Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

регионална библиотека

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ХРИСТО БОТЕВ – гр. Враца

ScreenHunter 2392  гр. Враца, ул. Петропавловска 43
 092626170
 libvratsa@libvratsa.org
 https://libvratsa.org/

 

 

 

 

 

 

 

Програми и проекти: виж тук!

Новини: виж тук!

 

 

ScreenHunter 2393Регионална библиотека „Хр. Ботев” гр. Враца е основна библиотека за община Враца и с регионални функции за библиотеките от Врачанска област по смисъла на чл. 9 от Закона за закрила и развитие на библиотеките и Постановление № 153 / 28.07.2000 година, създадена през 1954 година.
Основните й дейности са свързани с правилното комплектуване на библиотечните фондове, осъществяване на библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване на всички ползватели , извършване на събирателска и популяризаторска дейност в областта на краезнанието, издаване на книги и други материали с краеведски и общ характер, организиране на културни и образователни инициативи, извършване на координационна, квалификационна и експертно- консултантска помощ за общодостъпните библиотеки от област Враца.
Библиотечният й фонд включва 245 876 библиотечни документи- книги, периодика, графични, картографски и нотни издания, CD, DVD и други носители на информация от всички отрасли на знанието. Ежегодно комплектува от 4000 до 5000 нови документи, регистрира около 4000 ползватели, за които е осигурено диференцирано обслужване по възрасти и видове носители на информация, 60000 посещения, 130 000 заети библиотечни документи и абонамент от 145 периодични издания.

Отдели

 

 

Дигитална библиотека

В Дигиталната библиотека можете да намерите тази част от нашия фонд, която е налична и достъпна в електронен формат. Търсенето можете да извършите по няколко начина:

  1. В нашите дигитални колекции:
 Колекция „Фотографии“ – Черно-бели и цветни фотографии, лице и гръб от различни периоди на ХХ век, с теми: „Враца и Врачански край”, „Бит и традиции”, „Празници и обичаи”, „Традиционно облекло”, „Читалища и читалищен живот”, „Училища”, „Църкви и манастири”, „Природни забележителности” и др.Колекция „Пощенски картички“– Съдържа пощенски картички, дипляни и брошури на различни езици – лице и гръб, с теми: „Стара Враца”, „Площад „Хр. Ботев”, „Природни и културно-исторически забележителности”, „Великденски картички”, „Коледни и новогодишни картички”, „Врачански балкан” и „Свети места – църкви и манастири”.

Колекция „Автентичен фолклор – адио и видеозаписи“ – Прехвърлени и обработени от аналогови звуконосители (магнетофонни ролки, аудио-касети) в цифров вид народни песни, легенди и предания, разкази с краеведски характер, приказки и обичаи – празничен народен календар, традиционни занаяти и трудова дейност, детски игри и наричания, народна метеорология и медицина

Колекция „Наследство – книги и сборници“ – Книги от поредиците издания на Регионална библиотека „Христо Ботев” „Роден край” и „Наследство”; Алманаси и сборници с краеведски характер, юбилейни издания. В тази колекция са включени материалите (текстове и презентации) от проведените 10 регионални краеведски конференции „Миналото на родния край – послание към бъдещето”

Колекция „Христо Ботев“ – Книги, сборници, юбилейни листове и други документи (афиши, програми, покани и др.), свързани с традицията на Ботевите чествания, похода „Козлодуй-Околчица” и др. Тематичната колекция включва и редки местни издания, посветени на Христо Ботев и Ботевите четници; Ботевите места от Козлодуй до Врачанския балкан.

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ – гр. Смолян

ScreenHunter 2320 гр. Смолян, ул. Полковник Дичо Петров 7
030162524, 030162741
librarysm@abv.bg
http://www.librarysm.com

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter 2322Библиотека “Николай Вранчев” – Смолян, е регионален културен институт по смисъла на чл.9 от Закона за закрила и развитие на културата и Постановление на МС № 153/28.07.2000 г. за преобразуване на културни институти в регионални библиотеки и музеи.

Библиотеката е връстник на всички институти и организации, образувани със създаване на бившите окръзи през 1959 година.
Създадена е на базата на читалищна библиотека „Христо Ботев”. Като наследство от читалището получава 5 800 тома литература, а днес фондът й наброява 245 217 библиотечни единици – книги, периодични, картографски и графични издания, ноти, касети, CD ROM и др. носители на информация.
ScreenHunter 2323На 2 юни 1966 година тържествено е открит първият дом на библиотеката, а през 1985 година тя получава своята втора сграда – истински храм на книгата и духовната култура в града. На 5 000 кв. м площ са разположени: каталожна зала, зала за свободен достъп, читалня „Точни и Хуманитарни науки”, специализиран отдел “Изкуство”, „Детски” отдел, отдел „Справочно-библиографски” и „Краезнание”, специализирани звена за комплектуване и обработка на библиотечните фондове и методическа дейност, зали за културни прояви.

С решение № 95 на Окръжния народен съвет – Смолян, през 1985 година библиотеката получава своето име – Николай Вранчев. Вранчев е известен родоповед, писател и преводач от национална величина, издател на библиотека “Ралица”.
ScreenHunter 2324По случай 25-годишния юбилей, през 1985 година с указ № 2945 на Държавния съвет на НРБ Окръжната библиотека е наградена с орден “Кирил и Методий” І степен.

През 1998 г. е поставено начало на автоматизацията на библиотечните процеси и в тази посока е извършена основната дейност. Изградена е информационна система с 10 работни места, които са свързани в локална мрежа, работеща на основата на базовия продукт CDS /ISIS / micro на ЮНЕСКО. През 2007 информационната система се разширява и преминава на нов софтуерен продукт – Автоматизирана библиотека PC-TM.

Информационната система на библиотеката предоставя на читателите достъп до собствени и чужди бази данни, електронни каталози – книги, периодични издания, ноти, нетрадиционни носители, голям масив библиографска информация, касаеща Средните Родопи, и електронни тематични картотеки.

От 2011 година стартира Интернет каталога на библиотеката.

В развитието си през годините стремежът на библиотеката е да запази постигнатото, да съхрани традицията в библиотечното обслужване, като я съчетава умело с новите реалности и по този начин утвърждава своето място в регионалната информационна инфраструктура .

Днес Регионална библиотека „Николай Вранчев” е:

ScreenHunter 2325   – Съвременен библиотечно-информационен център.
– Естествен регионален център, който насочва националния и краеведски документален поток към потребителите от града и областта.
– Средище за създаване, съхраняване и предоставяне за ползване уникалната краеведска информация.
– Регионален координационен център за цялата териториална мрежа от общообразователни библиотеки – читалищни и училищни, на територията на областта, който методически подпомага всички библиотеки, събира, съхранява и предоставя на Министерството на културата и др. държавни органи информация за тяхната дейност.
–  Културен институт, работещ по различни програми и проекти в полза на местната общност.

 

Структура

Направление „Библиотечни фондове и каталози”

Комплектуване и обработка  на библиотечните фондове

ScreenHunter 2326Комплектува и регистрира книжни и некнижни библиотечни документи на български, руски, английски, немски, френски и други езици, набавя нови заглавия периодични издания.
Проучва и следи състоянието на книжния пазар. Поддържа контакти с издателски къщи, книжарници и книготърговци.
Анализира читателските потребности и работи по тяхното удовлетворяване.
Организира структурата на библиотечния фонд и неговото опазване, книгообмена, както и дарителската дейност.
Каталогизира библиотечните документи.
Поддържа традиционните каталози и следи за актуалността и коректността на данните в тях.
Изгражда електронен каталог на библиотеката.
Предоставя информация за новопостъпилите книги  чрез ежемесечен бюлетини „Нови книги“ и „Нови детски издания” , публикувани на уебсайта на библиотеката
Изгражда и поддържа  цялата документация по придобиване и отчисляване на библиотечните документи в Регионална библиотека.

Контакти:
0301/6 25 24,  вътрешен  225
e-mail: sm_lib_ko@abv.bg

Направление „Библиотечно- библиографско и информационно обслужване”

Детски отдел

Обслужва читателите под 14 години в следните читателски зони: Заемна за дома, Читалня,   Игротека, Стая за ранно детско развитие и филиал  в ОУ „ Юрий Гагарин”.
Предлага   детска художествена литература на български и др. езици, литература от различни отрасли на знанието, богат фонд от справочни издания.
На разположение на читатели е и фонд от детски периодични издания.
Отделът поддържа електронна база данни – тематични картотеки и литературознание
Разработва програми и инициира изяви, свързани с подпомагане на прекия учебен процес, но и за осмисляне свободното време на малките читатели.
Поддържа самостоятелна страница на отдела в уеб сайта на библиотеката.

Контакти:
0301/6 25 24, вътрешен 226
e-mail: sm_lib_do@abv.bg

Отдел „Заемна за възрастни”

Осъществява автоматизирано регистрация на възрастни читатели за ползване на библиотечни услуги.
Извършва обслужване на читателите с библиотечни документи за дома, чрез подръчен фонд  на свободен достъп, който  предоставя възможност на читателите сами да подбират литературата, която желаят да заемат и основен фонд, който се използва чрез избор от електронния каталог.
Осъществява консултантска дейност относно използване на читателските каталози от читателите.
Книгозаемането за дома се извършва чрез автоматизирана система.
Предоставя електронни услуги , като: Резервация на книга и Проверка на коректността на читателите – Какво дължа?
Организира и провежда културни събития – изложби, срещи и други за читатели над 14 годишна възраст.

Контакти:
0301/6 25 24, вътрешен 224
e-mail: sm_lib_zv@abv.bg

Отдел „Обща читалня и МЗС”

Предоставя  за  ползване богат фонд от книги, справочници и периодични издания от различни отрасли на знанието, както и ежедневната преса.
Извършва текуща регистрация на периодиката и изгражда електронен каталог – Периодика. Поддържа справочен апарат –  бази данни Тематична и Литературоведска картотека.
Осъществява справочно-библиографско и информационно обслужване чрез бази данни на библиотеката и чужди бази данни.
Изпълнява заявки на читателите за библиотечни документи от други библиотеки в страната и чужбина чрез Междубиблиотечно заемане.
Обслужва читатели с англоезична литература чрез оборудвания от Посолството на САЩ „Американски корнер”.
Предоставя безплатен достъп до Интернет за читатели на библиотеката.
Предлага копирни услуги и сканиране на части от библиотечни документи.
Организира и провежда различни инициативи – конкурси, срещи, дискусии и др.
Осъществява изнесено библиотечно обслужване в пенсионерски клубове на града.

Контакти:
0301/6 25 24, вътрешен 227
e-mail: sm_lib_chit@abv.bg

Отдел „ Изкуство”

Обработва некнижни носители на информация – CD, DVD и видео и аудио касети в областта изкуството и изгражда Електронен каталог в частта  Некнижни носители на информация и Ноти.
Отделът поддържа и електронни тематични картотеки.
Съхранява и предлага за ползване на читателите литература в областта на изобразителното изкуство, музиката, киното, театъра, балета и хореографията, албуми с репродукции и фотоалбуми, ноти, грамофонни плочи, аудио, видеоносители ,CD и DVD.
Организира изложби, витрини, беседи, тематични срещи, прожекции и др

Контакти:
0301/6 25 24, вътрешен 228
e-mail: sm_lib_iz@abv.bg

Отдел „Справочно-библиографски и Краезнание”

Осъществява устно и писмено информационно обслужване чрез традиционните форми и автоматизираните бази данни.
Изработва писмени библиографски справки по отделни теми, заявени от институции или читатели. Изнася беседи за библиотечно-библиографски знания.

Поддържа следните бази данни:
– Архив на писмените библиографски справки
– Електронни картотеки:  „Бележити дати“, „Календарни празници“ ,“Прикнижна библиография“, Туристически обекти в България.

Изработва Календар на бележити дати и събития
Издирва, съхранява и предоставя за ползване информация за Смолянския край и Средните Родопи от миналото до днес.
От 1996 г. поддържа електронна база данни „Краезнание“.
Осъществява  устно и писмено библиографско обслужване  по краеведски теми.
Съставя библиографски указатели за личности и събития, свързани с миналото и настоящето на региона.
Изработва годишен календар на по-важни местни дати и събития.
Поддържа страница „Краезнание” в уеб сайта на библиотеката.

Контакти:
0301/6 25 24, вътрешен 222
e-mail: sm_lib_krs@ab

Направление „ Координация, автоматизация и връзки с обществеността”

Осъществява координационна, експертно- консултантска и квалификационна дейности за обществените библиотеки в Смолян и региона.

Събира, обработва и предоставя информация за библиотечната дейност в региона на местни и държавни власти и предлага мерки за подобрявана работата на библиотечната мрежа.
Разполага с добре комплектуван библиотековедски фонд. Изгражда електронна картотека „Библиотекознание и библиография”
Координира и подпомага организацията и провеждането на  културните инициативи на библиотеката.
Изгражда, осъществява и координира медийната и рекламна политика на библиотеката.
Администрира, поддържа и обновява компютърното клиентско, сървърно и мрежово оборудване, използвано в мрежовата инфраструктура на библиотеката

Осигурява достъп и техническа поддръжка на бази данни, разработвани в РБ „Николай Вранчев“ .
Осъществява предпечатна подготовка на изданията на библиотеката.
Отговаря за обучителния център на библиотеката и провежда курсове за начална компютърна грамотност.
Подпомага библиотеките в региона за работа с компютърната техника и използване на новите информационни технологии в библиотечната дейност

Контакти:
0301/6 25 24, вътрешен 221
e-mail: sm_lib_k@abv.bg

 

Услуги

Библиотеката предоставя на ползвателите основни и специализирани библиотечни услуги според утвърденият  ПРАВИЛНИК за обслужване на потребителите в Регионална библиотека „ Николай Вранчев”

Основни библиотечни услуги :

– ползването на библиотечните колекции в библиотеката и извън нея;
– проверка  на коректността на читателите „КАКВО ДЪЛЖА”
– предоставянето на вербална библиографска и фактографска информация;
– достъп до собствени традиционни и  електронни бази данни
– интернет достъп за образователни, социални и научни цели за регистрирани потребители на библиотеката.

Основните библиотечни услуги се предоставят безвъзмездно.

Специализирани библиотечни услуги, предоставяни на основание чл.52, ал.1 от Закона за обществените библиотеки и Решение №704 на Министерския съвет от 2018 год.:

– предоставяне на писмена библиографска информация;
– предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания по зададена от Вас тема;
– доставка на библиотечни документи от страната и чужбина;
– достъп до външни мрежови ресурси и бази данни;
– копиране  и сканиране на библиотечни документи;
– предоставяне залите на библиотеката за културни и образователни цели;

Специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно на основание приета Наредба на Общинския съвет и Решение №704 на МС.