Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Асара

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

ScreenHunter 3347  гр. Николаево, ул. Г. Бенковски 9
043302040
 obnikolaevo@nikolaevo.net
 http://www.nikolaevo.net

 

 

 

 

 

 

 Новини от Община Николаево… виж тук!

 

 

obshtina-NikolaevoОбщина Николаево е разположена в централната част на Република България, в източния край на Розовата долина, между Стара планина и Средна гора, по поречието на река Тунджа. Включена е в териториалните граници на област с административен център Стара Загора.

Община Николаево граничи с три общини, както следва: на север и изток с община Гурково, на запад с община Мъглиж и на юг с община Стара Загора.
Географското местоположение на общината е много добро. Общинският център – гр. Николаево е разположен до важни транспортни артерии: автомагистрала София-Бургас, магистрален път Русе – Свиленград през „Прохода на Републиката“ и задбалканската жп-линия.
 

 
Територията й заема площ от 96.5 кв.км. или 1.87 % от територията на област Стара Загора.
Тя е най-малката и най-младата от общините в областта. Поради местоположението си, релефът на територията на община Николаево е разнообразен – равнин, хълмист и включващ част от Сърнена Средна гора. Средната надморска височина е 380 м.

 

 

 

3-6-d61ed2bbaafc5fc10adb20ba15d67ed3

Община Николаево попада в преходно-континенталната климатична област. Климатът е повлиян от разположението й между двете планински вериги на север – Стара планина и на юг – Средна гора. Ограниченото влияние на северните въздушни маси е предпоставка за сравнително меката зима и лято без големи горещини. Валежите са около средните за страната. Зимата е сравнително мека, снежната покривка е сравнително неустойчива. Климатът е подходящ за развитие на земеделието и отглеждане на трайни насаждения, зърнени и технически култури. През летните месеци се наблюдават значителни засушавания. Като цяло средногодишните количества валежи са достатъчни за пасищата и другата естествена тревна растителност, но са в недостиг за селското стопанство.
 
 
 
 
 
 
 
3-21-0e14672c48820e94e542ebe7fbe93586Почвите в района са разнообразни като превес имат кафявите и кафявите горски почви. Почвите в района са подходящи за отглеждане на трайни насаждения, етерично-.маслени и технически култури, както и някои видове зеленчуци. Водните ресурси включват теченията на реките Тунджа, Радова и Лазова реки са предпоставка за развитието на селското стопанство. На територията на община Николаево няма микроязовири, в непосредствена близост се намира язовир Жребчево, малко използван от местната общност ресурс. Общата площ на водните течения и водни площи е 4807 дка, 3078 дка от които са рибарници. Околната среда в община Николаево е относително добре съхранена. Разположението и в полите на Стара планина и по склоновете на Сърнена средна гора и изключително ограниченото производство на единственото голямо промишлено предприятие – фирма ЕЛПО, предполагат чистота на въздуха, водата и почвите.

 

 

 

Стратегическо разположение

3-17-0170bdc2b70ee65772c2305f6ccb45c6Селищната мрежа на община Николаево се състои от 4 населени места.
Административен център на общината е град Николаево. В нея се включват и селата Нова махала, Елхово и Едрево.
Стратегическото разположение на общината, близостта и до важни транспортни артерии като подбалканската автомагистрала София-Бургас, магистралния път Русе-Свиленград, който е на 2 километра, сравнително доброто състояние на пътната мрежа между селищата, наличието на гара, я правят удобно за пребиваване място, разположено в централната част на страната.
Близостта до две планини, изобилието на зелени площи и водни басейни, както и липсата на големи промишлени замърсители определят околната среда в общината като чиста и приветлива. Има добри условия за опазване на жизнена биологична структура на средата. Общината е богата на подпочвени води. В землището на с. Нова махала расте осенът – един от защитените дървесни видове, а в района на Николаево има блатен аир. В землището на с. Едрево гнезди сивата чапла, която се числи към защитените животински видове.

Визия

Община Николаево – привлекателна за живот, инвестиции и туризъм община, съхранена местна идентичност и култура, стабилна икономика и качествена среда за живот на своите жители

 

 

 

 ТУРИЗЪМ

 

3_22 Община Николаево е разположена в централна част на Република България, в източния край на Розовата долина, между Стара планина и Средна гора и по поречието на река Тунджа. Разнообразието от хълмист и равнинен релеф, долините на две реки,  допринасят за красотата на нашия край

Околната среда е добре съхранена. Разположението в полите на Стара планина и по склоновете на Сърнена Средна гора, предполагат чистота на въздуха, водите и почвите. Близостта на две планини, изобилието на зелени площи и водни басейни, както и липсата големи промишлени замърсители, определят околната среда в Общината  като чиста и приветлива.

В непосредствена близост до гр. Николаево се намира язовир Жребчево. Водите на три реки – Тунджа, Радова и Лазова се вливат /пълнят/ язовира, което помага  за развитие на селското стопанство. Общата площ на водните течения и водни площи е 4807 дка, 3078 от които са рибарници.

Имената на двете реки идващи от Хаинбоазкия балкан Радова и Лазова са свързани с легендата за двете красиви девойки Рада и Лаза харесани от турски бей. За да не загубят българското си име и вяра, те решават да се хвърлят от стръмния склон на крепостта Асара, сплитат дългите си смолисти коси и скачат  в стихията на бурните води. Великата им саможертва не остава забравена. И до сега поколения наред споменават имената им, като става дума за двете реки Радова и Лазова.

Северно от гр. Николаево в местността Топлицата е историческата забележителност – крепостта Асара , която е охранявала прохода Хаинбоаз. Изградена е от три реда крепостни стени, друга единствена такава  крепост е „Царевец” във Велико Търново. На хълма Асара се намира и легендарната „Царска дупка” – сега затрупан вход на пещера. В миналото пещерата е играла ролята на таен изход от крепостта. През нея се е стигало до река Радова. .В пещерата хората са криели добитъка си от турците.

В Розовата долина известна в момента като Долината на тракийските владетели се наброяват 1500 тракийски могили, от които само150  проучени. Землището на гр.Николаево не прави изключение. И тук в околностите не липсват тракийски могили, които очакват проучване. За съжаление някои от тях вече са обектна иманярски набези. По спомени на местни хора в чертите на селището също е имало две могили, които са безвъзвратно унищожени.

Върху едната се е намирала камбанарията на църквата, съборена през 1938 г., и по същото време е унищожена и могилата. Друг голям интерес предизвиква друга могила, наречена Четалестата. Тя е голяма, разчленена по средата от където идва и името й.

Нашият хълм Асара също чака проучване, до сега е правено само едно от археологическият екип на Стефан Лисицов през 1985 г. Той прави следната периодизация, съобразно хронологията на културните пластове: Ранно желязна епоха през I-во хилядолетие пр.н.е., ранно-византийски период  IV-VI век, раннобългарски IX-XII век и късно български XIII-XIV век. По време на археологическите разкопки се разкриват много железни предмети от въоръжение – занаятчийски инструменти, земеделски сечива. От мед, месинг, бронз и сребро са открити предимно накити – обеци, гривни, копчета, ажурно оформени коланни апликации, пръстени, халки.

Туристическа забележителност е хижа „Момина сълза” на 3 км от с.Едрево, разположена в склоновете на Средна гора с живописна природа и чист въздух. Хижата е собственост на Общината. Сградата е масивна с дървена покривна конструкция, с две спални помещения на първи и втори етаж и просторна столова за около 30 места. От селото до хижата се стига по горски път. Хижата може да се превърне в място за семейни почивки в края на работната седмица.

На територията на Община Николаево има 6 военни паметници и 3 паметни плочи, които увековечават храбростта и смелостта  на населението в този край.

–          Архитектурен паметник пирамида, увековечаващ загиналите във войните бойци от гр. Николаево.

–          Бюст-паметник на ген.Николай Николаевич, увековечаващ признателността на гражданите на Николаево към освободителните руски войски от 1877-1878 г, и неговия главнокомандващ.

–          Паметна плоча, увековечаваща виден пълководец /освобождаване на Николаево от турско робство.

–          Паметна плоча, увековечаваща герои от войните жители на с.Едрево.

–  Паметна плоча, увековечаваща виден пълководец/освобождаване на Нова махала от турско робство.

–          Паметник на загиналите от войните в Нова махала.

–          Паметник, увековечаващ делото и гибелта на братя Жекови-ръководители на Старозагорското въстание в с.Елхово

–          Паметник на загиналите за свободата герои, жители на с.Елхово.

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 Образованието е една от най- важните и сложни сфери. Развитието ѝ оказва пряко и косвено влияние върху всички останали сектори на обществения живот. Детските и учебните заведения в общината обхващат всички възрастови групи.

Детски градини:

– ДГ „Снежанка” гр. Николаево

– ФИЛИАЛ „ Зорница” с. Нова Махала

– ФИЛИАЛ „ Кокиче” с. Едрево

– ФИЛИАЛ „ Еделвайс” с. Елхово

Училища:

– ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Николаево

– НУ „ Св. Св. Кирил и Методий” с. Нова Махала

– НУ „ Васил Левски” с. Едрево

– НУ „ Братя Жекови” с. Елхово

– ПГ „ Атанас Дамянов” гр. Николаево със следните специалности:

• Електромонтьор / електрообзавеждане на производството;

• Шлосер/шлосерство;

 

 

КУЛТУРА

3_18Читалища и библиотеки:

• НЧ „Васил Левски“ – Николаево

Читалището в Николаево е основано през 1923г. Учителят Спас Иванов обединява младежите и поставя началото на читалищна дейност.
Във всяко от селищата има действащо читалище, което съхранява историческите традиции.
Във всички читалища има действащи групи за автентичен фолклор, в които участват самодейци, а в Николаево работят и три състава за народни танци.

Много от обичаите и традициите са възстановени и всяка година самодейци участват в Коледуване, Сурвакане, празнуват Бабинден, Трифонов ден, Лазаров ден, берат зелени клонки и кичат домовете си на Гергьовден, играят Великденски и Гергьовски хора и др.

• НЧ „Зорница“ – Нова махала
• НЧ „Къньо Едрев Папазов“ – Едрево
• НЧ „Христо Смирненски“ – Елхово

Ежегодно като празници на селата и традиционни родови срещи се отбелязват:

Празници по населени места:
• 24 май – Община Николаево
• Никулден – Николаево
• Цветница – Нова махала
• Илинден – Едрево
• Архангеловден – Елхово

Църквата „ Св. Св. Кирил и Методий” в гр.Николаево е построена през 1897 година и е  с над 110 годишна история, с ценни стенописи и икони.

Църквата „ Св. Архангел Михаил” в с. Елхово е построена  през 1842 година.

Параклис в с. Нова Махала, построен  със дарения от жителите на селото и финансовата подкрепа на Тодор Ботев Диманов.

 

 

Кмет
Николай Дончев Кънев
Кмет на Община Николаево

Адрес: Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9, ет. 3, стая 8
Телефон: 04330 / 2040
Email: obnikolaevo@nikolaevo.net

Приемен ден
понеделник от 13,00 до 16,00 часа

 

Контакти с Община Николаево:

Център за административно обслужване

гр. Николаево, п. код 6190
ул. Георги Бенковски № 11
тел. 043302085
e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net
Общински съвет

гр. Николаево, п. код 6190
ул. Георги Бенковски № 9
тел. 04330 / 2040 вътр. 30
е- mail: obsavet@nikolaevo.net