Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Община Горна Малин

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

 Горна Малина, площад Родолюбие 1
071522320
gmalina@abv.bg
 http://www.gornamalina.eu

 

 

 

 

 

 

 

indexОбщина Горна Малина е част от Софийска област и  се намира  на 31 km източно от столицата гр. София – важен фактор, предопределил развитието ѝ през последните години. Разположена е на площ 336,3 km2 в централната част на Западна България. Простира се между билото на Стара планина на север и Средна гора на юг. Граничи с общините Ботевград, Правец, Етрополе, Елин Пелин и Мирково.

Общински център е с. Горна Малина.

 

 

 

Общината е съставена от 14 села: Априлово, Байлово, Белопопци, Гайтанево, Горна Малина, Горно Камарци, Долна Малина, Долно Камарци, Макоцево, Негушево,  Осойца, Саранци, Стъргел и Чеканчево с общо население 5172 жители с постоянен адрес и 6788 жители с настоящ адрес (по данни на ГРАО към 05.02.2018 г.).

Обособени са две вилни зони към селата Долно Камарци и Осойца.

За местностите „Овчо бърдо” край с. Макоцево, „Киси кория” и „Минков трап” – с. Долно Камарци и „Мангулски дол” – с. Гайтанево са одобрени планове на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени за ползване от граждани въз основа на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Голяма част от тези имоти са застроени до 1 януари 1991 г.

След проведения успешен местен референдум на 25 юни 2011 г.,  на който 89.6% от жителите на общината гласуваха против откриването на кариери, мини и сметища за опасни отпадъци, за да се запази природата екологично чиста, всички селища станаха атрактивно място за краткотраен отдих и туризъм.

През територията на общината минава първокласен път № 6 ГКПП „Гюешево“ — София — Карлово — Бургас, а успоредно на шосето преминава и участък от трасето на Подбалканската жп линия София — Карлово — Бургас.

Географското разположение на община Горна Малина (на южните входове на старопланинските проходи Арабаконак и Витиня) определя наличието на културни пластове и следи от човешко присъствие още от античността. През територията на общината са минавали древни пътища, пресичащи Стара планина. При разкопки са открити следи от сгради, строени по римско време. В почти всички населени места има изградени православни храмове, някои от които са от преди повече от 300 години. Паметници на културата са църквата „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Байлово и храм „Великомъченик Свети Димитър” в с. Макоцево. Някои от стенописите и иконите са дело на местния иконописец от XIX век Йото (Иван Неделков) от с. Макоцев.

В областта на духовната култура Горномалинска община носи белезите, характерни за балканските и подбалкански краища на България. Това се отнася както за просветното дело, развитието на изкуствата, религиозно-православното светоусещане на населението, културно-историческото и археологическо наследство, така и за елементите на бита, традициите, стандарта на живот.

На територията на община Горна Малина функционират 14 читалища и сдружение „Читалищата в община Горна Малина – 2015”. Живи са българските национални традиции, живее и се развива местния фолклор, което може да представлява интерес за любителите на народните песни. Неведнъж художествени състави от общината са получавали призови места на национални фолклорни събори.

На своите гости община Горна Малина предлага своята най-голяма духовна ценност – къщата-музей в с. Байлово на класика на българската национална литература, големия майстор на художественото слово Елин Пелин. Поклонниците на литературата могат да се потопят и днес в света на елин-пелиновите герои.

Близостта до столицата обуславя възможността за множество културни развлечения, както на населението на общината, така и на нейните гости, а в Софийска област са концентрирани обекти от национално значение, национални паркове и защитени територии.

 

Galeria

ИКОНОМИКА
Първичен сектор от икономиката в Oбщина Горна Малина е селското, горското и ловното стопанство.

Селското стопанство е  традиционен поминък за нашия регион и е сред най-важните сектори за общината от гледна точка на заетостта. Този отрасъл осигурява работа (постоянна или сезонна) на около една трета от населението в трудоспособна възраст.
Общият брой на регистрираните земеделски стопанства в аграрния сектор са 453, а официално регистрираните земеделски производители са 103 (източник: Агростатистика 2000 – 2015). ЛАКТАН ЕООД се занимава  с био земеделие.
Обработваемата земя е 52 802,6 дка. Средно на жител на общината се падат по 8,5 дка, което превишава средния размер за страната. Приблизително 54% от площите се засяват със зърнени култури – пшеница, ечемик, царевица. Значително място заемат и площите със слънчоглед – 24%. През последните години се обръща по-голямо внимание и на култури като лавандула, кориандър, рапица и др.
Животновъдството е представено от:
–      Говедовъдство има в Горна Малина, Стъргел и Осойца. Най-голяма е фермата на ЛАКТАН ЕООД – с. Осойца, в която се   отглежда едър рогат добитък от породата монбелиард;
–      Овцевъдството е развито в цялата община.

Горско стопанство и лов

Горите и горските територии са с площ 13 639,79 ха и представляват 46,20% от общата площ на общината. Те са предимно държавна собственост, а по видов състав преобладават широколистните – зимен дъб, цер и бук, а от иглолистните – бял бор, черен бор и смърч. Обликът на горите и горските територии се определя от насаждения с естествен произход, които заемат 75,4% от общата площ.
Стопанската дейност  в горските територии се осъществява от Ловно стопанство „Витиня” и Държавно горско стопанство „Елин Пелин”. ДЛС “Витиня” стопанисва горите и дивеча на площ от 215 799 дка.

Промишленост
 
В общината действащи към момента са малко на брой производствени единици.
В общинския център Горна Малина това са:

„Алфа-Марине” ООДе със 100% немско участие и със седалище в Горна Малина. Основен предмет на дейност е изработването на заваръчни конструкции с механична обработка с приложение в корабоплаването, за животоспасяващи лодки и салове за всички видове морски плавателни съдове, както и за офшорни отрасли (платформи за добив на газ и петрол, генератори за вятърна енергия), метални конструкции и др.), платформи, падащи бордове на камиони, метални палета за транспортиране на газови бутилки, както и строителни принадлежности основно за Германия и Холандия;
Италианската фирма „Каст Футура“ е специализирана в производството на керамични компоненти за бяла техника – готварски печки, бойлери, горелки и др.  Пласмент – предимно външен пазар;

Долно Камарци:

„Индустриална химия“ ООД. Предприятието произвежда автокозметика и битова химия. Пласмент-търговската мрежа;
„Линфорест” ЕООД   – Производство на дървен материал за вътрешния пазар;
Металпродукт АМС” ООД  – Производство на метални конструкции за външния и вътрешния пазар.

Белопопци:

„ИЛЕА-М” ЕООД  – произвежда детски храни за пазара в областите София и Пловдив;
„ВМТ-1” ЕООД – пакетиране на ядки и гъби за вътрешния пазар.

На територията на общината работят много микро предприятия като: сладкарски цехове, автосервизи, шивашки предприятия, автотранспортни фирми и т.н

 

gorna_malina

 

 

 

 

 

 

 

 Социална политика

Община Горна Малина се стреми към осигурияване на  достъпни и качествени социални услуги за нуждаещите се, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората в неравностойно положение.

На територията на община Горна Малина функционира социалната услуга в общността Домашен социален патронаж. Негови потребители са възрасти, самотни хора, хора с увреждания и невъзможност за самообслужване. Патронажът обслужва населените места на територията на общината. Дейностите предоставени от ДСП са в посока на задоволяване потребностите на хората от топла храна, социална работа и осигуряване на съдействие за получаване на временни здравни грижи.