Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Каолиново

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

ScreenHunter 2269  Нови Пазар, ул. Васил Левски 3
 053795166, 053723311
npazar@icon.bg
 https://novipazar.bg/

 

 

 

 

 

 

НОВИНИ от ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР: виж тук!

 

 

СЪОБЩЕНИЯ

Обява относно третиране на тревни площи 

Съобщение за планови прекъсвания на доставката на електроенергия -Нови пазар

Информация за преценяване извършване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение

 

 

Община Нови Пазар се намира в Североизточна България и заема източната част на Шуменска област.

Разположена е в живописен район между Лудогорското и Провадийското плато. Отстои на 25 км. от областния център Шумен и на около 60км. от град Варна. Разположена е на 318 000 кв.м. площ.

novi_pzarГраничи с общините Никола Козлево, Шумен, Каолиново, Хитрино, Каспичан, Ветрино, Вълчи дол. Тук се срещат равнинният терен на Добруджа и силно начупената повръхнина на Предбалкана.

Най-високата точка е местността Станата, намираща се на изток от общинския център. През летния сезон тя има климатичните дадености на град Сандански и е подходяща за еко и балнео туризъм.

През община Нови пазар минава автомагистралата София-Варна, а северните Черноморски курорти са на 60 км от града. Разстоянието до пристанище Русе е 140 км. Това интересно географско разположение, както и непосредствената близост на Плиска и Мадара, които отстоят само на 5км., е предпоставка за инвеститорски интерес. Включва селищата: Стоян Михайловски, Мировци, З. Ореше, Енево, Сечище, Правенци, Жилино, Избул, Тръница, Стан, Беджене, Писарево, Преселка, Войвода, Памукчи.

 

В общината има 57.4 км. общинска пътна мрежа. Нейното състояние и поддържане зависи от възможностите на общинския бюджет. Акумулираните средства в него се разпределят предимно в образованието, здравеопазването, социалната среда.

Реализирането на мащабни инфраструктурни проекти е възможно единствено чрез финансиране от различните предприсъединителни програми. Нови пазар е газифициран и на територията му няма замърсяващи околната среда производства.

Районът е екологично чист. Почвено-климатичните условия са особено подходящи за развитие на овощарство и лозарство. От полезните изкопаеми най-ефективно се използват пясъкът, преработван в качествено стъкло, и каолинът, който достига до пазарите на България и света като красив порцелан.

 

Ландшафтът на новопазарския район – удобни пътища и равнини, пресечени с малки реки и гори, са привличали хора от най-дълбока древност. /виж история/ Днес населението на община Нови пазар според последните преброителни данни е 23 828, а броят на домакинствата 7 102. Демографската му стуктура е: българи – 66.77% , турско етническо население – 23.90%, ромско население – 8.63% и друго- 0,7%. Регистрираните безработни трайно намаляват.

Водният проблем в общината е решен чрез направените в 1990г. дълбоки сондажи и воден режим не съществува. На територията й има 8 язовира, 5 от които са общински. Водопроводната мрежа е изградена на 98%. Нови пазар е канализиран 88%. В селата няма изградена канализационна система. Приключен е ремонтът и подмяната на осветителната система с енергоикономисващи лампи. Постигната е 100% осветеност на улиците в общината. Основния поминък в селата на земеделието и животновъдството. Селскостопанският фонд е 231 904,6 дка., от които: ниви- 163 135,8 дка. мери и пасища – 26 603,5 дка. трайни насаждения – 10 036,7дка. естествени ливади – 1 321дка. необработваема земя – 19 903,4 дка.

Култура

На територията на Община Нови пазар функционират 17 културни института – 14 читалища, една картинна галерия и два музея. Има 29 самодейни състава, които активно се включват в регионални и национални конкурси и често печелят призови места. Осем от тях са към читалище „Хр.Ботев“-гр.Нови Пазар. В обединената школа по изкуствата към него има клас пиано, акордеон, електронни инструменти, кавал, гайда, балет и спортни танци. Нови пазар е домакин на 3 национални конкурса: Литературен конкурс „Калина Малина“ за детско-юношеска литература. Провежда се веднъж на три години от 1984г. до сега. Лауреати на конкурса са Николай Зидаров, Асен Босев, Иван Цанев, Георги Струмски, Недялко Йорданов, Валери Петров и Леда Милева. Национален конкурс за акордеонисти „Танцуващи клавиши“. Провежда се ежегодно от 29.04. до 02.05.

През 2004г. на поредното трето издание в него се включват 102 индивидуални и 21 камерни състава от 24 града. Тук си дават среща най-талантливите изпълнители от музикалните училища, паралелки, школи, както и от Музикалната академия. Конкурсът е трамплин за по-нататъшната изява на много млади хора. Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави „Вълшебни ритми“. Провежда се всяка година от 14 до 16 май. През 2004г. в него са се представили 54 индивидуални изпълнителя и 20 камерни състава. Художествената галерия „П.Персениев“ е създадена през 1974 год. по идея на първооснователите – художниците Петър Персениев, Петко Цанчов и Георги Градев. Сбирката е набрана изключително от дарения. Сред многото изявени творци – дарители се открояват имената на Васил Стоилов, Стоян Венев, Ненчо Балкански, Илия Бешков, Светлин Русев. Притежание на галерията са около 900 платна и пластични творби.

Здравеопазване

Здравното обслужване на населението на територията на община Нови пазар е организирано от добре изградена и структурирана мрежа от здравни заведения.

Към настоящия момент на територията на общината има регистрирани 9 практики на общопрактикуващи лекари. Регистрираните дентални лекари са 10, специализираната извънболнична медицинска помощ е представена от 12 специалиста и 1 Медицински център. Медико диагностична лаборатория -1, Медико техническа лаборатория -3, аптеки обслужващи населението са общо 5, 2-ма здравни медиатори. Филиал ЦСМП град Нови пазар, оказва медицинска помощ на заболели и пострадали лица в Центъра, дома, на местопроизшествието и транспортиране до евентуалната им хоспитализация живещи на територията на общините Нови пазар, Каспичан, Никола Козлево. За училищното и детското здравеопазване се грижат 10 медицински специалисти в училища и детски градини.

Общината има осигуреност с болнични легла в МБАЛ „Д-р Д. Беров” ЕООД, а материално-техническата база е в добро състояние.

Днес болницата оказва болнично лечение с адрес гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” №22 със следните структури: нервно отделение, вътрешно отделение, детско отделение, хирургично отделение и отделение за физикална и рехабилитационна медицина с 56 легла. Болницата разполага с Приемно-консултативни кабинети по основните медицински специалности, Медико-диагностична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение за функционална и образна диагностика. В сградата се помещават болнична аптека, ТЕЛК ІІ състав към „МБАЛ- Шумен” АД и Административно стопански блок.

ИСТОРИЯ

По тези места е кипял живот още от дълбока древност. Свидетелства за това са представени в музейната сбирка, която е експонирана в сградата на художествената галерия на централната градска улица. Основният фонд съдържа 434 експоната, а допълнителният около два пъти повече. Представена е културата на племената и народите населявали новопазарския район от старокаменната епоха до късното средновековие. Земите тук винаги са били гъсто населени.

За това свидетелстват множество селища, крепости и некрополи, както от античната и късноантична епоха, така и от времето на Първото и Второто българско царство. Измежду най-интересните находки са тези от трако-римската епоха. Тогавашното ювелирно изкуство е представено със златни накити, открити в близост до гр. Нови пазар. Специалистите оценяват най-високо двата бронзови балсамарии и двата стола, открити при разкопки край с. Избул.

Периодът от късната античност е представен от битови предмети, въоръжения, накити и др. Сбирката разполага и с експонати от епохата на българското средновековие – предмети от бита, ритуални предмети, коланни апликации от воинско снаражение, конска амуниция, накити и др. На площ от 40 дка източно от град Нови пазар има късно антична крепост от периода IV-VI век. Изградена е върху висок рид на Стана плато. До с.Войвода археологическите проучвания идентифицираха и града-крепост Динея, чиято двойна стена е голяма рядкост за този вид строежи. Точно от тук е монавал оживен римски път, който свързвал Черно море с Дръстър/Силистра/ и Абритус/Разград/. Нови пазар също е възникнал от руините на антична крепост.

Първите писмени сведения за него датират от 1444 год. В тях се споменава „Йени пазар“ /Нови пазар/ като укрепеното селище, край което се е състояла първата голяма битка на полско-унгарският крал Владислав ІІІ Ягело-Варненчик срещу турците. В следващите десетилетия и векове Нови пазар е „касаба“, т.е. градец. Това свидетелстват пътешествениците, преминаващи през него – Георг Март Рагузиум, Евлия Челеби, Руджер Божкович. През ХIХ век животът тук е белязан от възрожденски дух. През 1840г. е изградена къща за бъдещия даскал – Илия Вълчев от Кортен.

Голямата одая в нея е първата класна стая на къщата-училище. Видният гражданин на „Йени пазар“ Иван К. Радов оглавява местните борби за самостоятелна църква и народна просвета, които са овенчани със създаването през 1972г. на читалището в града. Тук е бил организиран таен революционен комитет, а сред новопазарчани е имало и хайдути, и опълченци. Градът е освободен на Св. Марина – 17 юли 1978г. С княжески указ №1071 от декември 1883 год. Александър І Батенберг обявява Нови пазар за град.

От тогава насетне тук израстват няколко поколения просветени българи, след които има известни дейци на науката, изкуството, спорта.Сред тях са проф. Жеко Радев – един от първите български географи, цигуларят проф. Леон Суружон и сестра му – художничката Султана Суружон, писателката Калина Малина,историкът проф. Петър Тифчев, първият “ д-р хонорис кауза“ на Спортната академия – треньорът Иван Абаджиев, актьорът Марио Скуркински и др. На територията на общината днес са съхранени и останките от една светиня за цялото православно християнство – катедралната църква в Плиска, наричана още Голямата базилика.

До нея е бил изграден Дворецът на първия архиепископ на България и голям манастир. Тук именно княз Борис Покръстител поканил най-изявените последователи на първоучителите Кирил и Методий – Климент, Наум и Ангеларий. Археологическите проучвания недвусмислено подсказват, че на това място е поставена солидната основа на православното просветителство, на духовния живот в княжеския двор и държавата. Към манастира на българския архиепископ било открито и първото училище. Тогавашните ученици пишели върху навосъчени дървени таблички с метални писала. /

Схематична реконструкция на Манастира при Голямата базилика по Павел Георгиев/ Тук започнало процъфтяването на старобългарската литература и огромното й влияние върху средновековната култура в Сърбия, Русия и Румъния. Архитектурата на храма има класическо за този период решение: през тържествен вход богомолците влизат в огромен вътрешен двор – атриум, с колонада отстрани и кладенец в средата. През двора те попадат в предверието на храма, наричано притвор-нартекс, а оттам – в същинската част, наричана кораб – наос.

Всъщност корабите са три, защото два надлъжни реда колони и зидани стълбове разчленяват симетрично пространството. Покривът на средния кораб бил повдигнат така, че колонадата но и горе от юг и север редица прозорци. В средата се намира амвон, а в дъното е устроен олтарът.


Вижте по-голяма карта

ОБЩИНА КАОЛИНОВО

 Каолиново, пл. Украйна №4
 053612210, 053612111
 info@kaolinovo.bg
 http://www.kaolinovo.bg

 

 

 

 

 

 

 

Новини от Община Каолиново.. виж тук!

 

 

Община Каолиново е разположена в Североизточния регион на България, част от област Шумен. Общината се състои от 16 населени места, 1 град – Административния център град Каолиново и 15 села – Браничево, Долина, Дойранци, Гусла, Климент, Лиси връх, Лятно, Наум, Омарчево, Пристое, Сини вир, Средковец, Тъкач, Тодор Икономово и Загориче.

Населението на общината към 01 февруари 2011 година е 12 093 души. На територията на община Каолиново съществува добре изградена пътна мрежа. Дължината на пътната мрежа в Общината е 106,389 километра. Община Каолиново принадлежи към селските райони на страната. Селското стопанство е структуро определящ отрасъл в местната икономика, който е ориентиран в две основни направления – растениевъдство и животновъдство. Кмет на Община Каолиново е Нида Намъков Ахмедов.

Селското стопанство е структуроопределящ отрасъл в местната икономика, който е ориентиран в две основни направления – растениевъдство и животновъдство.

Растениевъдство: наличните значителни поземлени ресурси, съставляващи 70% от общата територия на Общината и благоприятните почвено-климатични условия превръщат земеделието в основен източник на доходи. Средногодишно се засяват с пшеница 45 – 47 хил.дка, с царевица – 18 – 20 хил.дка, с ечемик – до 18 хил. дка, слънчоглед – до 30 хил. дка, и тютюн – 2 – 3 хил. дка.

Между 5 и 10 хил. дка всяка година в Общината остават необработени площи земи. От статистическите данни се вижда че по години обработваемите земи намаляват.

На територията на община Каолиново се отглежда: пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед, тютюн, лавандула, малини.

Животновъдството е сравнително добре развито. Спрямо растениевъдството обаче няма преимуществен характер. Характеризира се с отглеждането на едър и дребен рогат добитък в частния сектор. Основен приоритет в животновъдството са производството на краве и овче мляко. Отглеждането на крави за млекодой е перспективно с оглед традициите в този отрасъл на животновъдството. Той обаче се характеризира изключително с ръчния си труд, без използването на съвременни технологии.

Отглеждат се: говеда, биволи, овце, кози, свине, птици, зайци, пчелни семейства.

В община Каолиново културната дейност е съсредоточена единствено в читалищата. Освен това се заключава в провеждане на периодични културни мероприятия от вида на празник на селището или Общината и някои концерти и театрални постановки. За съжаление това е твърде недостатъчно за културния живот на населението.

В Общината има 13 читалища, които задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запазване на обичаите и традициите на българския народ.

Към всичките читалища в селищната система функционират библиотеки с крайно недостатъчен и остарял библиотечен фонд., използван предимно от учениците в населените места.

 

Административни услуги…. виж тук!

 

 

 

 

 

 

 


Вижте по-голяма карта

ОБЩИНА ХИТРИНО

Хитрино, ул. Възраждане 45
053412130, 053412250, 053412120
kmet@hitrino.org
http://www.hitrino.org

 

 

 

 

 

 

НОВИНИ от Община Хитрино!

Община Хитрино е разположена в североизточната част на Лудогорието и заема важно географско местоположение. Тя е еднакво отдалечена от р. Дунав и Черно море, намира се на главен път Силистра – Шумен (І – 7), близо е до областния център (20 км.), а общинският център е железопътна гара на главната жп линия Варна – Русе.

На север граничи с община Каолиново, на изток с общините Каспичан и Нови пазар, на юг с община Шумен, на запад с община Лозница и на северозапад и запад с община Самуил. В Общината се намират 21 населени места – 2 големи села, 7 средни, 11 малки и едно много малко. Площта й е 280 кв.км. Преобладаващият релеф е равниннохълмист и платовиден.

Надморската височина е между 100 и 300м. Обширно пространство заемат плоските вододели. Общината е разположена върху мизийската плоча, основата на която е изградена от палеозойски скали. Специфична скала е льосът. Климатът е умереноконтинентален. Хидрогеоложките особености се обуславят и от варовиковите скали и льосовата покривка, които формират дълбоко разположени карстови водни басейни.

ScreenHunter_7539 May. 15 14.50

Климатът е мек, с по – ярко изразени контитентални черти поради влиянието на Черно море. Средногодишната температура се движи между 21 – 25 градуса по Целзий, относителната влажност на въздуха е 51 – 70%. Характерни са умерените ветрове със скорост 1,5 до 3м/сек. Почвите са представени от всички подтипове на черноземите.

Основни почви са излужените черноземи, както и тъмносивите и ливадни почви. Изградените полезащитни горски пояси донякъде смекчават негативното влияние на суховеите върху селскостопанската дейност. Растителност – Преобладават церови, габърови гори, масиви от сребролистна липа, както и гори от дъб на места примесен с габър.

Земеделските земи на територията на общината са 228 100 дка. Пшеницата, царевицата и слънчогледът заемат около 59.91% от посевната площ. Много добре са представени дините и пъпешите – 0,5 %, просо 2.73 %, лозовите насаждения – 0.6%, незасята земя – 9.5 %. Животновъдството е добре развито. Спрямо растениевъдството няма преимуществен характер.
– Отглеждане на прасета;
– Отглеждане на крави;
– Отглеждане на овце;
– Отглеждане на кози;
– Пчеларство;
– Птицевъдство.

Здравеопазване:
4 училищни здравни кабинета;
5 индивидуални медицински практики;
5 индивидуални стоматологични практики.

Община Хитрино е екологично чист район. На територията й няма големи замърсители на околната среда. Налице е богато биологично разнообразие и територии с природна значимост.

Промишленост

„Aгросток“ АД София
„Зърнобаза“ клон с.Хитрино
ул. „Симеон Велики“ No.7

тел/факс: 05341 / 20 76

e-mail: agrostokshitrino@abv.bg

управител: Мустафа Ахмед

РПК „Лудогорие“ с. Хитрино
ул.“Възраждане“ 49
Тел.: 05341/21-87
GSМ: 0898428963
Търговия и промишленост
Венелин Десподов Тодоров

НЕВЗАТ АХМЕД ЕТ
тел: 053412181
Магазини – Хранителни стоки

СЪЕДИНЕНИЕ ООД
тел: 053412047
Зърнопреработка

ЕТ „Ферхан Ахмедов Феро“
Снек бар „7-те тополи“

с. Развигорово, общ. Хитрино
управител: Ферхан Ахмедов

Тел.: 0889 650920; 0888 842000

АХМЕТ-А.ИЛИЕВ ЕТ
Тел: 053412160; 053412160
Търговия на едро с домакински съдове и принадлежности

„БАРС Комерс“ ООД
с. Хитрино, ул. „Възраждане“ 75А
Производител на метли за битови и промишлени нужди
Тел.: 05341 /2160;
Факс: 05341 / 2244;
е-mail: barsrooms@аbv.bg
управител: Андрей Младенов

„ВИРЖИНИЯ ТРЕНДАФИЛОВА“ ЕТ
Тел.: 053412181 Бензиностанция

„КОРЕКТ 98″ АД
с. Хитрино, ул. „Ивайло“ 1
Производство на дървена дограма
Тел.: 05341 / 2223; 2371
Факс: 05341 / 2276
е-mail: korekt@icon.bg
изпълнителен директор: инж. Хилми Басри

ЕТ „Нида Раим Силиври“
управител: Нида Ахмед Раим
с. Развигорово, общ. Хитрино
Тел./факс: 05345 / 580
GSМ: 0888 823597; 0888 841957
Цех за бродерия на всякакви модели, над 15 000 вида

ЛИНЕЙНО КАБЕЛНО СТОПАНСТВО
Тел.: 053412370; 053412370 Строителство – съобщително

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ЗЛАТНА СТРУЯ
Тел.: 053412049; 053412049 Сладкарство

„Ресорен цех“ – Хитрино, клон на „Мадара ресори“ ООД
Извършва ремонт и производство на автомобилни ресори
Тел.: 053412352

 

 


Вижте по-голяма карта