Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Берковица

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – Берковица

Берковица, ул.Ашиклар 7
095380116
 cop_berk@abv.bg
 https://www.facebook.com/copberkovica

 

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter_18955 Jul. 17 09.55

 

 

ScreenHunter_18954 Jul. 17 09.49Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел:

предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции,

превенция на насилието и отпадане от училище,

деинституционализация и реинтеграция на деца,

обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции,

консултиране и подкрепа на семейства в риск,

обучение и подкрепа на кандидат – осиновители и приемни родители,

консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

ОП КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ – Берковица

index Берковица, ул. Антон Страшимиров 2
095388374

 

 

 

 

 

 

Общинското предприятие  „Комунални дейности” се състои от пет звена:

1. Звено – „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда – пасища и мери”;
2. Звено – „Озеленяване”
3. Звено – „Чистота”
4. Звено – „Други дейности по опазване на околната среда”

Общинското предприятие  „Комунални дейности” се създава за изпълнение на следните дейности :     

1. Звено„Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда – пасища и мери”;
– управлява, стопанисва, ползва, възпроизвежда, опазва  и поддържа предоставените му пасища и мери – собственост на Общината.
-извършва охрана на общинските пасища и мери, включително и мероприятия за борба с болести,  вредители и пожари.
– опазва биологичното разнообразие на пасищата и мерите.
-Поддържа  мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.

2. Звено – „Озеленяване”;
-поддържа хигиената и чистотата в населените места на  територията на община Кайнарджа;
– поддържа хигиената и чистотата в зелените територии;
– поддържа хигиената и чистотата в историческите места;
– поддържа хигиената и чистотата в гробищните паркове;

3. Звено – „Чистота”;
– извършва всички дейности по зимното поддържане на пътищата на общинската пътна мрежа при сключен договор с община Берковица;
– извършва всички дейности по сметосъбиране;
– транспортиране на отпадъци;
– депониране на животински отпадъци на територията на община Кайнарджа.

4. Звено – „Други дейности по опазване на околната среда” 

-рекултивиране на регламентирани и нерегламентирани сметища;
-други услуги или други местни дейности необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население

 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 Берковица, пл. Йордан Радичков 4
095388927, 095388405
ob@berkovitsa.com
 http://www.berkovitsa.bg

 

 

 

 

 

 

 

Берковица е древен град – на исторически карти от VII-IX век е отбелязан като старо селище и вътрешен град на Българската държава. По време на турското владичество е важем административен център. Местоположението му, природните и климатичните дадености оформят Берковица като летовище още в началото на миналия век. От 1974г. градът е национален курорт, притегателен най-вече зариди умерения климат с мека, слънчева зима и прохладно лято, заради свежия планински въздух и бистра балканска вода, задари лековитите минерални извори в околностите.

Градът е разположен в полите на Западна Стара планина, в югозападния край на едноименната котловина на 405 м. н. в. скътън в подножието на връх Ком (2016м.), огряван от топлото планинско слънце и освежаван от прохладата на гъстите, букови, борови и кестенови гори. близостта на гората – зелена, пъстра и бяла през сезоните, кристалните поточета и ароматните билки правят въздуха благоуханен и искрящ. Преоткрийте Берковица – привлекателно място за туризъм и отмора, спорт и развлечение.

ScreenHunter_1004 Apr. 26 14.05

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне
Административно-технически услуги „Общинска собственост“
Административни услуги „Реклама“
Административно-технически услуги по „Устройство на територията“
Административни услуги „Кадастър“
Правни и административно-техически услуги
Административни услуги „Общинска информация“
Административни услуги по Селско стопанство, екология, Зелена система, Земеползване
Административни услуги – Търговия, Туризъм
Административни услуги „Транспорт“
Административни услуги – Местни данъци и такси

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

ЧАСОВНИКОВА КУЛА

Тя е най-отличителният архитектурно-строителен паметник на културата. Намира се в центъра на града и е негов символ и емблема. Строена е през 1762- 64 г . И днес продължава да отмерва времето с медния си звън.

КЪЩА – МУЗЕЙ „ИВАН ВАЗОВ“

Архитектурно-строителен паметник на културата с национално значение. Строена е в началото на XIX в. През1940 г . е обявена за народна старина, представяща българската възрожденска архитектурно-строителна традиция. Красивите резбовани тавани са дело на български майстори. През 1879- 1880 г . в нея е живял и творил народният поет Иван Вазов. Тук големият поет на България живее година и половина, тук черпи голям брой сюжети за своите произведения и обиква берковската природа. Служебните му задължения, свързани с ежедневните му контакти с хора, пътуванията до близките селища и честите излети сред природата са повод да напише стихотворенията „На Ком”, „Малини”, поемата „Грамада”, повестта „Митрофан и Дормидолски”.

ЧЕШМА „МАЛИНАРКА“

Построена е през 1967 год. от розов берковски мрамор в чест на девойките малинарки, които Иван Вазов е възпял в стихотворението „Малини”.

ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

Сградата на старото двукатно класно училище „Отец Паисий”, градено през 1872 год. днес е градска художествена галерия за възрожденска живопис и дърворезба. Намира се в двора на църквата „Св. Николай Чудотворец”. Фондът е започнал да се събира още от 1969 година, днес наброява 1 440 художествени произведения, обособени в раздели: живопис, графика, рисунка, карикатури, скулптури, приложно изкуство, иконите са възрожденска живопис, работени ІХ – ХХ в. Във фондът на галерията се съхраняват творби на много известни художници от страната.

ScreenHunter_1006 Apr. 26 14.10

 

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ

Архитектурно-строителен паметник на културата. Типична възрожденска къща на един етаж с външна софа на юг. Строена през XIX в., тя е с интересни мотиви от дърворезба по вратите и долапите и с автентичния начин на отопление на помещенията и банята. От 1992 г . в нея е уредена етнографска експозиция. Запазена е в автентичния си вид – без подмяна на основните конструкции и стени на сградата. Основни колекции са тъкани /костюми, свилени платна, черги, килими/, дърво, метал, накити, керамика – над 14 000 експоната.

ЦЪРКВАТА „РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“

Църквата е съвременник на българското Възраждане, средище на мъжко и девическо училище, духовен извор на берковчани. Тя е преизградена през 1843 год. Иконостасът е изработен от самоковски дърворезбар. Иконите изписва Димитър Зограф. Те могат да се причислят към най-доброто създадено у нас през Възраждането. Камбанарията е изградена през 1897 г . Камбаните в нея са две, изработени през 1845 год. в град Будапеща и по-късно са подарени на църквата от дюлгерския еснаф.

ЦЪРКВАТА „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“

Храмът е изграден през 1871 год. от майстора Георги Джонгар. Строен е с ломен камък, на места е вложен и обработен камък. По-късно сградата е преживяла още два строителни периода, които са обогатили архитектурните й форми. През 1898 г . е построена камбанарията. Иконостасът е раздвижен, огънат в централната част към абсидата, а мотивите са решени плоско и схематично.

РИМСКА БАНЯ

Архитектурно-строителен паметник на културата. Изградена е през 1665 г . върху част от основите на стените на римска къпалня. Строена е след завладяване на Берковския край от римляните.

АНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ „КАЛЕТО“

Паметник на културата с историческо значение. Архитектурните разкопки започват през 1961 г . Разкрити са външна и вътрешна крепостна стена от късната античност с отделни помещения между тях. Във външната крепостна стена са включени и две базилики. В югоизточния склон са разкрити археологически материали от тракийско селище. След него през римската епоха тук има живот, свързан с рударството и с плавенето на злато, но укрепяването на Калето и преизграждането му от селище във фортификационно съоръжение става през IV-V в. Открити са архитектурни детайли – колони, капители. Събрани са различни материали – керамика, тухли, оръдия на труда, оръжия, монети.

КЛИСУРСКИ МАНАСТИР „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Клисурският манастир е четвъртият по големина и посещение в България. Намира се на 85 км от София и на 9 км от Берковица, в подножието на северните склонове на Гордия Балкан, под “Тодорини кукли”, заслужено наречен “Духовната перла на Северозападна България”. На входа на храма на Клисурския манастир е поставен надпис, според който манастирът датира от 1240 г . Многократно е опожаряван, разрушаван и отново възстановяван от християнското население. През 1874 г . турски ферман признава официално манастира за българска светиня. В сегашния си вид църквата на манастира е реставрирана след Освобождението, когато самоковски майстор изработва забележителен иконостас. Днес Клисурският манастир е привлекателно кътче за разходка и отмора.

EКОЛОГИЯ

Третирането на твърдите битови отпадъци в община Берковица се извършва от Общинско мероприятие „Комунални дейности”, което е формирано от 01.08.1997 год. с решение на Общинския съвет- Берковица и отделено от БКС ООД.

Обезвреждането на битовите отпадъци се извършва на изграденото Регионално депо-Монтана.

Чрез безлихвен заем, одобрен от ПУДООС по проект: „Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци на територията на Община Берковица – закупуване на сметосъбиращ автомобил – 1 брой, мултифункционален автомобил с кран – 1 брой и 40 /четиридесет/ броя контейнери тип ”Бобър” за нуждите на ОМ „Комунални дейности”, с цел подобряване ефективността на мерките за поддържане на чистотата и оптимизиране на сметосъбирането в град Берковица”.

Честотата и районите за събиране и транспортиране на битовите отпадъци се определя със заповед на Кмета на общината до 30 октомври на предходната година. Обслужването на съдовете за отпадъци се извършва по утвърден график, съгласно заложената в заповедта честота на извозване.

 

Машинният парк, с които разполага Общинско мероприятие „Комунални дейности” извършващо сметосъбирането и сметоизвозването е:

Мултикар -1 брой
Сметосъбирачна техника тип Мерцедес – 3 броя
Самосвала за ръчно събиране -2 броя.
Контейнерният парк се състои от:
контейнери тип Бобър – 565 броя
кофи 110 л около 3020 броя
улични кошчета около 65 броя.
Етапно бяха закрити и нерегламентираните сметища в населените места на село Ягодово, Слатина, Комарево, Костенци, Мездрея, Песочница, Бокиловци, Гаганица, Балювица, Боровци и Лесковец, а до края на 2009 год всички останали.

От 23.01.2007 година на територията на град Берковица се въведе разделно събиране на масово разпространените отпадъци: хартия, стъкло, пластмасови и метални опаковки, съгласно сключен договор между Община Берковица и ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД.


Вижте по-голяма карта