Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

курсове

АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД

София
0898526479
info@bglanguageteachers.org
 http://bglanguageteachers.org

 

 

 

 

 

 

 

За нас

През юли 2020 г. в София бе учредена Асоциация на преподавателите по български език като чужд. Тя е независима, доброволна обществена организация със седалище в София, учредена съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията ще осъществява дейност за подпомагане обучението по български език като чужд и за утвърждаване на неговата роля за изграждане на основни ценности, свързани с достиженията на българската и на световната култура.

Кои сме ние

АПБЕЧ има за цел да съдейства за запазване и развитие ролята на българския език като чужд, за популяризирането на добрите методически практики в обучението по български език като чужд и за формиране на основна комуникативна компетентност.

Създаването й бе продиктувано от обективни предпоставки и належащи нужди. През последните години по много причини (лични, професионални, обучение, бизнес, комуникация и др.) се разпространява и увеличава обучението на български език за чужденци. Български език се преподава на много обучаеми:

– както у нас – в университети, училища, школи, икономически и административни организации, частни фирми, Български Червен кръст, Каритас София и други неправителствени организации,

– а също и за бежанци, мигранти, деца на бежанци и мигранти, и др.,

– така и в чужбина – в университети, лекторати, културни центрове, дружества за приятелство, частни школи и др.,

– и не на последно място – сред разрастващите се български диаспори в чужбина, за деца на български емигранти и др.

Тези разностранни дейности имат нужда от цялостна и последователна координация и контакти между всички участници и звена, ангажирани в това обучение.

140660600_130197265611097_7522980320331082964_o

Мисия

Наред с другите разнообразни дейности, специално място в дейността на Асоциацията заема преподавателят по български език като чужд. Асоциацията работи за издигането на професионалния му статут и експертиза, както и за самостоятелната му квалификация чрез различни форми.

АПБЕЧ се стреми да представлява цялата преподавателска колегия пред държавните институции и да бъде коректив при осъществяване на държавната политика за развитие на обучението по български език като чужд. Тя инициира и участва в диалог с институциите и обществото по актуални проблеми на образованието и обучението по български език като чужд.

Визия

АПБЕЧ работи за постигането на своите цели в няколко насоки:

съдействие за професионалното развитие на преподавателите по БЕЧ;

•развитие на образователна, изследователска и издателска дейност;

•разработване и участие в образователни проекти, самостоятелно или съвместно с други организации от страната и чужбина;

•сътрудничество с национални и международни организации със сходни интереси, включително и с българските културни институти в чужбина;

•организиране на методически семинари, курсове, школи, дискусии и обмяна на опит по актуални проблеми на образованието по български език като чужд;

•разпространение на добри образователни практики и на професионална информация.

•разработване на становища по актуални проблеми на обучението по български език като чужд и огласяването им през или пред отговарящите държавни институции и др.

 

Управителен съвет

Асоциацията се управлява от Управителен съвет, който се състои от 7 души – членове на сдружението. Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет.

Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание, разработва и предлага насоки за развитието на Асоциацията.

Състав на УС

Галина Куртева – председател
Владислав Дамянов – заместник-председател
Бонка Василева – секретар
Радост Събева
Петя Несторова
Светла Георгиева
Надя Кръстева

ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА – Разград

10353039_815103308502255_717280175785344721_n гр. Разград, ул.Бузлуджа 2
0896780607
 dnt_razgrad@mail.bg

 

 

 

 

 

 

 

Дом на науката и техниката – Разград е лицензиран от НАПОО към Министерски съвет и има право да организира, провежда и удостоверява курсове за придобиване на професионална квалификация и/или част от квалификация по професиите:

„Готвач“;
„Сътрудник социални дейности“;
„Работник в горското стопанство“;
„Лесовъд“;
„Работник в озеленяването“;
„Озеленител“;
„Работник в животновъдството“;
„Работник в растениевъдството“;
„Фермер“;
„Техник-животновъд“;
„Техник-растениевъд“;
„Строител-монтажник“;
„Строител“;
„Шивач“;
„Обущар“;
„Работник в хранително-вкусовата промишленост“;
„Хлебар-сладкар“;
„Оператор в хранително-вкусовата промишленост“;
„Монтьор на транспортна техника“;
„Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“;
„Електромонтьор“;
„Заварчик“;
„Офис-секретар“;
„Сътрудник в малък и среден бизнес“;
„Финансов отчетник“;
„Помощник-възпитател“;
„Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“;
„Електромонтьор“;
„Оператор на компютър“;
„Икономист“;
„Оперативен счетоводител“.

Център за професионално обучение към Дом на науката и техниката гр. Разград притежаващ лиценз по НАПОО за 30 професии и 75 специалности, Ви предлага:

– Компютърно обучение – 60часа
– Английки език – 308часа
-Немски език- 308 часа
-Счетоводство и контрол- 80 часа
-Придобиване на правоспособност за работа с електро и мотокари-
-Непрекъснато професионално обучение с електро и мотокар-
-Заварчици-методи(всеки метод е самостоятелен за себе си):
-РЕДЗ-210 часа;
– в среда от аргон/ВИГ-180часа;
– в среда от CO2 МИГ/МАГ – 180 часа;
– Ел. безопасност и придобиване на квалификационна група от II до IV;
-Противопожарен минимум при огневи работи;
-Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа;
-Координатор по безопасност и здраве в строителството;
-Работа с газови уредби и съоръжения;
-Работа с повдигателни уредби и съоръжения.