Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Община Батак

ОБЩИНА БАТАК

 Батак, пл. Освобождение 5
 035532260, 035532030
 sekretar_batak.abv.bg
 http://www.batak.bg

 

 

 

 

 

 

 

Община Батак е разположена в Западните Родопи на територия 667 кв. км., представляваща 15% от общата площ на Пазарджишка област. 90% от територията ѝ е заета от гори.

Батак е разположен на 1036 м. надморска височина в долината по двата бряга на Стара река. Заобиколен е от всички страни с хълмове (100-200 м над равнището му), а над тях се издигат върховете на Баташката планина, която на запад граничи с Чепинска река, на юг – с Доспатска река и яз. Доспат, на изток – с река Въча, и на север – с Тракийската низина.

Най – близко се намират Пловдив и Пазарджик. От София се пътува по магистрала Тракия до Пазарджик, а оттам по добре асфалтирани пътища до Батак. Климатът на Батак е умерено континентален. Поради разположението си той е запазен от силни ветрове.

Средната годишна температура е около 10°С. Зимата е сравнително топла. През есенно – зимния сезон преобладават слънчевите дни. Характерно явление в този район е южният вятър, наричан от местното население бял Вятър. Зимата е с обилни снеговалежи до 63 см. в града и до 150 см в балкана. Лятото е прохладно и приятно, благодарение на което Батак и районът му се утвърждават като красив високопланински курорт.

Община Батак е на девето място по население в Пазарджишка област. Броят на жителите й към 1. 03. 2001 г. е 7210. В общинския център Батак живеят 4428 души, което представлява 59% от населението на общината. Гъстотата на населението е 10.1 души на кв. км. Релефът на общината е планински. Средната й надморска височина е 1136 м.

Най – ниската точка е 770 м, а най – високата – връх Баташки Снежник – 2082 м. В югозападната част на Баташката планина се издига връх Сюткя ( 2186 м ). На юг от Батак, освен Баташки Снежник, се извисяват Остри връх ( 1957 м. ) и връх Семерелан (1817 м.). Южно от тези върхове се простира обширната равна местност Беглика, която продължава до прохода Камен дял. Това е една красива местност, през която лъкатуши река Беглишка и дава водите на язовирите Голям Беглик и Беглика.

Почвената покривка в района на община Батак е представена от алувиални, торфено – блатни и ливадни почви. Високопланинската част е заета предимно от канелени горски, светлокафяви и тъмнокафяви горски почви и планинско – ливадни почви, които дават възможност за пасищно животновъдство и отглеждане на картофи.

Природните дадености, богатството и разнообразието на горски масиви са предпоставка за съществуването на добри дивечови запаси – сърни, глигани, елени, диви кози, мечки, вълци, лисици. От дребните бозайници се срещат зайци, таралежи, катерици, от пернатите – врани, яребици, глухари, гълъби, дроздове, а около водните площи – диви патици и гъски.

  На територията на община Батак се намират два резервата – Дупката (под егидата на ЮНЕСКО), и Беглика, с обща площ 2653 ха. Обособени са 10 защитени местности с обща площ 1850.4 ха. Най – голяма е Баташки Снежник – 1054 ха. В общината се намира и Фотенският водопад – природна забележителност с площ от 12.1 ха. Горите в Баташката община заемат 57815.3 ха от територията и.

Природните дадености (ненарушена природна среда, разнообразен ландшафт, наличие на резервати, природни забележителности, водни ресурси, разнообразна флора и фауна) и самото местоположение на Батак са идеални условия за развитието на ловен, риболовен, селски, високопланински и хобитуризъм, както и за зимни и водни спортове. Напоследък се практикува и фотолов.

Инфраструктура на образованието в община Батак:
Целодневни ОДЗ – 4
Основни училища (I-VIII клас) – 1
СОУ (XI-XII клас) – 2
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване – 1
Общежития – 1
Общо – 9

Училищната мрежа в община Батак е съобразена с икономическата инфраструктура. Съществуват Техникум по горско стопанство и дърводобив и две средни общообразователни училища. В техникума са застъпени специалностите механизация на горското стопанство, горско стопанство, вътрешна архитектура, мебелно производство.


Вижте по-голяма карта