Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Община Джебел

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 Джебел, ул. Еделвайс 19
 036322051, 036322310
kmet_dj@abv.bg
 http://www.dzhebelbg.com

 

 

 

 

 

 

 

Община Джебел е типична планинска община, разположена в Източните Родопи. В административно отношение, територията на общината принадлежи към област Кърджали. Общината има 48 населени места с общо население 25689 жители (21.07.05 г.). По отношение на географското си положение, територията на общината може да се характеризира като периферна както за страната, така и за областта, но с изключително важни транспортно-географски функции.

Тези функции се изразяват най-вече в осигуряването на вътрешните за Родопите връзки между двата основни опорни центъра – Кърджали и Смолян, осъществявани чрез третокласния път Смолян-Рудозем-Кърджали, пресичащ територията на общината в паралелно направление. Местоположението на общината между двата бъдещи ГКПП- „Рудозем-Ксанти” и „Маказа” ще превърне централната част на територията на общината във важен транзитен коридор за преминаване съответно от ГКПП „Рудозем-Ксанти” към Кърджали и Черноморието, и от „Маказа” към Смолян и вътрешността на Родопите.

Така се „отварят” сериозни перспективи за осъществяване на проекти за трансгранично сътрудничество и коопериране както със съседните общини, така и с общини от Република Гърция.

През древността районът е населен от тракийски племена. До 9 век, когато е включен в границите на Първото Българско царство, е в пределите на Римската империя и Византия. През 60-те години на 14 век районът е завладян от османците. След Балканската войни е присъединен към България. До 1934 година е в границите на Мастанлийски окръг. От 1934 до 1949 година е включен в Старозагорски окръг. През годините между 1949 и 1959 г. е в Хасковски окръг, а през 1959 г. Джебелска община е административно подчинена на Кърджалийски окръг. През 1969 г. село Джебел е обявено за град.

Чистия планински въздух, красивата природа в Община Джебел създават добри условия за развитие на туризма.В околностите има места с подчертана пейзажна стойност, които са и природни забележителности.

 

По известни са : Средновековната крепост “ Устра “, Античната гробница “ Хамбар кая “, Счупената планина, Лебедовите езера – в тях растат естествени водни лилии и други.Тези места предразполагат развитието на туризма и места за отдих.

Традициите на населението в Общината в областта на културата са ежегодно да се провеждат селищни празници – с богата фолклорно – музикална програма, спортни състезания, танци и други. Такива са : Празника на гр.Джебел – 19 май, който е свързан с историческото минало и настояще за Джебел. Събор през м.май в с.Припек, събор през м.октомври в с.Душинково, есенни празници “ Джебел “ през м. октомври в гр.Джебел.

На територията на общината функционират 6 читалища, като най-значимото и основано през 1971 г., е читалище “ Христо Смирненски “, гр.Джебел. Читалището има библиотека с книжен фонд 34038 тома, като се бележи ръст на читателите през 2004 година спрямо 2001 година със 72 души.В читалището има фолклорни групи за български и турски фолклор. То става място на масови изяви по време на всички празници за града и Общината и играе важна роля в културния живот на общината.

Освен него има още пет читалища – в селата Мишевско, Припек, Рогозче, Плазище и Устрен, които практически обслужват отделни микрорайони – около тези селища. Всички се помещават в общински сгради и разполагат с библиотеки със значителен книжен фонд, който непрекъснато нараства и се обновява.Увеличава се броя на читателите – общо през 2004 година, спрямо 2001 година броя се е увеличил с 88 души, а регистрираните читатели на 100 човека са 154.9.

Към читалищата има фолклорни групи за български и турски фолклор. Читалищата имат активна дейност и изяви по време на традиционните празници на селищата и Общината.

 

В общината има 10 детски градини, от които 9 целодневни (ЦДГ) и 1 полудневна (ПДГ) . Въпреки намалението на деца в предучилищна възраст, броят на функциониращите детски градини се запазва. Образователното ниво на детските учителки е високо 61,54 % са с висше образование, 34,62 % са с полувисше образование и само 3,84 % са със средно образование.

През учебната 2004/5 г. в общината функционират общо 12 училища. Общински са 10 училища, от тях – 9 основни и 1 средно общообразователно училище.
Държавни са 2 училища, от които 1 професионална гимназия и едно средно общообразователно училище.

Първото училище отваря врати на 1 ноември 1925 г. Сега на територията на града има две училища — Средно Общообразователно Училище „Христо Ботев“ и Професионална Гимназия „Руска Пеева“.

Преподавателите в по-голямата си част са с висше образование. Чуждоезиковото обучение е широко застъпено, като 93,5 % от учениците изучават по 1 чужд език и 65,17 % изучават 2 чужди езика.

ИКОНОМИКА

1. Промишленост и услуги.

Община Джебел се характеризира с предимно селскостопанско производство – главно тютюнопроизводство, което се осъществява в рамките на отделните домакинства.

Освен това има регистрирани общо 135 стопански единици, от които микро / до десет заети / – 127 броя ,малки – от 11 – до 50 заети – 4, средни – от 51 – 100 заети – 3 и една междинна група – 101 до 250 заети . Спрямо 1999 година броят на стопанските единици е нараснал от 116 на 135 броя, т.е. с 16.37 %.

Увеличението е главно при микро единиците с 14.41 %, малките с 4 броя и средните с 3 броя. Най – голям относителен дял имат стопанските единици в сферата на търговията и ремонта – 40,74 %, хотели и ресторанти – 19,26%, транспорт и съобщения – 13,33 %, производство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло – 6,67 % и други – 20% .

По големите стопански субекти са :
На територията на Общината функционират два /2/ броя кооперации:

Градска потребителна кооперация “Наркооп” – Джебел:
Кооперацията членува в ЦКС и дейността и е подчинена на Закона за кооперациите.Същата е изградила множество търговски обекти в гр.Джебел и селата, но поради демографски срив в Общината почти всички са закрита дейност, с изключение на тези в града и селата – Припек и др.

ТПК “Златолист” – гр.Джебел:
Кооперацията е с дейност в съответствие със Закона за кооперациите и членува в Националния съюз на ТПК.Разполага с база и е с традиции главно в сферата на битовите услуги:шивашки,фризьорски,тенекеджийски,метални,стругарски и др.
В миналото в производствената и административна дейност са били ангажирани 200 – 250 души, а в момента броят им е – 8 души, персонал необходим само за подържане и управление на собствеността.
Производствените предприятия са 7 бр.

“Български тютюни” – АД – Джебел, която закупи “Джебел басма сервиз 4Ю” – АД-Джебел през 2003 година и започна активна дейност в началото на 2004 г.Към момента в него са заети 200 души.
“Джебел 96” – ООД – гр.Джебел:
Дружеството е създадено след преобразуване и приватизация по реда на ЗППДОП. Същото не включва държавно участие.
Предмета на дейност е производство на хидравлични цилиндри, като в момента фирмата работи с непълен капацитет, поради липса на достатъчно пазар на готовата продукция.Работи са предимно за външния пазар.
Заетите в производствените и административни дейности са 80 души с тенденция при пълно натоварване на производствените мощности да се привлекат допълнително 40 – 60 души.Изнася се продукция за Германия, Япония и Холандия.

“Сьонмез интернешънъл” ООД – Джебел
Фирмата е създадена за производство на конфекционни облекла, които се доставят готово разкроени от Турция в базата в гр.Джебел.Готовата продукция е предназначена за външния пазар.Дейността се реализира в цеха в гр.Джебел, който фирмата придоби по реда на ЗППДОП в производствената и административна дейност са ангажирани – 230 души.

“Севтекстил” ООД – Джебел
Фирмата е създадена за производство на конфекционни облекла.Готовата продукция е предназначена за външния пазар.В производствената и административна дейност са ангажирани – 80 души.
– Еднолични търговски и частни юридически лица – 130 бр.
Кланица “Мусан”-ООД – гр.Джебел,индустриална зона – 10 души.
Кланица и транжорна на ЕТ “Имам – Валентин Митков” – гр.Джебел.
Работилница за производство на закуски – 3 броя – гр.Джебел.
“Идеал фешън” ООД – 200 работници.
ЕТ “Естер”- за производство на безалкохолни напитки – 100 работници.

2. Селско стопанство.

2.1.Тютюнопроизводство

Основният поминък на населението от община Джебел е свързан с тютю-нопроизводството. Основното за производството на висококачествения тютюн си остава специфичната почва на Източните Родопи и изцяло ръчният труд.Държавната регулация на производството на тютюни и тяхната преработка е инст­румент, който предпазва производителите от свръхпроизводство на количества, за които няма пазарно търсене. От 2002 г. е въведен уеднаквен среден добив по райони в страната, на база на който се разпределя квота. Квотата за община Джебел се изчислява на база среден добив 150 кг/дка за произход Крумовград и 130 кг/дка за произход Джебел.Даденостите в Общината – малки и разпокъсани площи за тютюнопроизводство и изключително ръчния труд не позволяват да се създадат сдружения на тютюнопроизводителите при изгодни икономически условия.
Като тенденция не се очертава спад в тютюнопроизводството, а напротив увеличение на производството, което е основен поминък в района.

2.2.Зеленчукопроизводство

Отглеждат се почти всички зеленчукови култури за задоволяване собствените нужди на домакинствата .На територията на общината има условия – подходящи земеделски площи за отглеждане на зеленчукови култури.

2.3.Трайни насаждения

Отглеждането на овощни култури в община Джебел е със символичен характер. Отглеждат се сливи, ябълки, орехи, основно за лично самозадоволяване. По програмата за алтернативно земеделие РОДОПИ активността не е голяма в създаването на трайни на­саждения, проектите са : само един, а именно : създаване на овощна градина от ябълки с обща площ – 2 дка в с.Мишевско.
По-важни особености на растениевъдството:

относителният дял на тютюна е най-висок и придава характер на
растениевъдството като моно културен подотрасъл;
техническите култури и трайните насаждения имат незначителен дял с възмож­-
ности за възстановяване на лозарство и овощарство;


Вижте по-голяма карта