Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Aнтон

ОБЩИНА AНТОН

index  Антон, Площад Съединение 1
 071862300, 071862500
 obanton@abv.bg
 http://www.antonbg.com

 

 

 

 

 

 

 

 

2427Общината се състои от едно населено място. Село Антон е разположено в северната част на Златишко-Пирдопската котловина. На север е обградено от Балкана, на юг е в близост до Средна гора, а на изток е ридът Козница.
През територията на общината преминава подбалканската железопътна линия София – Бургас.
Общ брой на населението – 1 806 души.
През територията на селото протичат 7 реки , които извират от Стара планина. От тях три са каптирани за питейни нужди на населението, като количеството вода напълно задоволява потребителските нужди.
Под специална закрила е обявеният със Заповед от 1991 г. на Министерството на околната среда и водите Национален парк “Централен Балкан”. Той и 8 от природните резервати в него са включени в представителните защитени територии на ООН. Паркът обхваща и горския фонд.
На землището на селището се намират Петролна база за държавен резерв, ремонтна работилница на автомагистрала “Хемус” и цех за автомобилни масла на фирма “Химас”. Има два млекопреработвателни цеха. Селското стопанство се развива предимно за задоволяване на основните нужди за прехрана на населението. Засаждат се картофи и в малки количества зеленчуци. Застъпено е и отглеждането на фуражни култури.
Общината има благоприятно транспортно-географско положение, добри условия за развитие на туризъм и фермерство. Селото е изходен пункт за хижа “Планински извори”, която се намира в Стара планина и се стопанисва от Туристическо дружество – Пирдоп.

Празникът на общината е на 6-ти май.

 

Важен транспортен възел е и намиращият се в близост път II – 37 Етрополе – Панагюрище, минаващ през Златица и свързващ Северна и Южна България през Златишки проход.

Средната надморска височина на Общината е 837 м. Почвите в по – голямата част от територията са преобладаващо плитки, нископродуктивни, кисели, подходящи преди всичко за естествена тревна растителност.

Значително разпространение, предимно в земеделските територии, имат канелените и кафявите горски почви. Характеризират се със средно до силно кисела реакция и ниско естествено плодородие. Подходящи са за по-невзискателни култури, като овес, ръж, картофи и естествена тревна растителност.

Алувиалните и деалувиалните почви имат ограничено разпространение в речните долини и отчасти на притоците им. Имат лек механичен състав – песъчлив до средно песъчливо -глинест. Имат алкална реакция, рохкави са, леко се обработват след валежи и поливане.

Подходящи са за отглеждане на зеленчукови и фуражни култури. Планинско – ливадните почви са разпространени над горския пояс – по билните части на Стара планина. Растителността е естествена тревна – високопланински пасища.

Посочените природни условия обуславят ниския относителен дял на земеделските земи и обработваемите земи и особено на нивите и съответно високия относителен дял на площите с естественна тревна растителност естествени ливади и пасища.

Общината има благоприятно транспортно – географско положение, добри условия за развитие на туризъм и фермерство. Селото е изходен пункт за хижа Планински извори, която се намира в Стара планина и се стопанисва от Туристическо дружество – Пирдоп.

 

 

НАРЕДБИ И ПРОЕКТИ:

Наредби

Проекти 

 


Вижте по-голяма карта