Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Струмяни

ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Струмяни, пл. 7 – ми Април № 1
074343108, 074343105, 074342066, 0888667634
strumyani_oba@abv.bg
http://www.strumyani.org/

 

 

 

 

 

 

Община Струмяни е разположена в Югозападна България и обхваща 21 населени места – малка, непозната, но с възможности, гостоприемна и красива, като заобикалящата я природа от неповторими скали и хълмове. Територията на община Струмяни е 362 км2, покрива източните склонове на Малeшевска планина, долината на р. Струма и величествената Пирин планина. Най – високият връх на територията й е Шаралия – 2171 метра.

Макар и непозната и малка Община Струмяни е с възможности за развитие в областта на туризма, което е пряко свързано с опазване на богатото биоразнообразие. Усилията на ръководството на Общината и желанията на населението са насочени именно в тази насока. Климатът дава условията за развитието и определя характера на селското стопанство, транспорта, строителството и др.

ScreenHunter_7121 May. 13 23.09

По отношение на климатичното райониране на България , община Струмяни обхваща част от Планинската климатична област и част от Петричко – Санданската котловинна подобласт на Преходно средиземноморската климатична област по данни на картата на Климатичните райони приложена към Атлас на НРБ – 1973 г.

Климатът е типично преходно – средиземноморски. Зимата в района се характеризира с отсъствието на силни студове /средната януарска температура е 2,5 °C /, лятото е най – продължителният и добре изразен сезон, сухо и горещо /средната юлска температура 24,27 °C /, есента е дълга и топла.

Валежите са около средните за България / 650 мм./год. /. По долината на р. Струма от юг нахлуват предимно топли ветрове, а отсевер значително по – рядко и по – студени ветрове. Пролетта настъпва сравнително рано. По това Санданският район съществено се отличава от другия топъл край на България – Царево ( Мичурин ), където пролетта настъпва много късно.

Средната температура на въздуха се задържа устойчиво над 50С още на 19 февруари, като само в най – високите части на планините е чак на 9 май. Независимо то високите температури сланите не са изключение. В повечето случаи те падат до края на март, но има години когато се появяват до средата на април. Топлите дни през февруари – март са причина при повратни студове през март – април цъфтящите рано културни видове ( кайсии, зарзалии, бадеми, джанки и праскови ) често да измръзват.

ScreenHunter_7122 May. 13 23.12

Релефът в по – голямата си част е планински / Малешевска и Пирин плaнина/ и заема около 80 % от територията на Община Струмяни. Останалите около 20% от земите са по долината на р. Струма и крайните склонове на двете планини. Тези земи имат висока степен на усвоеност и голямо значение за развитието на селското стопанство, което определя по – голямата гъстота на населението и концентрация на икономическите функции на общината.

Западната част на селищната система е заета изцяло от Малешевска планина. Тя заема около ¾ от площта и. Главното било на планината е почти успоредно с р. Струма и се повишава от юг на север и е с добре изразени речни тераси, като почти всички са обработваеми земи. Източната част на общината е заета изцяло от Пирин планина. От 100 м. в най – ниските си участъци по долината на Струма, релефът придобива алпийски характер достигайки 2 400 м. в северен Пирин.

Забележителните форми на релефа са множеството причудливи скални феномени: Черната скала, Мирова скала, Кутлева скала, Тасевата скала, Медена скала, Щавенска скала, Куклицата, скалният ансамбъл в местността Зандана и други формиращи цял комплекс в и около с. Илинденци. Характерна особеност на Пиринската част е наличието на 18 пещери в района на с. Илинденци.

Пирин планина дава богати възможности за отдих и туризъм. Високопланинските езера и пасища формират неповторим пейзаж. Фауната се отличава със сравнително голямо видово разнообразие. Често срещани са катерица, заек, вълк, дивата свиня, лисица, сърна. В Малешевската част, макар и все по – рядко, може да се види дивата котка, а в Пирин в границите на Народния парк обитава дивата коза.

ScreenHunter_7126 May. 13 23.17От птичата фауна най – разпространени са врабец, гълъб, гугутка, сокол, лястовица, славей, синигер, орел, сокол, лешояд, яребица, кеклик, фазан. Сезонно при прелет от Егейско море по течението на Струма могат да се видят пеликани, щъркели, чапли, лебеди, зеленоглави патици и други. Река Струма изобилства с различни видове риба – черна мряна, костур, скобар, струмски гулеш, сом, шаран и раци.

Транспортното обслужване в община Струмяни се извършва по одобрени маршрутни разписания и транспортна схема от две превозвачески фирми – ЕТ Сингъл – Костадин Филипов и ЕТ Людмила Илиева от Сандански. Чрез жп гарата в с. Струмяни се осъществяват транспортни връзки в направления София, Видин ( Лом ), Солун, Атина.

Туризъм

panorama2Развитието на туризма в община Струмяни е базирано основно на богатия набор от природни и културно-исторически ресурси. Оползотворяването им, опазването им, социализацията им са ключов фактор за развитието на туризма на територията на община Струмяни. Близостта до утвърдени национални и международни туристически центрове, каквито са Сандански и Банско, могат да бъдат използвани чрез привличане на част от туристите им да посетят забележителностите на община Струмяни.
1. Защитени природни територии
На територията на община Струмяни се включва малка част от Национален парк „Пирин“, резерват „Соколата“ и вековни дървета.
НП „Пирин“ е разположен в североизточната част на община Струмяни с площ от 184,4ха. Паркът е с национално и международно значение. Включен е в списъка на ООН за Националните паркове и в списъка на ЮНЕСКО по Конвенция за защита на световното културно и природно богатство.
Природен резерват „Соколата“ – обявен със заповед №115 от 18.02.1985г. Намира се на 6 км. югозападно от с. Игралище и заема площ от 211ха. Резерватът е естествено находище на високостъблена гора от благун.
2. Църкви
По-голямата част от църквите в община Струмяни, намиращи се в пределите на Малешевска планина, са в архитектурен стил от времето на турското робство – полувкопани в земята с непретенциозен външен вид. Като паметници на културата църквите са с местно значение. Останалите църкви в общината са строени в по-ново време и имат по-скоро художествена, отколкото историческа стойност.
Църквите в община Струмяни, особено тези, които са паметници на културата са подходящи за туристически посещения и включването им в туристически маршрути за религиозен туризъм трябва да бъде подпомогнато.
3. Традиционни празници
Всяко село в общината има свой общоселски събор, който преминава под знака на народното веселие и е повод за посещаване на родните места от много хора, които не живеят вече там, а и много гости да посетят определено село и да се запознаят с бита, културата и традициите на населеното място.

bogoveПразник на боговете на виното – празнува се в с.Илинденци, известно със своите лозя и вина, посветен е на боговете на виното. Протича с тържествен водосвет, традиционно зарязване на лозята и конкурс за най-хубаво вино с богата културна програма.

 

 

 

 

 

HEADMALESHEVO1Международен фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува“ – утвърден и набиращ популярност, провежда се всяка година през месец октомври. В продължение на 3 дни групи от цял свят се събират и сприятеляват чрез музиката и танците.

 


Вижте по-голяма карта