Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Aрдино

Кметства Община Ардино

кметство

Населени места в кметството

кмет

Телефон за връзка

1 Ахрянско Ахрянско Джабит Кадиров Еминов 0896108008
Родопско
2 Башево Башево Мюрен Мехмед Сали 0885919749
3 Бистроглед Бистроглед Мюмюн Решат Мехмед 0876146690
4 Богатино Богатино Юзджан Яшар Махмуд 0885919759
5 Боровица Боровица Айсел Юсеин Мехмед 0885919738
Стар читак
6 Брезен Брезен Мюмюн Мехмед Юсеин 0885919745
7 Бял извор Бял извор Зехни Ариф Емин 0885919737
8 Голобрад Голобрад Шабан Кямилов Местанов 0885919739
9 Горно Прахово Горно Прахово Мехмед Ахмед Мюмюн 0885919753
10 Гърбище Гърбище Турсун Азис Хусни 0885919755
Мак
11 Дедино Дедино Мехмед Исмаил Ахмед 0877597820
12 Долно Прахово Долно Прахово Сали Шевки Ахмед 0895704178
13 Дядовци Дядовци Алпер Рамаданов Идризов 0885072290
14 Еньовче Еньовче Недко Юлиянов Узунов 0885919758
15 Жълтуша Жълтуша Карамфил Севдалинов Димитров 0878483739
Главник
16 Искра Искра Мехмед Кязим Халил 0878791842
17 Китница Китница Сали Апдурахман Мюмюн 0885919744
18 Кроячево Кроячево Баръш Джемилов Ахмедов 0885919751
19 Левци Левци Севгин Кямил Сюлейман 0886974745
20 Ленище Ленище Фехим Рахимов Халилов 0885919761
21 Любино Любино Съдкъ Мехмед Ахмед 0885919746
Латинка
22 Млечино Млечино Гюлистан Сабри Садула 0879272399
23 Падина Падина Кямил Мехмедов Кичуков 0886019178
24 Правдолюб Правдолюб Билгин Баяров Юзеиров 0885919741
25 Рибарци Рибарци Сали Реджеб Мурад 0885713300
26 Русалско Русалско Исмет Исмаил Мустафа 0885919743
Аврамово
Дойранци
Песнопой
Сполука
27 Светулка Светулка Фериха Хайри Дикмова 0885919760
28 Седларци Седларци Йовчо Храниславов Гаджалов 0885919754
29 Синчец Синчец Хълми Мустафа Мустафа 0885919756
30 Срънско Срънско Себахат Касим Шакир 0898427811
31 Сухово Сухово Фикрет Байрам Байрам 0885919762
32 Теменуга Теменуга Ерджан Шерифов Мурадов 0877390676
33 Търна Търна Ферад Хасан Ферад 0893298737
34 Търносливка Търносливка Джемал Мехмед Сали 0885919757
35 Хромица Хромица Мергюл Ахмед Махмуд 0876263000
36 Червена скала Червена скала Гюлдане Халидова Муса 0887247580
37 Чернигово Чернигово Ахмед Рамадан Емин 0885919748
38 Чубрика Чубрика Фердун Рафет Али 0885919752
39 Ябълковец Ябълковец Мюзейен Зюлкеф Сюлейман 0885919742

ОБЩИНА АРДИНО

 

Ардино, обл. Кърджали, бул. Бели брези № 31
036514238, 036514040
 ardino@abv.bg
 http://www.ardino.bg

 

 

 

 

 

 

 

 КМЕТСТВА КЪМ ОБЩИНА АРДИНО

 

Община Ардино е планинска община, разположена на границата между Западните и Източните Родопи. Общината е една от съставните общини на област Кърджали.

През последните 15 години населението на общината е намаляло около 2 пъти, с което значително са изчерпаните демографските й ресурси, тъй като голяма част от това намаление се дължи на изселванията в чужбина на млади хора.

По отношение на географското си положение, територията на общината може да се характеризира като периферна както за страната, така и за областта, но с изключително важни транспортно – географски функции.

Функциите се изразяват най – вече в осигуряването на вътрешните за Родопите връзки между двата основни опорни центъра – Кърджали и Смолян, осъществявани чрез третокласния път Смолян – Рудозем – Кърджали, пресичащ територията на общината в паралелно направление.

ardino

Местоположението на общината между двата бъдещи ГКПП- Рудозем – Ксанти и Маказа ще превърне централната част на територията на общината във важен транзитен коридор за преминаване съответно от ГКПП Рудозем – Ксанти към Кърджали и Черноморието, и от Маказа към Смолян и вътрешността на Родопите.

Територията на общината се характеризира с континентално – средиземноморски климат, модифициран от особеностите на планинския релеф. Климатът се отличава с горещо и сухо лято и мека и влажна зима . Зимният максимум на валежите се свързва с активността на средиземноморските циклони през студеното полугодие.

Общината се отличава със значителни водни ресурси, които са и едно от най – големите й природни богатства. Главна отводнителна артерия на територията на общината е река Арда.

Нейното поречие, заедно с поречията на Марица и Тунджа, се включват в Източнобеломорския отточен район за басейново управление на водите в България. Поречието на Арда се определя като най-водоносното в страната – в него се формират около 4 млрд. m 3 води, което представлява 10 % от общите водни ресурси на България.

На територията на общината има разкрити 4 мандри за производство на млечни продукти като две от тях са в с. Бял Извор, една в с. Падина и една в с. Жълтуша, които ползват като суровина мляко от местни животновъди. Шест фирми /две кооперации и четири частни/ се занимават с производство на хляб и хлебни изделия.

 

В резултат от проведените геоложки проучвания на територията на община Ардино са установени промишлени запаси от оловно-цинкова руда и неголеми количества нерудни полезни изкопаеми.

obshtina_ardino

Към настоящия момент се извършва добив на оловно цинкова рудна в рудник Еньовче и добив на мрамор край гр. Ардино.

Забележителностите в общината са:

  • Дяволският мост на р. Арда
  • Тракийската крепост Калето
  • Природната забележителност Хладилника
  • Крепостта Кривускрай с. Башево
  • Тракийското светилище Орловите скали край гр. Ардино

С най-голямо регионално и местно значение за развитието на туризма и отдиха в района си остава естественият брезов резерват с обща площ 3 680 дка.

История на града

Първият писмен извор за град Ардино са записките на френския изследовател Огюст Викенел от 1847 г., който пише: “Джамията на Иридере – това мохамеданско село състоящо се от махали, разположени по долината се забелязва на доста голямо разстояние.

Стаи, предназначени за пътници и обшир ни бояджийници, се намират близо до джамията. Старото име на гр. Ардино е Иридере по името на малката река, която тече през селището.

През османско влади-чество Иридерска околия заема средищно географско положение в султанската земя Султанери. След Руско-турската война тя е присъединена към новосъздадения Гю-мюрджински санджак, Одрински вилает.

Към края на XIX в. Иридере е малко селище с няколко бараки на чаршията и една джамия (запазена и до днес) и тясно мостче над едно от деретата. По данни на турското салнаме от 1898 година населението на Иридерска каза е общо 34 338 души. След Първата световна война се включва в Мастанлийски окръг.

През 1934 г. Иридере се преименува в Ардино и заедно с десетте села: Давидково, Ленище, Бял извор, Петково, Долно Прахово, Загражден, Русалско, Лъджа, Безводно и Чамдере, образува Ардинска околия и се включва в състава на Старозагорска област. През 1960 година Ардино е обявен за град.

В гр.Ардино има изграден Музей през 70-те години, който в момента се реставрира и ще се възстанови музейната сбирка.В централната част на града е разположена Джамията, която е строена през ХV век и е реставрирана през ХІХ век.В града има и църква, която е реставрирана през 2003 година.


Вижте по-голяма карта