Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

КЪЩА МУЗЕЙ ПЕЙО К. ЯВОРОВ Чирпан

КЪЩА МУЗЕЙ ПЕЙО К. ЯВОРОВ

Чирпан, ул. Крачолови 26
041694019, 0889878726
javorovch@abv.bg
 https://www.javorovhouse.info

 

 

 

 

 

 

 

Най-голямата слава и символ на Чирпан е поетът Пейо Яворов. В Чирпан е съхранен родният дом на Пейо Яворов – поетът, белязал завинаги българската литература с магията на своето слово. Къщата-музей „П. К. Яворов“ е открита за посещения на 31 октомври 1954 година. Тя се намира в централната част на града и целогодишно приема посетители от страната и чужбина. Музеят събира и съхранява оригинални документи, фотоси и предмети свързани с дейността на Яворов и неговата епоха.

ScreenHunter_20480 Feb. 19 14.21

Сянката на кичестия явор пред прага, цветята и чемширите отвеждат в живота на голямото задружно семейство на поета, което той неведнъж споменава в многобройните стихотворения. Битовата експозиция се състои от три пoмещения: кухня, гостна стая и т. нар. „Пейова стая“, в които са подредени лични и семейни вещи.

През 1973 г. до къщата е построена експозиционна зала, в която са проследени основните моменти от жизнения и творчески път на Яворов – стария Чирпан, ученическите години в Пловдив, скиталчествата на телеграфиста, младия поет в София и участието му в културния кръг „Мисъл“, Яворов и ВМРО, Мина Тодорова, Лора Каравелова, ранната смърт.

Главните колекции включват лични вещи, семейни вещи, лична библиотека, издания на Яворов, портрети, илюстрации. Ценна придобивка от 2001 год. е дарената на музея скулптура „Майка Македония“.

Просторните експозиционни зали, тихият, потънал в романтика двор са традиционното място за културни изяви в родния град на поета.

Богатият архив и специализираната библиотека са другото лице в ежедневието на къща-музей „П. К. Яворов“.

Музеят е център на ежегодните традиционни културни празници на Чирпан. Всяка година Чирпан се прекланя пред таланта на поета и празнува Яворовите януарски дни, фестивал на литературата и изкуството в чест на великия български поет. Националната Яворова литературна награда се връчва на всеки пет години за цялостно творчество в областта на поезията на автори, създали високо художествени произведения, представляващи съществен принос в културната съкровищница на страната.

ПРОЕКТ „МУЗЕЕН АНСАМБЪЛ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”
Репортажи по Проект“Музеен ансамбъл Пейо Крачолов Яворов“

Репортажи по Проект“Музеен ансамбъл Пейо Крачолов Яворов“

Проект „Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов” е финансиран в рамките на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 23 ноември 2011 година, кметът на Община Чирпан подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., с което стартира реализацията на проект № BG161PO001/3.1-03/2010/029 “Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов”.

Проектът е на стойност 1 370 040,69 лева и ще се реализира от ноември 2011 г. до ноември 2013 г.

Основната му цел е развитие на туристическа атракция „Музеен ансамбъл „П. К. Яворов” за постигане на конкурентоспособен и устойчив културно-познавателен туризъм в гр. Чирпан.

Предвижданите дейности по проекта са:

По основната атракция

Ремонт и реставрация на Къща-музей „П. К. Яворов“

По туристическата инфраструктура
Строително-монтажни ремонтни дейности на експозиционна зала, библиотека и архив на музея

Изграждане на малък културно-информационен център

ScreenHunter_20482 Feb. 19 14.21

Дребномащабна инфраструктура
Строително-ремонтни работи в района на Къща-музей „П. К. Яворов” – озеленяване, парково осветление и алейна мрежа, както и подобряване достъпа на лица с увреждания;

Изграждане на камерна сцена на открито – малък амфитеатър със специално озвучаване и сценично осветление. На нея ще се провеждат част от проявите на къщата-музей, които понастоящем се провеждат в малкия двор на къщата.

Доставка на оборудване за целите на проекта
Експозиционната зала, която се помещава в сградата до „Къща-музей „П. К. Яворов”, е от ключово значение за развитието на цялостен и специфичен туристически продукт, тъй като тя дава възможност за запознаване с богатия архивен фонд, представяне на живота, творчеството и съдбата на поета, както и за провеждане на беседи и събития с използване на модерна техника за информация и интерпретация. Поради тази причина за тази зала е предвидено доставянето на специално оборудване (витрини) за излагане на експонати от музейния фонд, система за симултанен превод и провеждане на многоезикови туристически беседи.

Предвидено e обзавеждане и за културно-информационния център.

Провеждане на дейности за маркетинг, популяризация и интерпретация на туристическата атракция:
Създаване на динамичен, атрактивен уебсайт на къщата-музей „П. К. Яворов”,

подготовка и издаване на справочник „Яворов пътеводител”, описващ местата, където поетът е живял работил и творил;

Издаване на бюлетин „Яворов лист”, съдържащ материали от проведени събития из културния календар на Къщата-музей „П. К. Яворов” и Община Чирпан като цяло.