Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

книги

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ – Ловеч

ScreenHunter 2466 гр. Ловеч, ул. Търговска 47
068601381
biblioteka_lv@abv.bg
http://www.liblovech.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ е най-голямата общодостъпна библиотека в гр. Ловеч и Ловешка област.

През 1870 г. към новосъздаденото Ловчанско читалище „Наука“ е създадена библиотека с дарения от ловчанските граждани. Книгите са на български, руски, сръбски и гръцки език. Тук се получават и излизащите по това време възрожденски вестници „Македония“, „Право“ и „Независимост“. По време на националреволюционните борби в град Ловеч (1873-1876) и Руско-турската война (1877-1878) спира дейността си.

Възобновява работата си през 1883 г. От 1889 г. библиотеката работи като читалня.[1] През 1902 г. председателят на читалищното настоятелство, професор д-р Параскев Стоянов, организира библиотеката по образец на парижката книжарница „Жорж Борже“. Книжният фонд е картотекиран. През 1912 г. е създаден „Систематически каталог на книгите в библиотеката на Ловешкото читалище „Наука“.

През 1952 г. се въвеждат книга за движение на библиотечния фонд, читателски карти и дневник на библиотеката. Получава статут на Околийска библиотека (1954), Окръжна методическа библиотека „Николай Гогол“ (1959).

През 1964 г. се нанася в новопостроена сграда.[2]. Структурира се в отдели: комплектуване, обработка и каталози, заемна за възрастни и за деца, обща читалня и за специалисти, справочно-библиографски, и краезнание. Чрез методичния отдел, библиотеката изпълнява и методични функции. БиблиотечнияТ фонд рязко нараства. Наименувана е Универсална научна библиотека „Проф. Беню Цонев“ (1990).

През последните години е въведен достъп на читателите до интернет. Информационният център предлага комплексно информационно обслужване. От 2006 г. библиотеката е със статут на Регионална библиотека.

 

ОТДЕЛИ:

19КНИГОЗАЕМНАТА

КНИГОЗАЕМНАТА разполага с най-големия книжен фонд на библиотеката, близо 50 000 тома научна и художествена литература. По-старите книги  се съхраняват  в книгохранилището на приземния етаж.

Читателите имат свободен достъп до традиционните азбучни и систематични каталози на български и чужди езици.

Службата по  междубиблиотечно заемане  изпълнява заявки на потребителите за библиотечни документи, които са притежание на други библиотеки в страната и в чужбина.

Тел: 068/ 601 381 вътр. 24, 0878 441 207
e-mail: librlvst@mail.bg

 

 

 

21ДЕТСКИЯТ ОТДЕЛ

ДЕТСКИЯТ ОТДЕЛ  предлага  на децата от 5 до 14 години  40 000 тома художествена и научно-популярна, богато илюстрована  литература. В обособената към отдела читалня могат да се ползват на място енциклопедии, речници, справочници, периодични издания, да се организират представителни за библиотеката изяви, състезания и конкурси, детски празници и  изложби.

Поддържа тематични картотеки, заглавна картотека, както и читателски каталози: азбучен и систематичен.
Зав. отдела Детелина Еврева

Библиотекари: Цветелина Кочева; Бистра Спасова

e-mail: kids@liblovech.org

Тел: 0877185520 / 601 381 вътр. 20
23ОТДЕЛ „ЧИТАЛНЯ“ 
ОТДЕЛ „ЧИТАЛНЯ“  предоставя  за  ползване на място богат фонд от книги, енциклопедии, енциклопедични речници от различни отрасли на човешкото знание, езикови и езиковедски речници, общи справочници, около 135  заглавия  на  вестници и списания на български, руски и чужди езици, повечето от които се съхраняват трайно.

Организиран е добър  справочен апарат от традиционен систематичен каталог, нов електронен каталог и картотеки.

В Читалнята се обработват и каталогизират периодичните издания на библиотеката.

Зав. отдел: Юлиана Петкова
тел. 0878 441 236

Библиотекар: Петя Павлова

e-mail: readingroom@abv.bg

 

 

ОТДЕЛ „ИЗКУСТВО“

ОТДЕЛ „ИЗКУСТВО“ съхранява и предлага за ползване на читателите теоретична литература в областта на изобразителното изкуство, музиката, киното, театъра, балета и хореографията, както и албуми с репродукциия, фотоалбуми на световноизвестни творци.

Специализираният фонд от ноти и аудио-визуални материали (грамофонни плочи, аудио и видео касети, CD и  DVD, както и други некнижни носители на информация се обработват, картотекират и каталогизират за цялата библиотека в този отдел.

Потребителите имат възможността да използват на място аудио и видео възпроизвеждащата техника, разположена удобно за самостоятелна работа или за колективно гледане на филми.

Налични са традиционни азбучен и систематичен каталог, систематични картотеки и електронен каталог.

Зав. отдел: Стелияна Петкова
тел. 068/601 381 вътр. 27

 

 

 

ОТДЕЛ КРАЕЗНАНИЕ

ОТДЕЛ КРАЕЗНАНИЕ (регионална история) започва своята самостоятелна дейност от 1959 г. с мисията да издирва и съхранява печатни материали, разкриващи Ловеч и Ловешкия край, като ги отразявя в електронна картотека.

Изготвят се писмени и устни справки по заявка на потребители, подпомагащи краеведските проучвания. Трайно се съхраняват местните вестници, списания, юбилейни сборници, служебни публикации, картички, снимки и др.

Екипната дейност на Краведско обединение „Мизия“ в Централна Северна България осигурява пълно библиографско отразяване на текущия и ретроспективен печат, осъществявайки разработването на съвместни издания с по-широк обхват и предназначение.

Зав. отдел: Светлана Петрова

Библиотекар: Камелия Лалова

тел. 068/601 381 вътр.26

e-mail: love4kraeznanie@mail.bg

 

 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ – гр. Смолян

ScreenHunter 2320 гр. Смолян, ул. Полковник Дичо Петров 7
030162524, 030162741
librarysm@abv.bg
http://www.librarysm.com

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter 2322Библиотека “Николай Вранчев” – Смолян, е регионален културен институт по смисъла на чл.9 от Закона за закрила и развитие на културата и Постановление на МС № 153/28.07.2000 г. за преобразуване на културни институти в регионални библиотеки и музеи.

Библиотеката е връстник на всички институти и организации, образувани със създаване на бившите окръзи през 1959 година.
Създадена е на базата на читалищна библиотека „Христо Ботев”. Като наследство от читалището получава 5 800 тома литература, а днес фондът й наброява 245 217 библиотечни единици – книги, периодични, картографски и графични издания, ноти, касети, CD ROM и др. носители на информация.
ScreenHunter 2323На 2 юни 1966 година тържествено е открит първият дом на библиотеката, а през 1985 година тя получава своята втора сграда – истински храм на книгата и духовната култура в града. На 5 000 кв. м площ са разположени: каталожна зала, зала за свободен достъп, читалня „Точни и Хуманитарни науки”, специализиран отдел “Изкуство”, „Детски” отдел, отдел „Справочно-библиографски” и „Краезнание”, специализирани звена за комплектуване и обработка на библиотечните фондове и методическа дейност, зали за културни прояви.

С решение № 95 на Окръжния народен съвет – Смолян, през 1985 година библиотеката получава своето име – Николай Вранчев. Вранчев е известен родоповед, писател и преводач от национална величина, издател на библиотека “Ралица”.
ScreenHunter 2324По случай 25-годишния юбилей, през 1985 година с указ № 2945 на Държавния съвет на НРБ Окръжната библиотека е наградена с орден “Кирил и Методий” І степен.

През 1998 г. е поставено начало на автоматизацията на библиотечните процеси и в тази посока е извършена основната дейност. Изградена е информационна система с 10 работни места, които са свързани в локална мрежа, работеща на основата на базовия продукт CDS /ISIS / micro на ЮНЕСКО. През 2007 информационната система се разширява и преминава на нов софтуерен продукт – Автоматизирана библиотека PC-TM.

Информационната система на библиотеката предоставя на читателите достъп до собствени и чужди бази данни, електронни каталози – книги, периодични издания, ноти, нетрадиционни носители, голям масив библиографска информация, касаеща Средните Родопи, и електронни тематични картотеки.

От 2011 година стартира Интернет каталога на библиотеката.

В развитието си през годините стремежът на библиотеката е да запази постигнатото, да съхрани традицията в библиотечното обслужване, като я съчетава умело с новите реалности и по този начин утвърждава своето място в регионалната информационна инфраструктура .

Днес Регионална библиотека „Николай Вранчев” е:

ScreenHunter 2325   – Съвременен библиотечно-информационен център.
– Естествен регионален център, който насочва националния и краеведски документален поток към потребителите от града и областта.
– Средище за създаване, съхраняване и предоставяне за ползване уникалната краеведска информация.
– Регионален координационен център за цялата териториална мрежа от общообразователни библиотеки – читалищни и училищни, на територията на областта, който методически подпомага всички библиотеки, събира, съхранява и предоставя на Министерството на културата и др. държавни органи информация за тяхната дейност.
–  Културен институт, работещ по различни програми и проекти в полза на местната общност.

 

Структура

Направление „Библиотечни фондове и каталози”

Комплектуване и обработка  на библиотечните фондове

ScreenHunter 2326Комплектува и регистрира книжни и некнижни библиотечни документи на български, руски, английски, немски, френски и други езици, набавя нови заглавия периодични издания.
Проучва и следи състоянието на книжния пазар. Поддържа контакти с издателски къщи, книжарници и книготърговци.
Анализира читателските потребности и работи по тяхното удовлетворяване.
Организира структурата на библиотечния фонд и неговото опазване, книгообмена, както и дарителската дейност.
Каталогизира библиотечните документи.
Поддържа традиционните каталози и следи за актуалността и коректността на данните в тях.
Изгражда електронен каталог на библиотеката.
Предоставя информация за новопостъпилите книги  чрез ежемесечен бюлетини „Нови книги“ и „Нови детски издания” , публикувани на уебсайта на библиотеката
Изгражда и поддържа  цялата документация по придобиване и отчисляване на библиотечните документи в Регионална библиотека.

Контакти:
0301/6 25 24,  вътрешен  225
e-mail: sm_lib_ko@abv.bg

Направление „Библиотечно- библиографско и информационно обслужване”

Детски отдел

Обслужва читателите под 14 години в следните читателски зони: Заемна за дома, Читалня,   Игротека, Стая за ранно детско развитие и филиал  в ОУ „ Юрий Гагарин”.
Предлага   детска художествена литература на български и др. езици, литература от различни отрасли на знанието, богат фонд от справочни издания.
На разположение на читатели е и фонд от детски периодични издания.
Отделът поддържа електронна база данни – тематични картотеки и литературознание
Разработва програми и инициира изяви, свързани с подпомагане на прекия учебен процес, но и за осмисляне свободното време на малките читатели.
Поддържа самостоятелна страница на отдела в уеб сайта на библиотеката.

Контакти:
0301/6 25 24, вътрешен 226
e-mail: sm_lib_do@abv.bg

Отдел „Заемна за възрастни”

Осъществява автоматизирано регистрация на възрастни читатели за ползване на библиотечни услуги.
Извършва обслужване на читателите с библиотечни документи за дома, чрез подръчен фонд  на свободен достъп, който  предоставя възможност на читателите сами да подбират литературата, която желаят да заемат и основен фонд, който се използва чрез избор от електронния каталог.
Осъществява консултантска дейност относно използване на читателските каталози от читателите.
Книгозаемането за дома се извършва чрез автоматизирана система.
Предоставя електронни услуги , като: Резервация на книга и Проверка на коректността на читателите – Какво дължа?
Организира и провежда културни събития – изложби, срещи и други за читатели над 14 годишна възраст.

Контакти:
0301/6 25 24, вътрешен 224
e-mail: sm_lib_zv@abv.bg

Отдел „Обща читалня и МЗС”

Предоставя  за  ползване богат фонд от книги, справочници и периодични издания от различни отрасли на знанието, както и ежедневната преса.
Извършва текуща регистрация на периодиката и изгражда електронен каталог – Периодика. Поддържа справочен апарат –  бази данни Тематична и Литературоведска картотека.
Осъществява справочно-библиографско и информационно обслужване чрез бази данни на библиотеката и чужди бази данни.
Изпълнява заявки на читателите за библиотечни документи от други библиотеки в страната и чужбина чрез Междубиблиотечно заемане.
Обслужва читатели с англоезична литература чрез оборудвания от Посолството на САЩ „Американски корнер”.
Предоставя безплатен достъп до Интернет за читатели на библиотеката.
Предлага копирни услуги и сканиране на части от библиотечни документи.
Организира и провежда различни инициативи – конкурси, срещи, дискусии и др.
Осъществява изнесено библиотечно обслужване в пенсионерски клубове на града.

Контакти:
0301/6 25 24, вътрешен 227
e-mail: sm_lib_chit@abv.bg

Отдел „ Изкуство”

Обработва некнижни носители на информация – CD, DVD и видео и аудио касети в областта изкуството и изгражда Електронен каталог в частта  Некнижни носители на информация и Ноти.
Отделът поддържа и електронни тематични картотеки.
Съхранява и предлага за ползване на читателите литература в областта на изобразителното изкуство, музиката, киното, театъра, балета и хореографията, албуми с репродукции и фотоалбуми, ноти, грамофонни плочи, аудио, видеоносители ,CD и DVD.
Организира изложби, витрини, беседи, тематични срещи, прожекции и др

Контакти:
0301/6 25 24, вътрешен 228
e-mail: sm_lib_iz@abv.bg

Отдел „Справочно-библиографски и Краезнание”

Осъществява устно и писмено информационно обслужване чрез традиционните форми и автоматизираните бази данни.
Изработва писмени библиографски справки по отделни теми, заявени от институции или читатели. Изнася беседи за библиотечно-библиографски знания.

Поддържа следните бази данни:
– Архив на писмените библиографски справки
– Електронни картотеки:  „Бележити дати“, „Календарни празници“ ,“Прикнижна библиография“, Туристически обекти в България.

Изработва Календар на бележити дати и събития
Издирва, съхранява и предоставя за ползване информация за Смолянския край и Средните Родопи от миналото до днес.
От 1996 г. поддържа електронна база данни „Краезнание“.
Осъществява  устно и писмено библиографско обслужване  по краеведски теми.
Съставя библиографски указатели за личности и събития, свързани с миналото и настоящето на региона.
Изработва годишен календар на по-важни местни дати и събития.
Поддържа страница „Краезнание” в уеб сайта на библиотеката.

Контакти:
0301/6 25 24, вътрешен 222
e-mail: sm_lib_krs@ab

Направление „ Координация, автоматизация и връзки с обществеността”

Осъществява координационна, експертно- консултантска и квалификационна дейности за обществените библиотеки в Смолян и региона.

Събира, обработва и предоставя информация за библиотечната дейност в региона на местни и държавни власти и предлага мерки за подобрявана работата на библиотечната мрежа.
Разполага с добре комплектуван библиотековедски фонд. Изгражда електронна картотека „Библиотекознание и библиография”
Координира и подпомага организацията и провеждането на  културните инициативи на библиотеката.
Изгражда, осъществява и координира медийната и рекламна политика на библиотеката.
Администрира, поддържа и обновява компютърното клиентско, сървърно и мрежово оборудване, използвано в мрежовата инфраструктура на библиотеката

Осигурява достъп и техническа поддръжка на бази данни, разработвани в РБ „Николай Вранчев“ .
Осъществява предпечатна подготовка на изданията на библиотеката.
Отговаря за обучителния център на библиотеката и провежда курсове за начална компютърна грамотност.
Подпомага библиотеките в региона за работа с компютърната техника и използване на новите информационни технологии в библиотечната дейност

Контакти:
0301/6 25 24, вътрешен 221
e-mail: sm_lib_k@abv.bg

 

Услуги

Библиотеката предоставя на ползвателите основни и специализирани библиотечни услуги според утвърденият  ПРАВИЛНИК за обслужване на потребителите в Регионална библиотека „ Николай Вранчев”

Основни библиотечни услуги :

– ползването на библиотечните колекции в библиотеката и извън нея;
– проверка  на коректността на читателите „КАКВО ДЪЛЖА”
– предоставянето на вербална библиографска и фактографска информация;
– достъп до собствени традиционни и  електронни бази данни
– интернет достъп за образователни, социални и научни цели за регистрирани потребители на библиотеката.

Основните библиотечни услуги се предоставят безвъзмездно.

Специализирани библиотечни услуги, предоставяни на основание чл.52, ал.1 от Закона за обществените библиотеки и Решение №704 на Министерския съвет от 2018 год.:

– предоставяне на писмена библиографска информация;
– предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания по зададена от Вас тема;
– доставка на библиотечни документи от страната и чужбина;
– достъп до външни мрежови ресурси и бази данни;
– копиране  и сканиране на библиотечни документи;
– предоставяне залите на библиотеката за културни и образователни цели;

Специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно на основание приета Наредба на Общинския съвет и Решение №704 на МС.

 

 

 

 

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ПЕНЬО ПЕНЕВ – гр. Димитровград

cropped-Biblioteka-Penio-Penev-Dimitrovgrad-e1511683279973 гр. Димитровград, ул. Св. Климент Охридски 7
039166956
libdg@mail.bg
http://biblioteka.dimitrovgrad.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter 4261Градска библиотека „Пеньо Пенев” е открита на 12 юли 1953 година. Първоначално за основа на книжния й фонд са послужили 5000 тома книги, постъпили като дарения от библиотеки, предприятия, обществени организации и граждани не само от града, но и от цялата страна. От отчетите на библиотеката за първите години става ясно, че тя е „средище на оживен обмен на книги и културно-просветна работа с младежите – най-многобройните жители на града”.

За разширяване на своята дейност, на 20 ноември 1957 година, библиотеката открива филиал в квартал „Васил Коларов”, поддържа и подвижни библиотеки към предприятия и актив от книгоразносвачи. Започва текущо и регулярно комплектуване на книги, периодични, графични, нотни и др. видове издания. Градска библиотека издирва, съхранява и предоставя за ползване краеведска информация. Превръ- ща се в архив на местния периодичен печат. Всичко това е показател за непрекъснатото й утвържаване като водещ културно-просветен институт.

През 1969 година Градска библиотека е настанена в нова, специално построена за целта сграда, и по този начин става възможно диференци- раното обслужване на читателите.
През 1994 година е открита и функционира Лятна читалня в двора на библиотеката, която предоставя много добри условия за четене и отмора.
1999 година бележи началото на автоматизирането на библиотеч-ните процеси в библиотеката с един компютър за обработка на навонабавената литература. Към момента всички библиотечни процеси са автоматизирани. Изградена е автоматизирана библиотечна мрежа с 11 работни станции и 13 потребителски компютъра за читатели. Инсталиран е ИНТЕРНЕТ с неограничен достъп. Изградени са бази данни на
книги, статии, периодика, нотни издания, графични издания и електронни носители на информация. Фондът притежава 218 000 библиотечни единици.

Библиотеката участва в национални и международни библиотечни проекти. Тя е една от 18-те библиотеки, включени в проект ABLE –американо-български проект за обмен на библиотечен опит, спонсориран от Департамента на САЩ. По програма „Глобални библиотеки – България” на фондация „Бил и Мелинда Гейтс” културната институция получава 12 компютърни конфигурации за потребители на библиотеката.
Библиотеката организира културни прояви със специфичен обществен отзвук. Традиционно е участието  в организирането на „Димитровградските дни на поезията” – издаване на библиографски справки за носителя на Националната литературна награда „Пеньо Пенев” и на Международната литературна награда на името на поета, домакинство на срещата на лауреатите с гражданите и гостите на града. Всички важни дати и събития в обществения живот на града и страната се отбелязват с организиране на изложби, срещи с видни творци на науката и културата, представяне на нови книги на местни автори и автори с национално значение. Работи се в сътрудничество с училищата, другите културни институти в града и местни общности.

Библиотеката е колективен член на Българската библиотечно-информационна асоциация.

С цялата си дейност Градска библиотека „Пеньо Пенев” – Димитровград доказва своята позиция – на модерен, обществено-информационен и културен център.

ПРИОРИТЕТИ НА БИБЛИОТЕКАТА СА:

  • Комплектуване, съхраняване и организиране на библиотечните фондове  – книги, периодични, графични, нотни издания и звукозаписи, на български и чужди езици.
  • Разпространяване на книжни и некнижни носители на информация за    задоволяване потребностите на  читателите.
  • Справочно – библиографско и информационно обслужване.
  • Издирване, съхраняване и предоставяне за ползване на краеведска информация. Архив на местния периодичен печат.
  • Издателска дейност.
  • Автоматизация на библиотечната дейност.
  • Участие в програми и проекти, провеждани и финансирани от различни национални и международни организации и фондации.
  • Създаване на оптимални условия за предоставяне на библиотечни услуги на хора с увреждания, учащи се и социално слаби граждани. Изграден е подстъп за свободен достъп.

 

Работно време

Понеделник – петък: 8:30 – 18:00
Събота: 8:30 – 12:30

Всеки последен петък от месеца се извършва профилактика на фондовете – неработен за читатели.

ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА Д-Р ИВАН БОГОРОВ – Карлово

ScreenHunter 3984 гр. Карлово, Площад 20-ти юли
0899828874
 library_karlovo@abv.bg
http://www.library-karlovo.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

phoca_thumb_l_7Библиотеката в Карлово съществува като част от читалището от самото му създаване до октомври 2011 година, след като се преобразува в Общински културен институт – Общинска библиотека. Нейните основи са поставени през 1861 година от известния карловски учител Брайко х. Генов с няколко книги и абонамент на в. „Дунавски лебед” и в. „Гайда”. Пак той осъществява идеята си да събере чрез дарителство повече книги и да ги раздава на желаещите. Така възниква карловската библиотека – една от първите обществени библиотеки в България.

През дългогодишната и дейност в ново време неколкократно наименованието и щатът на библиотеката са променяни съобразно разширяване на обхвата  и обогатяването на функциите й. От началото на 1976 год. тя е със самостоятелен щат и бюджет по предложение на Комитета за култура. През 1979 година библиотеката има 8 щата. През 1982 г.  Общинският съвет за култура я определя като Централна общинска библиотека с методически функции за общината. По това време тя разполага с Отдел за възрастни, Детски отдел, Читалня, Отдел за комплектуване и обработка; към нея функционират два филиала – в кв. Сушица и в източната част но града; разкрита е дейност Централизирано комплектуване, а малко по-късно е обособен и Отдел „Изкуство”. След няколко години филиалът в рамките на града е закрит, а Централизираното комплектуване съществува до 2000 година.

В края на 2000 година в библиотеката са работили 7 библиотечни специалисти – 4 на щат към Община Карлово /като градска библиотека/ и 3 – на щат към читалище „Васил Левски”. С цел по-доброто финансово осигуряване и организация на библиотечната дейност и премахване различията в заплащането на щатовете от 01.01.2001 година трите читалищни щата са прехвърлени към Община Карлово. Оттогава библиотеката функционира като поделение на Общината – функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, група „Култура”, дейност „Градски библиотеки”. Дейността и се финансира изцяло от Община Карлово от местни приходи.

Общинска библиотека – Карлово се помещава в северното крило на сградата на НЧ „Васил Левски-1861г.”, което е предвидено за библиотека още в плановете за строителство на сградата. Разполага с помещения с обща площ 511 кв. м. /заедно с филиала – 47 кв.м./. Фондът наброява около 68000 библиотечни документа, библиотеката обслужва около 1500 читатели, чиито посещения годишно възлизат на около 27000, а заетите библиотечни документи наброяват около 50000 на година. През 2004 година е поставено началото на автоматизация на библиотечните процеси, понастоящем в библиотеката функционира локална мрежа от 5 компютърни конфигурации, успоредно с традиционния се поддържа и електронен каталог. От 2009 година библиотеката разполага и с Интернет каталог. Карловската библиотека бе одобрена и включена в Етап 2009 на Програма „Глобални библиотеки – България”, спонсорирана от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. С цялостната си  културна и информационна дейност Общинска библиотека, трябва да се утвърди като действен център на социалния живот, образованието и просветата за населението на общината.

Общинска библиотека – Карлово да носи името на бележития възрожденец и борец за чистота на българския език, карловецът д-р Иван Богоров. Това приеха единодушно общинските съветници на 26 октомври 2017 г. на редовно заседание на ОбС – Карлово. Решението се взима в навечерието на 1 ноември – Ден на народните будители по предложение на Дружеството на българските писатели – Карлово.

Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров” – Карлово е активно действаща институция, която предоставя на своите ползватели достъп до знание и информация. Като осигурява надеждно и достъпно библиотечно и информационно обслужване, тя подкрепя официалното и неформално образование. Чрез  дейността си убедително защитава своята важна роля на обществено пространство и център на културно развитие за общността.

Структура

ScreenHunter 3985 Общинска библиотека – Карлово има следната структура:

Директор

Отдел „Комплектуване и обработка”

Отдел „Обслужване на възрастни потребители” /Отдел възрастни/

Отдел „Обслужване на потребители под 14-годишна възраст“ /Детски отдел/

Отдел „Изкуство”

Отдел „Справочно-библиографско и информационно обслужване. Периодика. Читалня”

Филиал

 Отдел Комплектуване и обработка

Отделът извършва всички библиотечни дейности по набавяне, регистрация и обработка на новите постъпления, планира развитието на фондовете по отрасли, вид, количество и език. Прави подбор на библиотечните материали, събира и обработва информация  и  изготвя списъци на книги и проекти за обогатяване на колекциите, съобразени с търсенето на потребителите.

В дейността на отдела се включва и периодично прочистване на фонда от многоекземплярни и физически изхабени библиотечни документи. Съвместно с ръководителите на обслужващите звена се прави вторичен подбор на неактивните части от фонда. Извършват се  техническите библиотечни дейности по отчисляването: изготвяне на актове, отразяване на корекциите в библиотечните документи и каталозите.

Отделът изгражда, поддържа и редактира електронен каталог от 2004 г. и традиционни каталози  в три поредици: на български, на руски и на латиница.

Отдел Обслужване на възрастни потребители /Заемна за възрастни/

Отделът обслужва всички категории читатели над 14 години с литература от различни отрасли на знанието. Читателите имат право да заемат до пет книги за домашно ползване, които трябва да бъдат върнати в едномесечен срок след датата на заемане. Извършва се регистрация на читателите и се издават читателски карти за ползване на библиотечни услуги в рамките на една календарна година.

Фондът в заемна зала за възрастни е на свободен достъп, подреден е систематично-азбучно по комплексни групи: художествена литература, обществено-политическа литература, точни науки, медицина, селско стопанство, техника, литературознание. Извършва се библиографско и информационно обслужване на читателите. В тяхна помощ  се поддържа справочен и подръчен фонд. Отделът разполага с отделно книгохранилище.

В дейността на отдела се включва и организиране и провеждане на публични културни прояви.

Отдел Обслужване на потребители под 14-годишна възраст /Детски отдел/

Отделът извършва регистрация и обслужване на читатели до 14 годишна възраст. Читателите имат право да заемат до пет книги за домашно ползване, които трябва да бъдат върнати в срок от двадесет дни след датата на заемане.

Отделът разполага със зала за свободен достъп и читалня, кнагохранилище и зала за провеждане на културни прояви. Фондът включва художествена, научно-популярна и справочна литература, периодични и библиографски издания, други материали. Извършва се справочно-библиографско и информационно обслужване на читателите. Поддържа се справочен и подръчен фонд.

В дейността на отдела се включва провеждане на библиотечни уроци и беседи за запознаване с библиотеката и изграждане на читателски навици у децата, както и  организиране и провеждане на културни прояви за деца.

Отдел Справочно-библиографско и информационно обслужване. Периодика /Читалня/

Отделът обслужва всички категории читатели над 14 години със справочно-библиографски материали и периодика от всички отрасли на знанието. Библиотечните документи се ползват само на място в библиотеката. Отделът разполага с читалня и книгохранилище. Справочният фонд включва енциклопедии от общ и специализиран характер, речници, справочници, пътеводители, каталози, картографски издания и др. Извършват се справки по заявени от читатели теми, изпълняват се поръчки по междубиблиотечно заемане. Към отдела е и сектор Краезнание.

В отдела ежегодно се получават около 50 заглавия периодични издания. От тях трайно се съхраняват „Държавен вестник” и всички местни издания.

Тук се намира и информационният център, изграден по програма „Глобални библиотеки – България”, който разполага с шест автоматизирани работни места за ползватели и подпомага информационното им осигуряване. Провежда се индивидуално и групово обучение по начална компютърна грамотност.

Отделът подпомага културните и образователни прояви на библиотеката.

Отдел Изкуство

Отделът обслужва всички категории читатели в заемна за  дома и читалня с 4 читателски места.   Притежава разнообразен по вид и съдържание  библиотечен фонд – книги, периодични издания, репродукции, ноти и графични издания, компактдискове и др. носители на информация. Извършва справочно-библиографска и информационна дейност. Поддържа се справочен и подръчен фонд. Залата дава възможност за прожекции с мултимедия за групови посещения.

В дейността на отдела се включва провеждане на библиотечни уроци и беседи, подпомагане на културните и образователни прояви на библиотеката.

Филиал

Филиалът обслужва всички категории читатели сред жителите на кв. Сушица с литература от различни области на знанието. Разполага със заемна зала, фондът е на свободен достъп, подреден е систематично-азбучно по комплексни групи.