Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Община Руен

ОБЩИНА РУЕН

 Руен, ул. Първи Май 18
059446233
obstina_ruen.@mail.bg
  http://www.obstinaruen.com

 

 

 

 

 

 

 

Община Руен е разположена в северозападната част на област Бургас върху площ от 689,9 кв. км. Граничи с общините Поморие, Сунгурларе, Карнобат, Айтос, Смядово, Дългопол и Долни чифлик. Общината е съставена от 42 населени места(29 484 жители), от които най-големи са общинският център с. Руен (2 360 души), Люляково, Планиница и Трънак. Две от населените места (Дюля и Китка) са без постоянно население.

Релефът е планински и равнинен, като в границите на общината попадат части от южните склонове на Източна Стара планина, долината на р. Луда Камчия и р. Хаджийска. Средната надморска височина е 302м.

Най-разпространени са канелените горски почви, а северните части от територията са заети от излужени и сиви горски почви. Канелените и планинските горски почви са водопропускливи, характеризират се с маломощен хумусно-алувиален слой и са подходящи за отглеждането на топлолюбиви интензивни култури като слънчоглед, тютюн, лозя и трайни насаждения. В районите на разпространението им ерозионните процеси са засилени.

По поречията на реките има планинско-ливадни и алувиално-ливадни почви, подходящи за отглеждане на зеленчуци и овощни култури, фъстъци, технически култури.

Водните ресурси на общината се формират от р. Луда Камчия, р. Хаджийска и 15 микроязовира и водоема с местно значение, които представляват ресурс за развитие на поливно земеделие и възстановяване на хидромелиоративната система. Общината се намира в район с продължителни летни засушавания, които водят до изчерпване на подпочвените водни запаси. Община Руен е сравнително бедна на полезни изкопаеми. Южно от общинския център с. Руен е разположено голямо находище на глина за строителна керамика, кариери за добив на камък за строителството и варовик функционират край с. Добромир.

Добива се варовик за производство на негасена вар и други строителни материали. Проучени са много големи залежи от глина за производство на строителна керамика /тухли, керемиди и теракота/, а така също и за художествено-битова керамика.
По поречието на река „Луда камчия“ има много големи динамични запаси от инертни материали – баластра и пясък.
Развита е шивашката промишленост като положителните демографски процеси /раждаемост над 20 %/ способстват за това.
В шестте броя потребителни кооперации наред с търговската дейност има и промишлени дейности – производство на хляб и хлебни изделия, облекло и т.н.

Производство на ориенталски тютюн тип „Башибали“ – „Източен Балкан“. Годишното производство може да надхвърли 2 000 тона сух тютюн.
На лице са природо-климатични условия и има производство на грозде за производство на бели трапезни вина. Развито е частично и овощарството – ябълки, кайсии, сливи. По поречието на реките и в местата с по-ниска надморска височина е развито зеленчукопроизводството.
Застъпено е производството на маслодайни култури – слънчоглед, зърнено-хлебни и зърнено-фуражни култури. От етерично-маслените култури се отглежда лавандула и кореандър.

В горския фонд се добиват значителни количества дървесина, част от която се обработва в Общината.
Има доста добри дивечови ресурси – благороден елен, сърна, дива свиня, заек, катерица, яребица, пъдпъдък, горски бекас, гургулица, гълъб, глухар. Това е предпоставка за развитието на ловен туризъм.
В земите от горския фонд и обработваемите земи могат да се добиват диворастящи гъби, билки и плодове.


Вижте по-голяма карта