Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

зелени площи

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПАРКОВЕ И ЗОНИ ЗА ОТДИХ И СПОРТ – Ямбол

ScreenHunter 4432 Ямбол, Спортна зала Диана
0895599600
parkove_zo_sport@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

Общинското предприятие „Паркове и зони за отдих “ гр. Ямбол се създава с предмет на дейност:

– Озеленяване, поддържане и текущ ремонт на Градски парк, Парк Боровец и зоните за отдих.

– Озеленяване, поддържане и текущ ремонт на общински детски площадки на територията на общината.

– Осигуряване на контрол по опазване на чистотата на алейната мрежа, тревните площи и зоните за отдих в парковете, градините, зелените площи, целостта на цветните партери, парковата мебел /пейки, декоративни кошчета, беседки/ детски съоръжения и уреди за фитнес на открито в детските площадки и кътовете за отдих, в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол, Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ямбол и други нормативни актове уреждащи опазването на околната среда.

Общинското предприятие „Паркове и зони за отдих“ гр. Ямбол при Община Ямбол има следната структура:

1. Директор;

2. Звено „Финансово счетоводен“;

3. Звено „Детски площадки и зони за отдих „;

4. Звено „Паркове“ /Градски парк и Парк Боровец/;

5. Звено „Екоинспекция”

ОП „Паркове и зони за отдих“ се финансира от бюджета на Община Ямбол.

Всички приходи реализирани от ОП „Паркове и зони за отдих“ се внасят в приход на бюджета на Община Ямбол.

Всички разходи на ОП „Паркове и зони за отдих“ се реализират по Единната бюджетна класификация на разходите по бюджета на Община Ямбол.

ОП „Паркове и зони за отдих“ изготвя предложение за необходимите му бюджетни средства за следващата година, което представя на кмета на общината за внасяне за разглеждане и утвърждаване от Общински съвет, като част от бюджета на Община Ямбол, в сроковете на съставяне на общинския бюджет за текущата година.

Проектът на бюджет се съставя по елементи на ЕБК, съобразно потребностите и действащата нормативна уредба.

Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобреният от Общински съвет бюджет на ОП „Паркове и зони за отдих“ за съответната година.

Промени в одобрения бюджет се извършват по решение на Общински съвет и от кмета на общината в рамките на дадените му правомощия.

ОП „Паркове и зони за отдих“ води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.

ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Untitled Генерал Тошево, ул. Васил Левски 2 А
057090318

 

 

 

 

 

 

 

Дейността на общинското предприятие включва озеленяване и поддържане на общинските зелени площи, паркове, улици, градини, почистване на обществени зони за отдих, както и подобряване на зелената система в общината.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН ИЛИНДЕН

 София, ж.к Захарна фабрика, ул. Билянини извори 10, вх Б
 024397360
 info@ilinden.bg
 http://www.ilinden.bg

 

 

 

 

 

 

Район ИЛИНДЕН е разположен в северозападната част на гр. София, в близост до центъра, на площ от 3 310 дка, от които 700 дка са заети от зелени площи и красиви зони за отдих.

Районът е ситуиран в следните граници: жп линията до гара Север; ул. Никола Михайловски; ул. Йосип Щросмайер; ул. Майор Векилски; бул. Ген. Николай Столетов; ул. Алдомировска; ул. Кирил и Методий; бул. Константин Величков; ул. Найчо Цанов; бул. Вардар по продължението на ул. Пиротска и Суходолската река.

Местоположението на район Илинден позволява да се определи, като един от най-комуникативните райони в София. В неговата структура влизат четири от най-старите столични жилищни квартали – Света Троица; Илинден; Захарна фабрика и Гевгелийски.

Гранични на район Илинден са районите:

на изток – Сердика и Възраждане;
на запад – Люлин;
на североизток – Надежда;
на северозапад – Връбница;
на юг – Красна поляна.

Мисия

Район Илинден се обособява като едно от 24-те самостоятелни съставни административно-териториални единици, включени в административната структура на Столична община през 1988 година Мисията на района е да съчетава дейностите по местното самоуправление на населението на неговата територия с държавната политика за развитие на столицата.

История

Районът носи името Илинден в памет на геройски загиналите българи в Илинденско-Преображенското въстание, избухнало на 2 август 1903 година. Оцелелите от кръвопролитията родолюбиви българи – потомци на героични македонски родове, дирещи спасение от опожарените градове Прилеп, Щип, Кукуш и др. са първите заселници по западните покрайнини на София след Първата световна война.

Историческата връзка на района с Илинденско-Преображенското въстание, почитта към геройски загиналите българи и дълбоките християнски корени на местното население обуславят датата на районния празник, който се чества тържествено на 20 юли – Илинден.

Описание

Според местоположението си Район „Илинден” заема площ от 3 310 дка. в северозападната част на София и към 30 юни 2015 година наброява население от 36 847 души, населяващи, съгласно картата на района, едни от най-старите столични жилищни комплекси, известни с добре обособената си инфраструктура, широки и добре поддържани градинки и междублокови пространства, паркинги, детски и спортни площадки. Тук са разположени и едни от най-китните, красиви и богати на растителност софийски паркове – Западен парк и Света Троица.

Култура

Въпреки че нашият район е сравнително малък, ние имаме четири читалища, в които кипи и се развива активна културна, социална и просветна дейност. Читалищата Г.С. Раковски – 1925, Гоце Делчев – 1927, Роден край – 1931 и Епископ Йосип Щросмайер – 2009 работят усърдно за издирването и изграждането на млади таланти в различни области на културата и изкуството, като им предоставят и възможности за изява и перспективи за развитие.

Приоритети на културната стратегия на Район Илинден са, както съхраняването и разпространяването на българските традиции и културно наследство, така и разширяването и обогатяването на културния мироглед на младото поколение.

Забележителности

По отношение на културно-историческото и архитектурно наследство на София, нашият район има честта да се похвали с няколко емблематични забележителности:

Паметната плоча на Братя Миладинови;
Паметника на Епископ Щросмайер;
Паметника на загиналите в Илинденско-Преображенското въстание;
Храма Света Троица;
Военния паметник в парка Света Троица;
Груповия архитектурен комплекс Захарна фабрика – изключително ценен паметник на културата с национално значение.
Образование

В рамките на Район Илинден функционират пет детски заведения (21 ОДЗ Зора, 51 ОДЗ Щурче, 52 ОДЗ Илинденче, 53 ЦДГ Св. Троица и 179 ОДЗ Снчец), 5 общински училища (3 СОУ М. Дринов, 33 ЕГ Св. София, 43 ОУ Хр. Смирненски, 45 ОУ К. Величков и 113 СОУ Сава Филаретов), 3 професионални гимназии (ПГ по транспорт и енергетика Х. Форд, ПГ по аудио, видео и телекомуникации А.С. Попов и ПГ по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Г. Павлов“) и I-во помощно училище, чиито висококвалифициран персонал дава всичко от себе си за изграждането на младите хора като достойни личности с широкообхватен кръгозор от интереси, знания и умения.

Социални заведения

На територията на района има три социални заведения с важно обществено значение:

Дом за деца, лишени от родителска грижа П.Р. Славейков;
Център за временно настаняване на лица от 18 до 25 години „Света София“;
Дом за ветерани на културата.
Със своите специфични нужди тези организации получават адекватно внимание от районната администрация, с оглед на нейните законови правомощия и задължения. Работи се върху привеждането на архитектурната среда в района в удобен за ползване вид от хората с увреждания. Изградени са рампи към училищните входове и административната сграда на района.

Здравеопазване

Медицинското обслужване на територията на район Илинден се осигурява от следните здравни заведения:

Национална кардиологична болница – ул. Конъовица № 65;
Клиника по съдова хирургия към СБАЛССЗ Света Екатерина – ул. Коньовица № 65, III етаж;
ДКЦ VІ , включително и стоматология – ул. Конъовица № 65.

Спорт

В хармония с националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта, като превенция на зависимости и за изграждането на пълноценни здравни и социални навици, Район Илинден организира различни спортни мероприятия и подпомага Спортен клуб Илинден – един от водещите клубове в България по самбо и чудо, който работи с различни възрастови групи и подготвя спортисти на изключително високо спортно ниво.

Транспортна характеристика

В район Илинден функционират всички видове масов градски транспорт. През него минават автобусни, тролейбусни, трамвайни линии, линии на маршрутни таксита. Има достъп до Софийския метрополитен чрез станция № 4 Вардар. Тук е разположена и единствената в района ж.п. гара – Захарна фабрика.

Градски транспорт, функциониращ на територията на Район Илинден:

Метрополитен-метро;
Трамваи № 3, 11, 8, 19, 22;
Автобуси № 11, 45, 77, 82, 83, 108, 309, 310;
Тролеи № 6 и 7;
Маршрутни линии №№: 3, 10, 25 и 47.