Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

област Враца

ОБЩИНА БОРОВАН

CaptureОбщина Борован е разположена в северозападната част на Република България, в котловината на Дунавската равнина, с надморска височина 250 – 350 м. Заема площ от 212 кв.км и граничи с общините Враца, Хайредин и Бяла Слатина и е една от съставните общини на Област Враца.

ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

Хайредин, ул. Георги Димитров 135
091662209, 091662214
hayredin_ob@mail.bg
http://www.hayredin.com

 

 

 

 

 

 

Община Хайредин се намира в Северозападна България, в Дунавската равнина, по поречието на р. Огоста. Общината включва шест села – Хайредин, Манастирище, Михайлово, Рогозен, Бързина и Ботево, с общо население 5626 жители (15.01.09 г.).

В климатично отношение Община Хайредин попада в умерено – климатичния пояс и по – конкретно в континенталната му разновидност – умерено-континентална климатична област, която се характеризира със студена зима и горещо лято и ясно изразени четири годишни времена. Средните годишни януарски температури са между -2 и -3 C˚, средните юлски температура са около 23-24 C˚. Годишната температурна амплитуда е голяма и варира от 23-25 C˚ и е типична за местата с континентален климат.

ScreenHunter_7486 May. 15 12.40

Режимът на валежите е постоянен: майско – юнски максимум и февруарски минимум. Годишната сума на валежите е около 500/600 мм на кв.м., като в последните години се наблюдава ясно изразена тенденция към увеличаване количеството на валежите. Водните ресурси на Общината са ограничени.

Основният хидроизточник е преминаващата през територията на Общината река Огоста и три язовира, разположени край селата Бързина и Рогозен, с общ обем от 3 600 000 куб.м. вода. В близост до с. Хайредин се намира минерален извор с доказан химичен състав и свойства
на водата.

Ветровете са с преобладаваща посока – от запад и от северозапад. Релефът е равнинен и слабо хълмист и позволява приоритетно развитие на селското стопанство и в частност – земеделието. Община Хайредин разполага с изключително плодородна земя в местността Златия. Тя е известна с най – широко разпространените плодородни почви – черноземните. Те са образувани при умерено-континентален климат върху льосова скална основа.

Основните подтипове на черноземните почви, характерни за територията на Общината са карбонатните, типичните черноземи и излужените черноземи. Върху речните тераси на р.Огоста се простират алувиално-ливадните почви. По отношение на наличието на полезни изкопаеми, територията на Общината е бедна на такива. Край село Манастирище има разработено находище на мушелкалк.

ScreenHunter_7489 May. 15 12.43

В Община Хайредин няма организирано сметосъбиране и сметоизвозване, има 11 сметища за битови отпадъци, които се определят като селски, спазвайки териториалния принцип на делене. Флората и фауната, характеризиращи територията на Общината са силно повлияни и видоизменени под действието на човешкия фактор, вследствие на което естествената тревна и горска растителност е съхранена частично, а числеността на повечето видове, oбитаващи територията е драстично намаляла.

На територията на Община Хайредин няма защитени територии. Транспортната мрежа в общината се състои от трето и четвъртокласни пътища. На територията на Общината действат 5 читалища, пазещи културата и традициите на местния фолклор. В околностите на село Хайредин е открит лечебен минерален извор.

Социални дейности

ДОМЪТ ЗА СТАРИ ХОРА в село Хайредин е създаден през 1961 година.
Представлява специализирано заведение за предоставяне на социални услуги.
Капацитетът на дома е деветдесет човека, като социалните услуги са предназначени за лица в пенсионна възраст. Социалното заведение е с откъсване от обичайна домашна среда.
Разположено е недалеч от центъра на Хайредин в паркова зона. Сградата е на два етажа. Тя разполага с три дневни, бръснарски салон, столова, кухненски блок и перално помещение. Спалните помещения са тридесет, от самостоятелни стаи до четири легла, с общи бани и тоалетни по отделенията, като по желание се предоставят и безплатна кабелна телевизия. Отоплението е самостоятелна парна инсталация, която осигурява топлина и уют през зимните месеци.
ДСХ предоставя следните социални услуги:

1. Ползване на оборудвано легло в спално помещение и помещение за хранене в сградата на доставчика.
2. Предоставяне на здравословна и питателна храна, съобразно изискванията на Закона за народното здраве и изискванията на потребителите.
3. Съдействие за получаване на специализираната медицинска и стоматологична помощ, включително в кабинетите, намиращи се в сградата на ДСХ, както и на други здравни грижи.
4. Осигуряване на възможност за участие в рехабилитация, физиотерапия и трудотерапия в съответствие с личния избор на потребителя и възможностите му.
5. Съдействие за снабдяване с предписаните лекарства.
6. Съдействие за участие в програми за социална интеграция и ресоциализация
7. Осигуряване на информация за нормативната уредба, регламентираща дейността на доставчика и правата и задълженията на потребителя.

heiredin
8. Осигуряване на възможност за самостоятелно организиране на свободното време.
9. осигуряване на възможност за лични контакти – със семейството и други лица.
10. Насърчаване на участие в културни, спортни и други дейности.
За настанените лица се грижат четиридесет и седем квалифицирани служители, работещи по трудов договор: старша медицинска сестра, четири медицински сестри, психолог, социален работник, рехабилитатор, петнадесет санитари, гладач, бръснар, перач, майстор-готвач, готвач, работник-кухня и административен персонал. По-голяма част от служителите са с дългогодишен опит и стаж в сферата на социалните услуги. В помощ на служителите от специализираната институция са и лични асистенти от националната програма От социални помощи към осигуряване на заетост.

ДОМАШНИЯТ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /ДСП/ е разкрит през месец декември 1987 година. Помещава се в сграда, която е била бивше начално училище. Същият е обслужвал по норматив 30 бр. самотни възрастни хора, като им е доставял храна по домовете. През 2000 година се включват селата Хайредин и Манастирище. Капацитетът на патронажа става 90 бр. От месец октомври 2008 година вече се обслужва и село Рогозен, през 2009 година ще обхваща цялата община.
В настоящият момент бройката на патронажниците е между 95 и 115 бр., като се очаква да станат 150 бр. На патронажниците се предлага ежедневно (без почивните дни) разнообразна храна, която включва първо – супа, второ – основно ястие, трето – десерт и 1 брой хляб от 0,500 кг.
От заетите места дванадесет са фронтоваци, които се ползват с привилегии и заплащат 80% от таксата, която включва: храна, транспорт, ел. енергия, вода и миещи препарати.
Доставката на хранителни продукти е добро. Доставките са точни и навременни.
От 2009 година персонала се състои от 9 броя служители: главен специалист, изпълнител – домакин, 1 шофьор, 2 броя готвачи и 4 броя санитари. Всеки от тях изпълнява добросъвестно задълженията си и работи за популяризиране на дейността на патронажа. Освен преките си задължения по приготвяне и доставка на храна по домовете, персонала на ДСП извършва и други услуги на гражданите (възрастни и инвалиди), като закупуване на хляб, лекарства и други.
От месец октомври 2008 година до месец март 2009 година се приготвя храна и на 100 броя ученици от училищата в цялата община по програма на Български Червен кръст Топъл обяд от БЧК.

heiredin1

КЛУБЪТ НА ПЕНСИОНЕРА в село Рогозен, общ. Хайредин, е създаден през 1995 година. Първите учредители са Александър Найденов, Видол Цветков и Гюрга Маджарска.
Всяка сряда неговите членове се събират. Организират се различни мероприятия – рождени дни, изложби на различна тематика – от старинната до съвременната изработка на предмети с различно битово предназначение.
Клубът е инициатора за честване на различни празници – Великден, Бабин ден, 8-ми март, Трифон Зарезан, Денят на възрастните хора.
Много често се организират срещи със сродните клубове от съседни села.
Организирани са няколко екскурзии до исторически забележителности.
В Клуба атмосферата е много топла, живее се задружно и това помага на хората от третата възраст да се чувстват пълноценни и щастливи.


Вижте по-голяма карта