Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Жребчево

ОБЩИНА СЛИВЕН

 Сливен, бул. Цар Освободител № 1
044611100, 044611106, 044611103
obstina@sliven.bg
 http://www.sliven.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 КМЕТСТВА КЪМ ОБЩИНА СЛИВЕН

 

Неоспорима е щедростта на природата към Сливен. Скалният масив “Сините камъни”, чистият въздух, изобилието на вода, умереният климат, минералните извори, плодородната долина на Тунджа и Сливенското поле са само част от нейните дарове.

slivenМястото на днешния град е обитавано от хилядолетия. Историята ни отвежда към времето на траките и после пласт върху пласт откриваме присъствието на римляни, славяни, гърци, усещаме духа на Първото и Второто българско царство.

Нашите прадеди създават селището на кръстопът и това е едно от големите предимства на Сливен, играло важна роля в неговото минало и настоящо развитие.
Сливен заема особено място в икономическия живот на България. Тук са направени първите стъпки на българската индустрия, благодарение на обстоятелства от географски и исторически характер, съчетани с предприемчивостта на сливенеца Добри Желязков. През 1834 г. той създава първата текстилна фабрика на Балканския полуостров. Това оказва огромно влияние върху по-късното развитие и съвременния облик на Сливен.

Неизменен белег на дълголетната история на града е и духовността. Култов център от времето на античността, градът развива тези свои функции в един нов смисъл през Ранното християнство и Средновековието. Сливен е сред най-значимите духовни средища в България по време на Възраждането. Той е родно място на първия български поет Добри Чинтулов, на първия български художник, получил академично образование, Димитър Добрович, на много видни българи, чиито имена са свързани с развитието на българската и европейската наука и култура, на просветното дело и стопанското развитие в българските земи. През 1827 г. в Сливен е открито училище, а през 1860 г. е създадено читалище “Зора”. Забележителен е и днешният принос на Сливен в културната съкровищница на България. Много имена на изтъкнати съвременни творци и учени се свързват с нашия град.

Още през първите столетия на османското владичество Сливен и Сливенският край се превръщат в средище на хайдушкото движение – една от най-обичайните форми на съпротива против турското робство. Това поражда славата на Сливен като град на стоте войводи. Той е известен като родно място на националните герои Хаджи Димитър и Панайот Хитов.

Съвременният Сливен обединява функциите на стопански и духовен център с тези на областен и общински административен център. Със своите 112 103 /2006 г./ жители той е осмият по големина в страната.

ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Територията на община Сливен е 1366 км2 и обхваща 49 селища – градовете Сливен и Кермен и 47 села.
В община Сливен се очертават два района в релефно отношение: на север – полупланински и планински, а на юг – равнинен.
Град Сливен е разположен в подножието на южните склонове и хълмисти разклонения на Сливенската планина (1181 м), с която започва Източна Стара планина. На юг и югоизток е отворен към Сливенското поле. Надморската му височина варира от 180 до 300 м.
Територията на община Сливен попада в района на Подбалканските полета от преходноконтиненталната климатична област. Зимата е мека, лятото сравнително горещо. За Сливен е характерен местният вятър Бора.
ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА И ЗНАЧИТЕЛЕН ВОДЕН РЕСУРС

Община Сливен се намира в екологично чиста среда.

запазена екосистема и биоравновесие
няма замърсявания на почвите и водите с тежки метали
няма замърсяване на въздуха над допустимите за ЕС норми

Основен воден ресурс за общината е р. Тунджа, с водосборен басейн около 7 880 км2. На р. Тунджа, на 25 км от Сливен е изграден яз. “Жребчево”, който е с обем над 400 млн. м3 и се използва предимно за напояване.
Сливен се пресича от реките Асеновска, Селишка и Новоселска. По поречието на р. Асеновска е изграден яз. “Асеновец”, който е основният водоизточник за града.
В района на община Сливен има и минерални извори. Водата е с доказани качества при лечение на стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни заболявания и болести на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система.

РЕЛЕФ
Територията на община Сливен е 1366 км2 и обхваща 49 селища – градовете Сливен и Кермен и 47 села.
В община Сливен се очертават два района в релефно отношение: на север – полупланински и планински, а на юг – равнинен.
Град Сливен е разположен в подножието на южните склонове и хълмисти разклонения на Сливенската планина (1181 м), с която започва Източна Стара планина. На юг и югоизток е отворен към Сливенското поле. Надморската му височина варира от 180 до 300 м.

ВОДИ

Основен воден ресурс за общината е река Тунджа, с водосборен басейн около 7 880 км2. Голямо богатство представляват обилните грунтови води в алувиалните отложения на река Тунджа и притоците й. Водите й се използват предимно за напояване, както за целта са изградени множество помпени станции и водохващания с максимално водно количество между 50 и 100 л/сек. На река Тунджа, на 25 км от Сливен е изграден язовир “Жребчево”, който е с обем над 400 млн. м3 и се използва предимно за напояване.

Сливен се пресича от реките Асеновска, Селищка и Новоселска. По поречието на река Асеновска е изграден язовир “Асеновец”, който е основният водоизточник за града.

В района на община Сливен има и минерални извори. Водата е с доказани качества при лечение на стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни заболявания и болести на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система.


Вижте по-голяма карта

ОБЩИНА ГУРКОВО

 Гурково, бул. Княз Александър Батенберг 3
043312260, 043312884
gurkovo_obs@abv.bg
 http://gurkovo.bg

 

 

 

 

 

 

 

Гурково е старо селище. За него се споменава за първи път в турски регистър от 1450 година.

Най-старото българско име на селището е Колупчии, от турската дума „колъкчиян“, което значи пост, стража, караулно селище. По-късно по време на турското робство започва да се нарича Хаинето /Хаинкьой/, по името на Хайн-боаз, което ще рече предателски, коварен проход.

Именно през годините на робството са написани едни от най-славните страници от неговата история. Героичните подвизи на народния хайдутин – войводата Генчо Къргов срещу поробителите, на сподвижниците на Левски – Никола Веранов и Стоян Груйчев, взели участие в Старозагорското възстание през 1875 год, а по-късно превели през Хайнбоазкия проход отряда на генерал Гурко, ще останат завинаги в паметта на признателните поколения.

ScreenHunter_20904 Jun. 03 12.12

В знак на признателност към големия руски пълководец, донесъл освобождението на хайнчани на 14 юли 1877 год., те преименуват макар и по-късно през 1906 год., своето село на името на генерал Гурко – с. Гурково.

От 1940 до 1947 селището e Генерал Гурково, а след 1947 год. до наши дни – отново Гурково, като от 04.09.1974 година Гурково е обявено за град.

Географско положение

Община Гурково е разположена в централна България, област Стара Загора , в източния край на Розовата долина и южния край на Прохода на републиката / Хаинбоаз/, които разделя Тревненския от Елено – Твърдишкия дял на Стара планина.

На изток граничи с община Твърдица, на запад с община Николаево, на юг с община Нова Загора , на север с община Велико Търново и на североизток с община Елена.

От Стара планина извират реките Лазова и Радова, които преминават през гр. Гурково и се вливат в р. Тунджа, а в южния край на Община Гурково се намира язовир „Жребчево“. По билото на Стара планина преминава туристическата еко-пътека Ком – Емине. В гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре има изградени 3 микроязовира.

През територията на общината преминават:
Първокласен път – І – 6 СОФИЯ-КАЗАНЛЪК – ГУРКОВО – БУРГАС, който се дублира с ж.п. линия „ София – Бургас„

През територията на общината преминават:
Първокласен път – І – 6 СОФИЯ-КАЗАНЛЪК – ГУРКОВО – БУРГАС, който се дублира с ж.п. линия „ София – Бургас„
Път – II -55 – РУСЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ГУРКОВО -СВИЛЕНГРАД –/ Проход на Републиката/.

ScreenHunter_20905 Jun. 03 12.12

Институции
Полицейски участък Гурково
Телeфон.: 166 : 04331/22-61
Адрес : ул. „ Шести септември „ № 1
Район на обслужване : община Гурково и община Николаево

Магистрална полиция
Район на обслужване : „ Прохода на Републиката „

Районна служба „ Пожарна безопасност и защита на населението „
Телeфон.: 160: 04331/20-35
Адрес : ул. „ Първи май „ № 31А
Район на обслужване : община Гурково , община Николаево и община Мъглиж

Районна пътна служба
Телeфон.: 04331/21-69
Адрес : ул. „ Първи май „ № 31А
Район на обслужване : община Гурково, община Николаево и община Мъглиж.

Дирекция социално подпомагане
Телeфон.: 04331/28 -34, 27-90
Адрес :ул. „ Шести септември „ № 1
Район на обслужване : община Гурково и община Николаево

Бърза и неотложна медицинска помощ
Телeфон.: 150 : 04331/22-98
Адрес :ул. „ Шести септември „ № 1
Район на обслужване : община Гурково и община Николаево , община Мъглиж,
Второкласен коридор – път „- Е 55 Русе- Велико Търново – Гурково – Свиленград – / Прохода на Републиката / и Първокласен път І -6 София-Казанлък-Гурково-Бургас

Поща
Телeфон.: 04331/22-22
Адрес :ул. „ Княз Ал. Батенберг „ № 3

ЦКБ – АД, Стара Загора , клон Гурково
Телeфон.: 04331/22-38
Адрес :ул. „ Княз Ал. Батенберг „ № 2

Държавно горско стопанство
Телeфон.:04331/21-17
Факс.:04331/20-24
Адрес :ул. „ Прохода „ № 1

КМЕТ

МАРИАН ЦОНЕВ

гр. Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг“ № 3, етаж 2, стая 11

+359 43312260

+359 43312884

gurkovo_obs@abv.bg


Вижте по-голяма карта