Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Долна Митрополия

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

ScreenHunter 1239 Долна Митрополия, ул. Св.св. Кирил и Методий 39
065522411, 064680704
dolnamitropolia@el-soft.com
http://www.dolnamitropolia.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter 1240Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България.

Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток – с Плевен и Гулянци, на запад – с Кнежа и Оряхово, на юг – с Плевен и Долни Дъбник. Северната й граница е с река Дунав.

Община Долна Митрополия включва 16 населени места – 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11км. от Областния град. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 метра, като в с. Оряховица тя е 50 м, а при гр. Долна Митрополия – 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.

Климатът на общината е умерено-континентален с горещо лято и студена зима. Откритостта откъм север и северозапад дава възможност за нахлуване на континентални въздушни маси през зимата. През най – студения месец (януари) средномесечната температура е – 0,8°С , а през най – топлия месец на годината (юли) средномесечната температура е – 24,8°С.
Средната годишна температура е 12,36° С. В тази част на Дунавската равнина се проявява една от най – големите за България средногодишни температурни амплитуди: – 25,2°С.
Средногодишните суми на валежите за района са 558 мм/м2.

По крайбрежието на реката Дунав се наблюдава по-честа мъгливост, относително по-висока влажност на въздуха и др.

Метеорологичните и морфографските условия създават благоприятни предпоставки за разсейване на вредните емисии в атмосферния въздух, поради което общината е с нисък потенциал на замърсяване.

 

_MG_5572Актуални за община Долна Митрополия са факторите, влияещи върху екологичните качества на околната среда: автотранспорт, обществено-битови отоплителни източници и промишлени дейности, които на този етап са по-незначителни.
Водни източници са основно подземните води, които отговарят на изискванията на стандарта.

Питейна вода налага хиперхлориране, за да се гарантират микробиологичните показатели. По тези причини е възможно да се увеличи количеството на трехалометаните, които имат канцерогенно действие. Съдържанието на нитрати е значително под нормата.

Основни отрасли на стопанството в общината са промишлеността и селското стопанство. Благоприятните климатични особености в общината са предпоставка за развитие на селското стопанство в това число: зеленчукопроизводство и трайни насаждения – лозя и овощни градини.

В последните години значително се увеличиха лозовите масиви, които до 2007 година следва да достигнат до 1000 дка, огтоварящи на изискванията на Европейския съюз. Действащите промишлени предприятия в общината са: Маслено-екстракционен завод “Звезда”, Захарен комбинат “Българска захар” АД, фуражен завод, шивашко предприятие в село Подем, предприятие за производство на на дървени столове и мебели – “Грос мебел” гр. Тръстеник.

С участието си в различни програми за финансиране общинското ръководство се стреми да създаде благоприятни условия за привличане на инвеститори в района, както и активно участва в строителството на инфраструктурни обекти.В общината туризмът не е развит като стопански отрасъл, въпреки че има благоприятни условия за туризъм в местността на село Байкал, което се намира на брега на река Дунав с красива флора и фауна, малко пристанище за рибарски лодки и остров с богата растителност.

Култура и изкуство:

Регистър на военните паметници на територията на община Долна Митрополия

Обществени услуги:

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

ScreenHunter 1375  Гулянци, ул. В. Левски 32
065612567, 065612171
obshtina_gulianci@mail.bg
 http://www.gulyantsi.net

 

 

 

 

 

 

1

 

Община Гулянци е разположена в северната централна част на Дунавската равнина. На изток граничи с община Никопол, на юг с община Плевен, на запад с община Долна Митрополия и на север с р. Дунав и Румъния. Територията на общината е 459 кв.км. и включва 12 населени места – Крета, Шияково, Ленково, Искър, Гиген, Брест, Загражден, Дъбован, Сомовит, Долни Вит, Милковица и общинския център и единствен град – Гулянци. Населението на общината към юли 2018 година е 12 089 души.

През територията на община Гулянци преминават реките Дунав, Искър и Вит. Основните ресурси на района са земята, водата и хората и това предопределя развитието на аграрния сектор и леката преработваща индустрия.
На територията на Гулянци функционират Филиал на Бюро по труда, Офис на „Социално подпомагане“, Общинска служба „Земеделие и гори“, РУ „Полиция” и РСПБЗН, представителства на две банки.
Инфраструктурата в района е добре развита. През общината преминава крайдунавският път Оряхово – Никопол – Свищов, пътна връзка през Д. Митрополия за гр. Плевен и магистралата София – Русе; София – Варна, както и още една връзка с гр. Плевен и магистралата през селата Бръшляница и Коиловци.
През територията на общината преминава и ж. п. линията Плевен-Черковица, с две гари – с. Милковица и с. Сомовит и две спирки – с. Крета и с. Долни Вит. Ж.п. линията има изградени коловози, които обслужват единственото товарно пристанище в област Плевен – с. Сомовит. В селото има действаща митница, както и граничен полицейски участък за обслужване на международния трафик по река Дунав.

 

Изглед

 

 

Здравеопазването в община Гулянци също е добре обезпечено с модерно оборудвана МБАЛ, Медицински център, Филиал на спешна медицинска помощ и здравни служби във всички населени места.

Две средни училища, две основни училища и седем детски градини осигуряват възпитанието и образованието на най-малките жители на общината. Сградният фонд и материалната база са поддържани в отлично състояние от местната власт и ръководствата на детските и учебните заведения.

 

 

 

 

Община Гулянци 2Обновени площади в населените места

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Културният живот е представен от читалища във всяко населено място. Самодейните колективи и изпълнители към тях активно участват в местни празници и прояви, изявяват се в събори и фестивали в областта и страната. Поддържат живи традициите и ангажират с култура и изкуство децата и младите хора.

 

Детска градина

Голямо богатство за Гулянци са паметниците на културата – 24 на брой. В повечето населени места има църковни храмове, някои строени преди столетие. Пръснати из цялата територия на общината, тези паметници на културата свидетелстват за духа и родолюбието на местното население, благодарение на които районът е запазил своя характерен облик.

 

Улпия Ескус (2)

 

 

В непосредствена близост до с. Гиген се намира археологическия резерват Улпия Ескус, който безспорно е с най–голямо културно и историческо значение не само за община Гулянци, а за България и Европа. Улпия Ескус е един от основните градове на римската провинция Долна Мизия (Moesia Inferior). Основан е през 106 г. от император Траян по случай победата му над даките и е служил като седалище на V Македонски легион. През 328 г., по времето на император Константин Велики, тук е бил построен Константиновият мост над река Дунав.
Разкопките в античното селище са започнали още през 1904 година. През този дълъг период са открити безценни находки. През последните три десетилетия разкопките на Улпия Ескус води ст.н.с. д-р Гергана Кабакчиева от Националния археологическия институт и музей към Българската академия на науките.

 

 

 

 

Традиции

Църква Гиген

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друга туристическа атракция в Община Гулянци е поречието на река Дунав, което на много места е запазило девствената си природа. Особено привлекателни са плажът, пристанището и рибарското селище при с. Загражден. Всяка година през август международната гребна регата ТИД акостира на живописното крайбрежие до с. Дъбован.
През 2015 година в град Гулянци и село Брест бяха изградени спортни комплекси, предлагащи чудесни условия за спорт, развлечение и отдих.
Новият спортен комплекс в град Гулянци е с игрище с размери 68/105м., лекоатлетическа писта, допълнително открито комбинирано игрище, басейн с дължина 25 метра и тенис кортове. Комплекса разполага с обслужваща сграда, паркинги, алеи и кътове за отдих, детска площадка.

Спортен комплекс гр. Гулянци

Природа

 

 

 

 

 

 

 

 

Дунав

Инфраструктура