Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Бюро по труда

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА – КОТЕЛ

ScreenHunter 3429 гр. Котел, ул. Г. С. Раковски 34
045342251
dbt211@mbox.contact.bg

 

 

 

 

 

 

 

Дирекциите „Бюро по труда“ са териториални поделения към Главна дирекция „Услуги по заетостта“.
Седалищата и териториалния обхват на дирекциите „Бюро по труда“ се определят с Устройствения правилник на Агенцията по заетостта.
Към дирекциите „Бюро по труда“ при необходимост се откриват нови административни звена като филиали, изнесени работни места и др.

Основни дейности на дирекциите „Бюро по труда“:

– регистриране на лицата, активно търсещи работа
– услуги за лицата, активно търсещи работа:
a) информация за обявени свободни работни места;
б) информация за програми и мерки за заетост и обучение;
в) посредничество по информиране и наемане на работа;
г) професионално информиране, консултиране и ориентиране;
д) професионално и мотивационно обучение;
е) включване в програми и мерки за заетост;
ж) стипендия за обучение за придобиване на професионална квалификация
   

- услуги за работoдателите:
а) информация за лицата, които активно търсят работа;
б) информация за програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта;
в) посредничество за наемане на работна сила;
г) включване в програми и мерки за заетост;
е) преференции и премии при запазване и/или увеличаване на заетостта;
ж) премии за обучение за придобиване на професионална квалификация и/или стажуване
– участват в екипите по изготвяне на проекти за необходимите мерки при масови уволнения
– участват в разработването на регионални и местни програми за заетост и за обучение
–  участват в реализирането на национални, браншови, регионални и местни програми за заетост и за обучение, включително на рискови групи на пазара на труда
– участват в проучването на потребностите от обучение
– извършват информационен обмен за свободните работни места и за лицата, активно търсещи работа
– извършват изследвания и наблюдения на пазара на труда; изготвят анализи и прогнози за състоянието и тенденциите в развитието на местния трудов пазар

 

 

Отдели на ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА – КОТЕЛ:

„Посреднически услуги“, телефон: 0453 42712;
„Активна политика на пазара на труда“, телефон: 0453 42251.

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-СОЗОПОЛ

logo_23a7e65f8155de80d6108ef34747d7e8 Созопол ул. Аполония 35
055023043
dbt_fsozopol@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-СОЗОПОЛ функционират следните два отдела:

– „Посреднически услуги“, телефон: 055023043;

– „Активна политика на пазара на труда“, телефон: 0878 286304.

ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА – ХАСКОВО

index гр. Хасково, пл. Градска болница 3
038607023
drsz.900@az.government.bg

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА – ХАСКОВО е териториално поделение към Главна дирекция „Услуги по заетостта“.

 

Основни дейности на ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА – ХАСКОВО са:

– координират, подпомагат и обобщават дейността на дирекциите „Бюро по труда“
– участват в разработването и изпълнението на областните стратегии за регионално развитие, както и в разработването и изпълнението на регионален план за действие по заетостта
– участват в координирането, изпълнението и контрола на програми и проекти в областта на заетостта, финансирани от международни източници
– взаимодействат с общините и ги подпомагат при разработването и изпълнението на стратегии и планове за развитие в частта им по заетостта
– планират финансовите и материалните ресурси на дирекциите „Регионална служба по заетостта“ и на дирекциите „Бюро по труда“ от региона
–  анализират, изследват и прогнозират състоянието и развитието на регионалния пазар на труда
–  наблюдават и организират разработването на оценка на ефекта от прилагането на мерките и програмите за активна политика в региона
–  организират, координират и контролират регулярния обмен на информация между дирекциите „Бюро по труда“ и териториалните поделения на Националния осигурителен институт, службите за социално подпомагане и др.
–  поддържат информационна база данни за регионалния пазар на труда
–  организират събирането, обработката и обмена на оперативна и периодична статистическа информация от дирекциите „Бюро по труда“ в региона

 

Работно време:

Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30,

Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания!

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА – РУСЕ

ScreenHunter 2152 гр. Русе, ул. Капитан лейтенант Евстати Винаров 10
082825690
drszruse@mbox.contact.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА – РУСЕ е териториално поделение към Главна дирекция „Услуги по заетостта“.

Основни дейности на ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА – РУСЕ са:

–  координират, подпомагат и обобщават дейността на дирекциите „Бюро по труда“
–  участват в разработването и изпълнението на областните стратегии за регионално развитие, както и в разработването и изпълнението на регионален план за действие по заетостта
– участват в координирането, изпълнението и контрола на програми и проекти в областта на заетостта, финансирани от международни източници
–  взаимодействат с общините и ги подпомагат при разработването и изпълнението на стратегии и планове за развитие в частта им по заетостта
–  планират финансовите и материалните ресурси на дирекциите „Регионална служба по заетостта“ и на дирекциите „Бюро по труда“ от региона
–  анализират, изследват и прогнозират състоянието и развитието на регионалния пазар на труда
– наблюдават и организират разработването на оценка на ефекта от прилагането на мерките и програмите за активна политика в региона
–  организират, координират и контролират регулярния обмен на информация между дирекциите „Бюро по труда“ и териториалните поделения на Националния осигурителен институт, службите за социално подпомагане и др.
–  поддържат информационна база данни за регионалния пазар на труда
–  организират събирането, обработката и обмена на оперативна и периодична статистическа информация от дирекциите „Бюро по труда“ в региона

Работно време:

Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30,

Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания!