Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Бургас

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БУРГАС

ScreenHunter 3774 гр. Бургас, ул. Славянска 69
 056820344, 056842582
main@burgasmuseums.bg
http://www.burgasmuseums.bg

 

 

 

 

 

 

 

cbbb3330682e4ee0e4d47d0498ca2660Регионалният исторически музей в Бургас е най-големият музей в Югоизточна България. Той е създаден през 1912 г. като частен музей към Бургаското археологическо дружество „Дебелт” от група интелектуалци и радетели за разкриване на историческото минало на Бургаските земи. Първият председател на Археологическото дружество е областния управител Христо Богоев, а първият ръководител на музея е Павел Воденичаров. През следващите 30 години са създадени първите музейни колекции с уникални археологически и етнографски ценности.
През 1946 членовете на дружеството предават музея на Общината и той е обявен за Народен музей, Бургас. За директор е назначен младия учен и археолог Иван Гълъбов /1918 – 1978 г. Той полага основите на археологическата наука и съвременното музейно дело в Бургаския регион./, а по-късно става професор във ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”, Университетите в Залцбург и Виена. От 1953 г. става Окръжен музей, а по-късно е преобразуван в Окръжна дирекция „Културно-историческо наследство”. От 2000г.с Министерско постановление РИМ е утвърден за Регионален музей за Бургаска област, който организира издирването, научното изследване и изучаване на културното наследство в региона, съхранява го във фондовете си и го представя пред публиката.

 

Културно-исторически ресурси и туристическа дейност:

DSC_2371- През последните 15 години Регионалния исторически музей, Бургас е активно функциониращ културен и научен институт с изградена съвременна мрежа от четири основни музейни експозиции в областния център. Те са разположени в красиви сгради – културни паметници, разположени в центъра на града.

– Той разполага с висококвалифициран персонал и международно известни научни специалисти в областта на изследването и социализацията на културно-историческото наследство за развитие на туризма в региона.

– изследват нематериалното културно наследство: обичаи, традиционна култура, фолклор; събират природни образци и провеждат екологична образователна програма с ученици и студенти; обработват, съхраняват и публикуват исторически архиви и сбирки за историята на селищата , исторически събития и личности.

– РИМ, Бургас координира държавната и общинските политики в Бургаска област за съхраняване и използване на културното наследство и осъществява опазването и управлението на културните ценности в разработването на национални, регионални и общински планове и програми за развитие.

– Музеят има утвърдена и целогодишно функционираща туристическа и образователна програма за представяне на българската традиции, фолклор и занаяти с участието на професионални творци и любители. През лятото в музея работят детски школи по изучаването на традициите, а на археологическите разкопки се организират младежки и студентски практики-обучения.

– Музеят е реализирал повече от 32 проекта – част от тях самостоятелно, а други в партньорство с Министерство на културата, с Общините Бургас, Приморско, Созопол, Малко Търново, Камено и Царево , учебни заведения и неправителствени организации.

– РИМ, Бургас участва в международни проекти в партньорство с музеи от Валенсия, Любляна, Варшава, Лозенград за опазване и социализация на наследството, за образователно- информационни програми и културен туризъм.

Реализирани проекти:

  1. Археологически проучвания и реставрация на манастир “Св. Иван Кръстител “, Созопол с МК и Община Созопол.
  2. Разкриване на крепост Русокастро – осигуряване на алтернативни работни места на археологически обект – Община Камено и фондация “Русокастрон”.
  3. Национален конкурс за обявяване на Живи човешки наследства под закрилата на ЮНЕСКО- Първа награда на проект на РБМ, подкрепен от Община Царево- “Нестинарството – живата магия с огън – нестинарите от с. Българи”.

 

 

 

Основни дейности на РИМ, Бургас:

490x266_tabula_peutingeriana- издирва, откупува и придобива движими паметници на културата, архивни документи на изтъкнати личности или за важни исторически събития, свързани с града и региона; предмети с научна и художествена стойност; природни образци.

– провежда теренни обхождания, археологически разкопки, етнографски, природонаучни и комплексни експедиции на територията на общината, региона, страната.

– Осигурява юридическата и физическата защита на постъпилите във фондовете паметници на културата и природни образци.

– Подпомага научната обработка и регистрира движими паметници – собственост на други юридически и физически лица на територията на Бургаска община и региона.

– Оказва методическа помощ на утвърдените от МК музейни сбирки на юридически и физически лица на територията на Бургаска община.

– Извършва консервация и резервация на движими паметници на културата от своите фондове и природни образци.

– Разработва тематико-структурни и експозиционни планове, организира постоянни музейни експозиции и временни изложби. Участва в съвместни регионални и национални изложби в страната и чужбина.

– Разработва общи и специализирани беседи и лектории в музеите и извън тях. Работи върху научни проблеми, свързани с историята, културата и природата на Бургаски регион, в това число краезнанието и музеезнанието.

– Разработва и организира програми с общообразователна и популяризаторска цел за използването на движимите и недвижимите паметници на културата от местно и национално значение.

– Участва и организира общински, регионални, национални и международни срещи, чествания, научни конференции и симпозиуми.

– Подготвя и издава самостоятелно и съвместно с други юридически и физически лица научни, научно-популярни справочници, краеведчески и рекламни издания.

– Координира работата си с всички културни институти в Бургас и региона.

– Осъществява информационен и научен обмен и контакти с всички сродни институти в страната и чужбина съобразно нормативната уредба на Министерство на културата.

– Грижи се за стопанисването, възлага и контролира консервационно-реставрационните дейности на сградите – паметници на културата, в които се извършва музейна дейност на територията на Бургаската община.

– Организира документирането на музейните обекти и паметници на културата по фото-, видео-, и други подобни начини, разпространяването и използването за рекламни и търговски цели съгласно нормативната уредба.

– Създава и участва в сдружения с нестопанска цел и с други юридически и физически лица на местно, национално и международно ниво.

 

 

 

Образователни:

Етноработилница

Приключение в музея

Eкоклуб Вая

Пътят на гларуса

Музейна лектория

 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА П. К. ЯВОРОВ

index гр. Бургас, ул. Булаир 10

056910231

biblioteka_burgas@abv.bg

http://www2.burglib.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20150825144105_43841Регионална библиотека „П. К. Яворов“ – Бургас е създадена през 1888 г. С историята ѝ са свързани учителят Христо В. Димитров, писателите Константин Петканов и Стефан Станчев, книжарят Коста Екзархов и други обществени дейци, които я изграждат като културно средище.

През 1932 г., когато уредник на библиотеката е Стефан Станчев, съвместно с читалище „Пробуда“, се създава Народен университет, който осъществява разнообразна културна и просветна дейност. Изнасят се сказки от изтъкнати български учени и писатели като: Александър Балабанов, Стоян Чилингиров, Асен Златаров, Елисавета Багряна, Константин Петканов и др., организират се изложби, утра, срещи с писатели и т.н.

През 1945 г. Общинската градска библиотека става Държавна народна библиотека и е включена в системата на законния депозит – започва да получава по един безплатен екземпляр от българската печатна продукция. От 1953 г. до 1987 г. библиотеката става окръжна, а в следващите години – универсална научна. От юли 2000 г., с Постановление на Министерския съвет, тя получава статут на регионална. През 1978 г., когато се чества 100-годишния юбилей на големия български поет Пейо Яворов, библиотеката получава неговото име. На 100-годишния си юбилей  е наградена с орден „Народна Република България“-ІІ степен.

130 години от създаването си Регионална библиотека „Пейо Яворов“ бе отличена с почетен знак „Златен век“ – печат на цар Симеон Велики – златен и грамота за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност и по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Отличието бе връчено на специална церемония от министъра на културата Боил Банов на директора на библиотеката Мария Бенчева.

Дейности и задачи (Настояще)

Регионална библиотека „П.К.Яворов“ е най-голямата библиотека на територията на Бургаска област. Библиотеката е общодостъпна. Читателската публика има универсален характер – нейни читатели са деца, ученици, студенти, професори, но и домакини, работници и други. Читателите имат достъп до всички фондове.

Библиотека „П.К.Яворов“ е:

– книжовен и културен център
– събира, съхранява, организира и предоставя за ползване универсални по вид, език и съдържание библиотечни фондове
– осигурява диференцирано обслужване на читатели чрез заемни служби, общи и специализирани читални
– извършва справочно-библиографска, информационна и издателска дейност
– осъществява краеведска библиотечно – библиографска и издателска дейност
– архив на краеведската литература и местния печат на Бургаски регион
– изпълнява организационно – методически функции на територията на Бургаски регион
– създава електронни библиотечни бази данни и осъществява достъп до национални информационни центрове.

Проекти и програми

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЧИСТОТА ЕКО

 

ScreenHunter 2082 гр.Бургас, ул. Александровска 26
0889290143, 0888454896

www.chistotaeco.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12Предмет на дейност на общинското предприятие „Чистота еко” :

– управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“;
– разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци;
– сепариране и рециклиране на отпадъци;
– обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране;
– компостиране на биоразградими отпадъци.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 Бургас, ул. Цар Петър 1
 056842872
upravitel@bsregion.org
 http://bsregion.org

 

 

 

 

 

 

 

За област Бургас хората казват, че е „кръстопът на най -древните цивилизации”, но освен с безценните си археологически находки и богатото културно – историческо минало тя е уникална със своето туристическо настояще. В област Бургас се развиват различни видове туризъм – морски и балнеологичен, селски, еко и ловен, културен и религиозен. Тук планина и море се сливат в едно, тук е столицата на балнеологията в България, тук са мощите на Св. Йоан Предтеча, тук се произвеждат едни от най-добрите вина в страната.

Географското разположение на Бургаския регион е благоприятно за развиване на морски отдих и туризъм. Главният туристически сезон е лятото.

Температурите на въздуха и водата, големият брой слънчеви дни и ниската степен на валежите дават възможност за отдих на открито през четирите месеци – от юни до септември. Черно море не е замърсено за разлика от други морски басейни в Европа, водите му не са толкова солени и в тях няма опасни животински видове и растения.

В областта има термални минерални извори с различна температура и химически състав, които са важни за балнеологичния и морския туризъм.

Растителността като природна даденост създава специфичен здравословен пояс и микроклимат върху територията за отдих, което я прави обект за селски и познавателен туризъм, особено горите по реките Ропотамо и Велека, природните резервати. Горите в Странджа и Сакар планина създават благоприятни условия за ловен туризъм – един от най-доходните видове туризъм.

Географско положение

Географското разположение на Бургаския регион е благоприятно за развиване на морски отдих и туризъм. Главният туристически сезон е лятото.

Температурите на въздуха и водата, големият брой слънчеви дни и ниската степен на валежите дават възможност за отдих на открито през четирите месеци – от юни до септември. Черно море не е замърсено за разлика от други морски басейни в Европа, водите му не са толкова солени и в тях няма опасни животински видове и растения.

В областта има термални минерални извори с различна температура и химически състав, които са важни за балнеологичния и морския туризъм.

Растителността като природна даденост създава специфичен здравословен пояс и микроклимат върху територията за отдих, което я прави обект за селски и познавателен туризъм, особено горите по реките Ропотамо и Велека, природните резервати. Горите в Странджа и Сакар планина създават благоприятни условия за ловен туризъм – един от най-доходните видове туризъм.

Забележителности

Бургаска област обхваща изключително разнообразни природни дадености, ценни археологически богатства и културно-исторически паметници. Тя разполага с биоклиматични и балнеолечебни ресурси, горски ресурси, пясъчно-плажни ивици и дюни за развитие на рекреационна дейност. Тук се намират 4 от природните резервати с международно значение – Узунбоджак, Силкосия, Ропотамо и Атанасовско езеро. Сред природните забележителности е заливът Алепу. За защитените местности, са определени устието на р. Велека, езерото Вая и Пода, които са пунктове за наблюдение на птици. В областта се намират архитектурния резерват с. Бръшлян и фолклорния резерват – с. Българи.

Бургаски регион се характеризира и с богато културно – историческо наследство. През епохата на античността се тук развиват 4 главни икономически, политически и културни центрове, разположени по крайбрежието – Месембрия, Анхиало, Дебелт и Аполония. Хилядолетната човешка култура е оставила безценни архитектурни паметници: разкопки на антични градове, тракийски светилища и гробници, долмени, уникални паметници на културата – църкви и манастири.

Изключително богат е фолклорът на странджанския край с обреди и обичаи. В селата Българи, Бродилово и
Кости се е съхранил езическият ритуал на жертвения танц на нестинарките, молещи за опрощение, изгаряйки злато в огъня, танцувайки върху огнена жарава с високо вдигната икона на светците Константин и Елена.

Икономика

Стопанска информация
Област Бургас дава 5,22 % от БВП на страната при следната транспортна и пазарна инфраструктура:
Пристанищен комплекс – Бургас, Нефтено и Рибно пристанища; пристанищата на Созопол, Несебър и Царево;
Летище Бургас, вкл. карго терминал;
Разширени ж.п. гари в Бургас и Карнобат;
Големи предприятия за автотранспорт в Бургас и Карнобат;
Обширни складови площи – открити и в помещения – разположени предимно в района на пристанището и близо до магистралата Бургас- Карнобат;
Бургаска Свободна зона

Промишленост

Промишлеността със своята многоотраслова специфика е водещ сектор в икономическата структура на Бургас. Застъпени са повечето отрасли с изключение на автомобилостроене, ниско- и високоволтови инсталации и отчасти електроника. Някои от производствата са единствени или определящи за страната, като например: тъмни и светли нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия; корабостроене, вентилационна и пречиствателна техника, товарно вагоностроене, рибопреработвателна промишленост и т.н.
Следните промишлени отрасли са от решаващо структурно значение:
Нефтохимическа /нефтопреработваща промишленост/ – дава 70 % от обема на промишленото производство;
Хранителновкусова промишленост и винопроизводство – 12,2 %;
Производство на електрическа и топлинна енергия-3,6 %;
Текстилна промишленост – 2,4 %.
Област Бургас е с висока степен на индустриализация. Туризмът, селското стопанство и транспорта допълват цялостния икономически облик на региона.

Занаяти – традиционни продукти

Пластмасови опаковки;
Конфекция;
Сладкарски изделия;
Спално бельо;
Мебели.

Областен управител

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

КМЕТСТВО АХЕЛОЙ

 Ахелой, ул. Морски скали
 059685034
 kmet_aheloi@pomorie.org
 

 

 

 

 

 

 

 

Ахелой е град в Югоизточна България в състава на Общ. Поморие, Обл. Бургас.

Намира се в на брега на големия Бургаски залив. Релефът е предимно равнинен, като на северозапад от града има лек хълмист терен, известен като местността Стролата (старото име Стрели баир). През града минава Европейски път E87, свързващ Северна и Южна България край морето. Също край града протича река Ахелой, извираща от Айтоските възвишения и вливаща се в Черно море. Основното занимание на местното население е строителство и морски туризъм.

Ахелой има свой микроклимат, образуван от равнинния си терен, Стара планина и Черно море. Има много мека зима и по-хладно лято, което го прави приятно и желано място за живеене и отдих. Температурата варира от – 4 до + 30 градуса по Целзий.

Град Ахелой разполага с яхтено пристанище, подходящо за акостиране както на рибарски лодки, така и на ветроходни и моторни яхти. Плажната ивица започваща от къмпинг Ахелой и продължаваща до гр. Поморие (приблизително 10 линейни километра и с ширина от 10 до 20 линейни метра) е подходяща за слънчеви бани. На летуващите се предлагат водни колела, сърфове, уиндсърфове и моторни джетове. За разлика от силната соленост на световните океани, Черно Море е по слабо солено което благоприятства къпането в водата.

Районът е подходящ както за улов на сладководни риби (р. Ахелой), така и за морски риби (Черно море). Много запалени рибари, целогодишно хващат риба.


Вижте по-голяма карта

ОБЩИНА БУРГАС

 Бургас, ул. Александровска 26
05684091519, 056841314
obshtina@burgas.bg
 http://www.burgas.bg

 

 

 

 

 

 

Община Бургас се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на Област Бургас. Административен център на общината е град Бургас. Средногодишното население за 2011 г. е 212 902 жители.

Община Бургас включва два града ( Бургас и Българово ) и 13 села. Административно – териториалното деление на Община Бургас включва 10 кметства (гр. Българово, с. Черно море, с. Маринка, с. Драганово, с. Рудник, с. Равнец, с. Изворище, с. Брястовец, с. Твърдица, и с. Извор) и 3 населени места с кметски наместници ( с. Димчево, с. Братово, с. Миролюбово. Община Бургас не е поделена на административни райони.

ScreenHunter_6479 May. 11 12.51

Бургас е важен промишлен, търговски, транспортен и туристически център. Някои от производствата са единствени или определящи за страната, като тъмни и светли нефтопродукти, пластмаси, химически влакна и други химически изделия; корабостроене, вентилационна и пречиствателна техника, товарно вагоностроене, рибопреработвателна промишленост.

По икономически потенциал Община Бургас заема второ място сред българските общини. Делът на безработицата e 3,45 % при 7,29 % за шестмесечието на 2009 г.

На територията на Община Бургас са регистрирани 10 965 фирми. Фирмите в частния сектор се разпределят главно в следните отрасли: индустрия, транспорт, строителство, търговия.

Икономиката има разнообразен характер, което прави региона икономически лидер и важен център за развитието на областта в радиус 150 км.

Територията на град Бургас се обслужва от редовни и допълнителни автобусни линии от трима превозвача, като доминиращо е участието на общинската фирма „Бургасбус“ ЕООД.

Съществуващите в момента автобусни линии са съобразени със специфичната планировка на град Бургас:
Крупна зона за обитаване в северната част, състояща се от ж.к.“Изграв“, ж.к.“Зорница“, ж.к.“П.Р.Славейков“, и промишлена зона „Север“; ЦГЧ, ж.к.“Бр. Миладинови“, ж.к.“Възраждане“ и ж.к.“Лазур“; ж. к.“М.Рудник“ и промишлена зона „Юг“; създават мощен пътникопоток в посока „Север“-„Юг“.

През 2012година от Община Бургас са издадени 719бр. разрешителни за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на общината.

Функцията на селското стопанство е една от структуроопределящите за региона. Дължи се на равнинния релеф, климата, плодородната земя, както и на традициите на населението. Климатичните и почвените условия както и традициите в селското стопанство определят специализирането на региона в производството на зърнени култури ( ечемик и жито ), слънчоглед, отглеждане на лозя овощарство.

Съществува тенденция към намаляване на обработваемите площи, но е по – бавна от тази в страната В региона фермерството също е сравнително добре развито. Характеризира се с широка специализация и наличие на някои аграрни производства като отглеждане на аква култури, зайци, щрауси и др.

Областта има потенциал за развитие на селското стопанство поради изключително благоприятните фактори. Перспективите са свързани с два фактора:
– пазара на селскостопанска продукция;
– намеренията на фермерите.

След 2000 г. селскостопанското производство и структура все повече се влияят от ситуацията на пазара. Пазарната среда определя следната специализация:

– производство на пресни зеленчуци, плодове, месо, мляко, млечни произведения, яйца, колбаси, вина;
– производство на продукти с повишена трайност годни за износ – колбаси, вина, брашно, сирена, консерви.

По време на изпълнение на Програма за развитие на туризма в Бургаския регион с ресурси от Бургаската община /от събраната туристическа такса/ на ул. Христо Ботев в пешеходния подлез близо до театъра за опера, драма и балет беше построен Туристически информационен център.

Общинския информационен център е създаден за улеснение на нарастващия брой туристи, които са решили да посетят града или да прекарат почивката си и се нуждаят от допълнителна информация за туристически услуги, атракции и културни събития в региона. Цялото пространство около подлеза, зелените и водни площи са подновени през 2007 година по проект за развитие на площадното пространство.

Благоприятните условия за живот в тази плодородна равнина близо до морето са привлекли хората още от ранната античност. Най-ранните знаци за живот датират от бронзовата епоха и ранната желязна епоха. Бургаският регион е богат на археологически находки, свързани с Тракийския период (4 Век пр.н.е).
Името Бургас произлиза от латинската дума „Бургос“ – кула Местните легенди разказват за римски пътен стълб, който бил положен в района на днешното бургаско пристанище, 15 века по-късно, тогава под името Пиргос, населеното място се споменава в творбите на византийския поет Мануел Фил.

През 18 в. Бургас е най-голямото пристанище на юг от Балкана. Първата карта, показваща очертанията на града, датира от 1854 г. Първото българско училище и православна църква са отворени през 1868 г. На 6 февруари 1878 г. Бургас е освободен от отоманско владичество от контингент, ръководен от полковник Лермонтов, брат на великия руски поет Михаил Лермонтов.

Първото кметство е основано на 7 февруари 1878 г. Обществената библиотека отваря врати през 1888 г. и три години по-късно е одобрен първият градски план на Бургас. През първите няколко десетилетия на 20 в. градът претърпява бързо индустриализиране.

Началото на безпрецедентен културен бум се поставя със създаването на читалища (културни центрове), археологическо общество, градски музей и отварянето на Търговска гимназия и Държавно училище по механика и технологии.

Нов тласък на индустриализацията се дава с разширяването и модернизирането на пристанището, построяването на летище и нефтопреработвателен завод, най-големият на Балканите.

 

Административни услуги:

 

 

 

 


Вижте по-голяма карта