Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

занаяти в Пазарджик

СДРУЖЕНИЕ РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА – ПАЗАРДЖИК

ScreenHunter 336 гр. Пазарджик, ул. Дойран 2
034440428
rzk_pz@abv.bg
http://rzk-pazardzhik.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

Занаят е дейност за производството на изделия и/или предоставянето на услуги по занаятчийски начин.
Предприятието за производство на изделия или за предоставяне на услуги е организирано по занаятчийски начин, когато за определяне на облика му са изпълнени едновременно следните изисквания:

– работата се изпълнява на ръка или с помощта на ръчни или други специфични за занаята инструменти; крайното изделие или услугата са сходни с други от същия вид или са уникални;
– за извършването на дейността са необходими съответни знания, производствено-технически умения и практически навици, придобити със занаятчийско обучение и квалификация, с професионално обучение в системата на средното и висшето образование, с курсове за придобиване или повишаване на квалификацията, както и с професионален опит;
– дейността се извършва от занаятчии – самостоятелно заети лица или обединени в дружества по Закона за задълженията и договорите.

Националната занаятчийска камара подпомага и защитава общите интереси на своите членове и съдейства за развитието на занаятите и за утвърждаването на техния престиж. Камарата помага за запазването и развитието на традиционните български занаяти.

 СПИСЪК НА ЗАНАЯТИТЕ ПО ГРУПИ:

I. Народни художествени занаяти

1. Художествена обработка на кожа

2. Изработване на изделия от кожа

3. Изработване на накити

4. Изработване на изделия от ковано желязо

5. Художествено леене

6. Звънчарство

7. Ножарство

8. Изработване и ремонт на старинно оръжие

9. Везбарство

10. Художествено плетиво

11. Изработване на национални кукли

12. Изработване на художествена керамика

13. Грънчарство

14. Художествена обработка на дърво и дърворезба

15. Изработване на художествени тъкани

16. Гайтанджийство

17. Изработване на национални костюми

18. Изработване и ремонт на български народни музикални инструменти

19. Художествена обработка на камък

20. Бакърджийство (медникарство)

21. Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство

22. Ръчно килимарство

II. Други

23. Леярство на камбани

24. Изработване на стъклени изделия чрез духане на стъкло

25. Рисуване и гравиране върху стъкло

26. Ръчно книговезване

27. Изработване и ремонт на съвременни музикални инструменти и аксесоари за тях

28. Изработване и ремонт на изделия от мед (бакър) и сплавите й

29. Часовникарство

30. Гравьорство

31. Изработване на камини, кахлени печки

32. Изработване на елементи и монтаж на облицовки на стрехи

33. Покривни работи – редене на керемиди, поставяне на улуци, изграждане на комини

34. Коминочистене

35. Тенекеджийство

36. Калайджийство

37. Ковачество

38. Изграждане на кладенци

39. Каменоделство

40. Точиларство

41. Ключарство

42. Бъчварство

43. Коларство

44. Кошничарство, изработване на рогозки и метли

45. Тъкачество (платно, аби, пътеки, черги, китеници и сродни) и мутафчийство

46. Седларство и сарачество

47. Обущарство

48. Шапкарство

49. Въжарство

50. Производство на боза (бозаджийство) и шекерджийство, производство на изделия от захарен сироп

51. Вулканизация

52. Поправка на велосипеди

53. Шивашки услуги

54. Тапицерство

55. Ръчна изработка и ремонт на мебели

56. Ръчна изработка на табели и реклами

57. Фризьорство