Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Разград

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РАЗГРАД

logoBezFon8080 гр. Разград, бул. Априлско въстание 70

  0878901432, 0895087898

 pegas_rz@abv.bg

http://abritvs.atspace.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Началото на Разградския исторически музей е поставено от родолюбивия общественик, местен училищен инспектор, по-късно академик в областта на природните науки Анание Иванов Явашов.

През 1887 година той провежда първите разкопки в западната част на Хисарлъшката крепост (Абритус). С откритите археологически находки Явашов урежда същата година музейна сбирка в старата сграда на местната мъжка гимназия. Ето защо 1887 е годината, в която се поставя началото на музейното дело в Разград.

На 19.03.1922 година, в училищеСв.Св. Кирил и Методий“ /сега Художествена галерия/, по инициатива на Анание Явашов се свиква Общо събрание на родолюбиви българи, предимно учители и се учредява Разградското археологическо дружество. Дружеството си поставя за цел: „издирването, съхраняването и изучаването старините в Разград и околията и да буди интерес към тях сред населението„. Десетилетия наред то е основния двигател за изучаване миналото на Разград и Разградски район.

Така започва целенасочено проучване на миналото на Разградския край, което полага основите за бъдещото съществуване на сегашния музей.

 

 

Експозиции

Музей „Абритус“

AbrWan6na  Археологическата експозиция е построена на тематико-хронологически принцип, обхващащ движими паметници от най-ранно засвидителстваната епоха в Лудогорието – късния палеолит – до края на Второто българско царство.
Обособени са пет главни теми, съответстващи на главните етапи от развитието на човешкото общество.
Всяка от тези главни теми е представена чрез няколко подтеми, характеризиращи отделните етапи на съответната епоха.

 

 

 

 

 

 

Късноантичен град ABRITVS

PeristSgrПрез 1 в.н.е., върху руините на тракийско селище римските завоеватели построяват военен лагер, превърнал се по-късно в едно от най-значимите селища в провинция Долна Мизия – Абритус. Античните автори споменават Абритус основно във връзка с битката, състояла се в неговата околност през 251 година и завършила с разгром на римските войски от нахлулите готи и убийството на император Траян Деций. В началото на IV в.н.е, при император Константин I Велики (306 -337 г.) градът е укрепен с дебела крепостна стена, обхващаща площ 14 хектара, с четири крепостни порти и тридесет и пет кули. Въпреки това той нееднократно е разрушаван при нападенията на варварски племена – готи (376-378 г), хуни(447 г.) и от авари и славяни (586 г.) През периода на късната античност , след налагането на християнството за официална държавна религия, градът е известен като седалище на епископ. В средата на VI в.н.е. градът е обект на възстановителната дейност на император Юстиниан Велики (527 -565 г). Градът окончателно загива в края на VIв.н.е.

 

 

 

 

Етнографски музей

EtnWan6naЕкспозицията представя традиционната култура на най-характерната местна етнографска група – „капанци“.
Разкриват се елементи от древни календарни и семейни празници и обичаи. Представят се различни вярвания за здраве, дълголетие, плодородие и щастие. Легендите и преданията от Лудогорието ни пренасят в епохата на създаване на Дунавска България / VII в. / и представят местното капанско население като потомци на прабългарите. За произхода на името капанец съществуват различни обяснения, които имат предимно легендарно-митологичен характер. То се свързва с черната капковидна шевична украса от женските ризи, с „капите“ / калпаците /, носени от мъжете и с езическите храмове – „капища“. Популярни са преданията за капана, организиран от българите на византийската императорска войска през 811г. и за „закапанените“/ заточените / последователи на върналите се към езичеството наследници на княз Борис. Името капанец се споменава за първи път в регистър от ХVII век,отнасящ се за село Равно, Разградско.

 

 

 

Къща-музей „Станка и Никола Икономови“

StNikWan6na Kъща – музей „Станка и Никола Икономови“ е открита на 17 април 1980 г. Експозицията, уредена в дома на двамата възрожденци, се състои от фотодокументална част и приблизителна възстановка на бита на семейство Икономови. В първото помещение са експонирани фоторепродукции на портрети и картини, факсимилета на документи, отразяващи живота и дейността на двамата просветители,ксерокопия на книгите им „Земледелие“, „Две прикаски за славните жени и за Аза человекомразеца“ и „Ерминия“ – ръководство за обучение по взаимоучителната метода. Във второто помещение са показани предмети и лични вещи от всекидневния бит на Икономови, а в следващото е направена възстановка на гостната.

 

 

 

 

Къща-музей „Димитър Ненов“

DNenovWan6naИзвестният български пианист и композитор Димитър Ненов е роден в Разград на 1 януари 1902г. Музейната експозиция е открита в родната му къща през м.май 1992г. В нея се съхраняват архивни документи и снимки за живота на артиста, единственият запазен запис от негово изпълнение на Концерт за пиано в ла мажор от Лист, издания, копия и оригинали на негови творби, спомени на негови ученици. Музеят разполага и с малка концертна зала, където целогодишно се организират камерни концерти, изложби и срещи. От 1993г. къща-музей „Д.Ненов“ е един от организаторите на „Национален конкурс за млади пианисти“, от 2001г. – международен.

 

 

 

Информация за посещение – виж тук!

ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА – Разград

10353039_815103308502255_717280175785344721_n гр. Разград, ул.Бузлуджа 2
0896780607
 dnt_razgrad@mail.bg

 

 

 

 

 

 

 

Дом на науката и техниката – Разград е лицензиран от НАПОО към Министерски съвет и има право да организира, провежда и удостоверява курсове за придобиване на професионална квалификация и/или част от квалификация по професиите:

„Готвач“;
„Сътрудник социални дейности“;
„Работник в горското стопанство“;
„Лесовъд“;
„Работник в озеленяването“;
„Озеленител“;
„Работник в животновъдството“;
„Работник в растениевъдството“;
„Фермер“;
„Техник-животновъд“;
„Техник-растениевъд“;
„Строител-монтажник“;
„Строител“;
„Шивач“;
„Обущар“;
„Работник в хранително-вкусовата промишленост“;
„Хлебар-сладкар“;
„Оператор в хранително-вкусовата промишленост“;
„Монтьор на транспортна техника“;
„Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“;
„Електромонтьор“;
„Заварчик“;
„Офис-секретар“;
„Сътрудник в малък и среден бизнес“;
„Финансов отчетник“;
„Помощник-възпитател“;
„Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“;
„Електромонтьор“;
„Оператор на компютър“;
„Икономист“;
„Оперативен счетоводител“.

Център за професионално обучение към Дом на науката и техниката гр. Разград притежаващ лиценз по НАПОО за 30 професии и 75 специалности, Ви предлага:

– Компютърно обучение – 60часа
– Английки език – 308часа
-Немски език- 308 часа
-Счетоводство и контрол- 80 часа
-Придобиване на правоспособност за работа с електро и мотокари-
-Непрекъснато професионално обучение с електро и мотокар-
-Заварчици-методи(всеки метод е самостоятелен за себе си):
-РЕДЗ-210 часа;
– в среда от аргон/ВИГ-180часа;
– в среда от CO2 МИГ/МАГ – 180 часа;
– Ел. безопасност и придобиване на квалификационна група от II до IV;
-Противопожарен минимум при огневи работи;
-Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа;
-Координатор по безопасност и здраве в строителството;
-Работа с газови уредби и съоръжения;
-Работа с повдигателни уредби и съоръжения.

 

 

 

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР – ГР. РАЗГРАД

ScreenHunter 2287 гр. Разград, пл. Независимост 2
084621027
 kultura@razgrad.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР – ГР. РАЗГРАД е културно-образователен институт, които реализират приоритетите на стратегия за развитие на културата в Разград.

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР създава условия за достъп до култура, стимулират културата и човешкия капитал, социализират културното наследство на променящия се град.

Съдействат за развитието на Разград като град на творческата икономика, продуцират и публично представят творчески продукти в областта  на музикални, танцови и театрални сценични изкуства.

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЕ – РАЗГРАД

ScreenHunter 2243 гр. Разград, бул. Бели Лом 37А
084618326
obrazovanie@razgrad.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЕ – РАЗГРАД  осъществява изпълнението на основните функции и специфичните дейности на РУО, като:

1. координира, организира, контролира и методически подпомага прилагането и изпълнението на законовите и подзаконовите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование, както и други нормативни и административни актове от страна на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта;
2. съдейства за оптимизиране, функциониране и развитие на институциите от системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта;
3. идентифицира потребности, организира на областно ниво квалификационни и методически дейности за педагогическите специалисти и обобщава информация за квалификацията на педагогическите специалисти;
4. подпомага координирането и взаимодействието между институциите от системата на предучилищното и училищното образование и взаимодействието им с териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на достъпа и правото на качествено предучилищно и училищно образование;
5. организира дейности по разработването и прилагането на областни, национални и общински стратегии и програми, имащи отношение към предучилищното и училищното образование;
6. извършва дейности по изготвяне на предложението за областта за държавния план-прием и за допълнителния държавен план-прием, съгласуването им с финансиращия орган, утвърждаването и тяхното изпълнение;
7. организира определените от нормативните актове дейности по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания;
8. извършва дейности по организиране и провеждане на ученически състезания и олимпиади на регионално и национално ниво съобразно нормативните документи;
9. подготвя и представя предложения до началника на РУО за откриване, преобразуване и закриване на държавни и общински училища, ЦСОП след извършване на проверка;
10. изготвя отговори на постъпили жалби и сигнали в рамките на своята компетентност;
11. осъществява дейности, свързани с насочване за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в специалните училища и в центровете за специална образователна подкрепа и с осигуряването на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;
12. подпомага дейности, свързани с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
13. подпомага организационно и методически дейността на педагогическите специалисти;
14. организира и осъществява дейностите във връзка с проверка и полагане на печат с изображение на държавен герб на документите, техните приложения и дубликати, издавани от частните и духовните училища;
15. при констатирани нарушения в дейността на духовните училища прави предложения до началника на РУО за уведомяване на министъра на образованието и науката;
16. при констатирани нарушения в дейността на частните детски градини и училища прави предложение до началника на РУО за уведомяване на министъра на образованието и науката;
17. участва в комисии за провеждане на конкурси за директори на институции в системата на предучилищното и училищното образование, както и за държавни служители в отдел „ОМДК“.
Служителите в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ изпълняват и други задачи, възложени от началника на РУО.

 

 

КМЕТСТВО ЯСЕНОВЕЦ

 с. Ясеновец, общ. Разград
084722310
yasenovets@razgrad.bg

 

 

 

 

 

 

Ясеновец е село в Североизточна България. То се намира в община Разград, Област Разград.

Намира се на десет км път от Разград и на двадесет и четири км от Исперих. Най-близките села са Черковна на пет км в посока североизток и Недоклан на четири км в южна посока.

Старото име на селото е Дущубак. В селото се намира историческа жп. гара, част от първата железопътна линия в България- Русе- Варна. Името на селото е променено през 1937 година, като старото име Дущубак е преведено от турски на български.

Според легендата за селото, един селянин си загубва конете и ги намира около извора, където сега е построена голяма каменна чешма (Коджа чешме).

По-късно около този извор се появява и самото село Дущубак, а името на селото е свързано с факта, че около извора, и в цялата местност наоколо е имало ясенова (дущубак) гора.

Първите данни за селото датират от около средата на XIX век. (1845-1860 година).

Ненко Метев (р. 1939), скулптор,директор на Разградската художествена галерия Проф. Илия Петров от създаването и на 11.05.1972 година и до 2001 година.

Една от най-известните му скулптори е Момичето с гълъбите, която може да се види в градината до ГПЧЕ Екзарх Йосиф – Разград.

КМЕТСТВО ТОПЧИИ

 с. Топчии, общ. Разград
084720261
topchii@razgrad.bg

 

 

 

 

 

 

Топчии е село в Североизточна България. То се намира в община Разград, Област Разград.

Селото е разположено в речната долина на Топчийска река, която представлява корито на древна голяма пълноводна река, която по-късно периодично е пресъхвала до малките размери на днешната Топчийска река.

Основата на долината е равна и оградена от скалите и склоновете на околните хълмове. По нея в миналото е лъкатушила реката. Областният център Разград се намира на осемнадесет км на юг от Топчии.

Първите сведения за селото като населено място датират от седми век.

На 28 ноември 1981 година в селото е открит етнографски комплекс. Експозицията му показва традициите, бита и културата на капанците.

Скални пещери
Най-популярните природни забележителности на селото са осемте скални пещери:

  • Дочоулите пещери – (с дължина 305 метра)
  • Маргели – (с дължина 196 метра)
  • Думчелката 3 – (с дължина 50 метра)
  • Горното Маргели – (с дължина 30 метра)
  • Драганова дупка – (с дължина 34 метра)
  • Юртлука – (с дължина 23 метра)
  • Малката Думчелка – (с дължина 16 метра)
  • Герековата пещера – (с дължина 14 метра).