Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

КСУДС – Роман

КСУДС – Роман

Роман, бул. Христо Ботев 60
091232025, 0888783451
ksudsroman@mail.bg
 http://www.ksuds.roman-bg.com

 

 

 

 

 
ScreenHunter_20310 Jan. 20 14.05Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в гр. Роман

Основната цел на Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в гр.Роман е да развие устойчиви социални услуги, базирани в общността, за деца и семейства на територията на общината.

Работим с деца и родители, които имат нужда от подкрепа за вземане на важни решения или справянето с трудности, възникнали в семейството.

Ние смятаме, че помощта зависи от желанията и нуждите на отделния клиент – родител/грижещ се или дете. Ние подкрепяме клиента при справяне с трудностите. Нашите клиенти могат да разчитат на защита на техните права и интереси и спазване на поверителност.

Конкретните задачи:

• Развитие на алтернативни социални услуги в община Роман по превенция, социална интеграция и реинтеграция на деца в риск, както и за подкрепа и развитие на капацитета на семействата за отглеждане на децата в семейна среда.

• Повишаване на обществената чувствителност към проблемите на децата и семействата и въвличане на местната общественост при осъществяването на дейностите и услугите за деца и техните семейства.

ScreenHunter_20311 Jan. 20 14.05• Развитие на местния капацитет и изграждане на екип от местни специалисти, който да предоставя социални услуги за деца и семейства, ориентирани към местната специфика и потребности.

• Инвестиране на знания, умения и опит в местния екип за ефективното предоставяне на социални услуги за деца и семейства в общността.

• Разработване и апробиране на модел за управление на комплекса от социални услуги в общината, който да отговаря на съвременните нормативни изисквания, стандарти и критерии за качество на предоставяните услуги.