Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Община Хитрино

ОБЩИНА ХИТРИНО

Хитрино, ул. Възраждане 45
053412130, 053412250, 053412120
kmet@hitrino.org
http://www.hitrino.org

 

 

 

 

 

 

НОВИНИ от Община Хитрино!

Община Хитрино е разположена в североизточната част на Лудогорието и заема важно географско местоположение. Тя е еднакво отдалечена от р. Дунав и Черно море, намира се на главен път Силистра – Шумен (І – 7), близо е до областния център (20 км.), а общинският център е железопътна гара на главната жп линия Варна – Русе.

На север граничи с община Каолиново, на изток с общините Каспичан и Нови пазар, на юг с община Шумен, на запад с община Лозница и на северозапад и запад с община Самуил. В Общината се намират 21 населени места – 2 големи села, 7 средни, 11 малки и едно много малко. Площта й е 280 кв.км. Преобладаващият релеф е равниннохълмист и платовиден.

Надморската височина е между 100 и 300м. Обширно пространство заемат плоските вододели. Общината е разположена върху мизийската плоча, основата на която е изградена от палеозойски скали. Специфична скала е льосът. Климатът е умереноконтинентален. Хидрогеоложките особености се обуславят и от варовиковите скали и льосовата покривка, които формират дълбоко разположени карстови водни басейни.

ScreenHunter_7539 May. 15 14.50

Климатът е мек, с по – ярко изразени контитентални черти поради влиянието на Черно море. Средногодишната температура се движи между 21 – 25 градуса по Целзий, относителната влажност на въздуха е 51 – 70%. Характерни са умерените ветрове със скорост 1,5 до 3м/сек. Почвите са представени от всички подтипове на черноземите.

Основни почви са излужените черноземи, както и тъмносивите и ливадни почви. Изградените полезащитни горски пояси донякъде смекчават негативното влияние на суховеите върху селскостопанската дейност. Растителност – Преобладават церови, габърови гори, масиви от сребролистна липа, както и гори от дъб на места примесен с габър.

Земеделските земи на територията на общината са 228 100 дка. Пшеницата, царевицата и слънчогледът заемат около 59.91% от посевната площ. Много добре са представени дините и пъпешите – 0,5 %, просо 2.73 %, лозовите насаждения – 0.6%, незасята земя – 9.5 %. Животновъдството е добре развито. Спрямо растениевъдството няма преимуществен характер.
– Отглеждане на прасета;
– Отглеждане на крави;
– Отглеждане на овце;
– Отглеждане на кози;
– Пчеларство;
– Птицевъдство.

Здравеопазване:
4 училищни здравни кабинета;
5 индивидуални медицински практики;
5 индивидуални стоматологични практики.

Община Хитрино е екологично чист район. На територията й няма големи замърсители на околната среда. Налице е богато биологично разнообразие и територии с природна значимост.

Промишленост

„Aгросток“ АД София
„Зърнобаза“ клон с.Хитрино
ул. „Симеон Велики“ No.7

тел/факс: 05341 / 20 76

e-mail: agrostokshitrino@abv.bg

управител: Мустафа Ахмед

РПК „Лудогорие“ с. Хитрино
ул.“Възраждане“ 49
Тел.: 05341/21-87
GSМ: 0898428963
Търговия и промишленост
Венелин Десподов Тодоров

НЕВЗАТ АХМЕД ЕТ
тел: 053412181
Магазини – Хранителни стоки

СЪЕДИНЕНИЕ ООД
тел: 053412047
Зърнопреработка

ЕТ „Ферхан Ахмедов Феро“
Снек бар „7-те тополи“

с. Развигорово, общ. Хитрино
управител: Ферхан Ахмедов

Тел.: 0889 650920; 0888 842000

АХМЕТ-А.ИЛИЕВ ЕТ
Тел: 053412160; 053412160
Търговия на едро с домакински съдове и принадлежности

„БАРС Комерс“ ООД
с. Хитрино, ул. „Възраждане“ 75А
Производител на метли за битови и промишлени нужди
Тел.: 05341 /2160;
Факс: 05341 / 2244;
е-mail: barsrooms@аbv.bg
управител: Андрей Младенов

„ВИРЖИНИЯ ТРЕНДАФИЛОВА“ ЕТ
Тел.: 053412181 Бензиностанция

„КОРЕКТ 98″ АД
с. Хитрино, ул. „Ивайло“ 1
Производство на дървена дограма
Тел.: 05341 / 2223; 2371
Факс: 05341 / 2276
е-mail: korekt@icon.bg
изпълнителен директор: инж. Хилми Басри

ЕТ „Нида Раим Силиври“
управител: Нида Ахмед Раим
с. Развигорово, общ. Хитрино
Тел./факс: 05345 / 580
GSМ: 0888 823597; 0888 841957
Цех за бродерия на всякакви модели, над 15 000 вида

ЛИНЕЙНО КАБЕЛНО СТОПАНСТВО
Тел.: 053412370; 053412370 Строителство – съобщително

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ЗЛАТНА СТРУЯ
Тел.: 053412049; 053412049 Сладкарство

„Ресорен цех“ – Хитрино, клон на „Мадара ресори“ ООД
Извършва ремонт и производство на автомобилни ресори
Тел.: 053412352

 

 


Вижте по-голяма карта