Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Aрдино

Кметства Община Ардино

Населено място

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Тел. номера

1 Башево Мюрен Мехмед Сали кмет 0885919749
2 Боровица Айсел Юсеин Мехмед кмет 0885919738
3 Богатино Юзджан Яшар Махмуд кмет 0885919759
4 Брезен Бирсен Али Ахмед кмет 0885919745
5 Бял извор Зехни Ариф Емин кмет 0885919737
6 Горно прахово Мехмед Ахмед Мюмюн кмет 0885919753
7 Гърбище Турсун Азис Хусни кмет 0876660446
8 Долно прахово Сали Шевки Ахмед кмет 0885919747
9 Чернигово Ахмед Рамадан Емин кмет 0885919748
10 Жълтуша Атанас Асенов Михайлов кмет 0886018605
11 Ленище Фехим Рахимов Халилов кмет 0885919761
12 Млечино Гюлистан Сабри Садула кмет 0886019008
13 Падина Кямил Мехмедов Кичуков кмет 0886019178
14 Правдолюб Билгин Баяров Юзеиров кмет 0885919741
15 Светулка Фериха Хайри Дикмова кмет 0885919760
16 Синчец Хълми Мустафа Мустафа кмет 0876662699
17 Чубрика Фердун Рафет Али кмет 0885919752
18 Хромица Мергюл Ахмед Махмуд кмет 0885311969
19 Ябълковец Мюзейен Зюлкеф Сюлейман кмет 0885919742
20 Ахрянско Джабит Кадиров Еминов км. наместник 0896108008
21 Търносливка Бирсен Енверова Рюстем км. наместник 0885919757
22 Срънско км. наместник
23 Теменуга Ерджан Шерифов Мурадов км. наместник 0877390676
24 Дедино Мехмед Исмаил Ахмед км. наместник 0886019149
25 Търна Ферад Хасан Ферад км. наместник 0889743924
26 Искра Мехмед Кязим Халил км. наместник 0889386208
27 Бистроглед км. наместник
28 Голобрад Шенол Хайрула Байрам км. наместник 0885919739
29 Еньовче Недко Юлиянов Узунов км. наместник 0885919758
30 Китница Сали Абдурахман Мюмюн км. наместник 0885919744
31 Кроячево Баръш Джемилов Ахмедов км. наместник 0885919751
32 Любино Съдкъ Мехмед Ахмед км. наместник 0885919746
33 Русалско Исмет Исмаил Мустафа км. наместник 0885919743
34 Сухово Фикрет Байрам Байрам км. наместник 0885919762
35 Рибарци Сали Реджеб Мурад км. наместник 0885713300
36 Седларци Йовчо Храниславов Гаджалов км. наместник 0885919754
37 Дядовци Неврие Нуридинова Хасанова км. наместник 0889238395
38 Левци Севгин Кямил Сюлейман км. наместник 0886974745
39 Червена скала Гюлдане Халидова Муса км. наместник 0887247580
40 Стояново Васил Трендафилов Павлов км. наместник 0885919750
41 Главник Любен Богданов Христов км. наместник 0886338541

 

ОБЩИНА АРДИНО

 

Ардино, обл. Кърджали, бул. Бели брези № 31
036514238, 036514040
 info@ardino.bg
 http://www.ardino.bg

 

 

 

 

 

 

 

 КМЕТСТВА КЪМ ОБЩИНА АРДИНО

 

РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Община Ардино е типична планинска община, разположена на границата между Западните и Източните Родопи. В административно отношение, територията на общината принадлежи към област Кърджали, като формира нейните западни и югозападни части.

По отношение на географското си положение, територията на общината може да се характеризира като периферна както за страната, така и за областта, но с изключително важни транспортно-географски функции.

ScreenHunter_20334 Jan. 22 10.58

Тези функции се изразяват най-вече в осигуряването на вътрешните за Родопите връзки между двата основни опорни центъра – Кърджали и Смолян, осъществявани чрез третокласния път Смолян-Рудозем-Кърджали, пресичащ територията на общината в паралелно направление.

Местоположението на общината между двата бъдещи ГКПП- „Рудозем-Ксанти” и „Маказа” ще превърне централната част на територията на общината във важен транзитен коридор за преминаване съответно от ГКПП „Рудозем-Ксанти” към Кърджали и Черноморието, и от „Маказа” към Смолян и вътрешността на Родопите.

Така се „отварят” сериозни перспективи за осъществяване на проекти за трансгранично сътрудничество и коопериране както със съседните общини, така и с общини от Република Гърция.

 

ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

В резултат от проведените геоложки проучвания на територията на община Ардино са установени промишлени запаси от оловно-цинкова руда и неголеми количества нерудни полезни изкопаеми.

Към настоящия момент се извършва добив на оловно цинкова рудна в рудник „ Еньовче ” и добив на мрамор край гр. Ардино.

Други находища на полезни изкопаеми има в землищата на селата Ленище (азбест, фелдшпад и пегматити за обогатяване, чиито запаси възлизат на 978 хил.т.), Чубрика (азбест – около 0,7 хил.т. и вермикулит – около 0,4 хил.т.), Жълтуша (манган), Голобрад (туфи), Светулка (бентонит) и др.

Засега съществуващите запаси в посочените находища не представляват промишлен интерес.

 

ИСТОРИЯ НА ГРАДА

Първият писмен извор за град Ардино са записките на френския изследовател Огюст Викенел от 1847 г., който пише: “Джамията на Иридере – това мохамеданско село състоящо се от махали, разположени по долината се забелязва на доста голямо разстояние.

Стаи, предназначени за пътници и обшир ни бояджийници, се намират близо до джамията. Старото име на гр. Ардино е Иридере по името на малката река, която тече през селището.През османско влади-чество Иридерска околия заема средищно географско положение в султанската земя Султанери.След Руско-турската война тя е присъединена към новосъздадения Гю-мюрджински санджак, Одрински вилает. Към края на XIX в. Иридере е малко селище с няколко бараки на чаршията и една джамия (запазена и до днес) и тясно мостче над едно от деретата. По данни на турското салнаме от 1898 година населението на Иридерска каза е общо 34 338 души. След Първата световна война се включва в Мастанлийски окръг. През 1934 г. Иридере се преименува в Ардино и заедно с десетте села: Давидково, Ленище, Бял извор, Петково, Долно Прахово, Загражден, Русалско, Лъджа, Безводно и Чамдере, образува Ардинска околия и се включва в състава на Старозагорска област. През 1960 година Ардино е обявен за град.

В гр.Ардино има изграден Музей през 70-те години, който в момента се реставрира и ще се възстанови музейната сбирка.В централната част на града е разположена Джамията, която е строена през ХV век и е реставрирана през ХІХ век.В града има и църква, която е реставрирана през 2003 година.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО

инж. Изет Изет Шабан
Дата и място на раждане: 03 ноември 1972 г.
в гр. Ардино.

Образование:
1995-2000 – ТУ – София, филиал Пловдив
Специалност: Машиностроителни технологии и производствена техника
Степен на образование: Висше, магистър

1995-2000 – ТУ – София, филиал Пловдив
Специалност: Икономика,Мениджмънт
Степен на образование: Висше, магистър

Трудов стаж:
04.11.2019 г. – до момента – Кмет на Община Ардино;
03.2008г. – 04.11.2019 г. – Заместник-кмет на Община Ардино;
30.01.2006г. – 07.2007г. – Председател на Общински съвет Ардино;
06.2003 – 01.2006г. – Местен координатор на проект “Устойчиво развитие на селските райони”;
07.2000 – 09.2001г. – Програмист, настройчик и оператор на “ОЦ” във фирма “Митко Танев” град Пловдив;
09.1994 – 07.1995г. – Начален учител в ОУ “Д-р Петър Берон”, с. Русалско;

Езикова подготовка:
Руски и английски език

Семейно положение:
женен, с едно дете.

Приемното време на кмета на община Ардино е:

Кореспонденция:
гр.Ардино, бул. „Бели Брези“ 31, ПК 6750

(+359) 3651 4040

info@ardino.bg

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО

Неджми Ахмедов Ходжов
Дата и място на раждане: 14 октомври 1959 г.
в гр. Ардино.

Образование:
Великотърновски Университет “Кирил и Методий”
Специалност: История и География
Степен на образование: Висше, магистър

Трудов стаж:
2001 г. – до момента – Заместник-кмет на Община Ардино;
1988 – 2001г. – Началник отдел “Образование” към Общинска администрация Ардино;
1982 – 1988 г. – Преподавател в ОУ “Хр.Ботев” с. Ахрянско;

Други дейности:
Председател на Туристическо дружество „Бели брези“

Езикова подготовка:
Руски език

Семейно положение:
женен, с две дъщери.

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА АРДИНО

Неджми Ахмедов Ходжов

Дата и място на раждане: 14 октомври 1959 г.
в гр. Ардино.

Образование:
Великотърновски Университет “Кирил и Методий”
Специалност: История и География
Степен на образование: Висше, магистър

Трудов стаж:
2001 г. – до момента – Заместник-кмет на Община Ардино;
1988 – 2001г. – Началник отдел “Образование” към Общинска администрация Ардино;
1982 – 1988 г. – Преподавател в ОУ “Хр.Ботев” с. Ахрянско;

Други дейности:
Председател на Туристическо дружество „Бели брези“

Езикова подготовка:
Руски език

Семейно положение:
женен, с две дъщери.

Наско Кирчев Кичуков

Дата и място на раждане: 27 декември 1982 г.
в гр. Ардино.

2005 – 2007 – Стопанска академия ”Д. А. Ценов”, гр. Свищов
Специалност: Финансов контрол,
Степен на образование: Висше, Магистър

2001 – 2005 – Стопанска академия ”Д. А. Ценов”, гр. Свищов
Специалност: Счетоводство и контрол,
Степен на образование: Висше, Бакалавър

Трудов стаж:
03.2009г. – до момента – Заместник-кмет на Община Ардино;
06.2008 – 03.2009г. – Управител в Бутер ЕООД гр.Кърджали;

Езикова подготовка:
Английски език