Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА

ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА – Разград

10353039_815103308502255_717280175785344721_n гр. Разград, ул.Бузлуджа 2
0896780607
 dnt_razgrad@mail.bg

 

 

 

 

 

 

 

Дом на науката и техниката – Разград е лицензиран от НАПОО към Министерски съвет и има право да организира, провежда и удостоверява курсове за придобиване на професионална квалификация и/или част от квалификация по професиите:

„Готвач“;
„Сътрудник социални дейности“;
„Работник в горското стопанство“;
„Лесовъд“;
„Работник в озеленяването“;
„Озеленител“;
„Работник в животновъдството“;
„Работник в растениевъдството“;
„Фермер“;
„Техник-животновъд“;
„Техник-растениевъд“;
„Строител-монтажник“;
„Строител“;
„Шивач“;
„Обущар“;
„Работник в хранително-вкусовата промишленост“;
„Хлебар-сладкар“;
„Оператор в хранително-вкусовата промишленост“;
„Монтьор на транспортна техника“;
„Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“;
„Електромонтьор“;
„Заварчик“;
„Офис-секретар“;
„Сътрудник в малък и среден бизнес“;
„Финансов отчетник“;
„Помощник-възпитател“;
„Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“;
„Електромонтьор“;
„Оператор на компютър“;
„Икономист“;
„Оперативен счетоводител“.

Център за професионално обучение към Дом на науката и техниката гр. Разград притежаващ лиценз по НАПОО за 30 професии и 75 специалности, Ви предлага:

– Компютърно обучение – 60часа
– Английки език – 308часа
-Немски език- 308 часа
-Счетоводство и контрол- 80 часа
-Придобиване на правоспособност за работа с електро и мотокари-
-Непрекъснато професионално обучение с електро и мотокар-
-Заварчици-методи(всеки метод е самостоятелен за себе си):
-РЕДЗ-210 часа;
– в среда от аргон/ВИГ-180часа;
– в среда от CO2 МИГ/МАГ – 180 часа;
– Ел. безопасност и придобиване на квалификационна група от II до IV;
-Противопожарен минимум при огневи работи;
-Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа;
-Координатор по безопасност и здраве в строителството;
-Работа с газови уредби и съоръжения;
-Работа с повдигателни уредби и съоръжения.

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА – гр. Гоце Делчев

ScreenHunter 3066 гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море 12 А
0887102506; 0889919778
dntgd@abv.bg
http://dnt-gd.com

 

 

 

 

 

 

Първото научно-техническо дружество в Пиринския край е основано на 20 декември 1947 г. в гр. Благоевград с председател Христо Краев.

След проведения ІІ свободен конгрес на Съюза на българските техници на 10 януари 1948 г. се основава дружество на строителните техници в гр. Гоце Делчев. Основатели са 24 души строителни техници, които избират ръководство в състав: Председател – стр. техн. Никола Дикатлиев, секретар – стр. техн. Тодор Аврамов, членове – стр. техн. Петър Ангелов, Тодор Перухов и др. Тази година може да се приеме за начало на научно-техническите съюзи в Гоце Делчев.

Дома на науката и техниката е изграден през 1986 година.
​Разполага с богата материално- техническа  база. Има оборудвани 4 учебни кабинета и една многофункционална зала отговарящи на всички изисквания на ДОИ.

През 2003 година УС на ФНТС взима решение да кандидатства пред Националната агенция за професионално образование и  обучение за  изграждане  на  ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към ФНТС в който да участват като отделни звена  и сдруженията на организацията в страната.

С решение, протокол № 14/ 15.10.2003 год. Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски съвет  издаде лицензия на Център за професионално обучение /ЦПО/ към Федерацията на научно- техническите съюзи.
Изхождайки от наличието на наличната МТБ и преподавателските екипи с които разполага, УС на ДНТ гр.Гоце Делчев взима решение да изгради  Център за професионално обучение-звено Г.Делчев към ЦПО на ФНТС.
Предмет на лицензията е  извършване и удостоверяване  на професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация , съгласно чл. 12, т. 1,2 и 6  в съответствие с чл. 49а, ал. І от ЗПОО.

Започва дълга и обемиста работа за  проучване на нужните от специалности в региона и изготвяне на документи и програми които да се представят в Националната агенция за професионално  образование и обучение в София за издаване на лицензия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА

b_c2565fe88a14caefa97f6837abcd2597 гр. Враца, ул. Лукашов 14
092620320, 092624306, 092622037
dnt_vratsa@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисията на СНЦ “Дом на науката и техниката” е утвърждаване на демократични ценности, правила и норми в обществото.

Цели на организацията

– Да обединява и подпомага усилията на членовете за издигане на научно-техническо равнище на икономиката и на техния обществен престиж за професионалното им израстване.
– Да отстоява интересите на своите членове пред държавните органи и други професионално-творчески и обществени организации.
– Да утвърждава организацията като институция на гражданското общество, да повишава общественото влияние и престиж на българските инженери, икономисти, селскостопански специалисти, техници, учени и изобретатели.
– Да укрепва и разширява международните контакти и да развива взаимоизгодно сътрудничество със сродни организации от чужбина в интерес на своите членове.
– Да подпомага професионалното обучение и развитие на човешките ресурси.
– Да съдейства за развитие на гражданско общество, демократични практики и неправителствения сектор.
– Активно да участва във формирането и осъществяването на научно-техническа, екологическа и икономическа политика в региона.
– Да подпомага професионалното израстване на младите хора и тяхното интегриране в обществото.
– Да осъществява действия за запознаване на българските специалисти със съответната нормативна база на ЕС, както и да създава и развива международни контакти за интегриране на редовните членове със сродни организации за съвместна работа по международни проекти.
– Да участва в процеса за привеждане в съответствие с правото на ЕС на действащото законодателство на Република България в областта на научно-техническото сътрудничество, както и да участва активно в дейностите на държавните органи, свързани с европейската интеграция.
– Да подпомага малките и средни предприятия в развитието и усъвършенстването на стопанската им дейност.