Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Якоруда

ОБЩИНА ЯКОРУДА

 

ScreenHunter 3106 Якоруда, ул. Васил Левски № 1
074422328, 074422628
oba_yda@abv.bg
www.yakoruda-municipality.bg

 

 

 

 

 

 

 

Община Якоруда е разположена в североизточната част на област Благоевград върху площ от 339,3 кв. км. Граничи с общините Самоков и Костенец от Софийска област, Белово и Велинград от област Пазарджик и община Белица. Общината е съставена от осем населени места – общинският център гр. Якоруда и седем села, разположени в югоизточната част на общината (с. Аврамово, с. Бел камен, с. Бунцево, с. Конарско, с. Смолево, с. Черна Места, с. Юруково и гр. Якоруда).Броят на населението към 15.06.2017 г. е 10 907 жители: с. Аврамово – 737, с. Бел камен – 574, с. Бунцево – 539, с. Конарско – 963, с. Смолево – 557, с. Черна Места – 415, с. Юруково – 1 191 и гр. Якоруда – 5 931

Територията на община Якоруда се характеризира с планински и полупланински релеф, обхващащ части от Рила и Западните Родопи, както и тясната долина в горното течение на р.Места. Средната надморска височина е 1603м., а средният наклон на терена е 11,1%, което влияе неблагоприятно върху общоикономическото и инфраструктурното развитие на общината, както и върху развитието на селищната мрежа.

Климатът е умереноконтинентален със слабоизразено средиземноморско влияние, проникващо по долината на р. Места, средната годишна температура е 80С. Зимите са студени, като средната януарска температура е -20С. Снежната покривка се задържа около 150 дни в годината. Лятото е кратко и прохладно със средна температура през м. юли 180С.

Водните ресурси на общината се формират от реките Черна и Бела Места, както и от няколко малки реки (Джебре, Чесна, Якорущица, Гниле и Лязарец). Река Места се образува от сливането на реките Бяла и Черна Места над гр. Якоруда. За условно начало е приет изворът на десния ѝ приток Бяла Места на 2240 м. надморска височина. Намира се над езерото Грънчар в Източна Рила и има координати 42°07°10° северна ширина и 23°35°10° източна дължина. Водите от извора и тези, изтичащи от езерото Грънчар се сливат в река Грънчарница (14,9 км дължина и 49,3 кв. км водосборен басейн), която преди да се влее в Бяла Места приема няколко притока. Левите са малките рекички Ропалица, Янчова река и Джеенем дере, а десен приток е река Баненска. Река Черна Места води началото си от 2620 м. надморска височина и извира от Източна Рила под имената Раждавица и Софан (Софаница). Изобилните валежи, продължителното снегозадържане и наличните горски ресурси обуславят пълноводието на реките.

 

ScreenHunter_7714 May. 15 23.53

На територията на община Якоруда са разположени пет високопланински естествени езера – Гранчар, Сухо езеро, Рибно – на което е изградена ВЕЦ “Якоруда”, Мъртво и Синьо езеро и част от язовир Белмекен. Езерата представляват неизползван ресурс за туристическо предлагане. На р. Бела Места са създадени пъстървови ферми, такива ферми се изграждат и на други водоеми.В землището на гр. Якоруда, в месността Баните, има находище на термални води с местно значение.

Още в началото на ХХ век Якоруда има построена собствена електрическа централа, водопровод от Рила, голямо читалище и ново училище, популярна банка и трудовопроизводителна кооперация. В периода след Първата световна война процъфтяват търговията с дървен материал и скотовъдството. Тогава предприемчиви фамилии и общинари си подават ръка и правят от Якоруда средище на търговията и занаятите. През втората половина на миналия век Якоруда преживява втори възход с развитие на машиностроенето, пътното и жилищното строителство, образованието и културата.

 

ScreenHunter_7718 May. 15 23.56

Днес община Якоруда продължава да е център на дърводобивна и дървопреработвателна промишленост. Природните дадености са потенциал за развитие на алтернативен (екологичен, селски и културен) туризъм и дават надежда за превръщане на региона в атрактивен център за български и чуждестранни инвестиции. Възможности за ускоряване на икономическото развитие предоставя и традиционното за общината селско стопанство.
Членството на България в Европейския съюз поставя нови предизвикателства и възможности пред местната власт в Якоруда. Общината реализира редица проекти за подобряване на техническата инфраструктура. В процес на изпълнение са инициативи за повишаване на професионалната квалификация като условие за създаване на нови и по-добри работни места. Усилията на местните власти целят превръщане на община Якоруда в привлекателно място за живот и за привличане на нови инвестиции.

ScreenHunter_7723 May. 15 23.59

 

Културни дейности

Културните дейности на територията на общината се организират в 3 читалища- в гр. Якоруда,  и в селата Конарско и Юруково, всяко от които разполага с библиотека, киносалон, читални и компютърни зали. Народно читалище „Светлина- 1907“   е  рожба  на  бурния  стремеж  на  народа  ни  към  просвета, култура и независимост. В  градове  и  села само  в една  стая  са  събирали  книги, а  вечер  до  късно  мъждукащо  пламъче   осветявало  лицата  на  жадни  за  знания  младежи. Те  с  гордост  наричат  себе  си  членове  на  читалището. Няма  такава  институция  в друга  държава. В  дългата  огърлица  на  хилядите  читалищни  светлини  заема  своето  достойно  място  и  якорудското  читалище.

Хората  от  малкото ни  градче  могат  да  се  гордеят  с  това, че  с  много  усилия,  труд  и  толерантност  са  успели  да  изградят  и  развият този  дом  на  културата. През  дългото  време  на  своето  съществуване читалището  е  привличало  хора от различни възрасти,  за  да даде  на  всеки  по  зрънце  духовност, от  която  човек  има  нужда.

То е създадено като  клуб  за  турците  по  инициатива  на  учителя  Иван Попкостов  Рашков  и  Минко  Хаджипетров. Това  става през  1907 г. За  председател  на  читалището  е  избран  Иван  Попкостов.  Така  читалището  съществува  до  1912 г. Войните  попречили  за  понататъшното  му  развитие  и  то  замира.

През  1937 г.  започва  изграждането  на  читалищна  сграда, която на  следващата  година  е  вече  готова. На  01.01.1938 г. якорудчани вече  са  имали  прекрасни  условия  за  разгръщане  на  културно- масова  дейност.

Якоруда  е  сред  малкото  селища  в  страната, които  десетилетия наред  имат  свой  духов  оркестър. На  20.09.1939 г. в  читалището пристигат  35 новозакупени  инструмента  за  създаване  на  ученическа  музика. По  това  време  учител  в  Якоруда  е  Стефан  Чернев, който  е  с  висше  музикално  образование  и  именно  той  е  създател и  дългогодишен  диригент  на  детския  духов  оркестър. И  днес  този оркестър  радва  жителите  и  гостите  на  град  Якоруда.

И  в  днешното  динамично, наситено  с  медийни  изяви  време  самодейността  се  развива. В момента към читалището функционират: Женска певческа група за народни и стари градски песни, Мъжка  фолклорна група, МФГ „Якорудски мерак“, ДТС „Детелини“, Детска фолклорна група, Детски състав за модерни танци,  Детски състав за народни танци,  Клуб „Приятели на книгата”, Клуб „Изкуство” и  др. Всички групи имат отличия от участието на различни фестивали и събори. Тези  групи  и  състави  дават  облик  и  определят  високо  ниво  на всеки  празник  в  града.

С  цел  съхраняване  на  автентичния  фолклор  са  заснети  интересни  клипове  с  паметници  на  културата  от  различни  християнски  и мохамедански  традиции, извадени  от  различни  етнографски  проучвания. Реализиран  е  проектът  на  читалището  за  заснемане  на   “Сватбите  в  Якоруда“. Така  можем  да  сме  сигурни, че  родовата  памет  ще  се  запази  и  ще се  предава  на  поколенията.

Важна  част  от  работата  на  читалището  е  библиотеката.  Тя  разполага  с  над  41 хил. тома   художествена  и  научно – популярна  литература, която  може  да  се  ползва  не  само  от  населението  на  града, но  и  от  жителите  на  цялата община.       Към читалището функционира и музейна сбирка, която съдържа над 1050 експонати като  по тематичен обхват основният фонд е разделен на следните колекции: Археология; Етнография; богат снимков материал, ръкописни документи и монети. Снимковият материал датира от 1876 г. до наши дни и отразява революционните борби на Якоруда.

 

 

Образование

ScreenHunter 3107На територията на община Якоруда действат шест училища: Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ , Професионална гимназия „П.Р. Славейков“, три обединени училища в селата Юруково, Конарско и Смолево, както и едно основно училище   в село Бел Камен.

В общината има и обединено детско заведение с основна сграда в град Якоруда и филиали в селата Аврамово, Бунцево, Бел Камен, Конарско, Юруково и Черна Места.

 

 

 

 Туризъм

domains_pages_12_2616897047_1281940664  Община Якоруда има сравнително благоприятно туристико – географско положение. Удивителната природа, местоположението и забележителностите дават възможност в Общината да развиват почти всички видове туризъм- екотуризъм, селски, планински, културен, алтернативен и исторически туризъм, хобитуризъм. Част от общината формира парков участък “ Якоруда“ от Национален парк „Рила“. Якоруда е важен изходен пункт за излети из цяла Рила планина и Родопите, както и междинен пункт при преходи между Пирин и Рила.

Курортната местност „Трещеник“, 14 км. северно  от град Якоруда и Национална спортна база „Белмекен“, намиращ се на 46 км.  от град Якоруда, са удобни изходни бази за множество  туристичеси маршрути.

Основните са до х. „Грънчар“ и х. „Заврачица“. Настанителната база се състои от хотели, хижи, вили и къщи за гости, които са с потенциал за развитие на балнеология предвид наличието  на минерални извори – общинска собственост. В местността Трещеник  се намират туристически комплекс „Трещеник“, туристическа хижа „Трещеник“, малки ведомствени почивни бази и частни вили.

 

 

 

 

 


Вижте по-голяма карта