Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Община Видин

КМЕТСТВО ТЪРНЯНЕ

Untitled с. Търняне, Общ. Видин
093142866

 

 

 

 

 

 

 

Търняне е село в Северозападна България. То се намира в община Видин, област Видин.

Културни и природни забележителности

Едни от основните забележителности в Търняне са двата водопада.

Първият се намира на 500 m от селото а вторият – на 700 m.

,

 

ОБЩИНА ВИДИН

Видин, пл. Бдинци 2
094609416, 094609414
info_center@vidin.bg
 http://vidin.bg

 

 

 

 

 

 

 

Община Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина. Цялата и територия се заема от Видинската низина, която се простира между завоя на р. Дунав при Видин и отстъпващите далеч на югозапад планински хълмове.

Общината включва обширни площи – полета, хълмове и малки горски масиви. Център на общината е Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най – ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30 – 35 метра и топографска повърхност с лек наклон ( 0,5 до 3 – 4 % ) в посока север и североизток.

Град Видин представлява полукръг с ориентация на улици и сгради към реката. По продължение на реката е разположен голям парк с места за отдих и плажове. Разполагането на Видин на това място на брега на р. Дунав е особено благоприятно за развитието му. Не случайно сравняват Видин с входната врата на България.

На брега на р. Дунав е изградена Свободна безмитна зона, разполагаща с модерна закрита складова база от 7 300 кв.м и 3 000 кв.м открити складове, изградена техническа инфраструктура и съвременни телекомуникационни връзки. На трите основни входа на Видин са обособени три промишлени зони – Южна, Западна и Северна.

Наличието на фериботна връзка по реката, преминаването през територията на общината на двата трансевропейски коридори № 4 и № 7 и общите граници с две съседни държави спомагат за създаването на възможности за износ на изделия от местната икономика и на цяла Северозападна България.

От друга страна местоположението на града създава предпоставки и за развитието на вътрешния и международен туризъм, използвайки богатото културно и историческо наследство, с което е известен Видин.

Благоприятното географско положение на общината и добрият транспортен достъп са едни от важните стратегически предимства и конкурентноспособност на региона като цяло. Това може да бъде основа за засилващ си инвестиционен интерес. Общината може и трябва да се намесва активно в инвестиционните инициативи.

От всички елементи на природната среда най – осезателно въздействие върху Общината имат поземлените и водните ресурси и полезните изкопаеми, а най – слабо горските ресурси.

За развитието на земеделието от особено голямо значение е почвеното богатство. В геоложко отношение територията е изградена от алувиални чакълесто – песъчливи и песъчливо – глинести отложения на квартернера, които лежат върху плиоценски глини. Общо почвите в района са със запазена структура и почвено плодородие. Освен почвеното богатство за развитието на селското стопанство от значение са климатичните и водните ресурси.

Дунавската равнина е открита на север и североизток, което допринася за безпрепятствено нахлуване на студени континентални въздушни маси. Климатичните елементи имат ясно изразен умерено континентален характер. Водното пространство на р. Дунав играе важна роля при формирането на микроклимата. Преобладаващи за района са западните и северозападните ветрове.

Сред приоритетите за развитието на община Видин е и развитието на туризма на базата на съществуващите природните дадености, разположението на брега на р. Дунав, както и наличието на богато културно – историческо наследство.

Сред забележителностите в община Видин са: Замъкът Баба Вида; Турски конак Колука; Крепостна стена Калето; Джамията и библиотеката на Осман Пазвантоглу; Кръстатата казарма; Църквата Св. Пантайлемон; Църквата Св. Николай; Църквата Св. Петка; Катедрала Св. В. М. Димитър; Видинската митрополия; Сградата на стопанското епархийско училище; Синагогата и др.


Вижте по-голяма карта