Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Община Стамболово

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

 Стамболово
037212234, 037212463
 kmet_stambolovo@dir.bg
http://www.stambolovo.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 КМЕТСТВА КЪМ ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

 

Община Стамболово е разположена на територията на област Хасково и е с площ от 277 кв. км. Намира се в североизточната част на Източните Родопи и отстои на 22 км. от областния център. Тя е облагодетелствана от природата кът на нашата страна, земя с богато географско разположение и история. Настоящето й се гради с динамичността и инициативността на местното население.

Населението на общината е смесено и е съхранило традициите и обичаите както на християнската, така и на мюсюлманската религия. Община Стамболово се състои от 26 населени места. Климатът в общината е умерено континентален.

Зимата е сравнително мека с минимални температури от 0 до минус 5 – 7 градуса по Целзий. Лятото е слънчево и горещо, като максималните температури достигат до 35 – 37 градуса. Средната зимна температура е около 0 градуса по Целзий, а през лятото – 25 градуса.

ScreenHunter_7060 May. 13 19.34

Пътната мрежа на територията на общината е изградена от третокласни / 47 км / и четвъртокласни / 86.40 км / пътища. Транспортното обслужване на населението се извършва изключително с частни превозвачи. По утвърдена транспортна схема се осъществяват връзки с големи градове като София, Пловдив, Варна, Стара Загора и др.

Образователната система в общината обхваща 5 учебни заведения, от които едно Средно общообразователно (СОУ), 3 Основни училища ( ОУ ) и 1 Начално училище ( НУ ). Релефът й е пресечен, полупланински. На нейна територия са разположени над 80 микроязовира. По поречието на р. Арда се намират най – плодородните земеделски земи.

Бреговете на реката осигуряват подходящи условия за еко – туризъм, спортен риболов, рибовъдство и водни спортове. Типични за река Арда са животинските видове, които се отглеждат в тихи (статични) и течащи води, както и на брега на реката.

ScreenHunter_7061 May. 13 19.36

Речната долина е изключително място за опазване на редки и защитени видове влечуги и земноводни. Язовирът Студен Кладенец е разположен на р. Арда и в близост до него се намира защитената зона Големият сипей, който е богат на различни видове птици.

Община Стамболово е богата с археологически паметници, съхранили културата от всички епохи. Преобладават тракийските паметници от предримската и римската епоха и старобългарските селища и некрополи.

Няма селище, при проучването на което да не са открити надгробни могили. Интересните скални некрополи се намират в съседство с други тракийски паметници – крепости и светилища. Комплекси от крепости, светилища и некрополи от раннотракийския период се срещат най-често в долината на р.Арда и в скалистите местности на север от нея.

Населението на община Стамболово наброява 13768 души по постоянен адрес и 6341 – по настоящ.

Съществен момент в демографското развитие на общината през последните 15 години е интензивната миграция и емиграция.

Усилията са насочени за преодоляване на причините, пораждащи тези тенденции за привличане на инвестиции, запазване на съществуващите и разкриване на нови работни места, благоустрояването на населените места и изграждането съвременна инфраструктура.

Община Стамболово може да се определи като район – еталон на толерантност между етносите, защото в отделни периоди през годините, когато в някои райони на страната съществуваше етническо напрежение, то в този край местното население запази толерантни и коректни взаимоотношения, независимо от етническата и религиозната си принадлежност.

Населението на общината е смесено и е съхранило традициите и обичаите както на християнската, така и на мюсюлманската религия.

 


Вижте по-голяма карта