Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

семинари

АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД

София
0898526479
info@bglanguageteachers.org
 http://bglanguageteachers.org

 

 

 

 

 

 

 

За нас

През юли 2020 г. в София бе учредена Асоциация на преподавателите по български език като чужд. Тя е независима, доброволна обществена организация със седалище в София, учредена съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията ще осъществява дейност за подпомагане обучението по български език като чужд и за утвърждаване на неговата роля за изграждане на основни ценности, свързани с достиженията на българската и на световната култура.

Кои сме ние

АПБЕЧ има за цел да съдейства за запазване и развитие ролята на българския език като чужд, за популяризирането на добрите методически практики в обучението по български език като чужд и за формиране на основна комуникативна компетентност.

Създаването й бе продиктувано от обективни предпоставки и належащи нужди. През последните години по много причини (лични, професионални, обучение, бизнес, комуникация и др.) се разпространява и увеличава обучението на български език за чужденци. Български език се преподава на много обучаеми:

– както у нас – в университети, училища, школи, икономически и административни организации, частни фирми, Български Червен кръст, Каритас София и други неправителствени организации,

– а също и за бежанци, мигранти, деца на бежанци и мигранти, и др.,

– така и в чужбина – в университети, лекторати, културни центрове, дружества за приятелство, частни школи и др.,

– и не на последно място – сред разрастващите се български диаспори в чужбина, за деца на български емигранти и др.

Тези разностранни дейности имат нужда от цялостна и последователна координация и контакти между всички участници и звена, ангажирани в това обучение.

140660600_130197265611097_7522980320331082964_o

Мисия

Наред с другите разнообразни дейности, специално място в дейността на Асоциацията заема преподавателят по български език като чужд. Асоциацията работи за издигането на професионалния му статут и експертиза, както и за самостоятелната му квалификация чрез различни форми.

АПБЕЧ се стреми да представлява цялата преподавателска колегия пред държавните институции и да бъде коректив при осъществяване на държавната политика за развитие на обучението по български език като чужд. Тя инициира и участва в диалог с институциите и обществото по актуални проблеми на образованието и обучението по български език като чужд.

Визия

АПБЕЧ работи за постигането на своите цели в няколко насоки:

съдействие за професионалното развитие на преподавателите по БЕЧ;

•развитие на образователна, изследователска и издателска дейност;

•разработване и участие в образователни проекти, самостоятелно или съвместно с други организации от страната и чужбина;

•сътрудничество с национални и международни организации със сходни интереси, включително и с българските културни институти в чужбина;

•организиране на методически семинари, курсове, школи, дискусии и обмяна на опит по актуални проблеми на образованието по български език като чужд;

•разпространение на добри образователни практики и на професионална информация.

•разработване на становища по актуални проблеми на обучението по български език като чужд и огласяването им през или пред отговарящите държавни институции и др.

 

Управителен съвет

Асоциацията се управлява от Управителен съвет, който се състои от 7 души – членове на сдружението. Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет.

Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание, разработва и предлага насоки за развитието на Асоциацията.

Състав на УС

Галина Куртева – председател
Владислав Дамянов – заместник-председател
Бонка Василева – секретар
Радост Събева
Петя Несторова
Светла Георгиева
Надя Кръстева

ДОМ НА КУЛТУРАТА КРАСНО СЕЛО

София, бул.Цар Борис ІІІ 41
 029520080, 024742034
 dk_krasnoselo@abv.bg
 http://oki-krasnoselo.com

 

 

 

 

 

 

 

Домът на културата “Красно село“ е общински културен институт, самостоятелно юридическо лице съгласно Закона за закрила и развитие на културата, което се финансира от бюджета на Столична община.

Дейността му е насочена към осъществяване на общинската политика в областта на културата, съхраняване на постиженията и утвърждаване на високи стойности на предлагания художествен продукт.

Институтът е домакин на най-разнообразни сценични и организационни прояви, фестивали, срещи, семинари и пр.

Паралелно с традиционните дейности, институтът предоставя и пространства за почасово ползване – репетиции и концерти на балетни и други танцови формации, театрални, хорови и инструментални колективи, изложби и др.

Сградата на ДК „Красно село” е разположена в южната част на гр.София край един от централните столични булеварди сред живописно парково пространство и удобна комуникационна инфраструктура. Тя е на два етажа, с обща застроена площ от 1000 кв.м. Въведена е в експлоатация през 1989 год. Обширните и красиво оформени фоайета са удобни за организиране на шоупрограми, модни ревюта, базари и др.

Зали

Във връзка с Решение № 454 на Столичен общински съвет от 24.07.2014г., Доп. –Решение № 3 по Протокол №75 от 22.01.2015 г., изм. и доп. – Решение №560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г / за доставка на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, обслужвани от Столична община и на основни услуги. 6, ал. 2 и член.9 от Закона за местните дати и такси, член.21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и сигурност. 79 от Административно обработване на кодек и на основание оценка на лицензиран оценил Роза Маринова № 71/13 / от 08.11.2019 г. и Заповед на Дирекция на ОКИ ДК „Красно село” № 120 от 28.11.2019г.можете да сте сигурни, че можете да знаете за зимен период, считано от 1 декември 2019 година:

ScreenHunter_19093 Jul. 27 16.32

Зала 1 е разположена на площ от 150 кв.м на втория етаж на къщата на Дом на културата „Красно село“. Подходяща е за концерти, срещи, конференции, симпозиуми и др. Оборудвана е с озвучителна техника, мултимедиен апарат, роял и пиано.

Условия за наемане:

19.90лв. наем за час без ДДС
3.98лв. ДДС
23.88лв за час с ДДС

Консумативи:
ел.енергия – 8,08лв.
топлофикация – 2,38лв.
вода – 0,90лв.
смет – 0,20лв.
охрана – 0,16лв.
консумативи без ДДС – 11.72лв.
ДДС – 2,34лв.
Общо консумативи – 14,06 лв.

Обща сума за ползване на Зала 1 за един час – 37,94 лв.
тел.02-9520661

ScreenHunter_19094 Jul. 27 16.32
Зала 2 е разположена на площ от 150 кв.м на втория етаж на къщата на Дом на културата „Красно село”. Използвайте се за сватбени ритуали, концерти, срещи, конференции, симпозиуми и др.

Условия за наемане:

19.90лв. наем за час без ДДС
3.98лв. ДДС
23.88лв наем за час с ДДС

Консумативи:
ел.енергия – 8,08лв.
топлофикация – 2,70лв.
вода – 0,90лв.
смет – 0,20лв.
охрана – 0,20лв.
консумативи без ДДС – 12.08лв.
ДДС – 2,42лв.
Общо консумативи – 14,50 лв.

Обща сума за ползване на Зала 2 за един час – 38.38лв.
зтел.02-9520661

ScreenHunter_19095 Jul. 27 16.32
Зала 3 е разположена на 184 кв.м на първия етаж на сградата. Подходящо е за танцови занимания, камерни концерти и спектакли, срещи, конференции, публикации, презентации и групи

Условия за наемане:

26.00лв. наем за час без ДДС
5.20лв. ДДС
31.20лв на час за ДДС

Консумативи
Ел.енергия – 4,05лв.
Топлоенергия – 2,80лв.
Вода – 0,45лв.
Смет – 0,10лв.
Охрана – 0,24лв.
консумативи без ДДС – 7.64лв.
ДДС – 1,53лв.

Обща консумация – 9,17 лева

Обща сума за ползване на Зала 3 за един час – 40,37лв.

тел.02-9520661

ScreenHunter_19096 Jul. 27 16.32
Зала „Елит“ е най-голямата площ в дома – 250 кв. М. Има голяма част от това за различни сценични прояви, така и за изложби и презентации.

Условия за наемане:

26.00 лв. наем за час без ДДС
5.20 лв. ДДС
31.20 лв. наем за час с ДДС

Консумативи:
Ел.енергия – 4,05лв.
Топлоенергия – 2,80лв.
Вода – 0,45лв.
Смет – 0,10лв.
Охрана – 0,24лв.
консумативи без ДДС – 7.64 лв.
ДДС – 1,53 лв.
Общо консумативи – 9,17 лв.

Обща сума за ползване на Зала 3 за един час – 40,37 лв.
тел.02-9520661

ScreenHunter_19097 Jul. 27 16.32
Зала „Сириус“ е най-подходяща за камерни спектакли, рецитали и концерти.

Условия за наемане:

7.80 лв. наем за час без ДДС
1.56 лв. ДДС
9.36 лв. наем за час с ДДС

Консумативи
ел.енергия – 4,05лв.
топлофикация – 0,96лв.
вода – 0,45лв.
смет – 0,10лв.
охрана – 0,06лв.
консумативи без ДДС – 5.62 лв.
ДДС – 1,12 лв.
Общо консумативи – 6,74 лв.

Обща сума за ползване на Зала „Сириус” за един час – 16.10лв.

тел.02-9520661

ScreenHunter_19095 Jul. 27 16.32

Централно фоае

Условия за наемане:

35,50 лв. наем за час без ДДС
ДДС – 7.10лв.
42.60лв. наем за час с ДДС

Консумативи:
ел.енергия – 6,74лв.
топлофикация – 6,05лв.
вода – 0,75лв.
смет – 0,16лв.
охрана – 0,36лв.
консумативи без ДДС – 14.06 лв.
ДДС – 2,81 лв.
Общо консумативи – 16,87 лв.

Обща сума за ползване на централно фоайе за един час – 59.47лв.
тел.02-9520661

Цени на билети за вход при посещение на организирани изяви и / или концерти на представители на ОКИ Дом на културата „Красно село“:

за деца до 7 години, пенсионери, хора с неща – безплатно;
за деца от 7 до 18 години, ученици, студенти и докторанти -1,20 лв.
за лице над 18 години – 2,40 лв.
за семейни посещения – 4,80 лв.

Цени за участие в семейството на ОКИ Дом на културата „Красно село“

1.Цени за участие в Камерен ансамбъл „Софийски солисти“:
1.1. За участие в концерт:

– за оркестрант – 84,00 лв.

– за диригент – 204,00 лв.

1.2. За самостоятелен концерт :

– за оркестрант – 144,00 лв.

– за диригент – 360,00 лв.

1.3. За самостоятелен концерт със специално подготвени нови произведения:

– за оркестрант -180,00 лв.

– за диригент – 600,00 лв.

2. Цени за участие в Струнен квартет „Големинов“:
2.1. За участие в концерт – 336,00 лв.

2.2. За самостоятелен концерт – 576,00 лв.

2.3. За самостоятелен концерт със специално подготвени нови произведения – 720,00 лв.

3. Цени за участие в Театър „Сириус“:
3.1. Моноспектакъл -150,00 лв.

3.2. Спектакъл с 2 артиста – 216,00 лв.

3.3. Спектакъл с 3 до 5 артиста – 312,00 лв.

3.4. Спектакъл с над 5 артиста – 528,00 лв.

3.5. Участие в спектакъл на гост-актьор – 40.00 лв. хонорар

3.6. Участие в моноспектакъл на гост-актьор – 60.00 лв. хонорар

3.7. Участие на гост-актьор със специално подготвени нови произведения – 80,00 лв. хонорар

4. Цени на услуги, предоставяни от Детска театрална школа „Сириус“:
4.1. за единично посещение – 7,20 лв.

4.2. за посещение на месец – 54,00 лв.

Цени за почасово ползване на озвучителна техника

Дистанционен микрофон безжичен HED Audio – HS-102Beige -Headset Back Electret Condenser – 14,40 лв. /час
Дистанционен микрофон безжичен HED Audio – WMS-A5/WMS-A5PT Wireless lavalier microphone – 14,40 лв. /час
Дистанционен микрофон безжичен XM1800S Set of 3 pcs Vocal Dynamic Super Cardioid – 18,00 лв. /час
Тонколона Behringer (комплект) – B1520 proEurolive 800W 2-Way – 16,80 лв. /час
Стойка за тонколона Proel – FRE300BKAlum. Speaker stand – 14,40 лв. /час
Тонколона Behringer (комплект) – B1800X pro – 16,80 лв. /час
Стойка за тонколона Proel – КР210 Telescopic ext. speaker supp – 12,00 лв. /час
Устройство за възпроизвеждане на компактдискове Audio Cd. Recorder Tascam- CD-RW 900SL stand- alone – 18,00 лв. /час
Смесителен пулт Yamaha – MG166CXMixer 16-CH – 21,60 лв. /час
Кутия за поставяне на уреди за озвучаване Road Ready – RRM10U10U slant mixer – rack/10U – 18,00 лв. /час
Куфар за съхранение и пренасяне на озвучителна техника В&К Brown – CASE 3 – 18,00 лв. /час
Процесор Behringer-DCX2496Digital X-Over/Eq/dynamics/delay – 18,00 лв. /час
Усилвател Dynacord – CL 1600 power amplifier – 24,00 лв. /час
Усилвател Dynacord – CL 800 2 ch.Power amplifier 2x400W – 21,60 лв. /час
Кутия за включване на микрофони – стейдж бокс Proel – EBN1604 Multicore with stage – 19,20 лв. /час
Комплект кабели и конектори за озвучаване-1 комплект–12,00 лв. /час
Мини озвучителна уредба „Technics“ – обслужваща театралната зала – 18,00 лв. /час
Усилвател, касетъчен дек, микрофонен усилвател с два микрофона – обслужващи зала – 18,00 лв. /час
Шрайб-проектор за мултимедия – 18,00 лв. /час
Цени за почасово комплексно озвучаване – на основание експертна оценка за определяне на пазарна наемна цена за използване на озвучителна техника в залите на Общински културен институт Дом на културата „Красно село”, направена от Цветанка Георгиева Почеканска – лицензиран оценител – лиценз № 700100038/30.12. 2010 г.

При използване на отделни озвучителни елементи над 2 часа
определената основна наемна цена е с 50% по-ниска за следващ час

Комплектно озвучаване (например – усилвател + колони със
стойки + микрофони + рак или подобни конфигурации) – 60,00 лв. За използване над 5 часа се определя цена от 300,00 лв.

За озвучаване на прояви на открито в прилежащите на културен дом „Красно село” външни открити пространства:
завишава се с 20% определената основна наемна цена – както за отдаване на отделни елементи от озвучителната техника, така и при конфигурация за комплектно озвучаване.

За озвучаване на прояви извън културен дом „Красно село”, свързани с транспортиране на наетата апаратура: основната наемна цена се завишава с 30% – както за отдаване на отделни елементи от озвучителната техника, така и при конфигурация за комплектно озвучаване. От контрагентите се изисква застраховане при пренос на апаратурата.

Озвучителна уредба “Technics” в театралната зала:
5.1. За използване до 3 часа –18,00 лв.
5.2. Над 3 часа освен цената от 45 лева без ДДС се определят по 5 лв. без ДДС за всеки следващ час.

Усилвател, касетъчен дек “Technics”, микрофонен усилвател с
два микрофона, които обслужват зала 1:

6.1. За комплектно озвучаване до 3 часа – 18.00 лв.

6.2. Над 3 часа освен цената от 45 лв. без ДДС се определят по 5 лева без ДДС за всеки следващ час.

Шрайб-проектор за мултимедия:

7.1. За използване: до 3 часа – по 18,00 лв.

7.2. Над 3 часа освен цената от 45 лв. без ДДС се определят по 5 лева без ДДС за всеки следващ час

Цени за почасово ползване на музикални инструменти:
8.1. Пиано PETROF – 18,00 лв. /час

8.2. Пиано БЕЛАРУСЬ – 12,00 лв. /час

8.3. Роял G. STINGL – 26,40 лв. / час

8.4. Пиано Bosendorfer – 18,00 лв. / час

8.5. Пиано АВГУСТ FORSTER- 18,00 лв. / час

8.6. Дигитално пиано KAWAI – 44,40 лв. / час

8.7. Пиано NOCTURNO – 12,00 лв. / час

Всички цени са с включени ДДС.

ДОБРИЧКИ ПАНАИР

ScreenHunter 4432 Добрич, ул. Независимост 7, ет. 3
058603152, 0879225058
dobrich_fair@abv.bg
 http://www.dobrich-fair.com

 

 

 

 

 

 

Добрички панаир АД е създаден през 1993 година с предмет на дейност организиране на панаири, изложби, изложения, симпозиуми, тематични семинари. Вече двадесет и две години събира като във фокус всички, които милеят за земята.

Панаирът доказва, че Житницата на България – Добруджа е центърът, където може и трябва да се показват новите технологии, машини и съоръжения за селското стопанство, както и постиженията в земеделието. Добрички панаир АД е спечелил доверието на агробизнеса от България и чужбина, превръщайки се в традиционен форум.

Untitled collageС всяка година изложенията регистрират растящ интерес към възможностите за инвестиране в българския аграрен отрасъл, знак за което е броят на фирмите участници в тях. Това се дължи и на усвояването на европейските средства за селско стопанство което вече дава своите положителни резултати и е предпоставка за изграждането на конкурентноспособно земеделие. Много от вас, които са избрали земеделието за свой бизнес инвестират средства в модерни ферми, преработвателни предприятия, трайни насаждения.

Благодарение на нашите чудесни природо-климатични условия и традиционни български продукти, имаме възможност да постигаме успехи на международните пазари. Селското стопанство е единствения отрасъл на българската икономика, който формира положително външно-търговско салдо. Причините за тези добри резултати са именно и в усвоените средства от земеделските производители и аграрния бизнес по линия на различните европейски програми.

Партньори: Община гр. Добрич, Министерството на земеделието и храните и ДФ Земеделие.

Участието Ви в нашите изложения Ви дава качествени услуги, професионално обслужване, коректност, създава условия за доказване на конкурентноспособността Ви!

Услуги

Организиране на семинари, презентации, пресконференции, бизнес форуми.

Изграждане на щандове /за панаири и изложби/ – повече информация

Оборудване на щандове

Рекламни надписи / PVC фолиа/

Рекламни табели

Светещи реклами

Преводачи, помощен персонал.

Реклама

Каталог

Резервация на хотели

Информационна дейност

Транспортни и спедиторски услуги

Екскурзии до международни изложби

Туристическа информация

Паметник Хан Аспарух – Добрич, Местоположение

Град Добрич е разположен в североизточна България, административен и стопански център на едноименната област и община. Той е разположен насред южната част на географския район Добруджа, на около 30 километра от северното Българско Черноморие на 50 км северно от Варна.

Населението на града към февруари 2011 година е 91 030 жители, което го прави деветото по големина населено място в страната.

Художествена галерия – Добрич, Забележителности

След най-интересните забележителности на Добрич ви препоръчваме да посетите Художествена галерия – Добрич – един от 100-те национални туристически обекта на България. Тук може да разгледате постоянната експозиция от шедьоври на българското изобразително изкуство – живопис, скулптура и графика от началото на XX век до 90-те години – платната на най-известните български художници като Златю Бояджиев, Владимир Димитров – Майстора, Дечко Узунов, Бенчо Обрешков и много други, част от националния златен фонд на България, също така и графики от най-известните съвременни художници.

На любителите на природата бихме препоръчали да посетят Център за защита на природата и животните, където може да видите коне от породата Пржевалски, елени, сърни, лами, муфлони, мечки, кози, фазани, бизони, водни и екзотични птици.

Други забележителности в Добрич са Етнографска къща, Архитектурно-етнографски комплекс „Стария Добрич“, Градски парк „Св. Георги“, музей по Нова и най-нова история, Природонаучен музей и други.

СДРУЖЕНИЕ АРТАРЕА

1 гр. Перник, ул. Люлин 40
0898885817
evs.artarea@gmail.com
http://www.art-artarea.org

 

 

 

 

 

 

Общественополезната дейност се осъществява за постигане на , определени в Устава на сдружение с нестонаска „АРТАРЕА”, а именно:

– Осъществяване на проекти развиващи гражданското самосъзнание сред младите хора и стимулиращи създаването на активно гражданско общество.Динамизиране на културния живот на града.

 

c0a774_f3e5ed4634ac4796b16cf345ff4ca0cbРазработване на школи, ателиета, семинари, фестивали, срещи с творци и артисти, с динамизиране и обогатяване на свободното време на младите хора.

Разработване на доброволческа практика чрез младежки програми и проекти и популяризиране на доброволческия труд като форма на алтернативна трудава заетост; формиране на активна гражданска позиция и обществено полезна дейност. Популяризиране на международни младежки обмени и инициативи.

Междукултурно разнообразие и междукултурен обмен. Инициирането на срещи между български и чуждестранни професионалисти от определени сфери на културата и изкуството с актуализиране на творческия опит. Организиране на международни уъркшоп програми. Обособяване на нови алтернативни пространства за изкуство и култура.

Подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация на малдите хора, изграждане на активно гражданско самосъзнание и развитие на изкуството. Социализирането на хора в неравностойно положение чрез изкуство, предоставяйки им възможност да реализират своя специфичен творчески потенциал.

Проучване на потребностите, желанията, светогледните позиции на определени социални кръгове, маргинализирани от обществото – ( деца от институции; хора живеещи в старчески домове; хора хоспитализирани в домове за душевно болни; хора от малцинства; хора излежаващи съдебни присъди; хора с определени вредни зависимости ), с помоща на екип от квалифицирани специалисти и привличането на тези групи като публика , и като участници в културните събития.

Организиране и провеждане на Артистични терапевтични програми, занятия и уъркшопи ( Арт терапия; танцова терапия ), за деца и възрастни с различни физически и душевни проблеми. Прилагайки иновативни оздравителни методи и практики със средствата на изкуството.

 

 

c0a774_6e49d43f4a3a469e8f742fb5b0dffb79Стимулиране на активна социална интеграция на млади хора с увреждания и неравностойно социално положение. Стимулиране и работа върху социалното израстване на обществото чрез проекти развиващи гражданското самосъзнаие сред малдите хора. Пробуждане на Европейско мислене и самочуствие сред младото общество. Повишаване на обществения интерес към културния живот на града с помоща на широко медийно разпространение,качествена реклама и провеждане на атрактивни акции из града. Организиране на творчески срещи, работилници, дискусии, презентации с авторите на тези жанрове. Обогатяване на Културния календар на града. Изграждане на мост между различните социуми чрез средствата на култура и изкуство, разработвайки дългосрочни стратегии между различните културни организации.

Създаване на устойчив механизъм за съхранение и развитие на културата в младежта. Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното време на малдите хора, за придобиване на полезни знания, умения, качества и навициИнициирането на срещи между български и чуждестранни професионалисти от определени сфери на културата и изкуството с актуализиране на творческия опит. Организиране на международни уъркшоп програми. Обособяване на нови алтернативни пространства за изкуство и култура.

Подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация на малдите хора, изграждане на активно гражданско самосъзнание и развитие на изкуството. Социализирането на хора в неравностойно положение чрез изкуство, предоставяйки им възможност да реализират своя специфичен творчески потенциал.

Проучване на потребностите, желанията, светогледните позиции на определени социални кръгове, маргинализирани от обществото – ( деца от институции; хора живеещи в старчески домове; хора хоспитализирани в домове за душевно болни; хора от малцинства; хора излежаващи съдебни присъди; хора с определени вредни зависимости ), с помоща на екип от квалифицирани специалисти и привличането на тези групи като публика , и като участници в културните събития. Организиране и провеждане на Артистични терапевтични програми, занятия и уъркшопи ( Арт терапия; танцова терапия ), за деца и възрастни с различни физически и душевни проблеми.

Прилагайки иновативни оздравителни методи и практики със средствата на изкуството. Стимулиране на активна социална интеграция на млади хора с увреждания и неравностойно социално положение. Стимулиране и работа върху социалното израстване на обществото чрез проекти развиващи гражданското самосъзнаие сред малдите хора. Пробуждане на Европейско мислене и самочуствие сред младото общество. Повишаване на обществения интерес към културния живот на града с помоща на широко медийно разпространение,качествена реклама и провеждане на атрактивни акции из града. Организиране на творчески срещи, работилници, дискусии, презентации с авторите на тези жанрове.

Обогатяване на Културния календар на града.nИзграждане на мост между различните социуми чрез средствата на култура и изкуство, разработвайки дългосрочни стратегии между различните културни организации. Създаване на устойчив механизъм за съхранение и развитие на културата в младежта. Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното време на малдите хора, за придобиване на полезни знания, умения, качества и навици. Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното време на малдите хора, за придобиване на полезни знания, умения, качества и навици. Развитие и прилагане на нови форми на младежки туризъм и създаване на условия за формиране на положителни нагласи на малдите хора към дейности в областта на екологията и природосъобразния начин на живот, както и екологичен начин на мислене.

Сътрудничество с детски заведения, занимални и училища, с обогатяване и разнообразяване на редовната им програма и запознаване с неформалното образовнаие, предлагайки занимателни програми, уъркшопи и занимания за деца. Социална и културна интеграция на младите хора в обществото чрез диалог и обмен на културни традиции на различни етноси. Глобализация.

Стимулиране на младежката мобилност,сътрудничество и обмяна на неформален опит. Привличане на дарения и спонсорства от местен, регионален, национален и международен мащаб, за реализиране на проекти и инициативи.

Изграждане и стабилизиране на независим институт – ,,Алтернативна андърграунд арт академия’’ АААА, базирана на международна кооперация с организации от Полша и Словакия и мисия да даде възможност за неформалното образование в сферата на изкуството, културата и хармоничния начин на живот.

Средствата за постигане на тези n- членски внос – 12 лв. на година. Дарения. Общински бюджети. Национални и Европейски финансиращи програми. Постъпления от допълнителна стопанска.