Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Община Медковец

ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – с. МЕДКОВЕЦ

Medkovec_logoA   с. Медковец, ул. Г. Димитров 26
097272323
medkovec@mail.bg

 

 

 

 

 

 

CUIGmedОбщинското социално предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности” е нова форма на стопанска дейност на община Медковец, която има изразен социален ефект спрямо лица от уязвими социални групи в най-широк смисъл.

Основната цел на общинското социалното предприятие е създаване на социален капитал чрез подкрепа за осигуряване на заетост и подобряване качеството на живот на лица от уязвими групи.

Чрез общинското социално предприятие ще се подобри жизненото равнище на лицата от уязвими групи посредством осигуряване на заетост и предоставяне на подкрепа, чийто краен резултат е ефективното им социално включване.

 

 

 

Специфични цели:

1. Създаване и устойчиво развитие на общинско социално предприятие за озеленяване, благоустройство и социални дейности;

2. Подкрепа на лица от рисковите групи за справяне с бедността и социалната изолация;

3. Подпомагане решаването на местни проблеми и оптимизиране на социалните разходи в общността.

4. Предоставяне на социални услуги в домашна среда но териториторията на община Медковец.

Задачите на общинското социално предприятие са:

–   Да се задоволят основни жизнени потребности на лицата от уязвими социални групи чрез подходящи условия за трудова дейност;
–   Да се осигури безопасна и сигурна трудова среда, в която лицата да развиват пълноценно своите възможности;
–   Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата от уязвими социални групи;
–  Да се осигурят адекватни условия и оборудване, необходими за трудова дейност на лицата от уязвими групи;

Дейностите, извършвани в общинското социално предприятие, освен стопански характер, имат и особено предназначение – оказване на пряка трудова подкрепа с цел преодоляване на социалната изолация на определени целеви групи, считани от обществото за уязвими.

Дейността «Домашен социален патронаж» е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна ; поддържане на лична хигиена и съдействие за снабдяване с необходимите технически помошни средства при ползвателите с увреждания; битови услуги, медицински и други.Социалният ефект означава подобряване на социалния статус на лицата.

 

 

ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

 Медковец, ул. Г. Димитров 26
097272323, 097272330
medkovec@mail.bg
 http://www.medkovec.bg

 

 

 

 

 

 

Община Медковец се намира в Северозападна България и е една от съставните общини на област Монтана.

Медковец е древно селище с многовековна история. Сведения за тези земи има от древни времена.Районът е богат на археологически паметници от 8-6 хилядолетие преди новата ера.Тогава се слага началото на обществения живот в Медковското поле.В землището на селото са открити следи от няколко праисторически селища – в местността „Липена”, около 5 км западно от селото, в местността „Пчелиньете” и в местността „Гладния геран”.

В северозападните български земи е намерена многобройна пластика, която свидетелства за широкото му разпространение.Конкретно в Медковец е открита бронзова статуетка на Афродита/Венера/, която представлява голо женско тяло в движение и освободено от превръзката на бюста.
От втората половина на VІ до средата на VІІв. /заключителната фаза на Великото преселение на народите/ днешното медковско землище вече е заето от славяните. Те се смесват с трибалите и постепенно ги асимилират. Остава да съществува най-голямото трибалско селище – това в местността „Пенков кладенец”, но славянските заселници формират своя селска община, състояща се от няколко различни рода, с изявен териториален характер.Тя се управлява демократично – от старейшини , ръководени от кнез/кмет/.Кнезовската институция се запазва дори и по време на османското владичество.
В края на VІІ или началото на VІІІ в. Медковец влиза в пределите на Аспаруховата държава – свидетелство за това е уникалният паметник от с.Аспарухово /община Медковец/. Това е каменен надпис с черти и резки, т. нар. тюркски руни, издълбан в чест на прабългарски сановник.Засега това е единственият епиграфски паметник от това време, открит в северозападните български земи.

След покръстването през 864г. Медковец става християнско селище.Постепенно езическите светилища и оброчни камъни са заменени с християнски храмове и каменни оброчни кръстове. Такъв кръст е запазен на една от улиците на селото. Медковец е в състава на българската държава през цялото време на самостоятелното й съществуване до трагичните дни на османското завоевание.

През 60-те години на 19 век Османската империя изпада в дълбока криза, която засяга и медковските жители.Въпреки, че основният им поминък е земеделието и свързаното с него скотовъдство, хората живеят много бедно, в изключително тежки условия.За жилищата им известният унгарски пътешественик Феликс Каниц пише, че са „заровени до половината в земята” и правят „впечатление на истински пещери”. Този начин на живот, обаче,не пречи на медковчани да участват в борбата срещу завоевателите.Има сведения за участието им в нея има от самото начало на османското завладяване на района – освен в хайдушките чети, местните хора активно присъстват и във въстанието на Фружин от 1404 г., и в похода на Владислав ІІІ Ягело/ Варненчик/ през 1443-1444 г., и вЧипровското въстание от 1688 г., и в Пиротското през 1837 г. Най-значимо е участието им в голямото въстание в Северозападна България от 1850 г.Този факт не е случаен, защото един от ръководителите му е кнез Иван Кулин – по това време кмет на Медковската община. По мащаб въстанието отстъпва само на Априлското от 1876 г., а последиците му са многозначителни – на 3 декември 1850 г. Северозападна България е провъзгласена за автономна област.

Медковчани участват и в борбата за църковно-национална независимост и светска просвета – през 1859 г. със специална тугра, издадена от султан Абдул Меджит е разрешен строежът на новата сграда на църквата „Света Параскева”, която в наши дни е обявена за национален паметник на културата. През 1821 г. е открито първото килийно училище, а след него – и първото общинско училище ( 1845 г. ), когато кнез е Иван Кулин.

След Освобождението Медковец се променя бързо и в икономическо, и в културно отношение-земеделието все още е основен поминък, но за обработването на земята вече се използуват машини и материалното състояние на селяните бързо се подобрява.Построена е нова училищна сграда, благоустроени са пътищата в землището на селото.През 1910 г. е открита жп гара като част от линията София – Видин – важен фактор за бързия напредък на селото.

През 1909 г. в Медковец се открива непълна смесена прогимназия, а след 1925 г. в отделните махали на селото са изградени две нови училищни сгради за началните класове – Горното и Долното училище, както са известни сред медковчани.В 1934 г. Медковец е избран за седалище на Втора училищна инспекция, което го превръща в учебен център от околийски мащаб. По това време в прогимназията учат деца от над 15 села и 3 града – Лом, София и Берковица.През 1898 г. по инициатива на учителите е основано медковското читалище „Развитие”- основен фактор в културното израстване на населението години наред.

Здравеопазване

Медицинското обслужване в Община Медковец се осъществява от GP – практики, които са четери на брой, съгласно Районна здравна каса по Националния рамков договор.

Стоматологичното обслужване се извършва от трима стоматолози.

Реализирането на реформата в здравеопазването стартира на 01.12.2000 година, след приемането на Закона за здравното осигуряване, Закона за местните заведения и поправките в Закона за народното здраве.

В структурата на заболявоемостта, водещо място заемат заболяванията на сърдечно-съдовата система съдово-мозъчна болест. Тендеция на сериозни отклонения се очертава към изместването от злокачествени заболявания.

Негативния естествен прираст при застаряване на населението очертава сложен здравно- демографски статус:

– увеличаване на броя на населението в нетрудоспособна възраст и проблемите свързани с необходимите грижи за тях.

– увеличение на ромското население със социални проблеми и проблеми на социална основа.
В Общината има изграден Център по функционална диагностика по изготвен проект и финансиран от Японското правителство.

Аптечното обслужване се извършва от една частна аптека и аптечни пунктове изградени съгласно Наредба №5 по съставни села.

ОБЩИНА МЕДКОВЕЦНеобходими са спешно изграждане на дом за стари хора и хора с увреждания, адекватно обхващане училищното здравеопазване и медииране здравните проблеми на ромското население.

Индивидуални лекарски практики

СД Тедимед
Лекари Име Специалност
Евгени Антонов Антонов Общопрактикуващ лекар
Евелина Тодорова Витанска-Антонова Общопрактикуващ лекар
Адреси РЗОК Област Населено място Адрес
РЗОК Монтана МЕДКОВЕЦ С.МЕДКОВЕЦ ул.Г.Димитров 19

д-р Стоянка Микова Данова

Населено място: Област Монтана, Медковец регион, село Медковец
Адрес: село Медковец

Телефон: 0885 420521; 09727 2114

Лекари в С.РАСОВО

Лекар Юрид. лице Адрес Специалност
Илия Борисов Целов ЕТ Доктор Илия Борисов село Расово ул. П. Хитов 2 Общопрактикуващ лекар
Цветанка Иванова Цонева-Атмажитова ЕТ Д-р Цветанка Цонева ул.П.Хитов №2 Обща стоматология

Здравен медиатор

Нина Сашкова Иванова ул.Г. Димитров 26 0896129716


Вижте по-голяма карта