Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

овцевъдство

НАЦИОНАЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ МУЗЕЙ СОФИЯ

ScreenHunter 2588 гр. София, ул. Суходолска 30
029296753, 0878400147
nzmuzei@abv.bg
 http://nzmsofia.com

 

 

 

 

 

 

 НОВИНИ от НАЦИОНАЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ МУЗЕЙ …. виж тук!

Работно време
Понеделник – Петък
9:00ч. – 16:00ч

 

 

ScreenHunter 2589През 1956г към Висшия селскостопански институт – София се създава Селскостопански музей. С разпореждане на МС №544/25. 11. 1970г. музеят се обособява като Национален селскостопански музей, а през 1999г. със Закона за НЦАН се преименува в Национален земеделски музей. НЗМ е единствената институция в България, която издирва, събира, съхранява, опазва и представя паметници на материалната и духовна култура, отразяваща земеделската традиция у нас от древността до наши дни.

В неговите фондове се съхраняват голям брой музейни единици, показващи развитието на различните земеделски отрасли, наука и образование. Притежава богат библиотечен фонд о специализирана литература.

На повече от 1000 кв.м. са разположени постоянни тематични експозиции: Овцевъдство и козевъдство, Растениевъдство, Пчеларство, Ветеринарна медицина, зала Виж, пипни и запомни, къща – музей акад. Д. Костов в с. Локорско, Софийско. НЗМ подготвя и представя у нас и в чужбина временни изложби на различна тематика. Музеят поддържа контакти с наши и чужди музеи. Член е на Международната асоциация на земеделските музеи /AIMA/.

 

 ЕКСПОЗИЦИИ

 

ScreenHunter 2590Експозиция “ОВЦЕВЪДСТВО И КОЗЕВЪДСТВО”

Открита за посещение през 1964 г. и представя овцевъдството и козевъдството като древен поминък на населението по българските земи.

Дава сведения за произхода и одомашняването на овцете и козите и тяхното индивидуално развитие. Представя местните породи овце, примитивният начин на отглеждане, получаване и преработка на тяхната продукция и овчарският бит.

Показана е и уникална колекция краниологични и остеологични материали от домашни животни.

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter 2591Експозиция “ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА”

Създадена през 2004 г. – представя началото и развитието на ветеринарната служба в България.

Показана е частична възстановка на ветеринарна аптека от началото на ХХ в.:

– стари лекарствени средства,

– биопродукти,

– инструменти, използвани във ветеринарната практика.

 

 

 

 

ScreenHunter 2592Експозиция “ПЧЕЛАРСТВО”

Създадена през 2002 г. – представя пчеларството като обичан поминък на населението по българските земи.

Дава представа за произхода, биологията и болестите на медоносната пчела, примитивната и съвременна технология на отглеждане и получаване на мед и пчелни продукти, приложението им в медицината и козметичната индустрия.

Показана е ролята на Българската пчеларска организация, създадена през 1899 г., за модернизацията на пчеларството у нас.

 

 

 

 

 

ScreenHunter 2593Експозиция “ВИЖ, ПИПНИ И ЗАПОМНИ”

Създадена през 1981г., в която експонатите, изложени на свободен достъп, оформят атрактивни кътове – “Селски двор”, “От бубеното семе до копринената нишка”, “Ветеринарен кабинет”, “Бабината ракла”. Залата, единствена по рода си у нас, дава възможност за самостоятелни занимания по интереси и за организиране на разнообразни игри. Наблюдението и прекият контакт с експонатите допринася за по – доброто опознаване на домашните птици и животни, начините на тяхното отглеждане, развитието на копринената буба, видовете технически, фуражни, овощни и зеленчукови култури. В залата се провеждат конкурси за детски рисунки, за най-красиво великденско яйце,викторини и др.

 

 

 

ScreenHunter 2594Експозиция “РАСТЕНИЕВЪДСТВО”

Създадена 1996 г. – има образователно – познавателен характер и представя историята на българското растениевъдство. Включва разделите:

• възникване на земеделието по българските земи
• видове почви
• зърнено – житни култури
• фуражни и зърнено – бобови култури
• история на градинарството
• тютюнопроизводство
• лозарство и винарство
• история на маслодайната роза

 

 

 

 

ScreenHunter 2595Къща – музей “акад. Дончо Костов”

Експозицията е разположена в реставрираната през 1987 г. родна къща на световно признатия български учен – генетик акад. Дончо Костов в с. Локорско, Софийско.

С оригинални предмети, дарени от рода Костови е възстановен интериорът.

В една от стаите чрез документи, фотоси, лични вещи, писма и научни трудове са показани животът и делото му.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА БРЕГОВО

 

 Брегово, пл. Централен 1
 09312 3636
 kmet@bregovo.bg
 https://bregovo.bg/

 

 

 

 

 

 

 

 

 НОВИНИ от Община Брегово … виж тук!

Община Брегово е разположена в най – северозападната част на Република България, между бреговете на реките Тимок и Дунав.

На запад граничи с Република Сърбия (чрез река Тимок и по суша), на север – с Република Румъния (чрез река Дунав), на изток, юг и югоизток – съответно с общините Ново село, Бойница и Видин.

Община Брегово попада в умерено – континенталната климатична област със сравнително студена зима и горещо лято. Средногодишните температури са 11.2оС.

 

ScreenHunter 5096

 

 

Абсолютните максимални температури достигат доста високи стойности – най – високата измерена абсолютна максимална температура достига 40оС (август), а най – ниската максимална достига – / минус / 23.1оС ( декември и януари ).

На територията на общината се разположени следните исторически местности: „Дортикум“ /римски кастел/ край с.Връв, разкопки от римско време край с.Балей, татарски кладенец край с.Куделин.

 

Релефът в общината е равнинен и полупланински в селата Косово, Делейна и Гъмзово. Община Брегово е селски район, зависим от земеделието и животновъдството, като източник на заетост и доходи.

 

община01Преобладаващи за територията на общината са черноземните – смолници, ливадни черноземи, алувиално – ливадни и ливадно заблатени.

Подходящите климатични условия и плодородните почви, благоприятстват развитието на хлебно и фуражно производство, лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство, овцевъдство и говедовъдство.

Основният поминък на населението от общината е земеделието и животновъдство. Тук се отглеждат: пшеница, слънчоглед, царевица, овес, ечемик и всички видове зеленчуци. На особена почит са лозята – различни винени и десертни сортове. Домашните птици и животни – свине, кози, крави, овце, коне са за нуждите на домакинствата, които ги отглеждат.

Наличните водни ресурси на територията на общината са формирани от повърхностни и подземни води. Реките Тимок и Дунав са естествената ни граница с Република Сърбия и Черна гора и Република Румъния.

На територията на общината функционира ГКПП Брегово, най-северната транспортна връзка между Република България и Република Сърбия, където е изграден и модерен Граничен инспекционен ветеринарен пункт, отговарящ на всички европейски изисквания за граничен контрол и инспекция на хранителни продукти от животински произход.

ГКПП Брегово е по направление на второкласен път II 12 О. п. Видин – Иново – Брегово – граница Сърбия и свързва градовете Брегово и Неготин (Сърбия).

Кмет на Община Брегово

Илиян Бърсанов

тел.: +359 894360653

е-mail: bregovo_ob@abv.bg

Форма за контакт

приемен ден: петък от 9 до 11 часа

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

Заместник-Кмет

Кремена Гогорицова

тел. +359 885034372

e-mail: stefchova_av@abv.bg
Секретар на Община Брегово

д-р инж. Росица Попарданова

тел. +359 878609660

e-mail: rpopardanova@abv.bg
Кмет с.Ракитница

Таня Маринова

тел. +359 896021413

e-mail: kmetstvo.rakitnitsa@gmail.com
Кмет на с.Гъмзово

Венизел Флоров

e-mail: yliq6804@abv.bg

тел. +359 886064525
Кметски наместник с. Връв

Валентина Иванова

тел. +359 899338614

e-mail: valia2013vrav@abv.bg
Кметски наместник с.Косово

Снежана Петрова

тел.+359 899810009

e-mail: snejon33@abv.bg
Кметски наместник с. Балей

Анелия Антимова

тел. +359 884259859

e-mail: aniantimova@abv.bg
Кметски наместник с.Куделин

Веселка Капитанова

тел. +359 899270037

e-mail: veselka8256@abv.bg
Кметски наместник с. Делейна

Огнян Тончев

тел. +359 878524095

e-mail: ogniantonchev@abv.bg
Кметски наместник с.Тияновци и с.Калина

Лидия Георгиева

тел.+359 896309977

e-mail:


Вижте по-голяма карта