Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Кърджали

ТЕАТРАЛНО – МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР – КЪРДЖАЛИ

228272_121200294626050_5686196_n гр. Кърджали, ул. Булаир 1
036164199, 036165144
tmc_kardjali_komsalova@abv.bg
https://dktdimov.com

 

 

 

 

 

 

 

dkt_istoriqНа 01.09.1960г. е създаден Държавен театър “Димитър Димов” с три творчески формации – естрада, драма и кукли.
От 1980г. кукленият състав се обособява като самостоятелна формация.
Първата пиеса поставена на сцената на театъра е “Криворазбраната цивилизация” на Добри Войников. Режисьор на спектакъла е Коста Цонев.

От 1961г. директор и режисьор на театъра е Никола Гунов. Поставя се “Ивайло” от Иван Вазов, “Иван Шишман” от Камен Зидаров, “Свекърва” от Антон Страшимиров и други.
От 01.06.1964г. до1985г. директор на театъра е Теофана Текелиева. На сцената на театъра се поставят – “Службогонци” и “Борислав” на Иван Вазов, “Прокурорът ” на Георги Джагаров, “В полите на Витоша” на П. Яворов, “Почивка в Арко Ирис” на Димитър Димов, ”Третият невъзможен или Новия Адам” на Иван Мартинов. Наред с тях се появяват и пиеси от световната класика като “Коварство и любов” от Шилер, “Врагове” и “Деца на слънцето” на Максим Горки, “Нашествие” на Л. Леонов, “Майор Барбара” на Б. Шоу.
На сцената на театъра през годините работят актьорите Иван Йосифов, Михаил Николов, Иван Петровски, Ана Лазарова, Минка Монева, Йорданка Шопова, Господин Везирев, Лозан Шопов, Асина Янчева и други.
В театъра са работили режисьорите Вихрони Чачановски, Петър Тренев, Кирил Младенов, Младен Киселов, Лиляна Мечева, Веселина Атанасова, Константин Каменов, както и художниците Ардаш Тавукчиян, Васка Дуцкинова, Александър Стойчев и др.
В постановките на театъра са гастролирали актьорите Любомир Кабакчиев, Виолета Бахчеванова, Рачко Ябанджиев, Георги Калоянчев, Стоянка Мутафова, Андрей Чапразов, Георги Георгиев-Гец, Жоржета Чакърова, Татяна Лолова и много други.
От август 1985 до февруари 2011 година с едно прекъсване от три години, 1999-2002 година, директор на театъра е Димитър Игнатов – режисьор по професия, завършил в класа на професор Боян Дановски. Театърът има две формации – музикална с оркестър, балет, певци и драматична формация.

Числеността на театъра е 160 човека. Годишно театърът изнася над 300 представления пред 250 000 публика. Младата трупа актьори, която идва с Димитър Игнатов и младите сценографи Иван Карев и Весела Статкова реализират репертоар, с който театърът се налага  не само в регионален , но и в национален театрален  пейзаж. Реализират се съвременни българки автори като Стефан Цанев, Петър Маринков, Недялко Йорданов, Йордан Радичков, Станислав Стратиев.В репертоара са включени и автори като Ж.Ани – „Антигона”, Сл.Мрожек – ”Щастлив случай”, Хория Ловинеско – „Игра на живота и смъртта в пепелната пустиня”, съвременни испански автори  като  Риаса и Валиехо.  „Пред зейналия гроб“ и „Портрет на дама с кученце”. Поставят се класици като  Молиер, Голдони, Тургениев.
През 2000 – та година се закрива музикалната формация. Към театъра се присъединява съществуващия в града куклен театър „Филип Филипов”. С постановление на МС театърът се  преименува в „Драматично – куклен”. Директор на театъра от 1999 г. до 2002 г. е Петър Савчов.

След 2002 година директорът на театъра Димитър Игнатов сформира нов творчески екип: Проф. Румен Рачев и доц. Боряна Георгиева, режисьорът Пламен Панев и сценограф Надя Митева. В състава се привличат млади актьори. Възражда се кукленият театър с  постановките си „Български народни приказки и песни”, „Театрална изложба” и „Съкровището на Силвестър”.  Театърът печели авторитет в редица престижни международни  форуми. Репертоарът на драматичния състав се формира от „Албена” на Й. Йовков, „Нора, която си пееше наум” от Здравка Евтимова, „Църква за вълци” от  Петър Анастасов, „Последната нощ на Сократ“ от Стефан Цанев, „Извънредни ситуации” от Камен Донев, „Шемет” от  Ървин Уелш, „Хамлет” от Шекспир, „Януари“ от Йордан Радичков.
През 2010 година с Постановление на Министерския съвет към  театърът се присъединява Държавен драматично – музикален театър „Кадрие Лятифова” От февруари 2011 година за директор на театъра е назначен режисьора  Пламен Панев.

 

РЕПЕРТОАР – виж тук!

 

 

ПРОГРАМА на ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР – КЪРДЖАЛИ – виж тук!

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ – КЪРДЖАЛИ 

Untitled гр. Кърджали, бул. България 82, вх. В, ет. 2
036124976, 036165033, 0887001950
aid_kd@abv.bg
http://aid-kd.mreja.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardzhali-municipality“Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава” е учредено на 04.12.2002 година и вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с Решение 1283 от 29.12.2002 година от Кърджалийския окръжен съд, като сдружение с обществено полезна дейност. Учредено е от 19 учредителя – представители на различни институции, организации и хора с различни професии. Нашето сдружение възникна в резултат на инициативата “Планиране на обществени дейности”, осъществена в област Кърджали от Института за устойчиви общности по Програма демократична мрежа, финансирана от Американската агенция за международно развитие.

Всички членове на сдружението участваха в осъществяването на тази инициатива, по която се разработиха и реализираха 4 конкретни проекта (всеки на стойност между 10 000 и 12 000 лева) – два в областта на образованието и два в социалната сфера: „Клуб – Мело Кино Мания“, “Компютърната грамотност – достъпна за всички”, “За един по-достоен начин на живот”, “Здравна информация за родители на деца от 0 до 14 годишна възраст” . Проектите бяха осъществени с партньорството на: Община Кърджали, ХЕИ – Кърджали, Бюро по труда – Кърджали, Център на неправителствените организации – Кърджали, Общински детски комплекс – Кърджали, ОУ “П. К. Яворов” и ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Кърджали, СОУ “П. Р. Славейков”.
Имаме достатъчно натрупан практически опит в логистиката и провеждането на семинари, работни срещи, фокус групи, фасилитиране на работни срещи, провеждането на анкети, планирането, подготовката и провеждането на обществени форуми, провеждането на обучения, прилагане на интерактивни методи в обучението, работа с групи в неравностойно социално положение, работа с деца в риск.

Основните цели на нашата организация са:
Да развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество и демократичните принципи;
Да създава условия за широко обществено обсъждане на проблеми свързани с икономическото развитие, демократичното укрепване, образованието, социалната сигурност и опазването на околната среда с цел разширяване на участието на гражданите при взимането на решения и при разрешаването на проблемите;
Да инициира и подпомага взаимодействието между граждани, организации и институции за съвместна работа по планиране и осъществяване на проекти, насочени към задоволяване на конкретни нужди на населението.

 

 

ПРИНЦИПИ НА РАБОТА приети на учредителното събрание на 04.12.2002 година

• Членовете на сдружението са партньори, а не конкуренти.
• Всеки член е свободен да участва в програми и проекти на други организации и получава подкрепа от сдружението при реализиране на такива, които са в посока целите на сдружението.
• Всеки член на сдружението има право да получава и дава информация относно целите, Реализиращите се проекти и резултатите от работата на сдружението.
• Всеки член на сдружението има право на лично мнение и оценка за работата на сдружението.
• Всеки член на сдружението спазва договорените ангажименти свързани с работата на сдружението.
• Всеки член на сдружението се стреми да избягва нападки срещу личността на другия.
• При възникнали конфликти между членове на сдружението, въпросът се разглежда на неформална среща на Общото събрание.
• Всеки има право да прави конструктивни предложения по организацията и начина на работа на сдружението.
• Всички членове на сдружението са равноправни.
• Дневният ред на Общото събрание се оформя на базата на предложения, направени от всички членове на Сдружението.

 

 

КМЕТСТВО МОСТ

 с. Мост, общ. Кърджали
 036292365, 0885804915

 

 

 

 

 

 

 

 

Мост е село в Южна България.
То се намира в община Кърджали, Област Кърджали.
В селото преминава детството на кметът на Кърджали Хасан Азис.

КМЕТСТВО КЬОСЕВО

 с. Кьосево, общ. Кърджали
 036232280, 0885804938

 

 

 

 

 

 

 

 

Кьосево е село в Южна България. То се намира в община Кърджали, Област Кърджали.

До 1934 година името на селото е Кьоселер.

Село Кьосево се намира в планински район.