Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Летница

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

ScreenHunter 1367 Летница, бул. България 19
069412256
letnitsa@mail.bg
http://www.letnitsa.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Летница е разположена в най-северната и най-равнинна част на Ловешка област. В нея са включени четири селища – гр. Летница, с. Горско Сливово, с. Крушуна и с. Кърпачево. Границата й е очертана от общините Ловеч, Левски, Пордим, Севлиево и Сухиндол. През територията й преминава приблизителната граница, която отделя Дунавската равнина от Предбалкана. Територията на общината е 178 кв. км – 4.3% Ловешка област и население 6 000 души.

Центърът на община Летница е средновековно българско селище, което датира от ІV век пр. Христа. Едно доказателство за тове е откритото през 1963 г. сребърно тракийско съкровище.

Община Летница се развива като селскостопански район. Обработваемата земя е 111 188 дка. Благоприятните климатични и природни условия предопределят отглеждането на зърнени, фуражни, технически култури и плодове. На площ от около 2000 дка частни стопани отглеждат малини и ягоди, а продукцията се обработва в “Летница” ООД – хладилник 1500 т., собственост на австрийска компания.

Община Летница се намира в изключително благоприятна ситуация по отношение на околната среда. На територията на общината няма екологични замърсители и екологично замърсени зони.

Най-голямата туристическа атракция е природната забележителност “Маарата” в с. Крушуна. Тя включва карстов водопад с височина около 15 м и най-голямата водна травертинова каскада в страната; втората в страната водна пещера, достъпна за спелеолози на 150 м от входа; бигорови пещери; 56 вида птици, от които включени в “Червената книга” на България – бухал, орел-змияр, черен щъркел. Непосредствено до природната забележителност е открит минерален извор с дебит 16.5 л/сек, температура 58 С и минерализация 11.5%.

“Перла в короната” на община Летница е природната забележителност “Маарата”. Намира се на 8 км. от град Летница в южна посока и на 34 км. в източна посока, в южната част на село Крушуна. Карстовото плато, попадащо в територията на общината е изключително окарстено и тук на едно място като под открито небе могат да се видят всички карстови форми – кари, въртопи, валози, сляпа, полусляпа и суха долина, каньон (ждрело), пропасти, пещерни галерии и зали. От около 25 години те са обект на систематизирано спелеологическо изучаване. Не случайно БАН в частност Географски институт и Фондация Център по карстология е избрал именно района на с. Крушуна за моделен район на карстови защитени територии в България с оглед на тяхното устойчиво развитие. Това е показателно за представителността и значението на карста край с.Крушуна – еталон на защитена карстова територия в България.

В района на Природната забележителност “Маарата” се намира една от малкото екопътеки в страната. Тя се състои от 15 живописни мостчета, монтирани по дължината на целия изключително красив и живописен Крушунски водопад, най-голямата в страната водна травертинова каскада с много прагове, водни басейнчета, своеобразна растителност и бигорови скали. Изключителната привлекателност на цялата тази местност, чиято особенност са бигоровите тераси, формират най-живописния водопад в района.

Заобикалящите околността бигорови скали, животворните води на водопада и горските масиви са причина за освежителната прохлада през знойните летни дни и защита от студените ветрове през зимата.

Местността, известна с името “Марата” е един кът с много очарование. Предверието на високите скали описват огромна подкова на ръба на Деветашкото плато. Девствеността на този прекрасен кът приютява за отдих любители на природните красоти, алпинисти, спелеолози и привлича погледите на местните туроператори.

Районът на общината е със специфична флора и фауна, с представители на няколко фитогеографски и зоогеографски зони, с редки и изчезващи видове, включени в Червената книга на България, ендемити и реликти и голямо разнообразие от ценни лечебни растения.

Горските масиви са запазени и разнообразни, подходящи като среда за отглеждане на диви животни и бъдещо изграждане на ловни паркове за туризъм. Разнообразните видове дивеч – диви прасета, сърни и елени лопатари, както и на фазани, са още едно условие за развитието на ловен туризъм и превръщането на горските масиви в природни паркове.

Непосредствено до парк “Марата”, в северната му част, има открита минерална вода, с дебит 16,5 л/сек, температура 58 С и минерализация 11,5 %. Нейният състав е анализиран и е с доказана ефективност за лечение на кожни заболявания, заболявания на опорно-двигателния апарат и неврологични заболявания.

Всички тези природни дадености са като изсипани накуп трохи от торбата с райските благини при което са налице всички природни и антропогенни дадености за развитие на туризма в община Летница.

Исихазмът е религиозна система, която третира възстановяването на пряката връзка между Бога и хората. Учението изисква от исихаста да се отдаде на пълно мълчание и дълбока вътрешна молитва – само така може да достигне до дълбините на истинската вътрешна радост и удовлетворение, само така може да стане съвършен.

Ръководейки се от желанието да постигнат единение с божествените енергии, исихастите са търсели усамотение в труднодостъпни местности, където да се отдават на молитви и съзерцание, далеч от светския живот, недосегаеми за делничните несгоди. Вероятно това е причината тук в района на Крушуна тези философи-отшелници да потърсят своето място.

Голяма вероятност има около пещерата “Маарата” още в древността да са съществували светилища на тракийски божества, тъй като самите места, където непрекъснато извира вода са се считали за свещени от древните народи.

Крушунската обител показва, че исихастите са имали определени геоложки знания. Килиите им са издълбани в бигора, чиято неголяма твърдост е позволила да бъдат издълбани в почти недостъпните отвесни скали около водопада няколко монашески килии и ниши. С тях вероятно е поставено началото на Крушунския средновековен манастир.

 

Кмет на Община Летница е: Д-р Красимир Веселинов Джонев

 

Туризъм

 

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Сухиндол, ул. Росица № 106
061362912
 kmet@suhindol.egov.bg
http://www.suhindol.bg

 

 

 

 

 

 

suhindol

Община Сухиндол се явява преходна между Дунавската равнина и Предбалкана. Разположена е в централната част на Северна България и заема западната част на област Велико Търново.

Общинският център Сухиндол се намира на 52 км. западно от областния град Велико Търново. Градът отстои на 117 км. от Българо – Румънската граница, както и на 30 км. от първостепенния шосеен път София – Севлиево – Велико Търново – Варна.

Географското положение на община Сухиндол определя до голяма степен нейното бъдещо икономическо, социално и културно развитие. Общината разполага с възможности за бърз достъп до земен и въздушен транспорт, което би допринесло за развитието на успешни устойчиви регионални и международни партньорства.

Близостта на общината до Румъния дава възможност за създаване на сътрудничество на ниво местни власти, бизнес, неправителствен сектор.

 

ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА

Транспортното обслужване на общинската територия се осъществява посредством пътна мрежа, свързваща както отделните населени места, така и осигуряваща връзката им със съседните общини.

Общественият транспорт се осъществява чрез автобусни линии, които са собственост основно на автостопанствата в гр. Павликени и гр. Севлиево и други градове, тъй като на територията на община Сухиндол няма изградено собствено стопанство.

Общата дължина на уличната мрежа в населените места на територията на Общината възлиза на 85 км. Изградената пътна мрежа е основно от третокласни и четвъртокласни пътища.

Отстоянието от първостепенен шосеен път София – Севлиево – В. Търново – Варна е 30 км. Транспортното обслужване на общинската територия се осъществява посредством пътна мрежа, свързваща както отделните населени места, така и осигуряваща връзката им със съседните общини.

Общественият транспорт се осъществява чрез автобусни линии.Общата дължина на уличната мрежа в населените места на територията на Общината възлиза на 85 км.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Всички населени места в общината са оборудвани със съоръжения за извършване на пощенски, телефонни и радио услуги, осигурени са Internet-връзки.

Всички населени места имат ефирно покритие с радио и телевизионен сигнал, като покритието със сигнал на лицензираните национални телевизии е 100 % за територията на цялата община.

Има кабелна телевизия, покриваща територията на град Сухиндол. Територията на общината има покритие с мобилни комуникации на операторите Мобилтел, Глобул и Вивател.

ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ

На територията на общината енергийната система е на добро равнище. Всички населени места са електрифицирани.

Електроснабдяването на консуматорите в общината се осъществява предимно от подстанция гр. Павликени. Обслужването на населението се извършва от E.ON България

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Територията на община Сухиндол се обслужва от ВиК „Йовковци” ООД град Велико Търново, район гр. Павликени.

Във всички населени места на територията на общината има изградена водопроводна мрежа.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Канализационната мрежа за отпадни води е изградена в гр. Сухиндол на около 50%.

Изграждането на канализационна мрежа и отвеждането на отпадъчните води е проблем, решаването на който, ще доведе до повишаване качеството на живот на населението, подобряване инфраструктурата и ефективно опазване на околната среда.

 

НАСЕЛЕНИЕ

Населението на Община Сухиндол наброява около 3 105 души, в община Сухиндол няма населени места, които да са обезлюдени, въпреки че територията не е гъсто населена.

Средната гъстота е 20 д/ кв.км.

ИСТОРИЯ

Първите данни за съществуването на населено място по земите на днешния Сухиндол датират от епохата на Неолита, според археолозите от великотърновския исторически музей.

Сухиндол се оформя като лозаро-винарско средище още през древността, свидетелство за което е откритата по тези земи /местността Сопот/ плоча от началото на нашето хилядолетие, на която са изобразени Херакъл и Дионис като измежду постоянните атрибути на Дионис присъстват и гроздове, увити около главата му.

За първи път писмен белег за съществуването и названието на селището се среща в един турски регистър от края на 15в., където името му е записано „СУХЕНДОЛ”.

Известният австрийски етнограф, художник и пътешественик Феликс Каниц посещава Сухиндол през 1871г. като го нарича „СЮШЮНДОЛ”; „СЮГЮНДОЛ”; „ЗЮЧЮНДОЛ”; „ЮЧЧЮНДОЛ” и „СУХИНДОЛ”. Опит за обяснение на произхода на името прави ученият Никола Мънков, търсейки етимологията му в сухия дол, разделящ селото на две.

Името претърпява много морфологични и словообразувателни промени, докато се получи формата „СУХИНДОЛ”. Данните за образованието и културата по тези земи датират от далечната 1770г., тогава е открито килийното училище. През 1870г. са открити училище за възрастни и светско училище.

През същата година белочерковския учител Васил Неделчев основава в селото читалище, което Отец Матей Преображенски – Миткалото кръщава „ТРЕЗВЕНОСТ”.

През 30-те години на 20 в. в читалищния салон се играят много пиеси и оперети, а след края на Втората Световна война до обявяването на Сухиндол за град /декември 1970г./ местната библиотека е най-голямата селска читалищна библиотека в страната.

 

 


Вижте по-голяма карта