Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Aлфатар

ОБЩИНА AЛФАТАР

 Алфатар, 7570, ул. Йордан Петров № 6
 086811611, 086811610, 086732182, 086732603
 obshtina_alfatar@abv.bg
 http://alfatar.egov.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

FotorCreatedОбщина Алфатар се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на Област Силистра. Общината има 7 населени места с общо население 3 036 жители ( 01. 02. 11 г.)

Жителите на Общината са наследници на трако – гети, римляни, византийци. Община Алфатар попада в средния климатичен район на умерено – континенталната климатична подобласт.

Местоположението на общината в Добруджанското плато обуславя равнинно – вълнообразен пресечен релеф. Територията на общината се пресича от две сухоречия, деретата Канагьола и Табан, които в миналото са били дъно на реки, районът около тях се характеризира със стръмни и полегати хълмове.

По своите морфологически характеристики територията на общината е продължение на източните степи и има хълмиста повърхност.

 

Според климатичното райониране на Република България територията на община Алфатар спада към европейско континенталната климатична област, подобласт умерено континентална, район севернодобруджански.

Като микрорайон с добре изразен континентален климат – студена зима и горещо лято, обаче съществено влияние върху особеностите на климата оказва басейна на р. Дунав, отстоящ на 20 – 32 км. Най – студеният месец е януари със средна минимална температура (-13,8°С) и средна максимална (+11,6°С).

При изключителни студени зими, които не са рядкост за района температурите достигат до (-35°С). Трайно задържане на среднодневните температури на въздуха над (+5°С) имаме в периода от 12 март до 26 октомври, а над (+10°С) след 5 май.

Лятото е горещо и сухо, средната температура на въздуха през месеците юни, юли и август не спада под (+25,4°С) средно за последните 5 години. През месец август са измерени най – високите температури за района (+36,8°С) и  максималната температура (+44,1°С).

Последната пролетна слана е около 15 април, при по-късни застудявания не се изключва даже и през първата десетдневка на месец май. Есенният сезон се характеризира с едно кратко задържане на средната дневна температура над (+5°С), което продължава до към 26. Х – 10. ХI.

Община Алфатар има стратегическо положение в транспортно отношение, което произтича от това, че през нейната територия преминават транспортните връзки между областния център Силистра и морско пристанище Варна, градовете Дулово, Шумен, Тервел, Добрич.

Разстоянието от общинския център – гр. Алфатар до по – големите градове е, както следва: 23 км. до Силистра и 26 км. до КПП Силистра, 125 км. до Варна, 135 км. до Русе, 82 км. до Разград, 70 км. до Добрич, 30 км. до  Тервел, 75 км. до гр. Шумен, 540 км. до София, 140 км. до Букурещ – Румъния, 40 км. до Кълъраш – Румъния, 100 км. до Констанца – Румъния.

Общината е бедна на полезни изкопаеми. По склоновете на сухоречията са открити малки находища на каменно-строителни материали (инертни) – варовици за строителство и производство на строителна вар и пътна настилка. Атмосферния въздух на района като цяло не е антропогенно натоварен и неговите качествени характеристики са типични за района.


Вижте по-голяма карта