Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Дезинфекция на затворени помещения

ОП ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ – гр. Пловдив

gerb-pl-225x150 гр. Пловдив, ул. Перущица 1
032644156, 032642583
dstancia.plovdiv@abv.bg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинско предприятие „Дезинфекционна станция” е създадено с Решение № 406, взето с протокол №20 от 05.11.2009 г. на Общински съвет – Пловдив, на основание чл.52 и следващите от Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по гл.VІ от ЗОС, приета с Решение №242, взето с протокол №13 от 25.06.2009 г. на Общински съвет – Пловдив.

Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Дезинфекционна станция”към община Пловдив, приет с решение № 406, взето с протокол № 20 от 05.11.2009 г. на Общински съвет – Пловдив и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

Предприятието е създадено с цел опазване здравето на хората и околната среда и частта предпазване от болестоприносими насекоми – комари, кърлежи и бълхи чрез дезакаризация и дезинсекция на откритите площи и дератизация на шахти и канали срещу мишки и плъхове, както и грижите за предпазване на декоративната дървесина от вредители.

Предприятието има за предмет следните дейности: Масови ДДД дейности / дезинфекция, дезинсекция и дератизация/:
– Дезинфекция на външни площи
– Дезинфекция на затворени помещения
– Организиране и извършване на дезинсекция срещу кърлежи на открити площи, с подходяща техника, препарати, транспорт и защитни облекла;
– Организиране и извършване на дезинсекция срещу бълхи на открити площи;
– Организиране и извършване на дезинсекция срещу бълхи в закрити помещения;
– Организиране и извършване на дезинсекция срещу ларви на комарите в биотопи на комарите;
– Организиране и извършване на дезинсекция срещу възрастни форми на комарите;
– Организиране и извършване на дератизация на канални шахти;
– Организиране и дератизация на решетъчни шахти – дъждарки;
– Организиране и раздаване на препарати срещу гризачи на гражданите на Община Пловдив;
– Организиране и извършване на ежемесечни ДДД – дейности на сграден фонд и прилежащи територии собственост на обекти, собственост на Община Пловдив;
– Организиране и извършване на ежемесечни ДДД – дейности при нужда / нашествия на насекоми или гризачи, създаване на епидемиологични обстановки;
– Извършване на ДДД – дейности на обекти на външни клиенти по сключени договори и еднократни заявки.
– Продажба на биоциди за нуждите на населението;
– Консултации на граждани и клиенти;

Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Пловдив или от определен от него заместник кмет, съобразно Закона за общинската собственост   и  Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските  предприятия.