Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

билки

ХИМИМПОРТ АД

coin-eac София, Стефан Караджа 2
029801611
 office@chimimport.bg
 http://www.chimimport.bg

 

 

 

 

 

 

 

„Химимпорт“ АД е българска производствена, търговска, банкова, застрахователна и транспортна холдингова компания. Известно е, че е под контрола от варненската групировка ТИМ, която чрез нея контролира множество бизнес сектори чрез свързани компании.

thumb_960x1080_TPR_960x1080„Химимпорт“ АД е създадено през 1947 г. като външнотърговско дружество, специализирано в търговията с химически продукти. Днес е холдингова компания, обединяваща над 68 успешни компании, заемащи водещи позиции в различните икономически сектори, в които осъществяват своята дейност: банкова, застрахователна и пенсионноосигурителна дейност; авиационен, речен и морски транспорт; производство, добив и търговия с нефтопродукти и природен газ; производство, преработка и търговия със зърнени храни, растителни масла и биогорива.

1947 г. – Внос на основни химикали, изкуствени торове, препарати за растителна защита;

1949 г. – Започва внос на медикаменти, медицински специалитети и инструменти;

1950 г. – Начало на износна дейност – билки, етерични масла и култивирани растителни суровини;

1959 г. – ДТП „Химимпорт“ се слива с ДТПП „Българска роза“. Започва износ на розово масло;

1963 г. – Осъществена е първата реекспортна сделка – продажба на калцинирана сода от Белгия за Япония;

1969 г. – В номенклатурата на „Химимпорт“ са утвърдени 70 позиции по износа и 41 стокови групи по вноса;

1977 г. – От ДТП „Химимпорт“, ВТП „Нефтохим“ и ВТД „Лесоимпекс“ се създава ВТО „Химимпорт“, което осъществява внос, износ и реекспорт на химикали, химически суровини, природен газ, нефт, нефтохимически продукти, целулоза и хартия;

1981 г. – В продуктовата листа по износа фигурират повече от 125 различни позиции;

1985 г. – Достигнат е най-големият стокообмен в историята на предприятието – 8,5 млрд. долара;

1989 г. – На 21 юли е подписан учредителен договор, а на 19 октомври се провежда общо събрание на акционерите на АФ „Химимпорт“;

1990 г. – На основание указ №56 с Решение №1 от 24 януари 1990 г. по ф.д. № 2655/1989 г. се регистрира акционерна фирма „Химимпорт“ с уставен капитал в размер на 10 млн. лв.;

1992 г. – На 22 септември общото събрание на акционерите увеличава капитала на „Химимпорт“ на 51,12 млн. лв. чрез непарична вноска на българската държава;

1993 г. – Българската държава прехвърля акционерното участие на над 40 търговски и производствени предприятия на новосъздаденото дружество „Консолид комерс“. Капиталът на дружеството е увеличен на 51,67 млн. лв.;

1994 г. – На 5 октомври Агенцията за приватизация подписва договор с мениджърския екип на дружеството, обединен в „Химимпорт Инвест” АД, за продажба на 58,7% от капитала на „Химимпорт“;

1995 г. – След приключване на продажбата на преференциалните акции акционерният капитал на дружеството се разпределя, както следва: „Химимпорт Инвест“ АД – 63,01%; физически лица – 15,70%; „Консолид комерс” ЕООД – 20,05%; други юридически лица – 1,26%;

1997 г. – „Химимпорт” АД се пререгистрира по чл. 277 от Търговския закон като холдингово дружество;

2000 г. – Завършва първият етап от преструктурирането на „Химимпорт“ АД – регистриране на

дъщерни дружества на основата на тогавашните търговски дирекции;

thumb_960x1080_realestate-large2001 г. – На Българска фондова борса „Химимпорт“ АД придобива 23% от капитала на „Централна кооперативна банка“ АД и създава консорциум за управление на банката с друг основен акционер – „Централен кооперативен съюз“;

2002 г. – „Химимпорт“ АД придобива чрез търг още 32,77% от „Централна кооперативна банка“ АД, представляващи дела на държавната „Банкова консолидационна компания“ АД в кредитната институция; Чрез Агенция за приватизация „Химимпорт“ АД придобива 91,92% от капитала на ЗАД „Армеец“; придобиване на „ЦКБ-Сила“

2003 г. – Основава се „Балкан Хемус Груп“ ЕАД (понастоящем „Бългериън Еъруейз Груп“ ЕАД[3]) с цел обединяване на бъдещите участия на групата в авиационния отрасъл; Успешно участие в приватизациите на „Хемус Ер“ АД и „Проучване и добив на нефт и газ“ АД;

2004 г. – „Химимпорт” АД обединява участията си в банковото дело, застраховането и пенсионното осигуряване чрез създаването на финансовия подхолдинг „ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт“ ЕАД (понастоящем „ЦКБ Груп” ЕАД);

2005 г. – Създават се подхолдингови структури – „Българска корабна компания” ЕАД – за речен и морски транспорт и „Химимпорт Груп” ЕАД – за търговска и производствена дейност; Основният капитал на „Химимпорт” АД нараства до 60 млн. лв.;

2006 г. – Основният капитал на „Химимпорт” АД е увеличен с 58,92 млн. лв., достигайки 118,92 млн. лв.; „Химимпорт” АД придобива 99,13% от капитала на „Параходство българско речно плаване” АД

2007 г. – 51,81% „Корабно машиностроене“ АД, включен в борсовия индекс SOFIX, придобива 99,99% от капитала на „България Ер“

2008 г. – продобива 100% от капитала на „БМ Стар“ ЕООД; „България Ер“ АД постига договорености с националния авиопревозвач на Република Татарстан за отдаване на оперативен лизинг на собствени за компанията самолети, с които да бъдат обслужвани татарстанските авиолинии;

2009 г. – „Зърнени храни България“ придобива 100% от капитала на „Голяма добруджанска мелница“ ЕООД – третата по големина мелница в България;

Мажоритарният собственик на „Химимпорт“ АД – „Химимпорт Инвест“ АД придобива посредством отправяне на търгови предложения мажоритарни участия в капитала на „Асенова крепост“ АД и „Холдинг Асенова крепост“ АД; Успешно приключва процедурата по увеличение на капитала на „Химимпорт“ АД от 150 млн. лв. на 239,65 млн. лв.

2010 г. – „Централна кооперативна банка“, след отправено търгово предложение към останалите акционери, придобива 93,72% от капитала на македонската „Статер банка“ АД, гр. Куманово; Дъщерното дружеството „Проучване и добив на нефт и газ“ АД придобива 100% от собствения капитал на „Химойл БГ“ ЕООД, с което се стартира изграждане и разработване на верига бензиностанции под марката „Химойл“;

2011 г. – Дружества от групата придобиват асоциирано участие в телевизията с бизнес профил „България Он Ер“ (TV Bulgaria On Air); Групата участва в увеличение на капитала на ЦКБ АД с 44,73 млн. лв.

2012 г. – групата прехвърля част от дялово си участие в размер на 10% от капитала на „Ви Ти Си“ АД, като по този начин намали своето участие в капитала на дружеството до 41,00%; официална церемония за откриване и освещаване на напълнообновената писта на летище Варна.

2013 г. – „Бългериан Еъруейз Груп“ придобива 42,50% от капитала на „Алфа Еърпорт Сървисиз“ – съвместно дружество за летищен кетъринг с „Алфа Флайт Груп“, Великобритания и „Луфтханза Сървиз“ „Европа/Африка“, Германия; На 15 август 2013 г. е официално открит новият пътнически терминал на летище Варна.

2014 г.– „Химимпорт“ придобива контрол над застрахователната компания „Итил Армеец“, със седалище в Казан, Република Татарстан, чрез покупка на акции от страна на ЗАД „Армеец“ – собственик на 100% (преизчислени на 96,34%) от акциите и правата на глас на застрахователна компания „Итил Армеец.“.

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

Черноочене, ул. Шеста № 9
036916225, 036916361, 036916265
obshtina_chernoochene@abv.bg
http://chernoochene.com

 

 

 

 

 

 

Община Черноочене се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Кърджали. Общината има 51 населени места с общо население 9 607 жители. Черноочене е единствената селска община в област Кърджали, но винаги е заемала значимо място в социално-икономическия облик на Източните Родопи.

Районът има богата хилядолетна култура, както и вековни традиции в цивилизованото съжителство на етноси и религии. Черноочене е входната врата към Родопите. Оттук минават едни от най – важните пътни артерии към централната част на страната. Районът разполага с квалифициран трудов ресурс, развита инфраструктура и материално – техническа база. Те са предпоставка за благоприятната инвестиционна среда и навлизане на български, западни и турски капитали.

ScreenHunter_7638 May. 15 18.22

Общината е разработила програма за устойчиво развитие през следващите пет години. Очакваме финансиране по няколко европейски програми, насочени към селското стопанство, леката индустрия и историческия туризъм. И през настоящия век община Чероочене ще остане привлекателно място за живот, бизнес и отдих.

Община Черноочене е разположена в Източните Родопи на площ от 339 квадратни километра. Тя е една от седемте общини на Кърджалийска област. Намира се на 240 км. от София и на 100 километра от държавните граници с Република Турция и Република Гърция. Черноочене граничи с общините Кърджали, Минерални бани, Хасково, Ардино, Първомай и Асеновград.

Теренът на общината е пресечен и има изразен планински характер. 36,6 процента от цялата земя се стопанисва, а 14,3 процента /48 649 декара/ се обработват. В община Черноочене днес живеят около 16 500 души, които населяват 51 селища, влизащи в състава на 22 кметства. Турци и българи оформят етническия състав на района, като 95 процента от населението са представители на турския етнос.

Средната гъстота на населението е 37,5 души на квадратен километър при 81 средно за страната. Относителния дял на трудоспособното население и трудовите ресурси е сравнително постоянен и представлява 53,3 процента от цялото население. В родопската община функционира една поликлиника, една здравна служба, 21 фелдшерски здравни пункта, 12 начални училища, 10 основни, едно средно-образователно училище, 9 библиотеки, 3 читалища. В село Пчеларово е представена етнографска музейна експозиция.

ScreenHunter_7640 May. 15 18.24

На територията на община Черноочене е изграден най-големия в Източните Родопи язовир за питейна вода Боровица, дълъг 5 км. и съдържащ 27 милиона кубически метра водна маса. Водата на Боровица се отличава с изключителни качества, а над 100 000 жители на област Кърджали са нейни консуматори. В района на Черноочене е разположена държавната дивечовъдна база Женда. В нея се отглеждат глигани, муфлони, сърни, елени и са създадени отлични условия за развитие на ловния и екотуризъм.

Природните богатства, изградената материално – техническа база и инфраструктура, специализацията на трудовите ресурси дават възможност за привличането на инвестиции в района в областта на тютюнопроизводството и фуражните култури, в производството и преработката на млечни продукти, ферми за отглеждане на билки, гъбарство, в шивашката промишленост, в селския и ловен туризъм.

ИКОНОМИКА

Икономиката на община Черноочене се доминира предимно от селскостопанското производство, в което са включени около 60 процента от трудоспособното население. От векове тютюнопроизводството продължава да формира основния поминък на населението.

Една четвърт от всички засети площи в общината са с висококачествени и ароматни ориенталски тютюни. Годишно тук се добиват над 1 200 тона от родопското злато, което се изнася за най-големите цигарени компании в света.

В селскостопанската структура на района през последните години сериозно са застъпени житните и фуражните култури, зеленчукопроизводството и лозарството.

Промишлеността на територията на Черноочене е представена от машиностроенето и шивашката индустрия. Над десет са шивашките и текстилни фирми, които произвеждат конфекция за международните пазари.

От съществуващите около 400 фирми в общината, 80 процента са специализирани в областта на услугите и търговията.

ЛЮБОПИТНО

Районът на днешната община Черноочене е бил населяван още от каменно-медната епоха /3500 години пр. н. е./. При проведени археологически разкопки в местността „Градище“, разположена на 10 километра от Черноочене, са открити множество култови предмети и оръдия на труда от кост, керамика и метал.

Тук е открита и уникална колекция от 57 глинени и мраморни идоли. В този район археолозите намират и медна пластика на тракийски конник.

В местността „Градище“ животът е продължил и през по-късните епохи. За това свидетелстват откритите множество предмети от античността до Средновековието. На върха на „Градище“ се е издигала средновековна военна крепост, а останки от зидовете й могат да се видят и до днес.

Районът на община Черноочене е богат и на много мегалитни паметници, свързани с цивилизацията на траките. Това са предимно скални ниши, скални гробници и шарапани /винарни/. По-голям интерес сред тях представляват скалната гробница в местността Гузгун кая /Горящ камак/ на 3 километра източно от село Душка, и нишите край село Безводно.

На територията на община Черноочене е изграден най-големия в Източните Родопи язовир за питейна вода „Боровица“, дълъг 5 километра и съдържащ 27 милиона кубически метра водна маса. Водата на „Боровица“ се отличава с изключителни качества, а над 100 000 жители на област Кърджали са нейни консуматори.
В района на Черноочене е разположена държавната дивечовъдна база „Женда“. В нея се отглеждат муфлони, глигани, сърни, елени и са създадени отлични условия за развитие на ловния и екотуризъм.

Природните богатства, изградената материално-техническа база и инфраструктура, специализацията на трудовите ресурси дават възможност за привличането на инвестиции в района в областта на тютюнопроизводството и фуражните култури, в произвоството и преработката на млечни продукти, ферми за отглеждане на билки, гъбарство, в шивашката промишленост, в селския и ловен туризъм.

КМЕТ

Кметът на Община Черноочене Айдън Ариф Осман е роден на 15 юни 1963 година в град Кърджали. Основното си образование завършва в с. Житница, общ. Черноочене. Образованието си продължава в Техникума по механо-техника в Кърджали, специалност „Електрообзавеждане на промишлени предприятия“. Дипломира се през 1983 година.

Завършва педагогика, специалност български език и литература. Има придобита магистратура в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – приложна лингвистика. Завършил е „Право“ и е магистър-юрист.

Работил е в бившите военни заводи „Арсенал“ – Казанлък. В периода 1990-1992 година е кмет на село Житница. От 1992 до 1999 година – два мандата, е зам.-кмет на Община Черноочене.
Избран е за кмет на община Черноочене през 1999, 2003 и 2007, 2011 година. Преизбран е за пети мандат през 2015 г.

Член е на Областен съвет на ДПС Кърджали, член на Областно оперативно бюро на ДПС, член на ЦС на ДПС. Женен е, има дъщеря и син.


Вижте по-голяма карта

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 Средец, пл. Георги Димитров 3
055516990, 055516993, 055517725
info@sredets.bg
 http://www.sredets.bg

 

 

 

 

 

 

 

Община Средец попада в северозападните склонове на Странджа планина, около които е разположена обширна равнина, покрай западните брегове на бургаския залив, заобиколена от ниски хълмове. Уникални са природните дадености на Странджа със специфичните климатични характеристики и флористично богатство. Затова видовото разнообразие е голямо и интересно.

Природата е дарила Община Средец с вековни гори, красиви пейзажи, живописни скални образувания, пещери, които трябва да ценим и пазим. Хилядолетната човешка цивилизация е оставила тук стотици културни паметници – долмени, тракийски светилища, могили и други.

Общината се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на Област Бургас. Общината има 32 населени места и територия 1 000 кв км. (една от най- големите в страната). Богатство на разнообразни гори, дивеч и голямата лесиситост в южната част на общината.

ScreenHunter_7046 May. 13 19.08

Община Средец е екологично чиста община със запазен екологичен баланс. Голямо разнообразие на почвите, което благоприятства почти всички видове селскостопански култури. Хидрографската мрежа е неравномерно развита – по-гъста е в южната част.

От природните условия и ресурси съществено значение за формирането и развитието на общината играят природо-географско положение, горските ресурси в Странджа и плодородните почви от южната част на Бургаската низина

Основните природни ресурси са почвените, агро-климатичните, известна роля играят и пасищните тревни ресурси по склоновете и билата на хълмистите възвишения, които, макар и немалки по площ, се ползват само през пролетта и ранното лято, т.е. преди тяхното изгаряне през засушливите месеци.

Водните речни и подпочвени ресурси са много ограничени и имат локално значение. Те на места са баражирани в малки язовири и водоеми. Териториите в югоизточната част на общината попадат в буферната зона на Природен парк “Странджа“, местността “ Божура “ е определена за рекреационна зона – това са най-преспективните места за развитие на туризъм в общината.

ScreenHunter_7047 May. 13 19.11

Общината има разнообразен релеф, в южната част на общината той е полупланински и планински – включва северните разклонения на Странджа планина, а в северната – равнинен, обхваща части от Бургаската низина. Общината е с мек климат и голям брой слънчеви дни – попада в зоната с умереноконтинентален и преходноконтинентален климат. Най-източните й части са под влиянието на черноморската климатична зона.

Продължителното и сухо лято през някои години застрашава селскостопанското производство и причинява множество пожари в горите. Количеството на валежите е под средното за страната, неравномерно разпределено по месеци. Наличие на богато биоразнообразие и голямото разнообразие на билки, гъби и диви плодове.


Вижте по-голяма карта