Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ДГС

ТП ДГС КИПИЛОВО

ScreenHunter 3430 с. Кипилово, ул. Васил Левски 58
045832432
dgskipilovo@uidp-sliven.com

 

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter 3431ТП Държавно горско стопанство Кипилово се намира в  Югоизточна България. То се намира в община Котел, област Сливен.

Село Кипилово се намира в Еленския балкан. Отстои на 26 км от Котел и на 53 км от Сливен

Характерно за стопанството е, че горските комплекси са много на брой и са силно разпокъсани от площи на селскостопанския фонд. Релефът е хълмисто-предпланински, като незначителни са площите с равнинен и среднопланински характер.

Горската растителност е представена от :

– семенни естествени насаждения от бук, цер, зимен дъби габър
–  издънкови естествени насаждения от цер, акация, благун, бук, келяв габър, габър, сребролистна липа
–  изкуствено създадени иглолистни и широколистни култури от черен и бял бор, смърч, акация, сребролистна липа, червен дъб, тополи

С най-голямо разпространение е церът, следван от благун, акация, келяв габър, бук

 

 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОСПАТ

ScreenHunter 3234 Доспат, ул. Орфей 6
030452227
dgsdospat@ucdp-smolian.com
 http://dgsdospat.ucdp-smolian.com

 

 

 

 

 

 

 

ДГС “Доспат” се намира в южния крайграничен район на Западните Родопи и обхваща част от водосбора на р. Доспат /яз. Доспат/ и водосбора на Сърнена река /Караджа дере/, вливаща се в яз. Доспат. Релефът на стопанството е типичен планински и притежава характерните геоморфоложки особености на Западните Родопи – голяма надморска височина, високи билни равнища и дълбоко вкопани долини. Теренът е силно пресечен, което се обуславя от гъсто развитата хидрографска система

Разликите в надморските височини са твърде големи – най-високата точка е 1688м, а най-ниската – 560м, където р. Доспат пресича границата с Гърция. Средногодишната температура е 6,8 градуса при абсолютна минимална – /-26,7/ и абсолютна максимална34,6 градуса. За ниските части на лесничейството годишната сума на валежите е от 620 до 700 л/кв.м, а за високите от 780 до 1100 л/кв.м.Общата площ на горския фонд в ДГС “Доспат” е 20 889.2 ха, в т.ч. ДГФ – 19 940,1 ха и гори ССФ – 949,1 ха. Залесена площ – 19 528,9 ха; незалесена – 352,6 ха.

Общ дървесен запас /с клони/ – 6 740 170 куб.м.

Среден запас на 1 ха – 329 куб.м.

Общ среден годишен прираст /без клони/ – 81 372 куб.м.

Среден годишен прираст на 1 ха /без клони/ – 4,66 куб.м.

Предвидено годишно ползване по ЛУП – 2010г.:

Общо годишно ползване – 69 974 куб.м.

Годишно ползване на 1 ха – 4,00 куб.м.

Процент от запаса – 1,03 %

Процент от прираст – 86 %