Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Гласът на българския бизнес

КРИБ

София, ул. Хан Аспарух 8
029819169
office@ceibg.bg
 http://krib.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

slider_16

КРИБ е „Гласът на българския бизнес“, който:

произвежда три-четвърти от БВП на България
дава работа на над 900 000 души
обединява над 12 000 компании, колективни и индивидуални членове
осигурява над три-четвърти от българския износ
КРИБ има мисия:

да бъде ефективна в подобряването на бизнес климата в страната
да подпомага членовете си в споделянето на добри бизнес практики
да повишава конкурентоспособността на българската икономика
КРИБ е активен участник в социалния диалог:

има представители на национално, регионално и европейско ниво
предлага становища по законопроекти в Народното събрание
участва в Националния съвет за тристранно сътрудничество
КРИБ има силни регионални и браншови структури:

има 130 регионални представителства в цялата страна
обединява 131 браншови организации във всички сектори
има 12 секторни комитета, които координират интересите на членовете.
КРИБ работи с европейските фондове:

съдейства за повишаване капацитета на бизнеса за участие с проекти
има представители в Комитетите по наблюдение на ОП
КРИБ е международен фактор:

член е на Международната търговска камара (ICC)
КРИБ е демократично управлявано единство:

ротация на управлението
мандатен лимит 2+2 години
децентрализация по браншови/секторен и регионален принцип
КРИБ печели, защото е:

политически и финансово независима
издържа се от членски внос
управлява се и се контролира от членовете на организацията

slider_14

Р Е Г Л А М Е Н Т

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОМИТЕТИТЕ КЪМ УС НА КРИБ

Комитетите са помощни органи към Управителния съвет на КРИБ съгласно Устава на Конфедерацията.
Те се създават и закриват с решение на УС.
Комитетите имат консултативни функции в конкретна област на икономическа дейност и обединяват представители на търговските дружества и сдруженията, членове на Конфедерацията, имащи предмет на дейност, свързана със съответната икономическа дейност. Комитетите са отворени структури и в тяхната работа могат да участват всички членове на КРИБ, които желаят това, дори и такива, които имат различен предмет на дейност.
Комитетите, по възлагане на УС или по собствена инициатива:
обсъждат проблеми, свързани с развитието на отношенията в дейността;
предлагат на Управителния съвет проекти на решения относно предложения до компетентните държавни органи по стратегически въпроси, принципни позиции и провеждането на необходима политика;
предлагат на Управителния съвет предприемането на законодателни и/или други нормативни промени, водещи до подобряване на дейността в сектора;
предлагат на УС да инициира срещи с други работодатели извън КРИБ, както и със социални партньори, при доказана необходимост от обединяване на позиции, отнасящи се до областта на действие на комитета;
обсъждат съвместно с други комитети към КРИБ необходимостта от обща позиция, която да бъде предложена за одобрение на Управителния съвет;
изпълняват други задачи, възложени им от Управителния съвет.
Комитетите се ръководят от председатели, които имат правомощия по насрочване, свикване и ръководене на заседанията на комитетите.
За улесняване на оперативната дейност могат да бъдат избирани съпредседатели или зам.-председатели, които да изпълняват функциите на председателя едновременно с него или по заместване.
Комитетите приемат решенията си с консенсус. В случай, че това не е възможно, проблемните въпроси се внасят за окончателно решаване в Управителния съвет.

slider_12
Горните правила се отнасят и до устройството и дейността на „ад хок“ комитетите към КРИБ, като Управителният съвет може да въвежда допълнителни изисквания в съответствие със задачите и целите на съответния комитет.
Настоящият Регламент е приет с Решение от 18 май 2016г. на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – Гласът на българския бизнес.