Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Долни чифлик

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

 Провадия, ул. Дунав 9
051842702, 0889999893
delo@provadia.bg
 http://www.provadia.bg

 

 

 

 

 

 

 

provПровадия е селище с над 15-вековна история. Археологическата датировка отнася най-старите следи от човешка дейност в землището на града към V в. пр. Хр

Смята се, че градът е основан като крепост и форпост на Византия срещу нахлуващите от север войнствени племена. Византийците го наричат Проват (проход или теснина). Към края на единадесети век българите налагат името Овеч, вероятно заради добре развитото овцевъдство в този край.

В периода на Първата българска държава крепостта не се използва, но на петнадесетина километра северозападно процъфтява манастирски комплекс, който е свързан с владетелския двор.

 

По време на Втората българска държава градът е военна крепост, административен, духовен и стопански център.

През 1388 година след продължителна обсада Овеч е превзет от турците. Завоевателите го наричат Провадия, а също така и Таш Хисар.

Към средата на шеснадесети век крепостта запада. Градът трайно се установява на днешното си място в котловината, по бреговете на река Провадийска.

Освобождението на България от османско иго заварва Провадия с около 3500 жители. Голяма част от мюсюлманското население се преселва в Турция. На негово място прииждат българи от близките села, както и от Източна Турция.

За кратък период от време Провадия е окръжен център в Княжество България. В резултат на административна реформа от 1881 година става околийски град.

Община Провадия е разположена в Североизточна България по дължината на дефиле, обградено със скали от изток и запад. Заема периферно място във Варненска област. Граничи с пет селищни системи – Ветрино, Девня, Аврен, Долни чифлик и Дългопол, а западната й граница – с периферни селищни системи от Шуменска област.

Територията на община Провадия се характеризира с умереноконтинентален климат. Средната годишна температура е 11.9 о С.

Теренът в по-голямата си част е равнинен и хълмисто-платовиден, с надморска височина до 220 м, което в съчетание с водните ресурси (река Провадийска и притоците й), плодородните черноземни, карбонатни и сиви горски почви и подходящия климат благоприятства отглеждането на зърненожитни и етеричномаслени култури, овощни градини и трайни насаждения.

Някога склоновете на Провадийското плато очевидно са били покрити с вековни гори. Днес се срещат относително млади естествени насаждения от цер, габър и липа – следствие на планомерни акции за изкуствено залесяване.

Община Провадия включва 25 населени места – 1 град от ІІІ функционален тип и 24 села (едно от V, 5 от ІV, 14 от VІІ и 4 от VІІІ функционален тип).


Вижте по-голяма карта

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

 Долни чифлик, пл. Тича 1
 051422106, 0889693824
 obst_dchiflik@mail.bg
 http://www.dolni-chiflik.acstre.com

 

 

 

 

 

 

Община Долни чифлик се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на Област Варна. Общината има 17 населени места с общо население 19 360 жители.

Територията на общината е характерна с разнообразния си полупланински ландшафт който се спуска от височина 560м. над морското равнище, по билото на камчийския дял на Стара планина, през многобройните речни и морски тераси, разлива се по широката до 5 км Камчийска долина, за да завърши с пясъчните дюни по най дългата (над 10 км) плажна ивица по Българското Черноморско крайбрежие.

Тук климатът е умерено-континентален с изразено черноморско влияние; средната годишна температура е 120 С. Зимата е сравнително мека, пролетта прохладна, лятото – сухо, слънчево и топло, есента – топла и продължителна. За продължителен период от време (над 115 дни) от средата на юни до края на септември климатът е изключително благоприятен за балнео и рекреационни процедури и таласотерапия.

На територията на общината са регистрирани 20 защитени територии с обща площ 1800 ха, 3 резервата и 2 защитени местности.
Биосферен резерват “Камчия” е обявен за обект под закрилата на ЮНЕСКО. Обхваща площ от 842 ха.
Територията му включва вековните лонгозни гори в долното течение на р. Камчия и е създаден да охранява най-представителната гора от този вид на Европейския континент.

Уникалните климатични и почвени условия създават изключително богатство от дървесни и растителни видове сред които се открояват вековните полски брястове, остролистият ясен, летният дъб, полският клен и др. някои от които достигат височина 35-40 м. Резерватите – “Вълчи преход” – разположен в землището на с. Голица на площ от 44 ха и “Киров дол” – 51 ха, опазват типичните за района смесени гори от бук, дъб, габър и цер с тяхната богата фауна.

Ловно стопанство “Шерба” е разположено по северните старопланински склонове в гънките на Коджа Балкан сред типичните за този край широколистни гори. Известно с богатите си популации от елени, сърни, диви свине и муфлони то привлича почитатели на ловния туризъм от много страни.

“Камчийски пясъци” е името на защитената зона – част от най-дългия плаж на българското крайбрежие, който се простира от устието на р. Камчия до с. Шкорпиловци където пясъците са формирали уникални дюнни системи с височина до 18-19 метра покрити със специфична рядко срещана растителност.

С благоприятния си климат, девствената природа, безбрежни плажове Общината разполага с изключително богати неусвоени ресурси за развитие на туризма – от традиционния морски ваканционен и балнео –туризъм, до все по търсения напоследък алтернативни форми на селски, познавателен, ловен и екотуризъм.

Гостите на общината могат да посетят многобройните защитени местности и резервати, за да наблюдават и фотографират различни видове птици, редки растителни и животински видове.

Да преживеят вълнуващи мигове със своето хоби на лов във вековните гори на Шерба и Лонгоза или риболов в разливите на Камчия и по морското крайбрежие.


Вижте по-голяма карта