Смилян можете и да видите музей на фасула. Всяка последна събота и неделя на месец август в китното и приветливо родопско селце се провежда традиционният за това място събор Бащино огнище. На него се избира Мис Крава. Когато се спомене село Смилян, много хора се сещат за едрия сорт фасул, който се отглежда там.

Растението се увива около вейката, цъфти красиво като тропически храст и донесе слава на района, в който се отглежда. Смилян вече надхвърля етикета на кулинарна туристическа дестинация. Над триста жители, занимаващи с отглеждането на този сорт, са изявили желание продуктът им да бъде регистриран със запазен знак.

Вече е взето разрешение от Патентната комисия и фасулът ще бъде със запазена марка на селото до 2016 година. Освен възможностите за кулинарен туризъм, Смилян и околностите предлагат много други дейности.