Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Милево

ОБЩИНА САДОВО

Садово, ул. Иван Вазов 2
031182601, 031182500
sadovo@sadovo.bg
http://www.sadovo.bg

 

 

 

 

 

 

Новини от Община Садово – тук!

 

Община Садово е разположена в Тракийското поле и това определя структурата на селскостопанското производство.

Заема площ от 193 кв. км и представлява 0,17% от територията на страната. Община Садово се състои от 1 град – Садово обединяващ икономическите, административните и културно – просветни функции и 11 села – Ахматово, Богданица, Болярци, Караджово, Катуница, Кочево, Милево, Моминско, Поповица, Селци и Чешнегирово. Населението на Общината възлиза на 15 521 жители.

В гр. Садово се намира първото професионално земеделско училище в България, открито през 1883 год. и функциониращо днес като Селскостопанска гимназия и първата Земеделска опитна станция в страната, която днес под името Институт за растителни и генетични ресурси „Константин Малков“ – Садово е един от водещите научни центрове в областта на селското стопаство.

sadovo_2

В климатично отношение попада в преходно-континенталната област. Средната продължителност на слънцегреене в часове е едно от най-големите в страната 2293,8 часа/годишно.

През 1915 година тук е измерена най-високата абсолютна максимална температура в България от 45,2 градуса.

Има равнинен релеф, преобладават торфени, торфенисто-блатни почви, канелени горски почви и черноземни смолници.

На територията на община Садово като паметник на културата през 1972 год. е обявена църквата „Свети Никола“ в с. Катуница, построена през 1834 година.

На територията на с. Болярци е разположен етнографски музей.

Със званието „Почетен гражданин на община Садово“ се удостояват видни държавни, обществени и стопански дейци, свързали своята дейност с Община Садово, с утвърждаване на престижа й пред национални и международни институции и по повод техни кръгли годишнини.

sadovo_3

Ръководителите на чуждестранни делегации, чието посещение е свързано с утвърждаване и популяризиране името на Община Садово извън границите на Република България.

Знамето на Община Садово е символ с първостепенно значение.

Цветът на знамето е бял с две зелени ивици. В центъра е поставен гербът на Община Садово.

Гербът на Община Садово има щитовидна форма. В него са изобразени житни класове, характеризиращи селскостопанския облик на Общината и част от зъбно колело – символ на прогреса.

Почетната книга на Община Садово е част от символиката на Общината, която отразява хронологията на съществените и значими приноси на български и чуждестранни граждани в цялостното развитие на Общината.

 

Населени места в Община Садово: виж тук:

 

Административни услуги

 

 

 

 

 


Вижте по-голяма карта